Hotărârea nr. 212/2011

HOTĂRÂREA NR.212 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.212

privind aprobarea modificării statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 30.06.2011,

Analizând raportul nr. 37521/2011 prin care Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ordinele nr.2132, 2237, 2238, 2239,2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2255 din 2011 ale Ministrului Culturii și Patrimoniului Național,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, începând cu data de 01.07.2011, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secrptar

Nistor Dbtin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la H.C.L. nr. 2^ /2011


STAT DE FUNCȚII Valabil cu 01.07.2011

A l. FUNCȚII de conducere

Nr.

crt.

Funcția

Grad

Nivelul studiilor

Număr de posturi

1

Manager

II

S

1

2

Director adjunct

1

S

1

3

Redactor șef

1

S

1

TOTAL A.l

3

A.2.

PERSONAL CONTRATUAL

FUNCȚII DE EXECUȚIE

Nr crt.

Funcția

Gradul /treapta

Nivelul studiilor

Număr de posturi

DIRECȚIA ARTISTICA SECȚIA ROMANA Funcții de spec.artistica Artiști interpreti si asimilați

1

Actor mânuitor papusi-marionete

IA

S

3

2

Actor mânuitor păpuși marionete

II

S

9

Funcții de scena $i producție

3

Regizor scena-culise

II

s

1

4

Operator sunet

III

s

1

5

Operator lumini

III

s

1

6

Muncitor calificat (manuitor-montator decor)

1

M

2

7

Artist plastic

I

M

1

8

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

M

1

9

Muncitor calificat (confectioner rnontator produse din lemn)

1

M

1

DIRECȚIA ARTISTICA SECȚIA GERMANA Funcții de spec.artistica Artiști creatori si asimilați

10

scenograf

I

S

1

11

artist plastic_________

III

s

1

Funcții de spcc. artiști ca Artiști interpreti si asimilați

12

actor mânuitor păpuși marionete

11

s

5

13

actor mânuitor păpuși

I

M

1

14

actor mânuitor păpuși marionete

II

M

1

Funcții de scena ni producție

15

Regizor scena-culise

II

S

1

16

Operator lumini

III

S

1

17

Operator sunet

III

S

1

18

Muncitor calificat (manuitor-montator decor)

I

M

2

19

Plasator

I

M

1

20

Supraveghetor sala

1

M

1

COMPARTIMENT

MARKETING CULTURAL

Funcții de specialitate artistica

21

Secretar PR

I

S

1

22

Impresar artistic - secția germana

III

s

2

23

Referent

I

M

1

COMPARTIMENT JURIDIC

24

Consilier juridic

IA

S

1

SERVICIUL

ADMINISTRATIV

25

Referent

I

SSD

1

26

Economist

n

S

1

27

Șofer

i

G

1

28

îngrijitor curățenie

i

G

1

29

Portar

i

M

5

REVISTA EUPHORION

30

Redactor

i

S

1

31

Redactor

ii

S

1

32

Desenator artistic

i

S

1

33

Corector

III

s

1

34

Documentarist

iii

s

1

TOTAL A2

55

TOTAL POSTURI____

58

fi

Președinte

Popa Virgil

\\


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie