Hotărârea nr. 284/2011

HOTĂRÂREA NR.284 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 12.09.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.284 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 12.09.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 50240/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu data de 12.09.2011,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile art.12 alin.3 și art. 17 alin.l lit. a, b și c din Legea nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale art. 4 lit.b, c și e, ale art. 9 lit.a, c, d și c din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A Sibiu, începând cu data de 12.09.2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Leopold Gerhard


Contrasemnează Secretar Nistor/borinJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.A_la HCL nr. ^^/2011


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

VALABIL DIN 12 SEPTEMBRIE 2011

Program de circulație

Traseul 1

Cimitir- OBI (Viile Sibiului)

ITINERAR

Dus: Cimitir - Calea Dumbrăvii - str.Șiretului - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei -str. V.Carlova - str. Maramureșului - str. Malului- Piața Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Calea Surii Mari - OBI (Viile Sibiului)

Întors;, OBI (Viile Sibiului) - Calea Surii Mari - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Râului - str. Metalurgistilor - str. Distribuției - str. Autogarii - sos. Alba lulia

- str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M. Viteazu - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - Cimitir

LUNI-VINERI

1/1

1

(2

1

(3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI

Cimitir

OBI

Cimitir

OBI

(Vii)

(Vii)

(Vii)

6:05    6:45*

7:30    8:14

9:00    9:40*

10:30 11:14 12:00 12:40* 13:30   14:14

15:00   15:44

16:30   17:14

18:00 18:40* 19:30 20:14 21:00 21:39

22:16 22:55* 23:32 _» se retrage

—   5:34

6:15    6:54

7:40    8:24

9:15    9:59

10:45   11:29

12:15   12:59

13:40   14:24

15:10   15:50*

16:45   17:29

18:15   18:59

19:45   20:29

21:04 -> se retrage

-    5:40*

6:25    7:04

7:50    8:30*

9:20 -> se retrage

13:50   14:34

15:20   16:04

16:50 -> se retrage

5:19    5:58*

6:35    7:14*

8:00    8:44

9:30    10:14

11:00   11:40*

12:30   13:14

14:00   14:44

15:30   16:10*

17:00   17:40*

18:30   19:14

20:00   20:40*

21:20   21:59

22:36   23:15*

23:49 -> se retrage

5:30    6:08

6:45    7:24

8:10    8:55

9:45    10:29

11:15   11:59

12:45   13:29

14:10   14:50*

15:40   16:24

17:15   17:59

18:45   19:29

20:15   20:59

21:40   22:19

23:10   23:50

j.

se retrage

5:40    6:16

6:55    7:34

8:20    9:04

9:50 -4 se retrage

14:20   15:05

15:50   16:34

17:20 -*se retra9e

7:00    7:44

8:30    9:14

10:00 10.40* 11:30   12:14

13:00 13:40*

14:30 15:10* 16:00 16:40* 17:30   18:14

19:00 19:40* 20:30 21:14

22:00 22:39* 23.20 -»se retrage

5:50    6:29

7:10    7:50*

8:40    9:24

10:15   10:59

11:45   12:29

13:10   13:54

14:40 15:20* 16:10   16:54

17:45   18:29

19:15 19:59

20:45 21:25* 22:10->sere,rase

6.00    6.40*

7:20    8:04

8:50    9:34

10:20 -* se retrage

13:20   14:04

14:50   15:34

16:20   17:04

17:50-*se retrage

Nr. Curse = 12

Nr. curse = 10,5

Nr. curse = 4,5

Nr. Curse = 13

Nr. curse = 12,5

Nr. curse = 5

Nr. Curse = 11

Nr. curse= 11

Nr. Curse = 6

Ore traseu = 17h27"

Ore traseu = 15h3O’

Ore traseu = 6h 36'

Ore traseu = 18h30'

Oretraseu = 18h20‘

Ore traseu = 7h 10'

Ore traseu = 16h 20’

Ore traseu = 16h 20'

Ore traseu = 8h 50’

Total km = 274,4

Total km = 226,6

Total km = 101,4

Total km = 303,6

Total km = 269

Total km = 106

Total km = 257,2

Total km = 245,2

Total km =

131,2

Lungime/ cursa Cimitir - OBI - Cimitir = 21,2 km            Lungime/ cursa Cimitir - Viile Sibiului - OBI - Cimitir = 25,2 km

VALABIL DIN 12,09,2011

Sambata

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

5:49*

6:20

5:54

6:45*

6:24

7:20

6:54

7:45*

7:24

8:20

7:54

8:45*

8:24

9:20

8:54

9:45*

9:24

10:20

9:54

10:35

10:06

10:45*

10:24

11:05

10:39

11:20

10:54

11:35

11:09

11:45*

11:24

12:05

11:39

12:20

11:54

12:35

12:06

12:45*

12:24

13:05

12:39

13:20

12:54

13:35

13:09

13:47

13:24

14:03*

13:39

14:20

13:37-»

se retrage

14:06

14:45*

14:24

15:05

14:19-»

se retrage

14:40 -t

se retrage

15:06

15:45*

15:39

16:20

15:54

16:45*

16:24

17:20

16:54

17:45*

17:24

18:20

17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

19:24

20:20

19:54

20:45*

20:24

21:20

20:54

21:45*

21:24

22:20

21:52 -+se retrage

22:22 ”» 86 retrage

22:52 -»

se retrage

Nr. curse

= 11

Nr. curse

= 2

Nr. curse

= 11,5

Nr. curse

= 8

Nr. curse

= 5,5

Nr. curse

= 3

Ore traseu = 16h

Ore traseu = 2h

Ore traseu = 17h

Ore traseu = 11 h

Ore traseu = 7h

Ore traseu = 4h

28'

43’

3’

58’

59'

16’

Total km

= 257,2

Total km

= 42,4

Total km

= 267,8

Total km

= 177,6

Total km

= 124,6

Total km

= 67,6


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Cimitir

1,13,14

1 min

Șiretului 1

2 min

Ciresica 1

3 min

Calea Cisnadiei

14,15, 111

4 min

Interex

14,15,111

5min

Piața Rahova 1

12,14, 15, 111

7min

Cofetăria Primavara

12,15,111

9min

Piața Aurel Vlaicu 1

12,13, 111,22

10min

CEC

12,13,111

14min

Cofetăria Universității

5,10, 11, 17

16min

Transilvaniei

10,11,17

18min

Ștrand

17

21min

Polsib 3

16, 115,117

22min

Mondex

16, 115, 117

23min

Scandia

16, 115,117

25min

Piața Cibin 1

16, 115,117

26min

îndes

16, 115,117

27min

Rusciorului 2

18,16,115,117

28min

Gaz Metan

18,16,115,117

30min

Obor 2

117

31min

Opel

35min

Viile Sibiului 3

36min

Viile Sibiului 1


Duminica

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

Cimitir

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir | OBI

5:52

6:20

6:00

6:45*

6:24

7:20

7:40

6:54

7:45*

7:24

8:20

7:54

8:45*

8:17

9:02

8:35

9:20

8:53     9:38

9:11

9:51*

9:29

10:14

9:47

10:32

10:05

10:45*

10:23    11:08

10:41

11:26

10:59

11:39*

11:17

12:02

11:35

12:20

11:53    12:38

12:11

12:51*

12:29

13:14

12:47

13:32

13:10

13:50*

13'23 ”»lse retrage

13:36

14:20

14.04

14:45*

14:17-

-♦ se retrage

14:34

15:20

14:54

15:45*

15:24

16:20

15:54

16:45*

16:24

17:20

16:54

17:45*

17:24

18:20

17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

19:24

20:20

19:54

20:45*

20:24

21:20

20:54

21:45*

21:24

21:58

21:52 -»seretrage

22:22

-!■ se retrage

1 se retrage

Nr. Curse

= 11

Nr. curse =

11

Nr. curse

= 4.5

Nr. Curse

10,5

Nr. curse = 3

Ore traseu

= 16h 22’

Ore traseu

= 16h 16'

Ore traseu = 6h 37‘

Ore traseu

= 15h 32'

Ore traseu = 4h 30’

Total km =

257,2

Total km =

253,2

Total km

= 95,4

Total km =

242,6

Total km = 63,6


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Viile Sibiului 1

1min

Viile Sibiului 2

5min

OBI

117

6min

Obor 1

117

8mîn

Terezlan

16,18,115,117

9min

Glad Solelor

16, 115,117

10min

Flaro

2,16,115, 117

12 min

P-ta Cibin 2

16, 115,117

13min

Tehnica Noua

16, 115,117

14min

Algenia

16, 115,117

16min

Autogara II

16, 115,117

18min

Polsib 1

10,11, 111,112,114, 118

19min

Alba lulia

10,11,111,112,114,118

21min

Banatului

10, 11

24min

Lomonosov

12, 13,111

26min

Bloc 1 Mihai Viteazu

12, 111

27min

Bloc 9 Mihai Viteazu

12, 111

28min

Nicolae lorga

14,111

30min

Ciresica 2

14

31min

Șiretului 2

14

32min

Cimitir2

13, 14


NOTA (*) plecări din viile Sibiului


Program de circulație

Traseul 2 Zona industriala Est - Piața Cibin

ITINERAR

Dus: (SC Eurofoam/Tabacarie) IRMES - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Fânului - str. Râului - str. I.L.Caragiale (Piața Cibin).

întors: (Piața Cibin) str. I.L.Caragiale - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru -

str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - IRMES (SC Eurofoam/Tabacarie)

Luni - Vineri

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

5.20

5.27

5.36

5.48

5:20

5.58

5.35

6.05

5.45

6.15

5.55

6.27

6.02*

6.35

6.12*

6.45

6.26*

6.55

6.34

7.05

6.40

7.13

6.47*

7.20

6.59*

7.30

7.10

7.40

7.20

7.50

7.25

7.58

7.30

8.08

7.35

8.18

7.45*

8.28

7.58

8.30

8.10

8.43

8.21

8.58

8.25 “* se retrage

8.36

9.13

8.51

9.28

8.47 -» se retrage

9.06

9.43

X se retrage

9.21

9.58

9.36

10.13

9.51

10.28

10.06

10.43

10.21

10.58

10.36

11.13

10.51

11.28

11.06

11.43

11.21

11.58

11.36

12.13

11.51

12.28

12.06

12.43

12.21

12.58

12.36

13.13

12.51

13.26

13.38

13.06

13.48

13.18

13.58

13.28

14.08

13.38

14.18

13.48

14.25

13.58

14.38

14.08

14.48

14.15*

14.58

14.28

15.08

14.35*

15.18

14.48

15.28

14.55*

15.38

15.10

15.48

15.20

15.58

15.28*

16.08

15.35*

16.18

15.43

16.28

15.55

16.38

16.08

16.48

16.20*

16.58

16.28 -»se retrage

16.38

17.18

16.48

17.25

16.55*

17.30

17.03

17.40

17.18

17.58

17.28

18.08

17.38

18.13

17.51

18.28

18.04

18.43

X se retrage

18.21

18.58

18.36

19.13

18.39 -»se retrage

18.51

19,28

19.06

19.43

19.21

19.58

19.36

20.13

19.51

20.28

20.06

20.43

20.21

20.55

20.36

21.10

20.51

21.35

21.13

22.05

21.18 -

+ se retrage

21.30

22.10

21.44

22.30

22.13

22.55

22.39*

23.10

X se retrage

23.05*

23.35

23.26 -»se retrage

23.51 -» se retrage

X se retrage

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse =

5,5

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse =

14,5

Nr. curse

= 6,5

Nr. curse

= 12,5

Nr. Curse

= 7

Nr. curse

= 9,5

Ore traseu = 18h 16'

