Hotărârea nr. 27/2011

HOTĂRÂREA NR.27 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.27

privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2753/2011, prin care Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate eu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transformarea următoarelor posturi la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu: un post de statistician medical din cadrul Compartimentului de statistică și evaluare medicală, se transformă în statistician medical principal

4 posturi de registrator medical, se transformă în registrator medical principal în cadrul următoarelor compartimente: 2 posturi la Compartimentul de Primire Urgențe, 1 post la Secția Chirurgie, 1 post la Clinica Pediatrie I.

Art.2. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu Ia data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

fstor


Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 |a HCI nr. 72011


STAT DE FUNCȚII ianuarie -2011

r'

Nr.crt.

STRUCTURA

S ect ie/com partiment

Funcția de execuție

Funcția administrativa

Specialitatea

Nivel de studii (S, SSD PL, M, G)

Grad

I sau II

Nr

post

s

Obs.

1

STATF: 10013 CONDUCERE

i 2

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1

3

SERV.ADMINISTRATIV

MANAGER

MANAGER

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

II

1,00

4

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC PRIMAR

S

II

1.00

5

BIROU CONTABILITATE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

DIRECTOR FINANCIAR CONTAE

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

li

1,00

6

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

| 7

TOTAL STATF: 10013 CONDUCERE

3,00

G 8

STATF: 11510 FARMACIA

9

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

1

L11

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

1

i 12

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

13

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

1 14

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

4.00

15

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

16

FARMACIA 124 SIBIU

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

! 17

FARMACIA 125 SIBIU

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

18

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2,00

19

CATEGORIE PERSONAL: 17 FARMACIE

20

FARMACIA 124 SIBIU

FARMACIST PRIMAR .

FARMACIST SEF

FARMACIE

S

I

1,00

21

FARMACIA 125 SIBIU

FARMACIST PRIMAR ; .

FARMACIE

s

1,00

22

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 17 FARMACIE

2,00

zd

23 TOTAL STATF: 11510 FARMACIA

8,00

24

STATF: 27511 - secția pediatrie I

1

I 25

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

26

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

0.50

27

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

1.00

__________________________:

28

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR , .

PEDIATRIE

s

1,00

29

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

1.00

30

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

0,50

31

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4.00

32

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

33

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

PSIHOLOG SPECIALIST ; .

PSIHOLOG

s

1,00

34

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1.00

35

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

36

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL;

PEDIATRIE

PL

1,00

37

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL;

PEDIATRIE

PL

1,00

38

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL;

PEDIATRIE

PL

1,00

39

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

40

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL:

PEDIATRIE

PL

1,00

41

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL:

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

; 42

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL;

PEDIATRIE

PL

1 00

; 43

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 44

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

45

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

46

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

47

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

i 48

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I 49

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

SORA MEDICALA ; .

PEDIATRIE

M

1 00

50

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

I

51

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

52

SECȚIA CL.PEDIATRIE l

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

53

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

j

54

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

55

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;

G

1,00

56

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

1.00

57

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

1,00

58

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

0,00

59

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

0,00

60

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

INFIRMIERA ;

G

1.00

| 61

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

INFIRMIERA .

G

1,00

62

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ,

G

1.00

___________________I

63

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;.

G

1.00

_________________I

1 64

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ,

G

1,00

65

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

66

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

I

67

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

SPALATOREASA;

G

1,00

I

1 68

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

BRANCARDIER ; .

G

1,00

I

î 69

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

BRANCARDIER ; .

G

1,00

70

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

71

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

72

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE . .

G

1,00

73

SECȚIA CL PEDIATRIEI

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

i 74

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

75

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE , .

G

1,00

76

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

77

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

78

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

11,00

79

TOTAL STATF: 27511 - secția pediatrie I

39,00

80

STATF: 27513 COMP. DE TERAPIE INTENSIVA

81

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

i 82

COMPARTIMENT TI

MEDIC PRIMAR ;

MEDIC SEF SECȚIE

PEDIATRIE

S

1!

1,00

i 83

COMPARTIMENT TI

MEDIC PRIMAR ;

Medic coordonator

PEDIATRIE

S

1,00

I 84

COMPARTIMENT TI

MEDIC SPECIALIST:

PEDIATRIE

s

0,50

85

COMPARTIMENT TI

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

s

0,50

Ș 86

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

I 8?

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

88

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

s

1,00

| 89

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1,00

90

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1,00

91

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

1,00

92

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

S

1,00

93

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1,00

94

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

I

95

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

96

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

97

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

98

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

----------------------------------------------;

99

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

100

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

101

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I

102

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14.00

103

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

1

I 104

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

.......B

I 105

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA; .

G

1,00

106

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1.00

‘ 107

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1 00

108

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

109

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA; .

G

1,00

110

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA; .

G

1,00

111

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

112

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

! 113

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

; 114

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

1

115

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

-------- ... j

116

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

3 117

COMPARTIMENT TI

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1.00

j 118

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1,00

1 119

TOTAL STATF: 27513 COMP. DE TERAPIE INTENSIVA

29,00

120

STATF: 28011 -secția pediatrie II

121

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

122

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR :

MEDIC SEF SECȚIE

PEDIATRIE

S

II

1,00

123

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

1,00

i 124

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

1,00

j 125

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

126

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

127

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

ASISTENT MEDICAL SEF

OCROTIRE

PL

1,00

j 128

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERAuA

SSD

1.00

1

jj 129

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

130

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

3 131

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

u

I 132

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

---

1,00

i 133

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

134

SECȚIA CL.PEDIATRIE 11.

ASISTENT MEDICAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

135

SECȚIA CL.PEDIATRIE li.

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

136

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 137

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1!.

ASISTENT MEDICAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

3

| 138

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

i 139

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

11.00

' 140

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

141

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

1

142

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

! 143

CATEGORIE PERSONAL: OS PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

144

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

INFIRMIERA ;.

G

1,00

145

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

146

SECȚIA CL.PEDIATRIE. II.

INFIRMIERA ; .

G

1.00

147

SECȚIA CLPEDIATRIE II.

INFIRMIERA .

G

1,00

148

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

149

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

150

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

| 151

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

INFIRMIERA ;.

G

1,00

152

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

153

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

154

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

SPALATOREASA ; .

G

1,00

155

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

156

SECȚIA CL.PEOIATRIE II.

ÎNGRIJITOARE :

G

1,00

157

SECȚIA CL.PEOIATRIE II

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

158

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

159

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

5,00

î

' 80

TOTAL STATF: 28011 -secția pediatrie II

28,00

i

161

STATF: 28014 -comp, cardiologie

| 162

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

163

SECȚIA CL.PEDIATRIE li.

| MEDIC PRIMAR ;

Medic coordonator

PEDIATRIE

S

1,00

164

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

i

| 165

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

B I66

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

MEDICINA GENERALA.

S

1,00

?157

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

I

L!£L

TOTAL STATF: 23014 -comp, cardiologie

2,00

169

STATF: 28015 - comp.neurologie pediatrica

170

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

I

171

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR ; .

NEUROLOGIE PEDIATRICA

S

1.00

172

SECȚIA CL.PEDIATRIE li.

MEDIC PRIMAR ; .

NEUROLOGIE PEDIATRICA

s

1,00

i

173

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2.00

174

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

_J

175

SECȚIA CL.PEDIATRIE ll.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

...........3

176

177

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

TOTAL STATF: 28015 - comp.ne urologie pediatrica

3.00

178

STATF: 29511 - Secția chirurgie

179

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

___1

180

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR ; .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

S

1,00

I 181

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR : .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

s

1.00

1

182

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR : .

CHIRURGIE PEDIATRICA

s

1,00

ll 183

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ; .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

3

1,00

j 184

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

185

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

186

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

S

1.00

| 187

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1.00

1

188

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

PEDIATRIE

PL

1,00

189

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

PEDIATRIE

PL

1 00

, 190

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

PEDIATRIE

PL

1,00

1

8 191

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

PEDIATRIE

PL

1,00

! 192

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

1

i 193

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

BALNEOFIZIOTERAPIE

PL

1.00

I194

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

195

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

î

196

SECȚIA CL.CHIRURGIE

| ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

1

197

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

i

198

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

199

SECȚIA CL CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

! 200

SECȚIA CL.CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

\ 201

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

2,00

1

202

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

203

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

204

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

-----------------i

N

205

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

206

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA;.

G

1,00

207

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;.

G

1,00

208

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA;.

G

1,00

1

209

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;.

G

1,00

210

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1.00

211

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

212

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

213

SECȚIA CL.CHIRURGIE

SPALATOREASA;

G

1.00

214

SECȚIA CL.CHIRURGIE

SPALATOREASA;.

G

1,00

I

SECȚIA CL.CHIRURGIE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

zi

216

SECȚIA CL.CHIRURGIE

BRANCARDIER ;

G

1,00

!

217

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

218

SERV .ADMINISTRATIV

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1.00

219

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

220

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

221

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

222

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

223

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

224

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

I

22S

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

1

226

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

___________i

227

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

14,00

228

TOTAL STATF: 29511 - Secția chirurgie

38,00

229

STATF: 29512 -comp.ORL.

-

230

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

231

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR ;

Medic coordonator

O R L

S

1,00

1 232

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ; .

O R L

S

1,00

233

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

j

234

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

235

SECȚIA CL.CHIRURGIE

| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

PEDIATRIE

PL

1,00

| 236

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

1

237

TOTAL STATF: 29512 - comp.ORL

3,00

238

STATF: 29513 - comp.OFTALMOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

239

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

OFTALMOLOGIE

S

0.50

240

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

OFTALMOLOGIE

S

0,50

241

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

OFTALMOLOGIE

S

1,00

242

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

243

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

244

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL: .

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

245

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

246

TOTAL STATF: 2»613 - comp.OFTALMOLOGIE

3.00

247

STATF: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

248

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

249

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ; .

RECUPERARE MEDICALA

S

1,00

250

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

251

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

252

SECȚIA CL.CHIRURGIE

PROFESOR CFM ; .

RECUPERARE MEDICALA

$

1,00

253

SECȚIA CL.CHIRURGIE

PROFESOR CFM ; .

RECUPERARE MEDICALA

S

1,00

254

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2.00

255

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

256

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I 257

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

258

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MASEUR,.

RECUPERARE MEDICALA

M

1,00

259

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

I 260

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

261

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA; .

G

1,00

: 262

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

263

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

264

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

3.00

I

265

TOTAL STATF: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

9,00

266

STATF: 29600 A.T.I.

I 267

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

I

268

A.T.I.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR .

Medic coordonator

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSI

S

1,00

269

A T I.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ,

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSI

S

1,00

270

A.T.I.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST : .

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSI

S

1,00

I 271

A.T.I.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ; .

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSI

S

1,00

272

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

273

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

274

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

Asistent medical coordonator

PEDIATRIE

PL

1,00

275

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

S

1,00

276

A.T.l.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

S

1.00

277

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

S

1,00

278

A.T I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

279

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

PEDIATRIE

PL

1,00

280

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

PEDIATRIE

PL

1,00

G

281

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

PEDIATRIE

PL

1.00

;■

282

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

283

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

î

284

AT 1 CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

285

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

286

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

287

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

288

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

289

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

a

290

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

291

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

I

292

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

293

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

16,00

1

294

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

' ■ ......ș

l'i

295

A.T I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

5

296

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA;.

G

1,00

297

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1.0C

298

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

299

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

300

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

301

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA , .

G

1 ,00

302

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA;.

G

1.00

| 303

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA: .

G

1,00

304

A.T I.CHIRURGIE

INFIRMIERA , .

G

1,00

305

A T.l CHIRURGIE

INFIRMIERA;.

G

1.00

306

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

j 307

TOTAL STATF: 29600 A.T.i.

31,00

i

| 308

STATF: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

309

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1 310

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

MEDIC PRIMAR ;

MEDIC SEF SECȚIE

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

S

II

1,00

| 311

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

MEDIC PRIMAR ; .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

S

1,00

312

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

313

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

i 314

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

Asistent medical coordonator

PEDIATRIE

PL

1,00

j 315

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

316

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

317

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

PEDIATRIE

PL

1,00

1 318

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL, .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 319

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

5,00

L320

TOTAL STATF: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

7,00

321

STATF: 29800 BLOC OPERATOR

j| 322

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

0

il 323

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

PL

1,00

!

j 324

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

S

1,00

I 325

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 326

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

' 327

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

| 328

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL : .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 329

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I

| 330

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 331

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

| 332

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

8,00

| 333

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

1

334

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

| 335

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA : .

G

1,00

| 336

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ,

G

1,00

337

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

338

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

1

339

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

340

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

1

J 341

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

_________________i

342

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ,

G

1,00

343

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

344

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA , .

G

1,00

J

345

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

J

f 346

TOTAL STATF: 29800 BLOC OPERATOR

19,00

347

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

ll

__________J;

348

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

349

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR ;

MEDIC SEF SECȚIE

BOLI INFECTIOASE

S

1

1,00

350

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR ; .

BOLI INFECTIOASE

S

1,00

i 351

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR ; .

BOL! INFECTIOASE

s

1.00

1

352

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3.00

353

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

fi

354

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

PL

1,00

r

355

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

356

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

357

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

358

SECȚIA CL.BOLI INFECT!

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

359

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

i 360

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :.

PEDIATRIE

PL

1,00

361

SECȚIA CL.BOLI INFECT!

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

362

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

363

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

364

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

i

___m

365

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

366

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

367

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

13,00

368

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

| 369

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

370

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

371

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

I

372

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

373

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA;.

G

1,00

374

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA;.

G

1,00

375

SECȚIA CL.BOLi INFECTI

INFIRMIERA ; .

G

1.00

| 376

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ;.

G

1,00

_

377

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

378

SECȚIA CL.BOLI INFECT!

INFIRMIERA ; .

G

1,00

379

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA : .

G

1.00

--3

380

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IMF

7,00

N

381

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

I

382

SECTiA CL.BOLI INFECT!

SPALATOREASA ; .

G

1.00

--1

j

383

SECT1A CL.BOLI INFECTI

SPALATOREASA;.

G

1,00

S

384

SECTIA CL.BOLI INFECT!

BRANCARDIER . .

G

1.00

385

SECTIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE : .

G

1,00

?

386

SECTIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

387

SECTIA CL.BOLI INFECTi

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

388

SECTIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

|

389

SECTIA CL.BOLI INFECTI

îngrijitoare , .

G

1,00

1

1 390

SECTIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

----0

j 391

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

9,00

i

h92„.

TOTAL STATF: 30010 SECTIA BOLI IMFECTIOASE

33,00

j

| 393

STATF: 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

1

[394

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4 |

I 395

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC PRIMAR ; .

LABORATOR CLINIC

S

1,00

---------------I

J 396

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC PRIMAR : .

LABORATOR CLINIC

S

1.00

| 397

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST ;

LABORATOR CLINIC

S

0,00

398

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST ,

LABORATOR CLINIC

s

1,00

399

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST ; .

LABORATOR CLINIC

S

0.50

1

« 400

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,50

401

CATEGORIE PERSONAL: 02, ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

8 j

S 402

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST PRINCIPAL;

SEF LABORATOR

LABORATOR CLINIC

s

II

1,00

i

403

LAB.CL.ANALIZE

BIOLOG PRINCIPAL ; .

LABORATOR CLINIC

s

1,00

|

404

LAB CL.ANALIZE

CHIMIST SPECIALIST, .

LABORATOR CLINIC

s

■•.00

405

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST ; .

LABORATOR CLINIC

s

1,00

S 406

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SÂNI 1 AR SUPERIOR

4,00

407

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

408

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR CLINIC

PL

II

1,00

409

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

s

1,00

410

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

LABORATOR CLINIC

S

1.00

| 411

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

i

t 412

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

3

413

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

LABORATOR CLINIC

PL

1.00

fi

6 414

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

| 415

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

416

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

LABORATOR CLINIC

PL

1.00

417

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

S.00

l

: 418

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

419

LAB.CL.ANALIZE

INGRIJITOARE ; .

G

1,00

420

LAB.CL.ANALIZE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1.00

I

421

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2.00

422

TOTAL STATE: 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

18,50

423

STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

424

LAB.CL.RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST ;

MEDIC SEP LABORATOR

RADIOLOGIE

S

1

1,00

ț

425

LAB.CL.RADIOLOGIE

MEDIC PRIMAR ;

RADIOLOGIE

s

1,00

I

426

LAB.CL. RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST ;

RADIOLOGIE

s

1.00

E

427

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3.00

428

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

| 429

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

ASISTENT MEDICAL SEP

RADIOLOGIE

3

1

1.00

j.

430

LAB.CL. RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

RADIOLOGIE

s

1,00

431

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

1

432

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

433

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

g

434

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

435

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

Ș

436

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1.00

b

437

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

RADIOLOGIE

PL

1,00

-

438

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

PEDIATRIE

PL

1,00

H

439

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

2

440

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

f

| 441

LAB CL.RADIOLOGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

l

442

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1,00

li

443

TOTAL STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE

14,00

444

STATF: 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

445

LAB.EXPLORARI FUNCȚIONALE

| MEDIC PRIMAR ; .

S

1,00

446 i----------------

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

!•

_______________1

447

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

.1

448

LAB.EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

9

44S

LAB EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

450

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

2,00

451

TOTAL STATF: 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE_______________

3,00

452

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

"j

453

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

; 454

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

MEDIC SEF CPU

PEDIATRIE

S

I

1,00

455

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

1,00

456

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR ;

MEDICINA DE URGENTA

S

1,00

I

457

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;.

PEDIATRIE

S

1,00

458

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;.

PEDIATRIE

s

1.00

| 459

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

s

1,00

1

460

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;.

PEDIATRIE

S

1,00

1 ■ 9

461

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

!

462

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

s

1,00

1

463

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

s

1,00

—1

464

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;.

PEDIATRIE

s

1,00

J

465

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

466

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

’ 467

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

468

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

a

; 469

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

470

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

16.00

i 471

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

472

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

s

1,00

473

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

s

1.00

B

474

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

s

1,00

475

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

s

1,00

476

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

MEDICINA GENERALA

s

1,00

I 477

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;.

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

478

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

479

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

480

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I 481

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

482

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I

483

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

484

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

485

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

486

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

487

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

488

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

489

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

490

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

ț

491

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

492

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

493

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

n

i 494

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

S

1,00

495

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

! 496

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

497

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

|

498

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

499

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I

500

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

M

1,00

501

COMP.PRIMIRI URGENTE

SORA MEDICALA ; .

MEDICINA GENERALA

M

0,00

502

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

29,00

503

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

I 504

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

505

COMP PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

506

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

507

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

508

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

509

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

5,00

510

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

511

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

512

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;.

G

1,00

513

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

514

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

0,00

515

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ,

G

1,00

516

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

517

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

j 518

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

1

| 519

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1.00

■ ' ■—s ă

520

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

9

j 521

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

| 522

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

g

,| 523

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA;.

G

1,00

i*

ij 524

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

S

1,00

j 525

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA :

G

1,00

526

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

I 527

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

15,00

i

I 528

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

g

8 529

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

| 530

COMP.PRIMIRI URGENTE.

BRANCARDIER . .

G

1.00

8 531

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER : .

G

1,00

532

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ;

G

I 00

_J

533

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1.00

1 534

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

8 535

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER , .

G

1,00

ț 536

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

8 537

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

| 538

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE; .

G

1,00

L.

539

COMP.PRIMIRI URGENTE

îngrijitoare ;

G

1,00

| 540

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

8 541

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

| 542

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

13,00

j 543

TOTAL STATE: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

78.00

STATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

1 545

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

’ 546

CAB.STOMA SPITAL

MEDIC PRIMAR ; .

STOMATOLOGIE GENERALA

S

1,00

547

CAB.STOMA SPITAL

MEDIC SPECIALIST ; .

STOMATOLOGIE GENERALA

S

1,00

| 548

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

1

549

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

550

CAB.STOMA SPITAL

| ASISTENT MEDICAL PL PR. ,.

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I 551

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

hE

TOTAL STATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

|    3,00

8

j 553

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

554

AMB. SPECIALITATE

MEDIC SPECIALIST ; .

DERMATO VENEROLOGIE

S

1,00

555

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

j 556

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

I

557

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1.00

fi

558

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

559

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

I

560

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 561

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

_

i

562

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

' 563

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

I

| 564

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PI.

1,00

| 565

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

566

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

567

AMB.SPECIALITATE

SORA MEDICALA PRINCIPALA : .

PEDIATRIE

M

1,00

568

AMB.SPECIALITATE

SORA MEDICALA PRINCIPALA ; .

PEDIATRIE

M

1,00

569

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ; .

MEDICINA GENERALA

M

1,00

i B

570

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

M

1,00

1

571

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

572

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

n

573

AMB.SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL ;

M

1,00

J

574

AMB.SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

575

AMB.SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT ; .

M

1,00

576

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

3,00

-

577

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

-----c

578

AMB.SPECIALITATE

SPALATOREASA;.

G

1,00

j

■ 579

AMB.SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE ,

G

1,00

E

! 580

AMB.SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE , .

G

1.00

581

AMB.SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

j

582

AMB SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

583

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

5,00

1

55^

TOTAL STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

23,00

1

585

STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

i

I 586

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

587

PERSONAL NORMAT

| ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

6

---------------------------------fe

| 588

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

[589

TOTAL STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

1,00

•—i

t^L

STATF: 38020 COMPARTIMENT PIN -sterilizare

i

| 591

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

_j

592

COMP.P.I.NOZOCOMIALE

MEDIC SPECIALIST ;.

EPIDEMIOLOGIE

s

1,00

J

593

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

1

| 594

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

595

COMP.P.I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL DE IGIENA PRINCIPAL : .

IGIENA

PL

1,00

|i 596

COMP.P.I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

N

COMP.P.I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 598

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

p59_9

TOTAL STATF: 38020 COMPARTIMENT PIN -sterilizare

4,00

1

| 600

STATF: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

601

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

a

602

COMP .ASIST.SOCIALA

ASISTENT MEDICAL SOCIAL ;

MEDICO-SOCIAL

PL

1.00

î

| 603

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1.00

1

| 604

TOTAL STATF: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

1,00

il 605

STATF: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

| 606

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

607

SERV.ADMINISTRATIV

MEDIC PRIMAR ;

MEDICINA MUNCII

s

0,50

|J 608

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

0,50

j 609

TOTAL STATF: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

0,50

Ș 610

STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

_

611

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

612

BIROU.R.U.N.O.S.

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL I

SEF BIROU

s

II

1,00

!| 613

BIROU.R.U.N.O.S.

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL I

S

1,00

. ________________1

ij 614

BIROU.R.U.N.O.S.

REFERENT I

SSD

1,00

1

615

BIROU.R.U.N.O.S.

REFERENT IA;.

M

1,00

1

I 616

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

4,00

617

TOTAL STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4,00

618

STATF: 39101 -Birou administrativ si tehnic CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

619

SERV.ADMINISTRATIV

INGINER SPECIALIST IA

SEF SERVICIU

S

II

1,00

1

S 620

SERV.AOMINISTRATIV

SUBINGINER I

Responsabil PM si PSI

SSD

1,00

i

621

SERV.ADMINISTRATIV

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL I

S

1,00

’ 622

SERV.ADMINISTRATIV

ARHIVAR

M

1,00

623

SERV.ADMINISTRATIV

SUBINGINER I

SSD

1,00

624

SERV.ADMINISTRATIV

PREOT GRADUL li

S

II

0 50

625

SERV.ADMINISTRATIV

PREOT GRADUL II

s

II

0,50

I

| 626

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

6,00

6,00

I

J 627

TOTAL STATF: 39101 -Birou administrativ si tehnic

; 628

STATF: 39102 -Personal de deservire

j 629

CATEGORIE PERSONAL: 010 PERSONAL DE DESERVIRE

630

SERV.ADMINISTRATIV

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

631

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

632

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

633

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

634

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

635

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

| 636

SERV ADMINISTRATIV

CURIER

G

1,00

| 637

SERV.ADMINISTRATIV

CURIER

G

1,00

' 638

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010 PERSONAL DE DESERVIRE

8,00

639

TOTAL STATF: 39102 -Personal de deservire

8.00

640

STATF: 39106 -Compartiment întreținere CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

r

641

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT: ;

SEF ECHIPA MUNCITORI

LACATUS MECANIC INTRETINER

M

II

1,00

B

642

comp întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

TAMPLAR

G

1,00

i 643

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT I ;

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

644

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

ELECTRICIAN INTRETINERE-REF

G

1,00

B

645

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

646

COMP. ÎNTREȚINE RE

MUNCITOR CALIFICAT 1 :

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

647

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

-------------------î

648

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ,

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

i 649

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAȚI;

INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTR

G

1,00

650

COMP.întreținere

MUNCITOR CALIFICAȚI;

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

-

651

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

LIFTIER

G

1,00

> 652

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAȚI;

LIFTIER

G

1,00

653

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

LIFTIER

G

1,00

j

654

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1 ,

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

655

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT 1;

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

j 656

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT i

ELECTRICIAN INTRETlNERE-REF

1,00

I 657

comp.întreținere        _____

MUNCITOR CALIFICAT 1 ;

ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE-

G

1,00

1 658

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT I .

ELECTRICIAN INTRETÎNERE-REF

G

1,00

| 659

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

0 0

Q

| 660

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT I;

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

B

661

comp.întreținere

MUNCITOR CALIFICAT I ,

ELECTRICIAN INTRETINERE-REF

G

1.00

I

662

comp întreținere

MUNCITOR CALIFICAT l ;

LACATUS MECANIC INTRETINER

G

1,00

663

secția cl. PEDIATRIE 1

MUNCITOR NECALIFICAT I ;

G

1,00

664

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR NECALIFICAT I; .

G

1,00

665

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

24.00

a

666

TOTAL STATF: 3S105 -Compartiment întreținere

24.00

I 667

STATF: 39106 -Bucătărie

668

CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

669

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

MUNCITOR CALIFICAT II :

BUCATAR

G

1,00

I 670

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MUNCITOR CALIFICAT II , .

BUCATAR

G

1.00

I 671

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MUNCITOR CALIFICAT II ; .

BUCATAR

G

1,00

672

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MUNCITOR CALIFICAT II ; .

BUCATAR

G

1,00

I

673

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MUNCITOR CALIFICAT II ; .

BUCATAR

G

1,00

674

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR CALIFICAT II;

BUCATAR

G

1,00

675

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR CALIFICAT IV ; .

BUCATAR

G

1,00

J

676

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

7,00

677

TOTAL STATF: 39106 -Bucătărie

7,00

678

STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. SI STATISTICA

__

679

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

__

680

BIROU STATISTICA

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL .

M

1,00

681

BIROU STATISTICA

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II

s

1,00

I 682

BIROU STATISTICA

OPERATOR I

M

1,00

683

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

3.00

684

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

| 685

BIROU STATISTICA

| INGINER DE SISTEM IA

SEF BIROU

S

II

1,00

ij 686

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

687

TOTAL STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. SI STATISTICA

4,00

I

688

STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

689

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

690

SERV.ADMINISTRATIV

| CONSILIER JURIDIC IA ;

JURISTCONSULT

S

1,00

| 691

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

TOTAL STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

1,00

( 693

STATF: 40001 -Birou aprovizionare - achiziții

694

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

695

COMP.APROVIZIONARE

REFERENT IA;

SEF BIROU

M

II

1,00

696

COMP.APROVIZIONARE

MAGAZINER

M

1,00

697

COMP.APROVIZIONARE

REFERENT IA

M

1,00

698

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

1

699

TOTAL STATF: 40001 -Birou aprovizionare - achiziții

3,00

'I

700

STATF: 40002 -Compartiment transport

701

CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

702

COMP.APROVIZIONARE

MUNCITOR CALIFICAT I ; .

CROITOR

M

1,00

703

COMP.APROVIZIONARE

ȘOFER I

ȘOFER AUTO

G

1,00

704

COMP.APROVIZIONARE

ȘOFER II .

ȘOFER AUTO

G

1,00

705

COMP.APROVIZIONARE

ȘOFER II , .

ȘOFER AUTO

G

1,00

706

COMP.APROVIZIONARE

MUNCITOR II ; .

FREZOR

G

1,00

707

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

5,00

708

TOTAL STATF: 40002 -Compartiment transport

6,00

709

STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

710

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

I 711

BIROU CONTABILITATE

ECONOMIST GRADUL II

SEF BIROU

ECONOMIST

S

II

1,00

i 712

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL IA

ASISTENT DE GESTIUNE

M

1,00

713

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL I A

ASISTENT DE GESTIUNE

M

1,00

714

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

715

TOTAL STATE: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

3,00

| 716

STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI CATEGORIE PERSONAL: 12 REZIDENTI

717

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

S

1,00

718

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1,00

719

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;.

PEDIATRIE

s

1,00

f 722

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;.

PEDIATRIE

s

1,00

723

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1.00

724

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1,00

725

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1,00

726

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1,00

727

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;.

PEDIATRIE

s

1,00

728

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1,00

J 729

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .__________________

PEDIATRIE

s

1,00

] 730

MEDIC! REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1,00

| 731

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1,00

732

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

S

1,00

735

MEDICI REZiDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

S

1,00

736

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

S

1,00

i 737

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

S

1,00

i 738

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

S

1,00

| 739

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;.

PEDIATRIE

s

1,00

740

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1.00

| 741

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1,00

I

1 742

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1,00

' ■                  3

743

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

744

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1,00

!

745

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT , .

PEDIATRIE

s

1,00

■j

| 746

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1,00

749

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1,00

750

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

PEDIATRIE

s

1,00

751

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

752

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ; .

MEDICINA DE URGENTA

1,00

753

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

MEDICINA DE URGENTA

s

1.00

| 754

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT : .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

I 755

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

s

1,00

§ 758

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

s

1,00

1

jj 759

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;.

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIAT

s

1,00

1

761

TOTAL STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI

35.00

______ -J

762

STATF: 41800 CABINET BOL! INFECTIOASE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

• -I

763

CAB.BOLI INFECT-TR.08.10

MEDIC PRIMAR , .

BOLI INFECTIOASE

s

1,00

764

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

765

TOTAL STATF: 41800 CABINET BOLI INFECTIOASE

1,00

i

766

STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

767

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

768

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFICI

s

1,00

; 769

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II

s

1,00

I 770

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III

s

1,00

771

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

MEDICINA DE LABORATOR

s

1,00

1

8

i 772

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

FARMACOLOGIE CLINICA

S

1,00

î

____________________I

773

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

S

1,00

774

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

s

1,00

775

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

7,00

776

TOTAL STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

7,00

777

TOTAL GENERAL

509,00

Președinte

Klein Hans

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin


£>/ ££4"^           l'')