Hotărârea nr. 255/2011

HOTĂRÂREA NR.255 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.255

privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 42046/2011 prin care Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.26 alin.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă, începând cu data de 01.07.2011, modificarea următoarelor posturi la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

- postul de asistent de cercetare din cadrul Colectivului de cercetare, ocupat de d-na Sbârcea Claudia Adriana, se transformă în cercetător științific - medic specialist farmacologie clinică.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pediatric Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk EcatprinaContrași

nează


Secretar Nistomporin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr.-xPu^i /2011


STAT DE FUNCȚII

la data de 01.07.2011

j Nr.crt.

STRUCTURA

Sectie/compartiment

Funcția de execuție

Funcția administrativa

Specialitatea

Nivel de studii (S, SSD.

PL. M. G)

Gradul l sau II

Nr. post

Obs

1

STATF 10013 CONDUCERE

2

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3

SERV.ADMINISTRATIV

MANAGER;MANAGER

ECONOMIST

S

II

1.00

4

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; DIRECTOR MEDICAL

PEDIATRIE

S

II

1.00

5

BIROU CONTABILITATE

ECONOMIST SPECIALIST IA . Director financiar-coritab

ECONOMIST

s

II

1.00

5

TOTAL CATEGORIE PERSONAL 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

7

TOTAL STATF: 10013 CONDUCERE

3,00

8

STATF: 11510 FARMACIA

I

9

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

I

10

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PL PR. , .

FARMACIE

PL

1,00

I

11

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

FARMACIE

PL

1,00

12

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PL PR. ,

FARMACIE

PL

1,00

13

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PL PR .

FARMACIE

PL

1,00

I

14

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

4,00

15

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

I

16

FARMACIA 124 SIBIU

ÎNGRIJITOARE ;

G

1.00

17

FARMACIA 125 SIBIU

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

18

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2,00

19

CATEGORIE PERSONAL: 17 FARMACIE

I 2C

FARMACIA 124 SIBIU

FARMACIST PRIMAR ; Farmacist sef

FARMACIE

S

I

1,00

J 21

FARMACIA 125 SIBIU

FARMACIST PRIMAR : .

FARMACIE

S

1,00

| 22

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 17 FARMACIE

2,00

| 23

TOTAL STATF: 11510 FARMACIA

8,00

i 24

| STATF 27511 - secția pediatrie I

I

______i

1 25

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

Ș 25

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

0.50

1 27

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

1.00

28

SECȚIA CL PEDIATRIE i

MEDIC PRIMAR , .

PEDIATRIE

s

1,00

29

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ;

PEDIATRIE

s

1.00

30

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

0.50

31

TOTAL CATEGORIE PERSONAL 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4.00

32

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

33

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

PSIHOLOG PRACTICANT ; .

PSIHOLOG

s

1,00

i 34

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

35

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

36

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

37

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

PEDIATRIE

PL

1,00

38

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR :

PEDIATRIE

PL

1.00

1 39

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL °L PR . .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

40

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

PEDIATRIE

PL

1.00

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR. ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

42

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL PR. ; .

PEDIATRIE

PL

1.00

i 43

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

| 44

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

| 45

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

46

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

fi 47

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

48

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL .

G

0,00

49

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

50

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

SORA MEDICALA .

PEDIATRIE

M

1,00

S 51

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

52

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG MED.

| 53

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL ,

M

1,00

ij 54

TOTAL CATEGORIE PERSONAL 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

| 55

CATEGORIE PERSONAL. 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

fi 56

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

INFIRMIERA ; .

G

1,00

I 57

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

1,00

fi 58

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

INFIRMIERA ,

G

1,00

1

! 59

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

INFIRMIERA , .

G

1,00

60

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

INFIRMIERA ;

G

0.00

__________________________________________________II

61

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;.

G

0,00

62

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;.

G

1,00

63

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;

G

1,00

64

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA ;.

G

1,00

65

SECȚIA CL PEDIATRIE I

INFIRMIERA ; .

G

1.00

66

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

67

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

68

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

SPALATOREASA ,

G

1,00

69

SECȚIA CL PEDIATRIE I

BRANCARDIER ;

G

1,00

70

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

BRANCARDIER ;.

G

1,00

71

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

72

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

73

SECȚIA CL PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

74

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE ,

G

1,00

75

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE , .

G

1,00

76

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

77

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE ,

1,00

78

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE ,

G

1,00

79

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

11,00

80

TOTAL STATF: 27511 - secția pediatrie

39,00

81

STATF: 27513 COMP. DE TERAPIE INTENSIVA

82

CATEGORIE PERSONAL. 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

83

SECȚIA TI PEDIATRIE

MEDIC PRIMAR ; Medic sef secție

PEDIATRIE

S

II

1,00

84

SECȚIA TI PEDIATRIE

MEDIC PRIMAR , Medic coordonator

PEDIATRIE

S

1,00

85

SECȚIA TI PEDIATRIE

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

S

1,00

86

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

87

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

88

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR. , Asistent medical sef

PEDIATRIE

S

1.00

89

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR : Cumul cu pensie

PEDIATRIE

PL

0,00

90

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR ;

PEDIATRIE

S

1.00

91

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR .

PEDIATRIE

S

1,00

92

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR ;

MEDICINA GENERALA

S

1,00

93

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR ; .

PEDIATRIE

S

1,00

94

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL S PR ,

PEDIATRIE

S

1,00

95

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL SSD PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

96

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ,

PEDIATRIE

PL

1,00

97

SECTÎA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

98

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

PEDIATRIE

PL

1,00

99

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

100

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

101

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR. . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

102

SECȚIA TI PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

103

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

104

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

105

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

106

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

107

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA , .

G

1,00

108

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

109

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA , .

G

1,00

110

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

111

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

112

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

113

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA .

G

1.00

114

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

115

SECȚIA TI PEDIATRIE

INFIRMIERA ;.

G

1,00

116

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

117

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

118

SECȚIA TI PEDIATRIE

( ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

119

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1,00

120

TOTAL STATF: 27513 COMP. DE TERAPIE INTENSIVA

29,00

121

STATF: 28011 -secția pediatrie II

122

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

123

SECȚIA CL.PEDIATRIE li.

MEDIC PRIMAR . Medic sef sec'ie

PEDIATRIE

S

II

1,00

124

SECȚIA CL PEDIATRIE II

MEDIC PRIMAR . .

PEDIATRIE

S

1,00

125

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

S

1,00

126

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

127

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

128

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL PR. ; Asisteni medical sef

OCROTIRE

PL

1,00

129

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL SSD ;

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

130

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

PEDIATRIE

PL

1,00

131

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

132

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

133

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

0,00

134

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

135

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

136

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

137

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

138

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

139

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

140

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

11,00

141

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

142

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

143

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

144

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

145

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

INFIRMIERA , .

G

1,00

146

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA ;

G

1,00

147

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

148

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA ; .

G

1,00

149

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

INFIRMIERA ;

G

1,00

150

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA ; .

G

1,00

151

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

INFIRMIERA ;

G

1,00

152

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

INFIRMIERA ; .

G

1,00

153

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

154

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

155

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

SPALATOREASA;.

G

1,00

156

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ÎNGRIJITOARE ;.

G

1,00

157

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ÎNGRIJITOARE . .

G

1,00

158

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ÎNGRIJITOARE . .

G

1,00

159

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

160

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

5,00

161

TOTAL STATF: 28011 -secția pediatrie II

28,00

162

STATF: 28014 -comp, cardiologie

163

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

164

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

| MEDIC PRIMAR ; Medic coordonator

CARDIOLOGIE

S

1,00

165

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

166

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

167

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL S PR ;

MEDICINA GENERALA

S

1,00

168

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

169

TOTAL STATF: 28014 -comp, cardiologie

2,00

170

STATF: 28015 - comp.neurologie pediatrica

171

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

172

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR ; .

NEUROLOGIE PEDIATRICA

S

1,00

173

SECȚIA CL PEDIATRIE II

MEDIC PRIMAR ;

NEUROLOGIE PEDIATRICA

S

1,00

174

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

175

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

176

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GFNERAIA

PL

1,00

177

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

178

TOTAL STATF: 28015 - comp.neurologie pediatrica

3,00

179

STATF: 29511 - Secția chirurgie

180

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

181

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR , .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA

S

1,00

182

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

0,50

183

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA

S

1,00

184

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

0,50

185

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

0,50

186

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

0,50

187

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

188

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

189

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL S PR . Asistent medical sef

PEDIATRIE

S

1,00

190

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR

PEDIATRIE

PL

1,00

191

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

192

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

193

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

194

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

195

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

196

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

BALNEOFIZIOTERAPIE

PL

1,00

197

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL , .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

198

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

199

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

200

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

201

SECȚIA CL CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL .

M

1,00

202

SECȚIA CL.CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1,00

203

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

2,00

204

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

205

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

206

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1,00

207

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

208

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

209

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA ,

G

1,00

210

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

211

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

212

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1,00

213

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

214

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

215

SECȚIA CL CHIRURGIE

SPALATOREASA . .

G

1,00

216

SECȚIA CL CHIRURGIE

SPALATOREASA;

G

1,00

217

SECȚIA CL CHIRURGIE

SPALATOREASA ,

G

1,00

218

SECȚIA CL CHIRURGIE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

219

SECȚIA CL.CHIRURGIE

BRANCARDIER ;

G

1,00

220

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

221

SERV ADMINISTRATIV

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

222

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

223

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

224

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ,

G

1.00

225

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

226

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

227

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

228

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1.00

229

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

14,00

230

TOTAL STATF: 29511 - Secția chirurgie

38,00

231

STATF: 29512 - comp.ORL

232

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

233

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR ; Medic coordonator

O R L

S

1,00

234

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

O R L

S

1.00

235

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

236

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

237

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ,

PEDIATRIE

PL

1,00

238

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

239

TOTAL STATF: 29512 - comp.ORL

3,00

240

STATF: 29513 - comp.OFTALMOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

241

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ; .

OFTALMOLOGIE

S

0,50

242

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

OFTALMOLOGIE

G

0,50

243

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

OFTALMOLOGIE

S

1,00

244

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

245

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

246

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL SSD ;

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

247

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

248

TOTAL STATF: 29513 - comp.OFTALMOLOGIE

3,00

249

STATF: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

250

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

251

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST; .

RECUPERARE MEDICALA

S

1,00

252

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

253

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

254

SECȚIA CL CHIRURGIE

PROFESOR CFM;

RECUPERARE MEDICALA

S

1.00

255

SECȚIA CL.CHIRURGIE

PROFESOR CFM ;

RECUPERARE MEDICALA

S

1,00

256

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

257

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

258

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR . ;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

259

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR

MEDICINA GENERAI A

PL

1,00

260

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MASEUR ; .

RECUPERARE MEDICALA

M

1,00

261

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

262

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

263

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ,

G

1,00

264

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

265

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

266

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

3,00

267

TOTAL STATF: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

9,00

268

STATF: 29600 A.T.I.

269

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

270

ATI.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST , Medic coordonator

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

S

1,00

271

ATI.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR .

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

0,00

272

ATI.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR .

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

1,00

273

ATI.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

S

1,00

274

A T I.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST ;

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

1,00

275

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

276

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

277

ATI.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR , Asistent sef coordonator

PEDIATRIE

PL

1,00

278

ATI.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL S PR ,

PEDIATRIE

S

1,00

279

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL S PR ,

MEDICINA GENERALA

s

1,00

280

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL S PR ;

MEDICINA GENERALA

s

1,00

281

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL SSD PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

SSD

1.00

282

A.TI.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

283

A.T I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1.00

284

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR . .

PEDIATRIE

PL

1.00

285

ATI.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR :

PEDIATRIE

PL

1,00

286

A T.l CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

287

ATI.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

288

A.T.l CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1.00

289

A.T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR :

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

2S0

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

291

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

292

A T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

293

A T I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

294

A.T.I.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PL ;.

MEDICINA GENERALA

PL

0.00

295

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

16,00

296

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

297

ATI.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

298

A T I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

299

A.T.l CHIRURGIE

INFIRMIERA ,

G

1,00

300

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

301

A.T.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

302

ATI.CHIRURGIE

INFIRMIERA . .

G

1,00

303

A T I CHIRURGIE

INFIRMIERA . .

G

1,00

304

AT I CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

305

AT I CHIRURGIE

INFIRMIERA ;

G

1,00

306

A T I CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

307

AT.I.CHIRURGIE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

308

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

309

TOTAL STATF: 29600 A.T.i.

31,00

310

STATF: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

311

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

312

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

| MEDIC PRIMAR ; Medic sef secție

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA

S

II

1,00

313

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

MEDIC PRIMAR , .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA

S

1,00

314

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

315

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

316

SECȚIA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PL PR. ; Asistent sef coordonator

PEDIATRIE

PL

1,00

317

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

318

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

319

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1.00

320

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

321

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

5,00

322

TOTAL STATF: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

7,00

323

STATF: 29800 BLOC OPERATOR

324

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

325

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ; Asistent medical sef

PEDIATRIE

PL

1.00

326

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL S PR .

MEDICINA GENERALA

S

1,00

327

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

328

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

329

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

330

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

331

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

332

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

333

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

0,00

334

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

8,00

335

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

336

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

337

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

338

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

339

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

340

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA .

G

1,00

341

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

342

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ; .

G

1,00

343

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

344

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

345

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

346

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA ;

G

1,00

347

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

348

TOTAL STATF: 29800 BLOC OPERATOR

19,00

349

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

350

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

351

SECȚIA CL BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR ; Medic sef secție

BOLI INFECTIOASE

S

1

1,00

352

SECȚIA CL BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR , .

BOLI INFECTIOASE

S

1,00

353

SECȚIA CL BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR ; .

BOLI INFECTIOASE

S

1,00

354

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

355

CATEGORIE PERSONAL. 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

356

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR. , Asistent medical sef

PEDIATRIE

PL

1,00

357

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

358

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

359

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR. . .

PEDIATRIE

PL

1,00

360

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

361

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

362

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

363

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

364

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1.00

365

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

366

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

367

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

368

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

369

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

13,00

370

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

371

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

REGISTRATOR MEDICAL ;

M

1,00

372

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

373

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

374

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

375

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ;

G

1,00

376

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ;

G

1,00

377

SECȚIA CL BOLI INFECTI

INFIRMIERA , .

G

1,00

378

SECȚIA CL BOLI INFECTI

INFIRMIERA :

G

1,00

379

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA ; .

G

1,00

380

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA . .

G

1,00

381

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

7,00

382

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

383

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE , Cumul cu pensie

G

1,00

384

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

SPALATOREASA ;

G

1,00

385

SECȚIA CL BOLI INFECTI

SPALATOREASA ;

G

1,00

386

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

BRANCARDIER ;

G

1,00

387

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE , .

G

1,00

388

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

389

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;

G

1.00

390

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

391

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

392

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

9,00

393

TOTAL STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

33,00

394

STATF: 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

395

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

396

LAB CL.ANALIZE

MEDIC PRIMAR ;.

LABORATOR CLINIC

S

1,00

397

LAB.CL ANALIZE

MEDIC PRIMAR ;

LABORATOR CLINIC

S

1,00

398

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST . .

LABORATOR CLINIC

S

1,00

399

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST . .

LABORATOR CLINIC

S

0,50

400

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,50

401

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

402

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST PRINCIPAL ; SEF LABORATOR

LABORATOR CLINIC

S

II

1,00

403

LAB CL.ANALIZE

BIOLOG PRINCIPAL ,

LABORATOR CLINIC

S

1,00

404

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST SPECIALIST ;

LABORATOR CLINIC

S

1,00

405

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST ; .

LABORATOR CLINIC

S

1,00

406

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

407

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

408

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR. , Asistent medical sef

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

409

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL S PR ; .

MEDICINA GENERALA

S

1,00

410

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL S PR. ,

LABORATOR CLINIC

S

1,00

411

LAB.CL ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

412

LAB CL ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR. . .

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

413

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

414

LAB.CL ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR :

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

415

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

416

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

417

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

9,00

418

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

419

LAB.CL.ANALIZE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

420

LAB CL.ANALIZE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

421

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2,00

422

TOTAL STATF: 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

18,50

423

STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

424

LAB.CL. RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST ; Medic sef laborator

RADIOLOGIE

S

1

1.00

425

LAB.CL RADIOLOGIE

MEDIC PRIMAR ; .

RADIOLOGIE

S

1.00

426

LAB CL RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST ;

RADIOLOGIE

s

1,00

427

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

428

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

429

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR . Asistent medical sef

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

430

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL S PR

RADIOLOGIE

S

1,00

431

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL S PR .

RADIOLOGIE

s

1,00

432

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR :

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

433

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR

PEDIATRIE

PL

1,00

434

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1.00

435

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR :

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

436

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

RADIOLOGIE

PL

1,00

4 37

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

RADIOLOGIE

PL

1,00

4 38

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

PEDIATRIE

PL

1,00

439

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

440

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

441

LAB.CL RADIOLOGIE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

442

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1,00

443

TOTAL STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE

14,00

444

STATF: 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

445

LAB.EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

MEDIC PRIMAR ; .

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

446

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

447

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

448

LAB EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PL PR. . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

449

LAB EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PL PR . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

450

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

2,00

451

TOTAL STATF: 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

3,00

452

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

453

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

454

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; Medic sef CPU

PEDIATRIE

S

1

1,00

455

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR ;

PEDIATRIE

S

1,00

456

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR .

MEDICINA DE URGENTA

S

1,00

457

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

PEDIATRIE

S

1,00

458

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

s

1.00

459

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ,

PEDIATRIE

s

1 00

460

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

PEDIATRIE

s

1.00

461

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

PEDIATRIE

s

1,00

462

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

MEDICINA DE URGENTA

S

1.00

463

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

464

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

465

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

466

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

467

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ; .

PEDIATRIE

s

1,00

468

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

s

1,00

469

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

PEDIATRIE

s

1,00

470

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

16,00

471

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

472

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL S PR : Asistent medical sef

PEDIATRIE

s

1,00

473

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL S PR. . .

MEDICINA GENERALA

s

1,00

474

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL S PR. ; .

PEDIATRIE

s

1,00

475

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL S PR ; .

MEDICINA GENERALA

s

1.00

476

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL S PR ;

MEDICINA GENERALA

s

1.00

477

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL SSD PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERAI A

SSD

1,00

478

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL SSD PRINCIPAL , .

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

479

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL SSD .

MEDICINA GENERALA

SSD

1,00

480

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

481

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

482

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR

MEDICINA GENERALA

PL

0.00

483

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

484

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR

PEDIATRIE

PL

1,00

485

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR , .

PEDIATRIE

PL

1,00

486

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL.PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

487

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

488

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

489

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

490

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

S

1,00

491

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

492

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

493

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

494

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

495

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL PR. ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

496

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

497

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

498

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

499

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

500

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

501

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL M PR. ; .

PEDIATRIE

M

1,00

502

COMP.PRIMIRI URGENTE

SORA MEDICALA ,

MEDICINA GENERALA

M

0,00

503

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

29,00

504

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

505

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL ,

M

1,00

506

COMP PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL ;

M

1,00

507

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1,00

508

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1,00

509

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL ; .

M

1,00

510

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

5,00

511

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

512

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

513

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

514

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

515

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

516

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

517

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

518

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA,

G

1,00

519

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

520

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

521

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

522

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

523

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1,00

524

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ,

S

1,00

525

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ,

G

1,00

526

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ; .

G

1,00

527

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

15,00

528

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

529

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

530

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1,00

531

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER . .

G

1,00

532

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ;

G

1,00

533

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1,00

534

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ;

G

1,00

535

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ;

G

1,00

536

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER ; .

G

1,00

537

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

538

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

539

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

540

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

541

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

542

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

13,00

543

TOTAL STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

78,00

544

STATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

545

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

546

CAB.STOMA SPITAL

MEDIC PRIMAR ; .

STOMATOLOGIE GENERALA

S

1,00

547

CAB.STOMA SPITAL

MEDIC SPECIALIST , .

STOMATOLOGIE GENERALA

S

1,00

548

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

549

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

550

CAB.STOMA SPITAL

ASISTENT MEDICAL PL PR ; Asistent sef coordonator

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

551

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

552

TOTAL STATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

3,00

553

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

554

AMBULATORIU INTEGRAT

MEDIC SPECIALIST ;

DERMATO VENEROLOGIE

S

1,00

555

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

556

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

557

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

558

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

PEDIATRIE

PL

1,00

559

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR . .

PEDIATRIE

PL

1,00

560

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR .

PEDIATRIE

PL

1,00

561

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL Pt. PR

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

562

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

563

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

564

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

565

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR ,

PL

1.00

566

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

567

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

568

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

569

AMBULATORIU INTEGRAT

ASISTENT MEDICAL PL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

570

AMBULATORIU INTEGRAT

SORA MEDICALA PRINCIPAL

PEDIATRIE

M

1,00

571

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

572

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

573

AMBULATORIU INTEGRAT

REGISTRATOR MEDICAL ;

M

1,00

574

AMBULATORIU INTEGRAT

REGISTRATOR MEDICAL ;

M

1,00

575

AMBULATORIU INTEGRAT

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT .

M

1,00

576

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

3,00

577

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

578

AMBULATORIU INTEGRAT

SPALATOREASA ;

G

1,00

579

AMBULATORIU INTEGRAT

ÎNGRIJITOARE ,

G

1,00

580

AMBULATORIU INTEGRAT

ÎNGRIJITOARE ,

G

1,00

581

AMBULATORIU INTEGRAT

ÎNGRIJITOARE , .

G

1,00

582

AMBULATORIU INTEGRAT

ÎNGRIJITOARE . .

G

1,00

583

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

5,00

584

TOTAL STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

23,00

585

STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

586

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

587

PERSONAL NORMAT

ASISTENT MEDICAL PL PR .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

588

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

589

TOTAL STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

1,00

590

STATF: 38020 COMPARTIMENT PIN -sterilizare

591

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

592

COMP,P I NOZOCOMIALE

MEDIC SPECIALIST . .

EPIDEMIOLOGIE

S

1,00

593

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

594

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

595

COMP.P I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PL PR ;

IGIENA

PL

1,00

596

COMP P.I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PL PR , .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

597

COMP.P. I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

598

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

599

TOTAL STATF. 38020 COMPARTIMENT PIN -sterilizare

4,00

600

STATF: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

601

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

602

COMP.ASIST.SOCIALA

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICO-SOCIAL

PL

1.00

603

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

604

TOTAL STATE: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

1,00

605

STATF: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

606

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

607

SERV ADMINISTRATIV

MEDIC PRIMAR;

MEDICINA MUNCII

S

0,50

608

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

0,50

609

TOTAL STATF: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

0,50

610

STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

611

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

612

BIROU.R.U.N.O.S.

REFERENT I S ; SEF BIROU

JURISTCONSULT

s

II

1,00

613

BIROU R U N O S.

REFERENT IS .

s

1,00

614

BIROU.R U N O S

REFERENT IA SSD .

INSPECTOR PERS

SSD

1,00

615

BIROU.R.U N O S.

REFERENT IA M ; .

ASISTENT DE GESTIUNE

M

1,00

616

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

4,00

617

TOTAL STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

4,00

618

STATF: 39101 -Birou administrativ si tehnic CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

619

SERV.ADMINISTRATIV

INGINER SPECIALIST IA . SEF SERVICIU

ELECTROMECANIC

S

II

1,00

620

SERV ADMINISTRATIV

SU8INGINER I , Responsabil PM si PSI

SSD

1,00

621

SERV ADMINISTRATIV

REFERENT I S , Cumul cu pensie

S

1,00

622

SERV.ADMINISTRATIV

FUNCȚIONAR ARHIVAR ,

ARHIVAR

M

1,00

623

SERV ADMINISTRATIV

SUBINGINER I ; .

SSD

1,00

624

SERV ADMINISTRATIV

PREOT;.

S

II

0,50

625

SERV ADMINISTRATIV

PREOT;.

S

0,50

626

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

6,00

627

TOTAL STATF: 39101 -Birou administrativ si tehnic

6,00

628

STATF: 39102 -Personal de deservire

629

CATEGORIE PERSONAL: 010 PERSONAL DE DESERVIRE

630

SERV ADMINISTRATIV

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

631

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR;

G

1,00

632

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR. .

G

1,00

633

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR;

G

1,00

634

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR; .

G

1,00

635

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR; .

G

1,00

636

SERV.ADMINISTRATIV

CURIER 1 ; .

G

1.00

637

SERV.ADMINISTRATIV

CURIER 1 ;

G

1,00

638

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010 PERSONAL DE DESERVIRE

8,00

639

TOTAL STATF: 39102 -Personal de deservire

8,00

640

STATF: 39105 -Compartiment intretinere CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

641

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1; Sef formație muncit.

LACATUS MECANIC INTRETINERE

M

II

1,00

642

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;

TAMPLAR

G

1.00

643

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1;

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

644

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPARA

G

1,00

645

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 .

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

646

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 , .

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

647

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

648

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 , .

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

649

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ; .

INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALA

G

1,00

650

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR J . .

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

651

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;.

LIFTIER

G

1,00

652

COMP. ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;

LIFTIER

G

1,00

653

COMP. ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ;

LIFTIER

G

1,00

654

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ,

INSTALATOR DE APA-CANAL

PL

1,00

655

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 .

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

656

COMP.ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 :

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPARA

G

1,00

657

COMP. ÎNTREȚINE RE

MUNCITOR 1 ;

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPARA

G

1,00

658

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR 1 ; .

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPARA

G

1,00

659

comp întreținere

MUNCITOR 1 ,

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

660

comp. întreținere

MUNCITOR 1 ; .

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

661

comp.întreținere

MUNCITOR 1 , .

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPARA

G

1.00

662

comp.întreținere

MUNCITOR 1; .

LACATUS MECANIC INTRETINERE

G

1,00

663

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MUNCITOR NECALIFICAT 1 ;

G

1,00

664

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR NECALIFICAT 1 ,

G

1,00

665

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

24,00

666

TOTAL STATF: 39105 -Compartiment intretinere

24,00

667

STATF: 39106 -Bucătărie

668

CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

669

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

MUNCITOR II: .

BUCATAR

G

1,00

670

SECȚIA CL BOLI INFECTI

MUNCITOR II; .

BUCATAR

G

1,00

671

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MUNCITOR II; .

BUCATAR

G

1,00

672

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MUNCITOR II ; .

BUCATAR

G

1,00

673

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR II . .

BUCATAR

G

1,00

674

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

MUNCITOR II . .

BUCATAR

1,00

675

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR IV ,

BUCATAR

G

1,00

676

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

7,00

677

TOTAL STATF: 39106 -Bucătărie

7,00

678

STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. SI STATISTICA

679

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

680

BIROU STATISTICA

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL , .

M

1,00

681

BIROU STATISTICA

REFERENT II S . .

S

1,00

682

BIROU STATISTICA

OPERATOR CALCULATOR I ;

M

1,00

683

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

3,00

684

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

685

BIROU STATISTICA

INGINER DE SISTEM IA ; Sef birou

CALCULATOARE

S

II

1,00

686

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

687

TOTAL STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. SI STATISTICA

4,00

688

STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

689

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

690

SERV ADMINISTRATIV

CONSILIER JURIDIC IA ;

JURISTCONSULT

S

1,00

691

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

692

TOTAL STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

1,00

693

STATF: 40001 -Birou aprovizionare - achiziții

694

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

695

COMP. APROVIZIONARE

REFERENT IA M ; Sef birou

ASISTENT DE GESTIUNE

M

II

1,00

696

COMP.APROVIZIONARE

REFERENT IA M .

FUNCȚIONAR

M

1,00

697

COMP.APROVIZIONARE

MAGAZINER 1 ;

MAGAZINER

M

1,00

698

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

699

TOTAL STATF: 40001 -Birou aprovizionare - achiziții

3,00

700

STATF: 40002 -Compartiment transport

701

CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

702

COMP.APROVIZIONARE

MUNCITOR 1 ; .

CROITOR

M

1,00

703

COMP.APROVIZIONARE

MUNCITOR II ;

FREZOR

G

1,00

704

COMP APROVIZIONARE

ȘOFER 1 ;

ȘOFER AUTO

G

1,00

705

COMP.APROVIZIONARE

ȘOFER 1; .

ȘOFER AUTO

G

1,00

706

COMP.APROVIZIONARE

ȘOFER II ; .

ȘOFER AUTO

M

1,00

707

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

5,00

708

TOTAL STATF: 40002 -Compartiment transport

5,00

709

STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

710

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

711

BIROU CONTABILITATE

ECONOMIST II ; Set birou

ECONOMIST

S

II

1,00

712

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL IA M , .

CONTABIL

M

1,00

713

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL IA M.

CONTABIL

M

1,00

714

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

715

TOTAL STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

3,00

716

STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI

717

CATEGORIE PERSONAL: 11 REZIDENTI I

718

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

MEDICINA DE URGENTA

S

1,00

719

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1.00

720

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

721

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

722

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

723

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

724

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

725

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

726

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

727

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

728

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

729

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

730

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

731

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

732

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

733

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

734

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

735

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

736

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

737

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

738

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

739

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

740

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

741

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

742

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

743

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1.00

744

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

745

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

746

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

747

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

748

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1,00

749

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

750

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

751

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

752

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

753

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 15 REZIDENTI V

35,00

754

TOTAL STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI

35,00

755

STATF: 41800 CABINET BOLI INFECTIOASE

756

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

757

CAB.BOLI INFECT-TR.08.10

MEDIC PRIMAR ;

BOLI INFECTIOASE

s

1,00

758

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

759

TOTAL STATF: 41800 CABINET BOLI INFECTIOASE

1,00

760

STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

761

COLECTIV CERCETARE

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I . .

s

1,00

762

COLECTIV CERCETARE

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II . .

s

1,00

763

COLECTIV CERCETARE

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ii, .

s

1,00

764

COLECTIV CERCETARE

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC :

LABORATOR CLINIC

s

1,00

765

COLECTIV CERCETARE

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ;