Ore traseu

= 6h 40'

Ore traseu = 17h 18'

Ore traseu

= 18h 6'

Ore traseu = 7h 2’

Ore traseu = 15h 30’

Ore traseu = 9h 40’

Ore traseu = 11 h 39'

Total km

= 264,7

T otal km =

103,1

Total km =

265,4

Total km =

253,7

Total km

= 118,4

Total km

= 219,7

Total km

= 119

Total km

= 167

Piața Cibin - IRMES - Piața Cibin = 17km/cursa ; Piața Cibin - SC Eurofoam - Piața Cibin = 19,4 km/cursa ; Piața Cibin -Tabacarie - Piața Cibin = 22,5 km/cursa

NOTA: La orele marcate cu (* ) se pleaca de la SC Eurofoam ;


La orele marcate cu O se pleaca de la Tabacarie

Sambata


Duminica

2/1

212

2/3

2/4

2/5

2/1

$

2/3

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES |

P-ta Cibin

IRMES |

P-ta Cibin

IRMES |

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

6:00

6:25

6:00

6:25

6:13

7:05

6:40*

7:35

7:05*

8:05

6:13

7:05

6:40*

7:35

7:05*

8:05

7:43

8:35

8:13

9:05

8:43

9:35

7:43

8:35

8:13

9:05

8:43

9:35

9:13

9:58

9:43

10:13

10:28

10:06

10:43

10:21

10:58

9:13

10:05

9:43

10:35

10:13

11:05

10:36

11:13

10:51

11:28

11:06

11:43

11:21

11:58

11:36

12:13

10:43

11:35

11:13

12:05

11:43

12:35

11:51

12:28

12:06

12:43

12:21

12:58

12:36

13:13

12:51

13:28

12:13

13:05

12:43

13:35

13:10

14:05

13:03

13:43

13:21*

13:58

13:36

14:13

13:51

14:28

14:03

14:43

13:43*

14:35

14:10

15:05

14:43

15:35

14:21

14:58

14:36

15:13

14:51

15:28

15:03*

15:43

15:21

15:58

15:10*

16:05

15:43

16:35

16:13

17:05

15:36

16:05

15:51

16:35

16:13

17:05

16:43

17:35

X se retrage

16:43

17:35

17:13

18:05

17:43

18:35

16:38

-> se retrage

17:13

18:05

17:43

18:35

18:13

19:05

18:13

19:05

18:43

19:35

19:13

20:05

18:43

19:35

19:13

20:05

19:43

20:35

19:43

20:35

20:13

21:05

20:43

21:11

20:13

21:05

20:43

21:11

21:13

21:41

21:13

21:41

21:33

-»se retrage

X se retrage

21:36 -»56 retrage

se retrage

X se retrage

X se retrage

Nr. Curse

= 8

Nr. curse

= 11,5

Nr. curse

= 8

Nr. curse =

11

Nr. curse

= 4,5

Nr. curse =

10,5

Nr. curse

= 10,5

Nr. curse

= 10

Ore traseu = 10h 25'

Ore traseu = 15h 36’

Ore traseu = 10h 43’

Ore traseu

= 15h 16’

Ore traseu = 5h 37’

Ore traseu

= 15h 28’

Ore traseu = 15h 33’

Ore traseu = 14h 46'

Total km

= 141,5

Total km

= 205.8

Total km

= 136

Total km =

191,8

Total km

= 76,5

Total km =

183,3

Total km

= 180,9

Total km

= 172,4

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Irmes

Eurofoam

Tabacarie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

min

min

|Tabacarie

2

Scandia

-

Eurofoam

3

5

Irmes

112, 114

1

4

6

Hidrosib

112, 114

2

5

7

Cantina Indep. II

112, 114

4

7

9

Piața Vasile Aaron

14, 15, 112, 114

5

8

10

Liceul Energetic

14, 15,112, 114

8

11

13

Moldoveana

11, 112, 114

10

13

15

Politie

11,112, 114

12

15

17

Teatru

5, 10, 12, 13, 17, 118

14

17

19

Spital Județean

5, 10, 12,13, 17, 118

16

19

21

Simerom

5, 10, 12, 13, 15, 115,17, 115, 118

17

20

22

Gara

5, 13, 15, 17, 18

20

23

25

Abatorului

18, 115

22

25

27

Liceul independenta

23

26

28

Flaro

1, 16. 115,117

24

27

29

Piața Cibin


Durata de capat de linie

Denumirea statiei

• ■. - •

Legaturi cu alte trasee

min

min

Piața Cibin

2

2

Strada Lunga

18

3

3

Rusciorului

1, 18

5

5

Libertatea 1

18, 115

6

6

Apollo

18, 115

8

8

BRD

115

10

10

Parcul Tineretului

5, 10, 12, 13, 17, 118

12

12

Muz. de Siinte Nat,

5, 10, 12, 13, 17, 118

13

13

Nufărul

5, 10, 12, 13, 17, 118

16

16

Cofetăria Aida

11, 112, 114

17

17

Miraslau

11, 112, 114

19

19

Peco Milea

11, 112, 114

21

21

Cofetăria Narcisa

14, 15, 112, 114

23

23

Sanitas Vasile Aaron

14, 15, 112, 114

24

24

Blocuri Indep. II

112, 114

25

25

Independenta II

112, 114

26

26

Irmes

112, 114

29

-

Eurofoam

29

Scandia

34

Tabacarie


Program de circulație

Traseul 5 Valea Aurie - Gara

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Avrig - B-dul Victoriei - Piața

Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara

întors: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str. Avrig - Calea Poplacii - str. Valea Aurie - str. Poiana

Luni - Vineri

5/1

5/2

5/3

5/4

5/5

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

5:30      5:50

6:10      6:30

6:50     7:10

7:30      7:51

8:14      8:43

9:14      9:43

10:14    10:43

11:14    11:43

12:14    12:43

13:14    13:41

14:04    14:31

14:54    15:21

15:44    16:11

16:34    17:01

17:24    17:51

4-

se retrage

5:40     6:00

6:20      6:40

7:00     7:20

7:40      8:01

8:29      8:58

9:29     9:58

10:29    10:58

11:29    11:58

12:29    12:58

13:29     13:51

14:14     14:41

15:04    15:31

15:54     16:21

16:44    17:11

17:34    17:58

18:29    18:58

19:29    19:58

20:29    20:58

21:29    21:58

22:20    22:40

23:00    23:20

23:40 -> se retrage

13:34    14:01

14:24    14:51

15:14    15:41

16:04    16:31

16:54    17:21

17:44    18:13

18:44    19:13

19:44    20:13

20:44    21:13

21:33-» se retrage

5:50     6:10

6:30      6:50

7:10     7:30

7:50     8:13

8:44     9:13

9:44     10:13

10:44    11:13

11:44    12:13

12:44    13:13

13:44    14:11

14:34    15:01

15:24    15:51

16:14    16:41

17:04    17:31

17:59    18:28

18:59    19:28

19:59    20:28

20:59    21:28

21:59    22:20

22:40    23:00

23:20    23:40

4 se retrage

5:40

6:00     6:20

6:40     7:00

7:20      7:41

8:04     8:28

8:59     9:28

9:59     10:28

10:59    11:28

11:59    12:28

12:59    13:28

13:54    14:21

14:44    15:11

15:34    16:01

16:24    16:51

17:14    17:41

18:14    18:43

19:14    19:43

20:14    20:43

21:14 -»se retrage

Nr. curse = 14,5

Ore traseu = 12h 21'

Total km = 159.5

Nr. curse = 21

Ore traseu = 18h

Total km = 231

Nr, curse = 9

Ore traseu = 7h 59'

Total km = 99

Nr. curse = 20,5

Ore traseu = 17h 50'

Total km = 225.5

Nr. curse = 18

Ore traseu = 15h 53'

Total km = 198______

Lungime/ cursa Valea Aurie - Gara - Valea Aurie = 11 KM

Sambata si Duminica

5/1

5/2

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

5:59    6:28

6:59    7:28

7:59    8:28

8:59    9:28

9:59    10:28

10:59   11:28

11:59   12:28

12:59   13:28

13:59   14:28

14:59   15:28

15:59   16:28

16:59   17:28

17:59   18:28

18:59   19:28

19:59   20:28

20:59   21:28

21:48 -4 se retrage

5:58

6:29    6:58

7:29    7:58

8:29    8:58

9:29    9:58

10:29   10:58

11:29   11:58

12:29   12:58

13:29   13:58

14:29   14:58

15:29   15:58

16:29   16:58

17:29   17:58

18:22   18:58

19:29   19:58

20:29   20:58

21:29   21:58

22:18 “»se retrage

Nr. curse = 16

Ore traseu = 15h 49’

Total km = 176

Nr. curse =16,5

Ore traseu = 16h 20'

Total km = 181.5

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata


Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee capat de linie


—ValeaAurie

14,15,46,113,116

1min

Theodor Mihaly 1

15,16,113,116

2mln

15,16,113,116

3min

Școala Generala nr. 7

15, 16, 113, 116

5min

Școala Militară 1

NHHHHHHAhKhH

6min

Parcul Sub Arini

7min ;

Bazin Olimpia

9min

Universitate

17

11min

» ■

2,10,12,13,17,118,22 f?

13min

Spitalul Județean

2, 10, 12, 13, 17, 118

15min

Simerbm

2, 10, 12, 13,15,17, 18,115,118

16min

Gara

2, 13, 15, 17, 18, 22


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

,G^

■    2,13,15.17/18,'22

3min

Parcul Tineretului

2,10,12,13,17,118

5min '

Muzeul ide stiinte naturale

2,10,12,13,17,118

6min

Nufărul

2, 10, 12, 13, 17, 118, 22

8min

Cofetăria Universității

.....

