Hotărârea nr. 213/2011

HOTĂRÂREA NR. 213 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul nr. 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A

HOTĂRÂREA NR. 213

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren pentru construcții cu construcții: blocul nr. 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. IA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 38729/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren pentru construcții cu construcții: blocul nr. 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. IA ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 4 și ale art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c“,, ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Imobilul - construcție: bloc 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. IA, identificat în CF 108117 Sibiu, nr. 108117-C1, proprietatea privată a Statului Român, se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

-apartament nr. 158, situat la demisol, Nr.Cad. 108117-Cl-Ul compus din HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARA, BAIE în suprafață utilă de 40,79 mp.

Cota parte părți comune pe apart. este de 4.14% respectiv 8,42 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,14% respectiv 31,46 mp.

-apartament nr. 157, situat la demisol, compus din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, Nr.Cad. 108117-C1-U2

CAM ARA, BAIE în suprafață utilă de 38,66 mp.

Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv 29,81 mp.

-apartament nr. 159, situat la parter, compus Nr.Cad. 108117-C1-U3 din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARA, BAIE în suprafață utilă de 54,06 mp.

Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49%

respectiv 11,17 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,69 mp.

-apartament nr. 160, situat la parter, compus Nr.Cad. 108117-C1-U4 din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE,

CĂMARA, BAIE, în suprafață utilă de 54,02

mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,16 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,66 mp.

-apartament nr. 161, situat la parter, compus Nr.Cad. 108117-C1-U5 din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv 29,81 mp.

-apartament nr. 162, situat la parter, compus Nr.Cad. 108117-C1-U6 din HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 40,79 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,14% respectiv 8,43 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,14% respectiv 31,46 mp.

-apartament nr. 163, situat la parter, compus Nr.Cad. 108117-C1-U7 din 7 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv 29,81 mp.

-apartament nr. 164, situat la etajul 1, Nr.Cad. 108117-C1-U8 compus din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în

suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,17 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,69 mp.

-apartament nr. 165, situat la etajul 1, Nr.Cad. 108117-C1-U9 compus din 2 HOLURI, 2 CAMERE,

BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 54,02 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,16 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,66 mp.

-apartament nr. 166, situat la etajul 1, Nr.Cad. 108117-C1-U10 compus din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARA, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart.

este de 3,94% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,94% respectiv

  • 29,81 mp.

-apartament nr. 167, situat la etajul 1, Nr.Cad. 108117-C1-UI 1 compus din HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, BALCON,, în suprafață utilă de 40,79 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,14% respectiv 8,43 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,14% respectiv 31,46 mp.

-apartament nr. 168, situat la etajul 1, Nr.Cad. 108117-C1-U12 compus din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, BALCON,, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv

  • 29,81 mp.

-apartament nr. 169, situat ia etajul 2, Nr.Cad. 108117-C1-U13 compus din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,17 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,69 mp.

-apartament nr. 170, situat la etajul 2, Nr.Cad. 108117-C1-UI 4 compus din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în

suprafață utilă de 54,02 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,16 mp, iar cota parte teren pe apartament este de

5,49% respectiv 41,66 mp,

- apartament nr. 171, situat la etajul 2, Nr.Cad. 108117-C1-UI 5 compus din 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart.

este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv

  • 29,81 mp.

  • - apartament nr. 172, situat la etajul 2, Nr.Cad. 108117-C1-UI6 compus din HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 40,79 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,14% respectiv 8,43 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,14% respectiv 31,46 mp.

  • - apartament nr. 173, situat Ia etajul 2, Nr.Cad. 108117-C1-UI7 compus din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart.

este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv

  • 29,81 mp.

  • - apartament nr. 174, situat la mansarda, Nr.Cad. 108117-C1-UI8

compus din 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,17 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,69 mp.

- apartament nr. 175, situat la compus din 2 HOLURI, 2


mansarda, Nr.Cad. 108117-C1-U19

CAMERE,


BUCĂTĂRIE, CĂMARA, BAIE, în suprafață utilă de 54,02 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 5,49% respectiv 11,16 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 5,49% respectiv 41,66 mp.

  • - apartament nr. 176, situat la mansarda, Nr.Cad. 108117-C1-U20 compus din 7 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CAMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv 29,81 mp.

  • - apartament nr. 177, situat la mansarda, Nr.Cad. 108117-C1-U21 compus din HOL, I CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 40,79 mp. Cota parte părți comune pc apart. este de 4,14% respectiv 8,43 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,14% respectiv 31,46 mp.

  • - apartament nr. 178, situat la mansarda, Nr.Cad. 108117-C1-U22 compus din 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE,

CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte părți comune pe apart. este de 3,93% respectiv 7,99 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 3,93% respectiv 29,81 mp.

Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și ncclădit în suprafață totală de 759 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare dintre apartamente, planșeele, casa scărilor, holurile de la subsol, acoperișul, branșamentele de apă, canalizare, energie electrică, gaz până la intrarea în apartamente.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011


Contrasemnează

Secretar

Nistor IWin Ilie