Hotărârea nr. 253/2011

HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 253

privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Analizând raportul nr. 45952/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 107 alin.2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin.3 lit.b precum și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.08.2011, se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu:

  • a) postul de inspector de specialitate gr.I, post ocupat de d-ra Purece Cecilia din cadrul Serviciului Resurse Umane trece la Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism - Compartimentul Centrul de informare turistică iar postul de inspector de specialitate gr.II din cadrul acestui din urmă compartiment trece Ia Serviciul Resurse Umane.

  • b) se transformă postul de referent, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane în post de consilier, gradul profesional principal în cadrul aceluiași serviciu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.07.2011

Președinte Birk Ecaterina


Contrasemnează

Secretar

Nistoi/'/Dorin

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA nr.l la HCL nr.253/2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.08.2011

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție

1

Klaus Werner lohannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

Viceprimar

4

Secretar

gr.II

S

Compartiment audit

5

Auditor

I

superior

S

6

Auditor

I

principal

s

7

Auditor

I

principal

s

DIRECȚIA ADMINIST

RAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

8

Director executiv

gr.ll

s

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

9

Șef serviciu

gr-H

s

Compartiment administrație locală, agricol

10

Consilier

I

superior

s

11

Consilier

I

superior

s

12

Consilier

I

superior

s

13

Consilier

I

superior

s

14

Consilier

I

principal

s

15

Consilier

T"

superior

s

16

Consilier

i

principal

s

17

Consilier

i

principal

s

18

Consilier

i

principal

s

19

Consilier

i

asistent

s

20

Referent

in

superior

M

21

Referent

iii

asistent

M

22

Referent

IA

M

23

Magaziner

-

24

Arhivar

I

M

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25

Consilier

I

superior

S

26

Consilier

I

asistent

S

27

Consilier

I

debutant

S

28

Insp.spec

IA

S

S

erviciul juridic

29

Șef serviciu

gr.II

S

30

Cons.jr.

I

superior

s

31

Cons.jr.

I

superior

s

32

Cons.jr.

I

superior

s

33

Cons.jr.

I

principal

s

34

Cons.jr.

I

superior

s

35

Cons.jr.

I

principal

s

36

Cons.jr.

I

asistent

s

37

Cons.jr.

I

asistent

s

38

Cons.jr.

I

asistent

s

39

Cons.jr.

I

debutant

s

Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

40

Șef serviciu

gr.II

s

41

Consilier

I

superior

s

42

Consilier

I

principal

s

43

Consilier

I

principal

s

44

Consilier

I

principal

45

Consilier

I

principal

S

46

Insp. spec.

I

S

47

Insp. spec.

II

s

48

Insp..spec.

II

s

49

Insp..spec.

II

s

50

Referent

IA

M

51

Secr.-dact

I

M

52

Secr.-dact.