10min

Sibdress

’■ -'^na,

12min

I3min

Bulevardul Victoriei

Fizioterapie

15,16,113,116        ■

14min

Piața Talmaciu

15, 16, 113,116

ISrriin

Piața Sadu 2

. 15,16,113,116

16min

Theodor Mihaly 2

15, 16, 113,116

18min

Valea Aurie

14, 15,16,113,116


Program de circulație Traseul 10 Turnisor - Gusterita

ITINERAR

Dus: Zăvoi - str. Gh. Asachi - Piața lancu de Hunedoara - str. E.A.Bieltz - sos. Alba lulia - str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - str. Podului - CEMA

întors: CEMA - str. Podului - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str. Transilvaniei - str.V.Carlova - sos. Alba lulia - str. E.A.Bieltz - Piața lancu de Hunedoara - str.Gh.Asachi -Zăvoi

Luni - Vineri

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

Turnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

Turniso

r | Gusterita

Turnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

5:01

5.15

5:30

5:01

5:46

5:19

6:06

5:40

6:24

5.55

6:42

6:13

6:57

6:31

7:16

6:50

7:31

7:10

7:52

7:28

8:10

7:45

8:28

8:05

8:50

8:28

9:13

8:37

-4se retrage

8.50

9:35

9:13

9:58

9:35

10:20

9:58

10:43

10:20

11:05

10:43

11:28

11:05

11:50

11:28

12:13

11:50

12:35

12:13

12:58

12:35

13:20

12:55

13:36

13:07

13:52

13:25

14:10

13:43

14:28

14:01

14:46

14:19

15:04

14:37

15:22

14:55

15:40

15:13

15:58

15:31

16:16

15:49

16:34

16:07

16:52

16:25

17:10

16:43

17:28

17:01

17:46

17:24

18:09

17:37

se retrage

17:50

18:31

18:09

18:54

18:31

19:16

18:54

19:39

19:16

20:01

19:30

20:24

20:01

20:46

20:24

21:09

20:46

21:31

21:09

21:54

21:31

22:16

21:54

22:39

23:38**

22:16

23:01

22:45

23:19

22:53 se retrage

23:20

23:54

23:58

-♦ se retrage

23:38 -> se retrage

1

se retrage

se retrage

Nr. curse =12

Nr. curse = 12,5

Nr.curse = 6

Nr.curse = 12,5

Nr.curse = 12

Ore traseu = 17h52’

Ore traseu = 18h35’

Ore traseu =8h 3’

Ore traseu = 18h23'

Ore traseu = 17h 49'

Total km

= 267,8

Total km

= 278,9

Total km= 122,1+5,6

Total km

= 278,9

T otal km

= 267,8

Lungime / cursa Turnisor

-CEMA-Turnisor = 22,2 km

Lungime / cursa Turnisor - Reșița - CEMA -

-Turnisor =

23,6 km

IOTA:
(**) Plecare de la statia “Parcul Tineretului” spre Turnisor
La cursele cu plecare la 6.57 si 7.31 din Gusterita si la 14.01 si 14.55 din Turnisor, autobuzele itra in cartierul Resita(C.Gusteritei - str.Vulcan - cart.Resita - str.Vulcan - C.Gusteritei)
DUBLURI:    7:28 - Turnisor - Gusterita
7:16 - Gusterita - Turnisor

Sambata

10/1

10/2

10/3

Turnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

5.20

5.13

5:47

5:57

6:40

6:24

7:00

7:17

7:51

7:45

8:25

8:32

9:13

9:32

10:13

10:02

10:43

10:32

11:13

11:02

11:43

11:32

12:13

12:02

12:43

12:32

13:13

13:02

13:43

13:32

14:13

14:02

14:55

X se retrage

15:02

15:43

15:32

16:13

16:32

17:13

17:32

18:13

18:02

19:00

19:02

19:43

19:39

20:13

20:32

21:13

21:02

21:41

21:50 -»

se retrage

22:18

23:03

23:38**

23:40-»se retrage

23:40***

23.54

23:58-» se retrage

Nr. Curse = 11,5

Nr. curse =

= 6,5

Nr. Curse

= 9

Ore traseu =

16h51’

Ore traseu

= 8h 43’

Ore traseu

= 13h 8’

Total km = 244,2 + 5,3

Total km=

133,2+ 5,6

Total km =

199,8


Duminica

10/1

10/2

Turnisor |

Gusterita

Turnisor

Gusterita

5.20

5.20

6:13

6:07

6:55

7:02

7:43

7:30

8:13

8:32

9:13

9:02

9:43

10:02

10:43

10:32

11:13

11:32

12:13

12:02

12:43

13:02

13:43

13:32

14:13

14:32

15:13

15:02

15:43

16:02

16:43

16:32

17:13

17:32

18:13

18:02

18:55

19:02

19:43

19:30

20:13

20:32

21:13

21:02

21:43

21:50 -»se retrage

22:30

23.04

4.

se retrage

22:48**

23:08-» se retrage

Nr. Curse

-- 12

Nr. Curse

= 11,5

Ore traseu

= 17h 44’

Ore traseu

= 16h50’

Total km =

266,4

Total km=

244,2+ 5,6


NOTA:

(**) Plecare de la statia “Parcul Tineretului” spre Turnisor (***) Plecare de la statia “Simerom” spre Gusterita

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

.... iȘHSBS 1

• ' ■ . . -3         .--v -x.yl f .

■' Legaturi cu alto trasee : '

1mln

\           zivd) .__,

Asachi1

’ 3mW”

---L____-

4min

Școala gen. nr. 10/1

i ■fiWn'.:-

7min

Plus

11,111,112,113.114,116,118

■MMHMMni

9min

Alba lulia

1,11,111,112,114,118

ȘftgSiiWWi

_______

14min

Teatru

2, 5, 12,13,17,118,22

MS3SEES®;........

18min

Simerom

2,5,12,13,15,17,18,115,118

..... iky

21min

Compal

12,14

Complex Otelarilor

12,14

27min

Alecu Russo 2

118

‘Pod Gust5HSi2’"'> ' '

29min

Alimentara Gusterita 2

118

1 .Sm8r<iari2:<' .

■■■■■■■■

31min

Pinului 2

118

WfISgiSSga’WsSsS


capatlfeUnîft

'4-: ■■■ •      ■ ■■ ■'< W

Gemă

118

PtnHiui.1

2min

Smardan 1

118

AlfjneniafaJGușterital.^

4min

Pod Gusterita 1

118

• " •

6min

Balanța 2

118

' ~ Strungului .    •’

8min

Compa 1

12,14

,9rnîn <    ■

.......

11min

Complex Otelarilor

12,14

WWW

13mln

Treboniu Laurean

12,11«, 11S

■OnwIL-

Parcul Tineretului

Nufărul

2. 5,'.2.13, 17, 118

2,5,12,13.17,118,22

l!1u -it* - ■>

"i 5 li 17 . ■■'• ,‘ix»*

22min

Transilvaniei

1, 11,17

25min

Polsib 2

11, 111, 112, 114, 118

S

R

i^T

1

.11,111-118

29min

Bieltz

31min

34min

Plata lancu de Hunedoara 2

Zăvoi

'-t


Program de circulație Traseul 11 Cedonia - SC Continental

ITINERAR

Dus: Cedonia - str. Luptei - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei - str. V.Carlova - sos. Alba lulia - str. Salzburg - SC Continental

întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu - str.N. lorga - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Cedonia .

-4se retrage

Luni - Vineri

11/1

11

12

1

1/3

*

1/4

SC

Cedonia Continental

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

5:29**         6:15

6:53          7:35

8:13          8:57

9:30     -4 se retrage

13:29**        14:15

14:53         15:35

16:13         16:55

17:33         18:14

19:08         19:44

20:38        21:14

22:08        22:44

23:17    -4 se retrage

5:49**          6:35

7:13           7:57

8:38           9:14

10:08         10:44

11:38         12:14

12:53         13:35

14:13         14:55

15:33          16:15

16:53         17:37

18:38         19:15

20:08         20:44

21:38         22:14

22:47         23:20

23:53     -4 se retrage

6:09**         6:54

7:33          8:14

9:08          9:44

10:38         11:14

12:08        12:40

13:18        13:55

14:33         15:15

15:55        16:37

17:09   -> se retrage

5:57

6:33         7:15

7:55         8:44

9:38         10:14

11:08        11:44

12:38        13:12

13:53        14:35

15:13        15:55

16:33        17:17

18:08        18:44

19:38        20:14

21:08        21:44

22:26        23:15

23:43    -4se retrage

Nr. curse = 10

Ore traseu = 13h 49'

Total km = 220

Nr. curse = 13

Ore traseu = 18h 4”

Total km = 286

Nr. curse = 8

Ore traseu = 11 h

Total km = 176

Nr. curse = 12,5

Ore traseu = 17h 46'

Total km = 275

Lungime/cursa Cedonia - SC Continental - Cedonia = 22 km

VALABIL 12,09,2011

** Nota: La orele 5.29,5.49,6.09,13.29 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si opresc in stațiile Interex , Piața Rahoveil , Cedonia............Continental.

Sambata si Duminica

11/1

1/2

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

6:06**              6:47

7:20               7:51

8:30              9:10

9:50              10:30

11:10             11:50

12:30             13:10

14:00             14:40

15:13              16:10

16:43 ->se retrage

6:26**           7:15

7:50            8:30

9:10            9:50

10:30           11:10

11:50          12:30

13:10           13:50

14:30      15:00*- 15:15

15:50           16:30

17:10           17:50

18:26           19:15

19:50          20:30

21:10          21:42

22:25      23:00*-23:15

23:43 -> se retrage

Nr. curse = 8

Ore traseu = 10h 37'

Total km = 176

Nr. curse = 13

Ore traseu = 17h 17'

Total km = 286 + 8

*Nota: La orele 15:00 si 23:00 autobuzul 11/2 va circula : SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita -sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 15:15, respectiv 23:15 va pleca spre oraș.

** Nota: La orele 6.06 si 6.26 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si opresc in stațiile Interex , Piața Rahoveil, Cedonia............Continental.

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEEProgram de circulație Traseul 12 Piața Rahova - Sembraz

ITINERAR

Dus: Piața Rahova - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str. Strungului - str. Henri Coanda - Sembraz

întors: Sembraz - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str. Otelarilor - str. Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M.Viteazu - Piața Rahova

Luni - Vineri

12/1

12/2

12/3

Piața Rahova Sembraz

Piața Rahova Sembraz

Piața Rahova Sembraz

5:23          5:47

6:13          6:47

7:13          7:47

8:13          8:42

9:01 -> se retrage

13:13         13:47

14:13         14:47

15:13         15:47

16:13         16:47

17:13        17:47

18:06 -*:;e retrage

5:43          6:07

6:33          7:07

7:33          8:02

8:25          9:02

9:25         10:02

10:25        11:02

11:25         12:02

12:25        13:02

13:33         14:07

14:33         15:07

15:33        16:07

16:33         17:07

17:35        18:07

18:25        19:02

19:25        20:02

20:25        21:02

21:30        21:50

22:10        22:30

22:50        23:10

23:30 -4 se retrage

5:27

5:53          6:27

6:53          7:27

7:53          8:22

8:55          9:32

9:55         10:32

10:55         11:32

11:55         12:32

12:53        13:27

13:53         14:27

14:53         15:27

15:53         16:27

16:53         17:27

17:55         18:32

18:55         19:32

19:55        20:32

20:55        21:32

21:51         22:11

22:30        22:50

23:10 -> se retrage

Nr. curse = 9

Ore traseu = 8h 3T

Total km = 99

Nr. curse = 19

Ore traseu = 17h 47'

Total km = 209

Nr. curse = 18,5 Ore traseu = 17h 43’ Total km = 203.5

Lungime/cursa

3iata Rahova - Sembraz - Piața Rahova = 11km

Sambata si Duminica

12/1

12/2

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova Sembraz

5:55

6:55

7:55

8:55

9:55

10:55

11:55

12:55

13:55 -> se re

6:32 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32

rage

6:02

6:25          7:02

7:25          8:02

8:25          9:02

9:25         10:02

10:25         11:02

11:25        12:02

12:25         13:02

13:25        14:02

14:25         15:02

15:25        16:02

16:25         17:02

17:25         18:02

18:25        19:02

19:25        20:02

20:25        21:02

21:25        22:02*

22:25        23:05

23:24 -> se retrage

Nr. curse = 8

Ore traseu = 8h

Total km = 88

Nr. curse = 17,5 Ore traseu = 17h 22' Total km = 192.5

Nota: Duminica ultima plecare la 22:02 din Sembraz

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de a capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Piața Rahova 1

1, 14, 15, 111

2min

Cofetăria Primavara

1, 15, 111

4min

Piața Aurel Vlaicu 1

1,13,111,22

5min

CEC

1, 13, 111

8min

Teatru

2, 5,10,13,17,118, 22

10min

Spitalul Județean

2, 5, 10, 13,17,118

12min

Simerom

2, 5,10,13,15,17,18,115,118

14min

Strungului

10,14

15min

Compa l

10,14

16min

Compa il/1

10,14

18min

Sembraz

14

Durata de

la capat de Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee

linie

Sembraz

14

1min

Compa II/ 2

14

3min

Complex Otelarilor

10,14

4min

Libra 1

10, 14

5min

Treboniu Laurean

10, 115, 118

6min

Electrica

10, 115, 118

7min

Parcul Tineretului Muzeul de stiinte

2, 5,10,13,17,118

9min

naturale

2, 5,10,13,17,118

10min

Nufărul

2, 5,10,13,17,118, 22

13min

Lomonosov

1, 13,111

15min

Bloc 1 Mihai Viteazu

1,111

16min

Bloc 9 Mihai Viteazu

1,111

18min

Piața Rahova 1

1, 14, 15, 111

Program de circulație Traseul 13 Gara - Dumbrava ( Muzeul Satului) ITINERAR

Dus: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - Dumbrava ( Muzeul Satului)

întors: (Muzeul Satului) Dumbrava - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara

Luni - Vineri

13/1

13/2

13/3

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

5:30         5:57

6:30        6:57

7:28*        7:57

8:20         8:47

9:18*        9:47

10:18*       10:47

11:18*       11:47

12:18*       12:47

13:28*       13:57

14:28*       14:57

15:28*       15:57

16:28*       16:57

17:28*       17:57

18:28*       19:03

19:28*       19:57

20:28*       20:57

21:40       22:17

22:40       23:17

23’40 -*se retrage

5:50       6:17

6:50       7:17

07:48*      8:17

8:50       9:17

9:50       10:17

10:50      11:17

11:50      12:17

12:50      13:17

13:50      14:17

14:55      15:17

15:50      16:17

16:50      17:17

17:50      18:27

19:00      19:27

20:00      20:27

21:00      21:27

21:50     22:27

22'50 se retrage

5:37

6:10      6:37

7:10       7:37

8:15 se retrage

13:10      13:37

14:10     14:37

15:10      15:37

16:10      16:37

17:10     17:37

18:05 _>se retrage

Nr. curse = 18

Ore traseu = 18h 10'

Total km = 242

Nr. curse = 17

Ore traseu = 17h

Total km = 204

Nr. curse = 7,5 Ore traseu = 7h 33' Total km = 90

Lungime/cursa Dumbrava - Gara - Dumbrava = 12 km

Lungime/cursa Muzeul Satului - Gara - Muzeul Satului = 14 km

NOTA:(*) plecare din Muzeul Satului

VALABIL DIN 12,09,2011

SAMBATA - DUMINICA

13/1

13/2

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

6:00       6:27

7:00       7:27

8:00       8:27

8:50       9:17

9:48*      10:17

10:50      11:17

11:50      12:17

12:50      13:17

13:50      14:17

14:50      15:17

15:50      16:17

16:40~*se retrage

5:57

6:30         6:57

7:30         7:57

8:20         8:47

9:18*        9:47

10:18*       10:47

11:18*       11:47

12:18*       12:47

13:18*       13:47

14:18*       14:47

15:18*       15:47

16:18*       16:57

17:28*       17:57

18:28*       19:03

19:28*       19:57

20:28*       20:57

21:30       22:07

22:30 -> se retrage

Nr. curse = 11

Ore traseu = 10h 40'

Total km = 134

Nr. curse = 16,5 Ore traseu = 16h 33' Total km = 222

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Parcul Tineretului

2,5,10,12,17,118

____

Nufărul

Tursib 2

22

________________

Cimitirul Eroilor 2

14

Muzeul Satului       |Program de circulație Traseul 14 Valea Aurie - Hotel Libra

ITINERAR

Dus: Valea Aurie (str. Poiana) - str. Ludos - Calea Dumbrăvii - str. Gh. Dima - str. Rahova - str. Semaforului - str. Henri Coanda - str. Principatele Unite - str. Otelarilor - str. Macaralei - Hotel Libra

întors: Hotel Libra - Calea Gusteritei - str. Stungului - str. H.Coanda - str. Semaforului - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Valea Aurie

Luni - Vineri

14/1

14/2

14/3

14/4

Valea     Hotel

Valea Hotel

Valea Hotel

Valea Hotel

Aurie     Libra

Aurie Libra

Aurie Libra

Aurie Libra

5:39

5:32      5:59

5:46     6:19

6:00     6:39

6:20     6:59

6:40      7:19

7:00     7:39

7:20     7:59

7:40     8:24

8:05      8:54

8:06 se retrage

8:35     9:24

9:05     9:54

9:35      10:24

10:05    10:54

10:35    11:24

11:05     11:54

11:35    12:24

12:05    12:54

12:35     13:19

13:05    13:39

13:20    13:59

13:40    14:19

14:00     14:39

14:20   15:05*

14:40    15:19

15:00    15:39

15:20     15:59

15:40    16:19

16:00    16:39

16:20    16:59

16:40     17:19

17:00 -> se retrage

17:10    17:54

17:40    18:24

18:05     19:03

18:35    19:24

19:05    19:54

19:35     20:24

20:05    20:54

20:35    21:24

21:05     21:54

21:35   22:10

22:00    22:27

22:30     23:10

22:37 -»se retrage

i se retrage

23:37   -»se retrage

Nr. curse = 13

Nr. curse = 5

Nr. curse = 12

Nr. curse = 12

Ore traseu = 18h 5'

Ore traseu = 6h 15'

Ore traseu = 16h 37'

Ore traseu = 16h 48'

Total km = 234

Total km = 90

Total km = 216

Total km = 216

Lungime/cursa Valea Aurie - Hotel Libra - Valea Aurie = 18 km

DUBLURI:

6:24 CIMITIR-LIBRA

15:05 LIBRA - VALEA AURIE

14/1

14/2

Valea

Hotel

Valea

Hotel

Aurie

Libra

Aurie

Libra

6:00

6:29

7:00

7:29

8:00

8:29

8:20

8:50

9:00

9:30

9:30

10:10

10:10

10:50

10:50

11:30

11:30

12:10

12:10

12:50

12:50

13:30

13:30

14:10

14:10

14:50

14:50

15:20

15:30

16:10

16:10

16:50

16:50

17:30

17:30

18:00

18:00

18:29

i se retrage

19:00

19:29

20:00

20:29

21:00

21:29

22:15

23:10

23:3/ se retrage

Nr. curse =

7,5

Nr. curse =

15

Ore traseu

= 9h 40'

Ore traseu

= 17h 37'

Total km =

135

Total km =

270


14/1

14/2

Valea

Aurie

Hotel

Libra

Valea

Aurie

Hotel

Libra

6:00

6:29

7:00

7:29

8:00

8:29

9:00

9:30

9:30

10:10

10:10

10:50

10:50

11:30

11:30

12:10

12:10

12:50

12:50

13:30

13:30

14:10

14:10

14:50

14:50

15:20

15:30

16:10

16:10

16:50

16:55

17:29

17:30 -4 se retrage

18:00

18:29

19:00

19:29

20:00

20:29

21:00

21:29

22:00

22:27

4.

se retrage

Nr. curse =

14,5

Nr. curse =

6

Ore traseu

= 16h 27'

Ore traseu

= 8h

Total km =

261

Total km =

108


ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Valea Aurie

5,15,16, 113,116

2min

Cimitirul Eroilor 1

13

3min

Cimitir 1

1,13

4min

Tursib 1

13

6min

Dima 2

15

7min

Calea Cisnadiei

1, 15, 111

8min

Interex

1,15,111

9min

Piața Rahova 1

1, 12, 15, 111

10min

Vasile Milea 1

15

12min

Cofetăria Narcisa

2,15,112, 114

14min

Sanitas Vasile Aaron

2,15,112, 114

16min

Comtram 2

17min

Concefa

18min

Compa II/2

12

20min

Complex Otelarilor

12

21min

Libra 1

10, 12


Durata de la XT

■ n. ■. ■                 >

Donum,

Legaturi cu alts trasee

Libra 1

10,12

1min

Strungului

12

2min

Compa I

12

3min

Compa 11/1

12

5min

Sembraz

12

6min

Comtram 1

8min

Piața Vasile Aaron

2,15,112,114

9min

Liceul Energetic

2,15,112,114

11min

Vasile Milea 2

11,15

12min

Piața Rahova 2

11,15

13min

Mihai Viteazu

14min

Nicolae lorga

1, 111

16min

Ciresica 2

1

17min

Șiretului 2

1

18min

Cimitir 2

1, 13

19min

Cimitirul Eroilor 2

13

22min

Valea Aurie

5,15,16,113,116


Program de circulație Traseul 15

Valea Aurie - Shopping City - Gara

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Avrig - str. Argeșului - Calea Dumbrăvii - str. Gh.Dima - str. Rahova - Shopping City - XXL - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - str. Balea - str. H.Oberth - pe sub podul gării - Gara întors: Gara - str. g-ral Magheru - str. Constituției - str. Balea - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - Shopping City - XXL - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu -Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. Poiana

Luni - Vineri

15/1

15/2

15/3

15/4

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

5:28    6:07

6:48    7:27

8:13    8:57

9:43   10:27

11:13   11:57

12:43   13:27

14:08   14:47

15:28   16:07

16:48   17:27

18:13   18:57

19:43   20:27

21:13   21:57

22:30   23:10

23:41 -4 se retrage

5:48 6:27 7:08 7:47

8:18 se retrage

13:13   13:47

14:28   15:07

15:48   16:27

16:58 -> se retrage

5:27 6:08    6:47

7:28    8:07

8:43    9:27

10:13   10:57

11:43   12:27

13:28   14:07

14:48   15:27

16:08   16:47

17:28   18:00

18:43   19:27

20:13   20:57

21:38   22:30

23:03   23:35

x se retrage

5:47 6:28    7:07

7:48    8:27

9:13    9:57

10:43   11:27

12:13   12:57

13:48   14:27

15:08   15:47

16:28   17:07

17:43   18:27

19:13   19:57

20:43   21:27

22:05   22:37

X se retrage

Nr. curse = 13

Ore traseu = 18h 13'

Total km = 269,1

Nr. curse = 5

Ore traseu = 6h 15'

Total km = 103.5

Nr. curse = 13

Ore traseu = 18h 8'

Total km = 269,1

Nr. curse = 12

Ore traseu = 16h 50’

Total km = 248,4

Lungime/cursa Valea Aurie -

Gara - Valea Aurie

= 20,7 km

15/1

15/2

15/3

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

5:25    5:57

7:13    7:57

9:13    9:57

10:43   11:27

12:13   12:57

13:43   14:27

15:13   15:57

16:43 se retrage

5:42

6:13    6:57

8:13    8:57

9:43    10:27

11:13   11:57

12:43   13:27

14:13   14:57

15:43   16:27

17:13   17:57

19:13   19:57

21:13   21:57

23:03   23:35

se retrage

10:13   10:57

11:43   12:27

13:13   13:57

14:43   15:27

16:13   16:57

18:13   18:57

20:13   20:57

22:00   23:10

23:41 -> se retrage

Nr. curse = 7

Ore traseu = 11 h 18'

Total km = 144,9

Nr. curse =11

Ore traseu = 17h 46'

Total km = 227,7

Nr. curse = 8

Ore traseu = 13h 28' Total km = 165,6


15/1

15/2

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

5:25    5:57

7:13    7:57

9:13    9:57

11:13   11:57

13:13   13:57

15:13   15:57

17:13   17:57

19:13   19:57

21:13   22:10

22:41 -♦ se retrage

5:42

6:13    6:57

8:13    8:57

10:13   10:57

12:13   12:57

14:13   14:57

16:13   16:57

18:13   18:57

20:13   20:57

22:13   22:45

1 se retrage

Nr. curse = 9

Ore traseu = 17h 16' Total km = 186,3

Nr. curse = 9

Ore traseu = 17h 3' Total km = 186,3


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

.........Valea Aurie

5,14,16,113,116

1min

Theodor Mihaly 1

5,16,113,116

2mm

Piața Sadu 1

5,16,113,116

3min

Școala Generala nr. 7

5,16,113,116

4min

Școala Militară 2

6min

Școala Generala nr. 16/1

8min

Dima2

9min

Calea Cisnadiei

1,14,111

lOmin

intefex

1,14,111

11min

Piața Rahova 1

1,12,14,111

I2min 14min

Vasile Mllea 1 Mobexpert

14

15min

Shopping City

I7min

XXL

19min

Cofetăria Narcisa

2,14,112,114

21min

Sanitas Vasile Aaron

2,14, 112,114

22min

Comsilcost

.

23min

Ceferiștilor 2

24min

Trei Stejari ii

26min

Motto Vello

27min

...............Simerom

2,5,10,12,13,17,18,115,118

28min

Gara

2, 5, 13, 17, 18, 22


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

. .. .. .

Gara

2,5,13,17,18, 22

2min

Constituției

18

3min

5min

Policlinica Stomatologica Trei Stejari I Ceferiștilor 1

6min

7min

Viaduct Vasile Aaron

8min

Piața Vasile Aaron

2, 14,112, 114

9min

Liceul Energetic

2, 14,112, 114

11min

Mobexpert

12min

Shopping City XXL

14min

16min

Vasile Milea 2

11,14

17min

Piața Rahova 2

11,14

18min

Cofetăria Primavara

1,12,111

20min

Piața Aurel . Vlaicu 2

13, 22

21min

Mihail Sebastian

13

23min

Școala Generala nr. 16/2

. ; -

25min

Fizioterapie

5, 16, 113, 116

26min

Piața Talmaciu

5, 16,113,116

27min

Piața Sadu 2

5,16,113,116

28min

30min

Theodor Mihaly 2 Valea Aurie

5,16,113,116 5,14,16,113,116


Program de circulație Traseul 16 Valea Aurie - Terezian

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Cristianului - str. Maramureșului -str.Malului - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Terezian

întors: Terezian - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Râului - str.Metalurgistilor - str.Distribuției - str. Autogarii - sos. Alba lulia - str. Maramureșului - str. Cristianului- Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. Poiana

Luni - Vineri

16/1

16/2

16/3

V.Aurie Terezian

V.Aurie Terezian

V.Aurie Terezian

5:18       5:45

6:18       6:45*

7:18       7:45

8;07 -+se retrage

13.10*(Uzina de apa)

13:18      13:45

14:18      14:45

15:18      15:45

16:18      16:45

17:18      17:45

18:07-+se retrage

5:38       6:00

6:38       7:00

7:38       8:00

8:28       8:50

9:28       9:50

10:28      10:50

11:28      11:50

12:28      12:50

...13:38       14:00

14:38      15:00*

15:38      16:00

16:38      17:00

17:38      18:00

18:28      18:50

19:28      19:50

20:28      20:50

21:12~>se retrage

Se retrage

22:37

23:00 se retrage

5:58       6:20

6:58       7:20

7:58       8:20

8:58       9:20

9:58       10:20

10:58      11:20

11:58      12:20

12:58      13:20

13:58      14:20

14:58      15:20

15:58      16:20

16:58      17:20

17:58      18:20

18:58      19:20

19:58      20:20

20:50      21:15

21:40      22:10

22:40      23:10

23:32-» se retrage

Nr. curse = 8

Ore traseu = 7h 38' Total km = 110,2

Nr. curse = 16,5 Ore traseu = 15h 57' Total km = 224,1

Nr. curse = 18

Ore traseu = 17h 34' Total km = 241,2

Lungime/cursa Valea Aurie - Terezian - Valea Aurie = 13,4 km

Lungime/cursa Terezian

-Uzina de apa - Valea Aurie - Terezian=16,4 km

Nota 1: De luni pana vineri, la cursa cu plecare la 6:45 din Terezian,autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie .

De luni pana joi, la cursa cu plecare la 15:00 din Terezian,autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie.

Vineri , autobuzul 16/1 va pleca de la Uzina de apa la 13.10 si apoi din V.Aurie la 13.18

Sambata


Duminica


16/1

16/2

V.Aurie

Terezian

V.Aurie

Terezian

5:58

5:58

6:20

6:20

6:50

6:58

7:20

7:20

7:50

7:58

8:20

8:20

8:50

8:58

9:20

9:20

9:50

9:58

10:20

10:28

10:50

10:58

11:20

11:28

11:50

11:58

12:20

12:28

12:50

12:58

13:20

13:28

13:50

13:58

14:20

14:28

14:50

14:58

15:20

15:28

15:50

15:58 -> se retrage

16:38

17:00

17:38

18:00

18:38

19:00

19:38

20:00

20:38

21:00

21:38

22:00

22:22

23:00

se retrage

Nr. curse = 1'

1

Nr. curse = 1(

)

Ore traseu =

17h 2*

Ore traseu =

10h

Total km = 227,8____________

Total km = 134


16/1

V.Aurie

Terezian

6:38

7:00

7:38

8:00

8:38

9:00

9:38

10:00

10:38

11:00

11:38

12:00

12:38

13:00

13:38

14:00

14:38

15:00

15:38

16:00

16:38

17:00

17:38

18:00

18:38

19:00

19:38

20:00

20:38

21:00

21:38

22:00

22'22 ->seretra9e

Nr. curse = 16

Ore traseu =

15h 44'

Total km = 214,4


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Valea Aurie

5,14,15,113; 116

1min

Theodor Mihaly 1

5,15,113,116

; 2ntin

' Plata Sadu 1

5,15,113;-® 6

3min

Școala generala nr. 7

5, 15, 113, 116

-• 5min

Cristianului

6min

Hațegului

17,113,116

. / Zmin

Biserica Ștrand

17,113,116

9min

Polsib 3

1, 115, 117

10min

’ Mondex

1,115,117

11min

Scandia

1,115, 117

13min

Plata Cibin 1

Ml5-117

14min

îndes

1,115,117

■ 15mln

Rusciorului 2

1,18,115,117

16min

Gaz Metan

1,18,115,117

Terezian

1,18,115,117

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Terezian

1,18,ff15,117

1min

Gladiolelor

1,115,117

2min

MMnaro

4min

P-ta Cibin 2

1, 115, 117

Smin

Tehnica Noua

.....1T15-117 .

6min

Algenia

1,115,117

JSMIăfeM'sî

Autogara II

1,115,117

10min

Maramureșului

17,113,116

r.

Si

17,113,116

13min

Fizioterapie

5,15,113,116

14min

■^iata Talmaciu

5,15,113.116

15min

Piața Sadu 2

5,15,113,116

16min

Theodor Mihaly 2

5,15,113/116

18min

Valea Aurie

5,14,15,113,116

Program de circulație Traseul 17 Ștrand - Gara

ITINERAR

Dus: Ștrand - str. V. Carlova - str. Maramureșului - str.Moldovei - str. Transilvaniei - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul Coposu - pe sub podul gării - Gara

întors: Gara - str.G-ral Magheru - str.Constitutiei - B-dul Coposu - Piața Unirii - B-dul.Victoriei - str.Transilvaniei - str.Moldovei - str.Maramureșului - str.V.Carlova - sens giratoriu str. Carlova la intersecția cu str. Transilvaniei - Ștrand

Luni - Vineri

17/1

17/2

Ștrand

Gara

Ștrand

Gara

5:30

5:48

5:48

6:06

6:10

6:28

6:25

6:48

6:50

7:08

7:15

7:32

7:30

7:48

7:51

8:08

8:10

8:30

8:30

8:50

8:55

9:15

9:20 -»se retrage

09:40

10:00

10:25

10:45

11:10

11:30

11:55

12:15

12:40

13:00

13:05

13:25

13:25

13:48

13:48

14:06

14:10

14:28

14:25

14:48

14:50

15:08

15:10

15:28

15:30

15:48

15:50

16:10

16:10

16:30

16:35

16:55

16:55

17:15

17:20 se retrage

17:40

18:00

18:25

18:45

19:10

19:30

19:55

20:15

20:40

21:08

21:30

21:48

22:10

22:30

23:00

23:30

23:50    -»se retrage

Nr. Curse = 25

Nr. curse = 11

Ore traseu = 18h 20'

Ore traseu = 7h 47'

Total km = 237,5

Total km = 104,5

Lungime/cursa Ștrand - Gara - Ștrand =

10 km

Lungime/cursa Ștrand - COMPA- SEMBRAZ - Ștrand = 13,7 km

Dubluri: 6:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 7:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand 14:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand

Sambata si Duminica

17/1

Ștrand

Gara

6:10

6:40

7:10

7:40

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:10

12:40

13:30

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

20:50

21:20*

21:50

22:20

22:50

23:20

23:50 se retrage

Nr. Curse =17

Ore traseu = 17h 40'

Total km = 161,5

Nota: Duminica ultima plecare la ora 21.20 din statia “Gara”

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Ștrand

1min

Maramureșului

16, 113, 116

2min

Barsei

16.113.116

4min 8mm 10min

Moldovei 1 Universitate Teatru

■ 5

2, 5,10,12,13,118, 22

12min

Spitalul Județean

2, 5,10,12,13,118

14min

Simerom

2, 5,10,12,13,15, 18, 115, 118

15min

Gara

2, 5, 13, 15, 18, 22    ■

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Gara

' 2,5,13,15,18,22

3min

Parcul Tineretului

2, 5,10,12,13,118

5min

Muzeul de științe naturale

2,5,10,12,13,118

5min

8min

10min

Nufărul

-

Cofetăria Universității

Transilvaniei

2, 5, 10,12,13,118, 22

1,5,10,11

'•.'.'iJîî’.jJjsi.-X .u.’~                  '■

1,10,11

12min

Moldovei 2

14min

Hațegului

16,113,116

15min

Biserica Ștrand

16,113,116

17min

Ștrand

1

Program de circulație Traseul 18 Gara - Piața Cluj - Tiglari ITINERAR

Dus: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Fânului - str. Rusciorului- str. Lunga - str.Reconstrucției - str.Kogalniceanu - str.Magheranului - str. Tiglari - Tiglari blocuri

întors: Tiglari blocuri - str. Tiglari - str.Magheranului - str. Kogalniceanu - str.Reconstrucției - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Constituției - pe sub podul gării - Gara.

