Hotărârea nr. 26/2011

HOTĂRÂREA NR.26 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3816/2011, prin care Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Complex Baia Neptun Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local a! Municipiului Sibiu


Anexa nr._£ la HCL nr.f-*^ /2011


STAT DE FUNCȚII

Președinte

Klein Ilans


Denumirea funcției

Grad/ treaptă

Nivel studii

” Nr. ' posturi aprobale

Director

II

S

1

Director adjunct

II

s

1

-TOTAL________ _ _

X

X

2

Compatiment juridic

1

- Consilier juridic

IA

s

1

Compartiment contabilitate, financiar, gestiune și resurse umane

4

- Referent

IA

M

1

- Casier

M

2

- Magaziner

M

Compartiment bazin

4

- Referent

1

M

2

- Muncitor necalificat

I

2

Compartiment băi la cadă

2

- Muncitor necalifîcat

I

2

Compartiment saună și masaj

4

- Muncitor calificat

III

2

- Muncitor calificat

IV

2

Compartiment sala de întreținere condiție fizică

2

- Referent

IA

M

2

Compartiment servicii auxiliare

4

- Muncitor calificat

I

3

- Muncitor calificat

III

1

Compartiment centrală termică și întreținere

8

- Muncitor calificat

I

3

- Muncitor calificat

II

3

- Muncitor calificat

III

1

- Șofer

I

1

Compartiment spălătorie

4

- Muncitor calificat

III

3

- Muncitor calif icat

IV

1

TOTAL

X

X

33 _

TOTAL GENERAL

-----

r 35_n

/

/

Contrasemnează Secretar Nistori Dorin