I

M

Birou autoritate tutelară

53

Șef birou

gr.II

s

54

Consilier

I

superior

s

55

Consilier

I

superior

s

56

Consilier

I

principal

s

57

Consilier

I

principal

s

58

Consilier

I

asistent

S

59

Consilier

I

asistent

S

E

HRECȚIA ECONOMICA

60

Director executiv

gr.II

S

Serviciul buget-contabilitate

61

Șef serviciu

gr.II

S

62

Consilier

I

superior

S

63

Consilier

I

superior

S

64

Consilier

I

superior

S

65

Consilier

I

superior

S

66

Consilier

I

superior

S

67

Consilier

I

superior

S

68

Consilier

I

superior

S

69

Consilier

I

superior

s

70

Consilier

I

superior

s

71

Consilier

I

principal

s

72

Consilier

I

principal

s

73

Consilier

I

asistent

s

74

Consilier

I

principal

s

75

Consilier

I

principal

s

Serviciul de autorizare și control

76

Șef serviciu

___grI1

s

Compartiment autorizare activități comercial

e

77

Consilier

I

superior

s

78

Consilier

I

superior

s

79

Consilier

I

superior

s

80

Consilier

I

superior

s

Compartiment de autorizare pentru servicii (

e transport public local

81

Consilier

1

superior

s

82

Consilier

I

superior

s

83

Consilier

I

superior

s

84

Consilier

I

principal

s

Serviciul relații externe ș

protocol

85

Șef serviciu

gr.II

s

86

Consilier

I

superior

s

87

Consilier

I

superior

s

88

Consilier

I

superior

s

89

Consilier

I

asistent

s

90

Consilier

I

asistent

s

91

Consilier

I

asistent

S

92

Insp.spec

II

S

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură

și turism

93

Șef serviciu

gr-H

S

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism

94

Consilier

1

principal

s

95

Consilier

U

principal

s

96

Consilier

I

asistent

s

97

Consilier

I

asistent

s

98

Insp.spec

I

S

99

Insp.spec

11

s

Compartimentul Centrul de informare turistică

100

Consilier

I

asistent

s

101

Insp.spec

I

s

102

Insp.spec

I

s

103

Insp.spec

I

s

104

Referent

II

SSD

105

Referent

I

M

Serviciul informatică

106

Șef serviciu

gr.II

S

Compartiment administrare infrastructură informatică

107

Consilier

I

superior

s

108

Consilier

I

principal

s

109

Consilier

I

principal

s

110

Consilier

I

debutant

s

111

Consilier

I

debutant

s

112

Consilier

I

debutant

s

113

Referent

III

superior

M

Compartiment aplicații informatice

114

Consilier

I

superior

s

115

Consilier

I

superior

rs~“

116

Consilier

I

superior

s

117

Consilier

I

principal

s

118

Consilier

I

principal

s

Compartiment GIS

119

Consilier

I

superior

s

120

Consilier

I

superior

s

121

Consilier

I

superior

s

122

Consilier

I

principal

s

123

Consilier

I

debutant

s

Compartiment internet/intranet, document digital

124

Consilier

I

superior

S

125

Consilier

I

principal

S

126

Consilier

I

asistent

s

127

Referent

III

asistent

M

128

Referent

III

asistent

M

S

erviciul patrimoniu

129

Șef serviciu

gr-n

S

130

Consilier

I

superior

S

131

Consilier

I

superior

s

132

Consilier

I

superior

s

133

Consilier

I

superior

s

134

Consilier

I

superior

s

135

Consilier

I

superior

s

136

Consilier

I

principal

s

137

Consilier

I

principal

s

138

Consilier

I

asistent

s

139

Referent

III

superior

M

140

Referent

III

superior

M

Serviciul administrativ

141

Șef serviciu

s

gr-II

142

Referent

IA

SSD

143

Referent

IA

M

144

Administr

I

M

145

Administr

II

M

146

Op.maș.mult.

I

M

147

Muncit.calif.

III

148

Muncit.calif.

IV

149

Șofer

I

150

Șofer

I

151

Șofer

I

152

Muncit calif.

I

153

Muncit.calif.

ui-

154

Muncit.calif.

îi

DIRECȚIA TEHNICĂ

155

Director exec.

gr-n___

_

s 1

Serviciul investiții

156

Sef serviciu

gr-II

s

Compartiment investiții_____________________________________________ __

157

Consilier

I

superior

S

158

Consilier

I

superior

S

159

Consilier

I

superior

S

160

Consilier

1

superior

s

161

Consilier

T~

superior

s

162

Consilier

i

principal

s

Compartiment achiziții publice

163

Consilier

i

principal

s

164

Consilier

i

principal

s

165

Consilier

i

debutant

s

Serviciul tehnic și management energetic

166

Șef serviciu

gr.Il

S

Compartiment tehnic

167

Consilier

i

superior

s

168

Consilier

i

superior

s

169

Consilier

i

superior

s

170

Consilier

i

superior

s

171

Referent

iii

superior

M

Compartiment management energetic

172

Consilier

i

asistent

s

173

Consilier

i

debutant

s

Serviciul gospodărire și

protecția mediului

174

Șef serviciu

gr-II

_

S

Compartiment gospodărire și protecția mediului

175

Consilier

I

superior

s

176

Consilier

i

superior

s

177

Consilier

i

principal

s

178

Consilier

i

superior

s

179

Referent

n

superior

SSD

180

Referent

iii

superior

M

Compartiment reparații străzi

181

Consilier

i

superior

S

182

Consilier

i

superior

s

183

Consilier

i

superior

s

184

Referent

ii

superior

SSD

Jnitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilită

i publice

185

Consilier

i

principal

S

186

Consilier

i

asistent

S

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

187

Arhitect șef

gr-II

S

_

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

188

Șef serviciu

gr.II

S

189

Consilier

I

principal

S

190

Consilier

I

principal

s

191

Consilier

I

asistent

s

192

Consilier

I

asistent

s

193

Consilier

I

asistent

s

194

Consilier

I

debutant

s

195

Referent

III

superior

M

196

Referent

III

superior

M

197

Referent

III

principal

M

198

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții

199

Șef serviciu

gr.II

S

200

Consilier

I

superior

S

201

Consilier

I

principal

s

202

Consilier

I

principal

203

Consilier

I

debutant

s

204

Consilier

I

debutant

s

205

Referent

II

superior

SSD

206

Referent

III

superior

M

207

Referent

III

superior

M

208

Referent

III

superior

M

209

Referent

III

superior

M

210

Referent

III

superior

M

211

Referent

III

superior

M

212

Referent

III

asistent

M

213

Referent

III

asistent

M

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

214

Consilier

I

superior

S

215

Consilier

I

asistent

S

216

Consilier

I

debutant

s

Cabinet al primarului

217

Insp.spec

IA

S

218

Insp.spec

I

S

219

Insp.spec

II

s

220

Insp.spec

II

s

j

Serviciul de presă și comunicare

221

Șef serviciu

gr.II

s

222

Consilier

_I______

superior

s

223

Consilier

I

principal

S

224

Consilier

I

principal

S

225

Consilier

I

principal

S

226

Consilier

I

asistent

s

227

Consilier

I

principal

s

228

Consilier

I

asistent

s

229

Referent

IA

M

Centrul de informații pentru cetățeni

230

Șef serviciu

gr-II

s

231

Consilier

I

superior

s

232

Consilier

I

superior

s

233

Consilier

1

principal

s

234

Consilier

I

principal

s

235

Consilier

I

superior

s

236

Consilier

I

superior

s

237

Referent

111

superior

M

238

Referent

I

M

îirou Unitate de implementare a programelor de finanțare

239

Sef birou

___grI1

s

240

Consilier

I

superior

s

241

Consilier

asistent

s

242

Consilier

I

principal

s

243

Consilier

I

asistent

244

Consilier

I

debutant

s

Serviciul pentru situații de urgență

245

Șef serviciu

gr.U

S

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

246

Consilier

I

superior

s

247

Consilier

I

principal

s

248

Șofer

I

249

Muncit.calif.

III

Compartiment gestionare situații de urgență

250

Consilier

I

principal

s

251

Referent

III

asistent

M

252

Șef form.pomp

253

Pompier

254

Pompier

255

Pompier

256

Pompier

257

Pompier

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

258

Șef birou

S

gr.II

259

Consilier

IA

S

260

Consilier

IA

s

261

Consilier

IA

s

262

Consilier

IA

s

263

Consilier

IA

s

xxx) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

49

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

_____________(3)_____________

PREȘEDINTE