LUNI-VINERI

18/1

18/2

18/3

Gara

| Tiglari

Gara

| Tiglari

Gara

Tiglari

5:07

5:38

5:26

5:58

5:46

6:18

6:06

6:38

6:26

6:58

6:46

7:18

7:06

7:38

7:26

7:58

7.46

8:16

8:06

8:35

8:18

-4 se retrage

8:36

9:05

9:06

9:35

9:36

10:05

10:06

10:35

10:36

11:05

11:06

11:35

11:36

12:05

12:06

12:35

12:36

13:05

13:06

13:38

13:26

13:58

13:36

14:18

14:06

14:38

14:26

14:58

14:46

15:18

15:06

15:38

15:26

15:58

15:46

16:18

16:06

16:38

16:26

16:58

16:46

17:18

17:06

17:35

17:26

-4 se retrage

17:36

18:05

18:06

18:35

18:36

19:05

19:06

19:35

19:36

20:05

20:06

20:35

20:36

21:05

21:06

21:31

21:36

22:05

21:53

22:21

22:40

23:05

23:08*

23:31

23:40

23:£7

23:52

-4 se retrage

se retrage

Nr. curse

= 7

Nr. curse =

19

Nr. curse =

18,5

Ore traseu = 7h

Ore traseu

= 18h 50'

Ore traseu

= 18h 14'

Total km

= 88,9

Total km =

241,3

Total km =

234,95 + 6,3

Lungime/cursa Gara - Tiglari - Gara = 12,7 km

Lungime/cursa Tiglari -

- Compa -

Sembraz - Tiglari = 17 km

VALABIL DIN 12,09,2011

Dubluri:    6:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 7:08 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

7:38 Tiglari - Gara

14:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

Nota: Autobuzul 18/3:

 • -  la ora 22:21 din Tiglari va circula pe itinerariul: Tiglari... Gara - B-dul Magheru - str.Constituției - Podul Gării - str.Strungului - COMPA - str.H. Coanda - Sembraz.

 • -  la ora 23:08 va pleca pe itinerariul: Sembraz - H.Coanda - COMPA - Principatele Unite -Otelarilor - Macaralei - Calea Gusteritei - giratoriu Costitutiei/Coposu - pe sub Podul Gării -Gara -... - Tiglari

  Sa m bata


  Duminica


  18/1

  18/2

  Gara

  Tiglari

  Gara |

  Tiglari

  5:24

  5:53

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:23

  11:01

  10:53

  11:31

  11:23

  12:01

  11:53

  12:31

  12:23

  13:01

  12:53

  13:31

  13:23

  14:01

  13:53

  14:31

  14:23

  15:01

  14:53

  15:31

  15:23

  16:01

  15:53

  16:31

  16:23

  16:41

  16:53

  17:31

  x se retrage

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:30

  22:50

  23:40

  23:57 X se retrage

  Nr. curse =

  19

  Nr. curse =

  6,5

  Ore traseu

  = 18h 33'

  Ore traseu

  = 6h 18'

  Total km =

  241,3

  Total km =

  82,55


  STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE  18/1

  Gara

  Tiglari

  5:24

  5:53

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:53

  11:31

  11:53

  12:31

  12:53

  13:31

  13:53

  14:31

  14:53

  15:31

  15:53

  16:31

  16:53

  17:31

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:50

  23:07 x

  se retrage

  Nr. curse =

  18

  Ore traseu

  = 17h 43'

  Tota’ km =

  228,6


  Durata de

  la capăt de Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee linie

  1min

  Bariera Tiglari 1

  3min

  Câmpului 1

  6min

  Kogalniceanu

  9min

  Strada Lunga

  2

  12min

  Libertatea

  2,115

  14min

  Constituției

  15

  16min

  Gara

  2, 5, 13, 15, 17, 22


ITINERAR

DUS:

CIMITIR - CALEA DUMBRĂVII - ȘIRETULUI - CALEA CISNADIEI - RAHOVEI - M.VITEAZU - CALEA DUMBRĂVII - PIAȚA UNIRII - A.SAGUNA- ALBA IULIA - STR. TURDA - EUROPA UNITA - LYON -BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - A.SAGUNA - PIAȚA UNIRII - CALEA DUMBRĂVII - M.VITEAZU - N.IORGA - CALEA CISNADIEI - ȘIRETULUI - CALEA DUMBRĂVII-CIMITIR.

LUNI-

VINERI

CIMITIR

EUROPA UNITA

5:37*

6:20-6:43*

7:12

7:43

8:20 ->se retrage

13:37*

14:20-14:43*

15:22

16:03

16:32

17:08

17:45 ->se retrage

21:42*

22:20-22:43*

23 • 15 -»se retrage

L = 22,5

Curse = 6

Ore = 8h 16’

Total Km = 135


SÂMBĂTA


CIMITIR

EUROPA

UNITA

05:47       6:20-6:43

07:15 -> se retrage

13:47      14:20-14:43

15:15 se retra9e

21:47      22:20-22:43

23:15 ■+se retra9e

L = 22,5

Curse = 3

Ore = 4h 24’

Total km =67,5


La orele marcate cu (*) circula 2 autobuze

-»se retrage


STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata do la capat do linie

Denumirea stafiei

Legaturi cu alte trasee

Durata de la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

Cimitir

1,13.14

Atlanta

113,114,115

1mln

Șiretului 1

1

1min

Aeronamic

113,114,115

2min

Cireslca 1

1

2min

Harting

11,112-118

3min

Calea Cisnadiei

1,14,15

3min

Biomln

11,112-118

4min

Interex

1,14,15

4min

Phoenix M.P 1

11,112-118

5min

Plata Rahova 1

1,12,14,15

5mln

Siemens

113,114,115

7mln

Cofetăria Primăvara

1,12,15

6min

Kinzo 1

113,114,115

9min

Piața Aurel Vlaicu 1

1,12,13, 22

7min

Ambient 2

113,114,115

10mln

CEC

1,12,13

8min

Brandl 1

113,114,115

15min

Mol

112,114,118

12m!n

Bosch

10,11,112-118

I6min

Polsib 2

10,11,112,114,118

13min

Plus

10,11,112,113,114,116,118

18min

Mc Donald's

10,11,   112-118

I4min

Polsib 1

1, 10,11,112,114,118

l9min

Turnlsor

11,112-118

15min

Alba lulia

1,10,11,112,114,118

21min

Ana OII

113,114,115

20mln

Lomonosov

1,12,13

22min

Brandl 2

113,114,115

22min

Bloc 1 M.Viteazu

1,12

23min

Zjnbient 3:

113,114,115

23min

Bloc 9 M.Viteazu

1,12

24mir»

Kinzo 2

113,114,115

24min

Nicolae lorga

1,14

25min

Takata

113,114,115

26mln :

Cirosica 2

1,14

26min

Phoenix M.P 2

113,114,115

27mln

Șiretului 2

1.14

27min

Aaronamic

113,114,115

28mln;

Cimitir 2

1,13.14

28min

Ha rtlns

11,112-118

29min

Biomln

11,112-118

3Dmin

Atlanta

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 112

ITINERAR

DUS: IRMES - str.STEFAN CEL MARE - str. SEMAFORULUI - B-dul V. MILEA - str. SAGUNA - sos.

ALBA IULIA - str. SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS: SC CONTINENTAL - str. BARCELONA - str. EUROPA UNITA - sos. ALBA IULIA - str.

SAGUNA - B-dul V.MILEA - str.SEMAFORULUI - str. ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

LUNI - VINERI

112/1

112/2

IRMES SC CONTINENTAL

IRMES   SC CONTINENTAL

6:10       6:451-7:15

7:45           8:15

8:50 -»se retrage —

14:10      I4:451-15:15

15:45          16:20

16:55          17:30

18:05-1 se retrage

22:20     22:481-23:15

23:45-+se retrage

5:27           5:57

4.

se retrage

L = 22,5 km

Curse = 6

Ore = 8 h

Total Km = 135+12

L = 22,5 km

Curse = 0,5 Ore = 30 min Total Km = 11,25


SÂMBĂTA-DUMINICA

112

IRMES

SC CONTINENTAL

6:20         6:48*-7:15

7:45 -+se retrage


18:20         18:48-19:15

19'45 '4se retra9e

L      = 22,5 km

Curse   = 2

Ore    = 2 h 50 min

Total Km =45 + 4

*Nota: Sambata si duminica la ora 7:00 autobuzul 112 va circula : SC Continental - str. Barcelona -str. Europa Unita - sos. Alba lulia - SNR Rulmenți.

La orele 7:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 va pleca spre oraș.

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Irmes 2

2,114

1mln

Hldroslb

2,114

2mln

Cantina Independenta II

2,114

4min

Plata Vaslle Aaron

2,14,15, 114

5mln

Liceul Energetic

2,14,15,114

8mln

Moldoveanu

2,11,114

10mln

Politie

2,11,114

13mln

Mol

111,114,118

14mln

Polsib 2

10,11,111,114,118

16mln

Mc Donald's

10,11,111-118

17mln

Tumlsor

11,111-118

19mln

Ambient

11,116,117,118

20mln

Slmpa 2

11,116,117,118

21mln

lomcoop

11,116,117,118

22mln

Aeroport 2

11,116, 117,118

23min

Brlcomat

11, 116, 117, 118

25mln

SNR Rulment!

11,116,117,118

26mln

SC Continental

11,116,117,118


□urata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

SC Continental

1mln

Harting

11,111-118

2mln

Blomln

11,111 -118

3mln

Phoenlx M.P. 1

11,111 -118

5mln

Aeroport 1

11,116, 117,118

6mln

Vama

11,116, 117,118

8mln

Slmpa 1

11,116,117,118

9mln

Metro

11, 116, 117,118

11mln

Bosch

10,11,111 -118

12mln

Plus

10,11,111,113,114,116,118

13mln

Polsib 1

1,10,11,111,114,118

14mln

Alba lulia

1,10,11,111,114,118

I7mln

Cofetăria Aida

2,11,114

18mln

Mlraslau

2,11, 114

20min

Peco Mllea

2,11,114

22mln

Cofetăria Narcisa

2,14,15,114

24mln

Sanltas Vaslle Aaron

2,14,15,114

25mln

Blocuri Independenta II

2,114

26mln

Independenta II

2,114

27mln

Irmes 2

2,114


ITINERAR

DUS:

VALEA AURIE - CALEA POPLACII - STR. CRISTIANULUI - STR.MARAMURESULUI - SOS.ALBA IULIA - STR.TURDA - STR. EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ALTANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA -STR.MARAMURESULUI - STR. CRISTIANULUI - CALEA POPLACII - VALEA AURIE

LUNI-VINERI                SÂMBĂTA

113

113

VALEA AURIE

EUROPA UNITA

VALEA

AURIE

EUROPA UNITA

5:50*              6:20-6:43*

7:15                   7:43

8:15 “♦se retrage

12:50                  13:18

13:50*             14:20-14:43*

15:10              15:40-16:08

16:40                  17:08

17:40 -»se retrage

21:50             22:20-22:43*

23:15 “>se retrage

5:50         6:20-6:43

7:10 “*se retrage

13:50       14:20-14:43

15:15 -4 se retrage

21:50       22:20-22:43

23:10 -»se retrage

L      = 18.7 km

Curse   = 3

Ore    = 4 h

Total Km = 56.1 km

L      - 18,7 km

Curse   = 7

Ore    = 8 h 40 min

Total Km = 130.9 km

La orele marcate cu (

*) circula 2 autobuze

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de

la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

Durata de la capat de

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

1min 2mln 3min Smin 6min 7min 9min 10mln 12min 13mln 14min 15min 16min 17min 18min 19mln 20min 21min

Valea Aurie Theodor Mihaly 1 Plata Sadu 1 Școala generala nr. 7 Cristianului

Hațegului Biserica Ștrand Mc Donald's Turnisor Ana Oii Brandl 2 Ambient 3 Klnzo 2 Takata Phoenix M.P 2 Aeronamic Harting Biomin Atlanta

5,14,15,16,116 6,15,16,116 5,15,16,116 5,15,16,116

16,116

16,17, 116

16, 17,116 10,11,111-118

 • II, 111-118

 • III, 114, 115 111,114,115 111, 114, 115 111, 114; 115 111,114,115 111, 114,115 111, 114,115 11,111-118 11,111 -118

linie

1min 2min 3min 4mln Smin Gmin 7min Smin 12min 13min 15min 16min 18min 19min 20min 21min 23mln

Atlanta Aeronamic Harting Biomin Phoenix M.P 1 Siemens Kinzo 1 Ambient 2 Braridl 1 Bosch Plus Maramureșului Barset Fizioterapie Piața Talmaciu Piața Sadu 2 Theodor Mihaly 2 Valea Aurie

111,114, 115 111, 114, 115 11,111-118 11,111 -118

 • II, 111 -118

 • III, 114, 115

111,114,115

111,114,115 111,114,115 10,11,111-118 10,11,111,112,114,116,118 16,17, 116 16,17,116

5,15,16,116

5,15.16,116

5,15,16,116 5,15,16,116 5,14,15,16,116

PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 114 ITINERAR DUS: IRMES - ȘTEFAN CEL MARE - SEMAFORULUI - MILEA - SAGUNA - SOS.ALBA IULIA- STR.TURDA STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - SAGUNA V.MILEA - SEMAFORULUI - ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

DE LUNI PANA VINERI


IRMES

EUROPA UNITA

5.45*

6.20- 6.43*

7.15

7.48

8.42

9.30-9.58

10.45

11.28

12.15

12.58

13.45*

14.20 -14.43*

15.30

16.08

16.45

17.18

18.00

18.38

19.15

19.53

20.30

21.08

21.50*

22.20-22.43*

23.15 -»se retrage

L

23.2 km

Curse =

12

Ore

17h 30 min

Total Km =

278,4


SAMBATA

IRMES EUROPA UNITA


5.50            6.20- 6.43

7.15 -> se retrage


13.50         14.20 - 14.43

15.15 ~*se retrage


21.50        22.20-22.43

23.15 -4 se retrage


L = 23.2 km

Curse = 3

Ore = 4h 15 min

Total Km = 69.6


La cursele marcate cu (*) vor circula cate doua autobuze

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata do

Durata de la

la capal de

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

capat de

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

linie

linie

Irmos 2

2,112

Atlanta

111,113,115

1mln

Hldroslb

2,112

1mln

Aeronamic

111,113,115

2mln

Can. Independenta li

2,112

2mln

Hartlng

11,111-118

4mln

Plata Vaslle Aaron

2,14,15,112

3mln

Blomln

11,111-118

5mln

Liceul Energetic

2,14,15,112

4mln

Phoenlx M.P 1

11.111-118

8mln

Moldoveana

2,11,112

Smln

Siemens

111,113,115

10min

Politie

2,11,112

6min

Kinzo 1

111,113,115

13min

Mo!

111,112,118

Tmln

Ambient 2

111,113,115

14mln

Polslb 2

10,11,111,112,118

8mln

Brandl 1

111,113,115

16min

Mc Donald'a

10,11,111.118

I2mln

Bosch

10,11,111-118

17mln

Turnlsor

11,111-118

13min

Piu»

10,11,111, 112,113, 116,118

19mln

Ana OII

111,113,115

14mln

Polslb 1

1 10,11,111,112, 118

20min

Brandl 2

111,113,115

15min

Alba lulla

1,10,11,111,112,118

21 min

Ambient 3"

111,113,115

18mln

Cofetăria Aida

2,11,112

22mln

Kinzo 2

111,113,116

19mln

Mlraslau

2,11,112

23mln

Takata

111,113,115

21 min

Peco Milea

2.11,112

24mln

Phoenix M.P 2

111,113,116

23mln

Cofetăria Narcisa

2,14,15,112

25rhln

Aeronamic

11,111,113,115

25min

Sanitas Vaslle Aaron

2,14,15,112

26mln

Hartlng

11,111-118

26mln

Bl. Independenta ll

2,112

27mln

Blomln

11,111-118

27mln

Independenta II

2,112

28mln

Alianța

28mln

Irme» 2

2,112

PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 115 ITINERAR DUS:

LIBRA - C.GUSTERITEI - CONSTITUȚIEI - ABATORULUI - TG. FÂNULUI - RUSCIORULUI - LUNGA -GLADIOLELOR - RÂULUI - METALURGISTILOR - DISTRIBUȚIEI - AUT0GAR1I - ALBA IUL1A - STR. TURDA - STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - MALULUI -CIBINULUI - TG.FANULUI - TECLU - REGELE FERDINAND - MAGHERU - CONSTITUȚIEI -C.GUSTERITEI - LIBRA

DE LUNI PANA VINERI


SAMBATA si DUMINICA


HOTEL LIBRA

EUROPA UNITA

5.45*

6.20-6.43*

7.15

7.50

J.

se retrage

13.40*

14.20- 14.43*

15.25

16.08

16.45

17.20

4-se retrage

21.40*

22.20-22.43*

23.20 -♦ se retrage

L      = 22,7

Curse = 5

km

Ore = 7h 25 min

Total Km = 113.5 km + 2,6 km


HOTEL LIBRA EUROPA UNITA

5.45

7.20

8.40 H se retrage

6.20- 6.43

7.58

13.40

15.25

16.40 "+ se retrage

14.20-14.43 16.08

21.40

23.20 -» se retrage

22.20 - 22.43

L      = 22.7 km

Curse = 5

Ore    = 7h 35 min

Total Km =  113.5 km


Duminica circula pana la ora 16.40


La cursa cu plecare la ora 22.43 din “Europa Unita” autobuzul de pe 115 isi prelungește itinerariul pana Ia CEMA(Libra2- Calea Gusteritei- str.Podului- CEMA)

" Tll SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

-

Denumirea stafiei

la capat dc linie

Durata de la capat dc linie

Denumirea stafiei

Legaturi de la capat de linie I

Libra 2

Atlanta

111,113,114

1min

Treboniu Laurean

10,12,118

1min

Aeronamic

111,113,114

2min

Electrica

10,12,118

2min

Harting

11,111-118

4min

Abatorului

2, 18

3min

Biomin

11,111-118

6min

Ruaciorvlui 2

1,16,18,117

4mln

Phoenix M.P 1

11,111 -118

7min

Gaz Metan

1, 16,18,117

Smin

Siemens

111,113,114

8min

Terezian

1,16,18,117

6min

Kinzo 1

111,113,114

9min

Gladiolelor

1, 16, 117

7m»n

Ambient 2

111,113,114

10mln

Flaro

1, 2.16,117

8mln

Brandl 1

111, 113,114

12min

Piața Cibin 2

1,16.117

12min

Bosch

13min

Tehnica Noua

1,16,117

15min

Polsib3

1,16,117

14min

Algenia

1,16, 117

16min

Mondex

1,16,117

16min

Autogara II

1,16,117

17min

S când ia

1, 16,117

17min

Mc Donald’s

10,11,111-118

19min

Piața Cibin 1

1,16,117

18min

Tumisor

11,111-118

20mîn

îndes

1,16,117

20min

Ana Oii

111,113,114

21min

Libertatea

2, 18

21min

Brandl 2

111,113, 114

22min

Apollo

1, 18

22min

Ambient 3

111,113.114

24min

BRD

2, 18

23min

Kinzo 2

111,113,114

26min

Slmeram

2,5,10,12,13,15,17,18,118

24min

Takata

111,113, 114

27min

Libra 2

25mln

Phoenlx M.P 2

111, 113, 114

26min

Aeronamic

111,113, 114

27mln

Harting

11,111-118

28min

Biomin

11,111-118

20min

Atlanta

111,113,114

ITINERAR

DUS: VALEA AURIE - CALEA POPLACII - str.MARAMURESULUI - sos. ALBA IULIA - str. SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - str.BARCELONA - str.EUROPA UNITA - sos.ALBA IULIA - str.MARAMURESULUI - CALEA POPLACII - VALEA AURIE

DE LUNI PANA VINERI

116/1

VALEA     SC

AURIE CONTINENTAL

116/2

VALEA      SC

AURIE CONTINENTAL

 • 6.20       6.45-7.15

 • 7.40          8.10

8.50 -l se retrage

 • 14.20      14.45-15.15

 • 15.40         16.10

 • 16.40         17.10

 • 17.40         18.10

18.50"*se retrage

 • 22.20    22.45-23.15

 • 23.40 -+ se retrage

8.15           8.45

9.25~» se retrage

L - 17,8 km

Curse = 7 Ore = 8 h 20min

Total Km = 124,6

L = 17,8 km

Curse = 1

Ore = 1 h 10 min Total Km = 17,8


SAMBATA


116

VALEA      SC

aurie   continental

6.20         6.45-7.15

7.40 se retrage


18.20       18.45-19.15

19.40 -r se retrage


L = 17,8 km

Curse = 2 Ore = 2 h 40 min Total Km = 35,6


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea stației

Legaturi cu alte trasee

Valea Aurie

S, 14,16,16,113

1min

Theodor Mihaly 1

5,15,16,113

2min

Piața Sadu 1

5,15,16,113

3min

Școala generala nr. 7

5,15,16,113

Smin

Cristianului

16,113

6min

Hațegului

16,17,113

7min

Biserica Ștrand

16,17,113

9min

Mc Donald's

10,11,111 -118

10min

Turnisor

11,111 -118

12min

Ambient

11, 112, 117,118

13min

Simpa 2

11, 112, 117,118

14min

lomcoop

11, 112, 117,118

15min

Aeroport 2

11, 112, 117,118

16min

Bricomat

11, 112, 117,118

18min

SNR Rulmenți

11, 112, 117,118

19min

SC Continental

11, 112, 117,118


Durata de la capat de linie

Denumirea stafiei

Legaturi cu alte trasee

SC Continental

11,112,117,118

1mtn

Harting

11,111-118

2mln

Biomin

11,111-118

3min

Phoenix M.P. 1

11,111-118

5min

Aeroport 1

11,111, 112,117,118

6min

Vama

11,111, 112,117,118

8mln

Simpa 1

11,111,112,117,118

9min

Metro

11,111,112,117,118

11min

Bosch

10,11,111-118

12min

Plus

10, 11,111,112,113,114, 118

14min

Maramureșului

16,17,113

16min

Barsei

16,17, 113

17min

Fizioterapie

5,15,16,113

18mln

Piața Talmaciu

5, 15,16,113

19min

Piața Sadu 2

5,15,16,113

20min

Theodor Mihaly 2

5,16,16,113

22mln

Valea Aurie

6,14,15,16,113


PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 117 ITINERAR DUS:

OBI - PIAȚA OBOR - STR:LUNGA - STR:GLADIOLELOR - STRrRAULUI - STR:METALURGISTILOR -STR:DISTR1BUTIEI - STRrAUTOGARII - SOS:ALBA IULIA - STRiSALZBURG - SC CONTINENTAL ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR:BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - SOS:ALBA IULIA - STRiMALULUI -STRiCIBINULUI - STR:RUSCIORULUI - STR:LUNGA - PIAȚA OBOR - OBI

DE LUNI PANA VINERI

OBI

117

CONTINENTAL

6:19

7:42

8:45 -»se

6:462-7:15 8:10

retrage

14:19 15:42 17:00 18:20->se

14:462-15:15

16:20

17:40

retrage

22:19

23:45

22:462-23:15 retrage

L

Curse =

Ore    -

Total Km =

20,2 km

6

7 h 53 min 121,2+12

SAMBATA si DUMINICA

117

OBI CONTINENTAL

6:19       6:462-7:15

7:45 -+ se retrage

18:19     18:462-19:15

19:45 -»se retrage

L      = 20,2 km

Curse   = 2

Ore    = 2 h 52 min

Total Km = 40,4 + 8

*Nota: Sambata si duminica la orele 7:00 si 19:00 autobuzul 117 va circula : SC Continental -str.Barcelona - str.Europa Unita - sos.Alba lulia - SNR Rulmenți: La orele 7:10 si 19.10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 si 19:15 va pleca spre oraș.

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi de la capat do linie

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

OBI

1

SC Continental

11,112, 116,118

1min

Obor 1

1

1min

Harting

11,111 -118

3niln

Terezia n

1,16,18,115

2mln

Biomin

11,111 -118

4min

Gladiolelor

1,18,115

3min

Phoenix M.P. 1

11,111-118

5min

Fiara

1,2,16,115

5min

Aeroport 1

11,112,116,118

7min

Flata Cibin 2

1,16,115

6min

Vama

11,112,116,118

8min

Tehnica Noua

1,16,115

Bmin

Simpa 1

11,112,116,118

9min

Algenia

1,16,115

9min

Metro

11,112,116,118

11mln

Autogara II

1,16,115

11mln

Bosch

10, 11,111-118

12min

Mc Donald's

10,11,111-118

14min

Polsib 3

1,16,115

13min

Turnisor

11,111-118

15min

Mondex

1,16,115

15min

Ambient

11,112,116,118

16mln

Scandia

1,16,115

16mln

Slmpa 2

11,112,116,118

I8min

Piața Cibin 1

1,16, 115

17min

iomcoop

11,112,116,118

19mln

îndes

1,16,115

IBmln

Aeroport 2

11^112,116,118

20mln

Rusciorului 2

1,16,18,115

19mln

Bricomat

11,112,116,118

21min

Gaz Metan

1,16,18,116

21min

SNR Rulmenți

11,112,116,118

23mln

Obor 2

1

22min

SC Continental

11,112,116,118

25min

OBI

1

ITINERAR

DUS: GUSTERITA(CEMA) - STR.PODULUI - CALEA GUSTERITEI - B-DUL COPOSU -STR.A.SAGUNA - SOS.ALBA IULIA - STR.SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR.BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - SOS. ALBA IULIA - STR.A.SAGUNA

- B-DUL C.COPOSU - CALEA GUSTERITEI - STR.PODULUI - GUSTERITA(CEMA)

SAMBATA


Luni - Vineri

GUSTERITA CONTINENTAL

6.10

7.50 -4 se retrage

6.45-7.15

14.10

14,45-15.15

15.50

17.10 se retrage

16.30

22.10

23.50 -> se retrage

22.45-23.15

L = 23,2 km

Curse = 4

Ore = 6 h 20 min Total Km = 92,8


GUSTERITA CONTINENTAL

6.10            6.45-7.15

7.50 se retrage


18.10         18.45-19.15

19.50 se retrage


L = 23,2 km

Curse = 2

Ore = 3 h 20 min Total Km = 46,4


STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

Durata de la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

1min 2mln 3mln 4min 5min 6min 7mln 8min 9mln 11mln 12min 15mln 16mln 18min 19mln 21mln 22min 23mln 24mln 25mln 27mln 28min

Cema

Pinului 1 Smardanl Alimentara Gusterita 1 Pod Gusterita 1 Alecu Russo 1

Balanța 2 Treboniu Laurean Electrica

Parcul Tineretului Muzeul de stiinte naturale Nufărul

Mol

Polslb 2 Mc Donald's

Tumlsor Ambient Simpa 2 lomcoop

Aeroport 2

Brlcomat SNR Rulmenți SC Continental

10 10 10 10 10

10 10

10,12,115 10,12,118 2,5,10,12,13,17 2, 5,10,12,13,17

2, 5,10, 12, 13, 17, 22 111,112, 114

10, 11, 111, 112, 114 10,11,111-117 11,111-117 11,112,116,117 11,112,116,117 11,112,116,117 11,112,116,117 11,112,116,117 11,112,116,117 11,112,116,117

1mln 2mln 3mln 5mln 6min 8min 9mln 11mln 12mln 13mln 14mln 17mln 19mln 21mln 23mln 24mln 25mln 26mln 27mln 2flmln 29mln

SC Continental

Hartlng Blomln

Phoenlx M.P. 1

Aeroport 1 Vama

Simpa 1 Metro Bosch

Plus

Polslb 1

Alba lulla

Teatru Spitalul Județean Slmerom Balanța 3

Alecu Russo 2

Pod Gusterita 2

Alimentara Gusterita 2

Smardan 2 Pinului 2 Cema

11,112,118,117 11,111-117 11,111-117 11,111 -117 11,112,116,117 11,112,116, 117 11,112,116,117 11,112,116,117 10,11,111-117 10,11,111-114,116 1,10,11,111,112,114 1,10,11,111,112,114 2, 5,10,12,13,17, 22

2, 5,10,12,13,17 2,5,10,12,13,15,17,18,116 10

10 10 10 10 10 10

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

DE LUNI PANA DUMINICA

TRASEU 22

22

Itinerar:

Duș:Gara-Magheru-Constitutiei-C:Coposu

SIBIU

PĂLTINIȘ

7:00

9:00

- Calea Dumbrăvii -Rasinari - Păltiniș

11:00

13:00-13:30

întors: Păltiniș - Rasinari - Calea Dumbrăvii -

16:00

19:30 ~*se retrase

17:30

C:Coposu - trece pe sub podul gării - Gara

Statii:

Dus:

Gara; Nufărul; Piața Aurel Vlaicu; TURSIB3;

Dumbrava; Rasinari; Curmătură; Arena Platos; Păltiniș ;

întors: Păltiniș; Arena Platos ; Curmătură ; Rasinari ; Dumbrava ; TURSIB1 ; Piața A:Vlaicu 1 ; Teatru ; Gara ;

L = 69,8 Km

CURSE = 3

ORE = 12 h

TOTAL Km = 209,4

TRASEU 23

SIBIU - RASINARI

ITINERAR : SIBIU (CIMITIR) - RASINARI - retur

STATII:

DUS: CIMITIR MUNICIPAL - CIMITIR EROI - DUMBRAVA - MUZEU I - MUZEU II - ORACA -FABRICA DUMBRAVA - LUNCA - TROITA - RASINARI POD - INTRARE RASINARI -RASINARI MUZEU - STEAZA - RASINARI CENTRU

ÎNTORS: RASINARI CENTRU - RASINARI IEȘIRE - RASINARI POD - TROITA - LUNCA -FABRICA DUMBRAVA - ORACA - MUZEU II - MUZEU I - DUMBRAVA - CIMITIR EROI -CIMITIR

LUNI - VINERI

23./1

SIBIU     RASINARI

23.72

SIBIU    RASINARI

5:30

6:00

6:30

7:00

6:00           6:30

7:30

8:00

7:00           7:30

8:30

9:00

8:00 -> se retrage

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:00          13:30

13:30

14:00

14:00          14:30

14:30

15:00

15:00          15:30

15:30

16:00

15:55           16:25

16:30

17:00

16:55           17:25

17:30

18:00

17:55-4 se retrage

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

*

22:40

23:05

23:35

0:00

0:30 -4 se retraae

L = 21 km

L = 21km

Curse = 19

Curse = 7

Ore =19h

Ore =6h55

Total km= 399

Total km= 147


SÂMBĂTA - DUMINICA

23/1

23/2

SIBIU

RASINARI

SIBIU

RASINARI

5:30            6:00

6:30            7:00

7:30            8:00

8:30-4 se retrage

9

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30 -4 se

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 retrage

20:30          21:00

21:30          22:00

22:30 -4 se retrage

L = 2I km Curse - 5 Ore =5h Total km =

105________________

L = 2Jkm Curse = 8 Ore = 8 h Total km =

168


oraș.


5:30 Rasinari -> la ora 5:50 de la statia “Dumbrava” se incadreaza pe traseu 13/2 ;

5:45 Rasinari -> de la statia “Cimitir” se incadreaza pe traseul 1/1;

6:00 din Rasinari la ora 6:22 de la statia “Cimitirul Eroilor” se incadreaza pe traseul 14 efectuând o semicursa pana la Libra (dublura la 14/4);

7:00 Rasinari -> Cimitir

Președinte Le^pold Gerhard

Contrasemnează Secretar Nistor.Dorin

1

Nota: La orele 7:00, 15:00 si 23:00 autobuzul

112/1 va circula : SC Continental - str. Barcelona

- str. Europa Unita - sos. Alba lulia - SNR Rulmenți.

La orele 7:10, 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15, 15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre oraș.

2

Nota: La orele 7:00, 15:00 si 23:00 autobuzul 117 va circula : SC Continental - str.Barcelona -str.Europa Unita - sos.Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10,15:10 respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15, 15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre