Hotărârea nr. 210/2011

HOTĂRÂREA NR.210 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.210

privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr.35603/2011 prin care Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.26 alin.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă, începând cu data de 01.06.2011, modificarea următoarelor posturi la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

  • -  postul de asistent Medical PL debutant din Ambulatoriu integrat, ocupat dc d-na Pleșca Vartinica, se transformă în asistent medical PL;

  • -  postul de economist gradul II din Cadrul Biroului Financiar-contabil, ocupat de d-na Deaconu Mihaela Aliete, se transformă în economist gradul I.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic dc Pediatrie Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.

Președinte

Popa VirgilContrasemnează

Secretar

Nistor I

rin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la H.C.L. nr. 2)0 /2011


STAT DE FUNCȚII

de la data de 01.06.2011

N: crt

STRUCTURA

Sectie/compartiment

Funcția de execuție . _______ __

Funcția acrmnisîrsbva

Specialitatea

Nivel de studl PL. M G)

Grad

i SSL H

Nr.

post

Obs.

f---

STATF: 10013 CONDUCERE

n

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

SERV.ADMINISTRATIV

MANAGER

MANAGER

ECONOMIST SPECIALIST IA

s

II

1.00

------------f

4

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC PRIMAR

S

II

1,00

r

BIROU CONTABILITATE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

DIRECTOR FINANCIAR CONT

ECONOMIST SPECIALIST IA

s

II

1,00

n

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

-----------f

r

TOTAL STATF: 1 001 3 CONDUCERE

3,00

8

STATF: 11510 FARMACIA

L_

—i

1

!-

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

L

1

! 2

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1.0C

, •1

FARMACIA 125 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

1,00

I 13

FARMACIA 124 SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PI

1.C0

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

4.00

I 15

CATEGORIE PERSONAL. 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

FARMACIA 124 SIBIU

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

FARMACIA 125 SIBIU

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

c

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2,00

19

CATEGORIE PERSONAL: 17 FARMACIE

20

FARMACIA 124 SIBIU

FARMACIST PRIMAR .

FARMACIST SEF

FARMACIE

S

1

1,00

21

FARMACIA 125 SIBIU

FARMACIST PRIMAR

FARMACIE

S

1.00

22

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 17 FARMACIE

2,00

23 TOTAL STATF: 11510 FARMACIA                                                                                                                    8.00

24

STATF: 27511 - secția pediatrie I

25

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

i 26

SECȚIA Ci_.PEDIA~R‘E 1

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

S

0.50

j 27

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

1 CC

J 28

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

MEDIC PRIMAR . .

PEDIATRIE

s

1,00

î 29

SECȚIA CL.PEDIATRIE 1

MEDIC PRIMAR ;

PEDIATRIE

s

1 00

j 30

SECȚIA CL.PEDIATRIE !

MEDIC PRIMAR ; .

PEDIATRIE

s

0.50

’ 31

5______________

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

i 32

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

.] 33

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

PSIHOLOG SPECIALIST .

PSIHOLOG

s

1.00

! 34

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

i 35

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

i 36

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

PEDIATRIE

PL

1.00

37

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

38

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

PEDIATRIE

PL

I 00

39

SECȚIA CL PEDIATRIE l

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

40

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

4 I

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

MEDICINA GENERALA

PL

■00

42

SECȚIA CL PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1 00

43

SECȚIA CL PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

44

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL

MEDICIMA GE NERALA

PL

1.00

45

SECȚIA CL.PEDIATRIE i

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.90

46

SECȚIA CL PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

'..00

47

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

48

SECȚIA CL PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

49

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

SORA MEDICALA : .

PEDIATRIE

M

1 00

50

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14.00

51

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MEO.

52

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1.00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

54

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

55

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA .

G

1.00

' 56

SECȚIA CL PEDIATRIE I

INFIRMIERA .

G

1.00

57

SECȚIA CL PEDIATRIE I

INFIRMIERA

G

1.00

58

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA

G

0.00

: 59

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA

G

o.co

60

SECȚIA CL.PEDIATRIE i

INFIRMIERA

G

1.00

‘ 51

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

INFIRMIERA .

G

1.00

! *2 r          -

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

INFIRMIERA .

G

-.00

| 63

SECȚIA CL PEDIATRIE I

INFIRMIERA .

G

1 00

i 6-

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

INFIRMIERA .

G

1.00

f 55

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8.00

1 66

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1 57

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

SPALATOREASA

G

1.00

-i

ț 68

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

BRANCARDIER .

G

’.OO

k

i 69

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

BRANCARDIER

G

1.00

“0

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

71

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE

G

1 oc

72

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

i 3

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

ÎNGRIJITOARE

1 00

7J

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

îngrijitoare

1.00

-------------------------ț.

i

Ti

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

îngrijitoare

G

j .00

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

îngrijitoare

G

1.00

-1

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

îngrijitoare .

G

J

1.00

j

i ~8

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR iC

11.00

I 79 i____

TOTAL STATE: 2751 1 - secția pediatrie

I

39.00

I 80

STATF: 27513 COMP DE TERAPIE INTENSIVA

H

~ >

CATEGORIE PERSONAL- 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

82

COMPARTIMENT TI

MEDIC PRIMAR

MEDIC SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

1

1.00

I î

83

COMPARTIMENT TI

MEDIC PRIMAR .

Medic coordonator

PEDIATRIE

s

’ .00

84

COMPARTIMENT Ti

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

s

0.50

85

COMPARTIMENT TI

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

s

0 50

j 86

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

1

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

[ 88

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

s

1.00

î

i

89

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

S

1.00

90

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1,00

91

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

1.00

I

92

COMPARTIMENT Ti

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1.00

93

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1,00

94

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA.

SSD

1,00

I

95

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

96

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

97

COMPARTIMENT Ti

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

98

COMPARTIMENT Ti

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

99

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

ICO

COMPARTIMENT Ti

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

101

COMPARTIMENT TI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

102

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

1

103

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

1

104

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA : .

G

1.00

105

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA .

G

1.00

1

106

COMPARTIMENT Ti

INFIRMIERA .

G

1.00

i

107

COMPARTIMENT Ti

INFIRMIERA .

G

1.00

ș

->08

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA .

G

1.00

•i

109

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA .

G

1.00

i

1 10

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA .

G

1.00

111

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA

G

1.00

112

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA :

G

1.00

1 13

COMPARTIMENT Ti

INFIRMIERA

G

1.00

1 Î4

COMPARTIMENT TI

INFIRMIERA

G

1.00

• ! 0

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

; ■» <5

CATEGORIE PERSONAL: OS PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

a

■ 1 !?

COMPARTIMENT Ti

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

118

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1,00

I

i 19

TOTAL STATF: 27513 COMP. DE TERAPIE INTENSIVA

29,00

120

STATF: 28011 -secția pediatrie II

121

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

122

SECȚIA CL PEDIATRIE îl

MEDIC PRIMAR

MEDIC SEF SECȚIE

PEDIATRIE

S

II

1.00

j

123

SECȚIA CL PEDIATRIE li.

MEDIC PRIMAR .

PEDIATRIE

s

1.00

124

SECȚIA CL.PED'ATRIE li.

MEDIC PRIMAR .

PEDIATRIE

s

1.00

i

125

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

126

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

I

: 127

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL SEF

OCROTIRE

PL

1.00

1

128

SECȚIA CL.PEDIATRIE I

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

ssc

1 00

1

: 129

SECȚIA CL.PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PI

1,00

130

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MED'CAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PI.

1.00

i

1 131

SECȚIA CL.PEDIATRIE li.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1 00

i 132

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

1

j 133

SECȚIA CL.PEDIATRIE li

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

b

1.00

1

134

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL ,

1

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

135

SECȚIA CL.PEDIATRIE li

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL       j

1.00

1 136

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ASISTENT- MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

i 137

SECI IA CL PEDIATRIE 1!

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

0.00

î 138

SECȚIA CL.PEDIATRIE li

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

[ 139

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

11,00

• 140

CATEGORIE PERSONAL. 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

Ș 141

SECȚIA CL PEDIATRIE I!

