Hotărârea nr. 240/2011

HOTĂRÂREA NR. 240 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2011

«JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTÂRzXREA NR. 240

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Având în vedere propunerea formulată de domnul consilier Wagner Raimar, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna iulie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Birk F.caterina se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna iulie 2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa Virgil


Contrasei

Itiează

n Ilie


Secrets

Nistor Do