Hotărârea nr. 283/2011

HOTĂRÂREA NR. 283 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 283

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Grecu Bianke, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna august 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Domnul Leopold Gerhard Csongor se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna august 2011.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011


Contrasetfinează Secretar Nistor/Dorin