FARMACOLOGIE CLINICA

s

1,00

766

COLECTIV CERCETARE

ASIST. DE CERCET. ST ; .

s

1,00

767

COLECTIV CERCETARE

ASIST DE CERCET. ST .

s

1,00

768

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

7,00

769

TOTAL STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

7,00

TOTAL GENERAL

509,00

CENTRALIZATOR PRIVIND POSTURILE APROBATE/OCUPATE PE CATEGORII DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Denumire funcție

Grad I sau II

Studii

Posturi aprobate prin statul de funcții

Posturi ocupate

Obs

Comitet director

1

Manager spital sub 400 de paturi-Economist IA

II

S

1

1

2

Director medical spital sub 400 de paturi-Medic primar

II

S

1

1

3

Director financiar-contabil spital sub 400 de paturi-economist IA

II

S

1

1

4

Alte funcții de conducere

5

Sef serviciu -Inginer specialist IA

II

S

1

1

6

Sef birou-Referent I

II

S

1

0

7

Sef birou- Inginer de sistem IA

II

S

1

1

8

Sef birou- Economist I

II

s

1

1

9

Sef birou- Referent IA

II

M

1

1

10

Sef secție- Medic primar

I

s

3

3

11

Sef secție- Medic primar

II

s

1

1

12

Sef secție- Medic specialist

I

s

2

2

13

Sef laborator-Chimist principal

II

s

1

1

14

Farmacist sef

I

s

1

1

15

Sef formație muncitori

II

1

1

Personal medico-sanitar, auxiliar sanitar, TESA si muncitori

16

Medic primar

s

24,5

16

17

Medic specialist

s

29,5

16

18

Farmacist primar

s

1

1

19

Biolog principal

s

1

0

20

Chimist specialist

S

1

1

21

Chimist

s

1

0

22

Profesor CFM

s

2

0

23

Psiholog practicant

s

1

1

24

Cercetător științific gr. I

S

1

0

25

Cercetător științific gr II

S

1

0

26

Cercetător științific gr. III

S

1

0

27

Cercetător științific

S

2

2

28

Asistent de cercetare

S

2

0

29

Asistent medical principal

s

21

16

30

Asistent medical principal

SSD

4

2

31

Asistent medical

SSD

3

3

32

Asistent medical principal

PL

114

85

33

Asistent medical

PL

27

20

34

Asistent medical principal

M

1

1

35

Sora medicala principala

M

1

1

36

Sora medicala

M

1

1

37

Registrator medical principal

M

5

5

38

Registrator medical

M

8

1

39

Registrator medical debutant

M

1

1

40

Infirmiera

G

82

52

41

îngrijitoare de curățenie

43

23

42

Brancarder

13

2

43

Spalatoreasa

7

7

44

Referent gradul I

S

2

1

45

Referent gradul II

S

1

1

46

Referent, subinginer l

SSD

3

3

47

Contabil IA

M

2

2

48

Referent IA

M

2

2

49

Consilier juridic gradul IA

S

1

1

50

Preot II

S

1

0,5

51

Operator controlor date I

M

1

1

52

Magaziner

M

1

1

53

Funcționar arhivar

M

1

1

54

Portar, paznic, ingrijitor, curier

8

0

55

Șofer I

2

1

56

Șofer II

1

0

57

Muncitor calificat I

22

12

58

Muncitor calificat II

7

6

59

Muncitor calificat IV

1

1

60

Muncitor necalificat 1

2

2

61

Medic rezident

S

35

28

TOTAL

509

336,5

CENTRALIZATOR PRIVIND POSTURILE APROBATE/OCUPATE PE CATEGORII DE PERSONAL

“WF-

crt

Categoria de personal

Total posturi aprobate

Toal posturi ocupate

1

Personal sanitar superior

60

38

2

Alt personal superior (cercetători, biologi, chimisti, psiholog, prof CFM)

14

5

3

Farmaciști

2

2

4

Personal sanitar mediu (asistenți medicali)

172

129

5

Statisticieni si registratori medicali

16

9

6

Personal sanitar aux-infirmieri

82

52

7

Personal sanitar aux-ingrijitori curățenie

43

23

8

Spălătorese

7

7

9

Brancarderi

13

2

10

Personal de administrație

21

18,5

11

Personal de deservire

8

0

12

Muncitori

29

17

13

Bucatane-muncitori

7

6

14

Medici rezidenti

35

28

TOTAL

509

336,5