REGISTRATOR MEDICAL

M

1.00

i 142

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

1 ,oo

143

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

: 144

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA :

G

1.00

145

SECȚIA CI. PEDIATRIE ll

INFIRMIERA .

G

1,00

' 146

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

INFIRMIERA .

G

1,00

147

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA .

G

1.00

148

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA .

G

1.00

149

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

INFIRMIERA .

G

' 00

150

SECȚIA CL PEDIATRIE il

INFIRMIERA :

G

1.00

r , f 13 '1

SECȚIA CL PEDIATRIE II

INFIRMIERA .

G

1.00

| 152

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

1 ^3

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

l

SECI IACI. PEDIATRIE II

SPALATOREASA.

G

1 00

j 155

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

f 156

SECI IA CL PEDIATRIE il

ÎNGRIJITOARE .

________________________—__

G

1.00

t '5?

SECȚIA CL.PEDIATRIE ll

ÎNGRIJITOARE ,

G

1.00

| 1=8

SECȚIA CL PEDIATRIE II

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

. 159

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

5.00

| 160

TOTAL STATF: 28011 -secția pediatrie

1

28,00

ț 161

STATF; 28014 -comp, cardiologie

î 162

CATEGORIE PERSONAL 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

| 163

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR .

Medic coordonator

PEDIATRIE

s

1.00

164

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

I ^5

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

[ =oo

SECȚIA CL PEDIATRIE li

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

!

MEDICINA GENERALA

s

1,00

! 167

; TOTAL CATEGORIE PERSONAL 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

| ’58

TOTAL STATF: 28014 -comp, cardiologie

2,00

î 169

STATF: 28015 comp .neurologie pediatrica          _________________________

1

I

170

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

171

SECȚIA CL PEDIATRIE II.

MEDIC PRIMAR . .

NEUROLOGIE PEDIATRICA

S

1.00

172

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE PEDIATRICA

S

1.00

173

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

1

174

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

175

SECȚIA CL.PEDIATRIE II

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL : .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

1

176

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

177

TOTAL STATF: 28015 - comp.neurologie pediatrica

3,00

i

178

STATF: 29511 - Seclia chirurgie

—-J

%

179

CATEGORIE PERSONAL. 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

180

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR : .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC?

S

1.00

i

181

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC?

S

i.OO

1

182

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE PEDIATRICA

S

1.00

1

183

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST :

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIA’RIC?

s

1.00

•!

184

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

ș

185

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1

186

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

S

1.00

1

187

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

188

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

i PEDIATRIE

PL

1 00

189

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1.00

1

190

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

191

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

192

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

1

193

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

BALNEOFIZIOTERAPIE

PL

1.00

194

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

i

195

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

i

196

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

197

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

1

198

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

199

SECȚIA CL CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

i

200

SECȚIA CL CHIRURGIE

REGISTRATOR MEDICAL .

IM

1.00

3

: 201

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

2,00

a

202

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

203

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1.00

1

4

204

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA . .

G

1.00

i

205

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

l—

1.00

___________J

206

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

207

SECȚIA CL. CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

1

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1.00

L 210

SECȚIA CL.CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1.00

j g-. 1

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

8,00

i 212

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

i

j .. : ,5

SECȚIA CL CHIRURGIE

SPALATOREASA

G

1 00

2)4

SECȚIA CL CHIRURGIE

SPALATOREASA

G

1.00

SECȚIA CL.CHIRURGIE

BRANCARDIER .

G

1.00

[ "16..

SECȚIA CL.CHIRURGIE

BRANCARDIER

G

1.00

1

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

[ 218

SERV ADMINISTRATIV

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

i

SECȚIA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

1 220

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

221

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

Uzu

SECȚIA CL.CHIRURGIE

îngrijitoare

G

1.00

i 223

SECI IA CL CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE

G

1,00

I 2Ț4

1 '75

SEC i IA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

SECȚIA. CL CHIRURGIE

îngrijitoare

G

1 00

r 226

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

i 227

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: OG PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

14,00

228

TOTAL STATF: 29511 - Secția chirurgie

38,00

: 229

STATF: 2951 2 - comp.ORL

230

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

231

SECliA CL.CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR

Medic coordona-or

O R L

S

1,00

: 232

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST .

O R L

S

1.00

233

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

234

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

235

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

PEDIATRIE

PL

1,00

ș 235

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

237

TOTAL STATF: 29512 - comp.ORL

3,00

238 ȘSTATF: 2S513 - comp.OFTALMOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

239

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

l

0.50

240

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST .

OFTALMOLOGIE

S

0.50

24’

SECȚIA CL CHIRURGIE

MEDlC SPECIALIST .

OFTALMOLOGIE

S

1,00

242

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

3

243

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

244

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL . .

MEDICINA GENERALA

SSD

1.00

245

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1.00

246

TOTAL STATE: 29513 - comp.OFTALMOLOGIE

3,00

247

STATE: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

248

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

249

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST .

RECUPERARE MEDICALA

S

1,00

25C

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

I

1

251

CATEGORIE PERSONAL. 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

252

SECȚIA CL.CHIRURGIE

PROFESOR CFM :

RECUPERARE MEDICALA

S

1.00

253

SECȚIA CL.CHIRURGIE

PROFESOR CFM ;

RECUPERARE MEDICALA

s

1.00

254

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

255

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

256

SECȚIA CL.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

257

SECȚIA CL CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

258

SECȚIA CL CHIRURGIE

MASEUR

RECUPERARE MEDICALA

M

I.00

259

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

260

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

261

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

262

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

263

SECȚIA CL CHIRURGIE

INFIRMIERA :

G

1 00

264

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

3,00

265

TOTAL STATF: 29515 COMP. RECUPERARE MEDICALA

9,00

266

STATF: 29600 A.T.i.

267

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

268

A.T.i CHIRURGIE

MEDIC PRIMAR .

Medic coordonator

ANESTEZIE Si TERAPIE INTENSIVA

s

1.00

269

A T I CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

1.00

!

A.T.I CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST . .

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

1.00

< 2?i

A.T I CHIRURGIE

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

s

1.00

< 272

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

•) 273

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

i 274

A.T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

Asislsn: msdcT coordonaîor

PEDIATRIE

PL

1.00

i 975

1—

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

s

1.00

1

i 276

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

S

1 00

i 277

A.T I CHIRURGIE                   j ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

s

1.00

27S

A T.l CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

l

279

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1 00

1

280

A T 1 CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1.00

j

281

A.T 1 CHIRURGIE

ASîS LENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

282

A.T.I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

283

A.T i CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

284

ATI CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

285

A T 1 CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

286

A T 1 CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

287

A I 1.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

0.00

288

A T 1 CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

289

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

i 290

A T I CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

291

A T ‘.CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

o.oc

292

A.T i CHIRURGIE

ASISTENT MEDICAL ; .

MEDICINA GENERALA

PL

0.00

293

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

16,00

294

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

295

A T l CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1,00

1

296

A.T I CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

i 00

1

297

A TI CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1.00

i

298

A T 1 CHIRURGIE

INFIRMIERA .

G

1.00

/OQ

A T 1 CHIRURGIE

INFIRMIERA :

G

1 00

!

300

A I 1. CHIRURGIE

INFIRMIERA . .

G

1.00

1

301

A T I CHIRURGIE

INFIRMIERA , .

G

1 00

____________î

302

A T !.CHIRURGIE

INFIRMIERA

1

G

1.00

303

A T 1 CHIRURGIE

INFIRMIERA :

G

1.00

304

A T 1 CHIRURGIE

INFIRMIERA

G

1.00

305

A T ' CHIRURGIE

INFIRMIERA :

G

1,00

1

306

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

307

TOTAL STATF: 29600 A.T.I.

31,00

308

1 STATF: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

309

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

310

SECȚIA ORTOPEDIE RED

i MEDIC PRIMAR .

MEDIC SEF SECȚIE

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC

S

II

1,00

311

SECȚIA ORTOPEDIE PED

| MEDIC PRIMAR ,

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDiATRIC

S

1.00

312

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

313

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1___________

; 314

SECȚIA ORTOPEDIE PEO.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

Asistent medical coordonator

PEDIATRIE

PL

1,00

j 315

SECȚIA ORTOPEDIE RED

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

316

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

317

SECTlA ORTOPEDIE PED.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

î 318

SECȚIA ORTOPEDIE PED

ASISTENT MEDICAL:

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

1 319

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

5,00

320

TOTAL STATE: 29700 ORTOPEDIE PEDIATRICA

7,00

321

STATF: 29800 BLOC OPERATOR

322

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

i

323

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

PL

1.00

324

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

1 00

325

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

■ ■

1.00

326

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

327

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1.00

328

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERAI A

PL

1.0c

329

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERAI A

PL

1.00

330

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

331

BLOC OPERATOR

ASISTENT MEDICAL PL .

MEDICINA GENERALA

PL

0 00

332

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

8,00

333

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

334

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1.00

335

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1.00

336

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1.00

337

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA .

G

1 00

338

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1.0c

339

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1.00

340

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA .

G

1.00

34 1

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA

G

1,00

342

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA .

G

1.00

343

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA .

G

1.00

344

BLOC OPERATOR

INFIRMIERA . .

G

1.00

345

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

11,00

3^6

TOTAL STATF: 29300 BLOC OPERATOR

i

19,00

1

347

STATF: 30010 SECTlA BOLI IMFECTIOASE

348

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

349

SECTlA CL BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR .

[MEDIC SEF SECȚIE

BOLI INFECTIOASE

S

!

1.00

350

SECȚIA CL.BOLI INFECT!

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1,00

351

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

352

TOTAL CATEGORIE PERS

ONAL: 01

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

353

CATEGORIE PERSONAL:

03 PERSONAL SANITAR MEO IU

354

SECȚIA CL BOL! INFECT!

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

PL

1.00

355

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PI..

1 00

356

SECȚIA CL BOL! INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

Pi.

1 00

357

SECȚIA CL BOLI INFECT!

ASiSTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PI

1 00

358

SECȚIA CL.BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ,

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

359

SECȚIA CL BOLI INFECT 1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

360

SECȚIA CL BOLI INFECT 1

ASiSTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1.00

361

SECȚIA CL.BOLI INFLCil

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

362

SECȚIA CL BOLI INF: CTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PI.

1.00

363

SECȚIA CL BOLI INF F.CTI

ASiSTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1.00

364

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

365

SECȚIA CL BOLI IN! ECTI

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

366

SECȚIA CL BOL! INFECTI

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

367

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03

PERSONAL SANITAR MEDIU

13,00

3GB

CATEGORIE PERSONAL:

04 STATISTICIENI SI REG.MED.

359

SECȚIA CL.BOLI INFF-CTI

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1.00

TOTAL CATEGORIE PER:

iONAL: 04

STATISTICIENI SI REG.MED.

1,00

37 \

CATEGORIE PERSONAL:

05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

372

SECȚIA CL BOLI INFECT!

INFIRMIERA . .

G

1.00

373

SECȚIA CL BOLI INFECTI

INFIRMIERA .

1.00

374

SECTIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA .

G

1.00

SECȚIA CL BOLI INFECT!

INFIRMIERA .

G

1.00

________________________________________________:•

376

SECTiA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA . .

G

1,00

___________I

■j i t

CATEGORIE PERSONAL:

05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

378

SECTiA CL.BOLI iHFECTI

INFIRMIERA .

G

1,00

379

SECTIA CL.BOLI INFECTI

INFIRMIERA :

G

1,00

38C

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 05

PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

7,00

381

CATEGORIE PERSONAL:

06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

382

SECTIA CL BOL: INFECTI

SPALATOREASA

G

1.00

383

SECTiA CL BOL! INFECT!

SPALATOREASA .

G

1.00

384

SECTIA CL BOLI INFECTI

BRANCARDIER :

G

1.00

385

SECTIA CL BOLI INFECT!

ÎNGRIJITOARE :

G

I .00

I

386

SECȚIA Ci..SOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

387

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE . .

G

1 00

388

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;

G

1.00

389

SECȚIA COBOL! INFECTI

ÎNGRIJITOARE ;

G

1,00

390

SECȚIA CL BOLI INFECTI

ÎNGRIJITOARE : .

G

1,00

391

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

9,00

392

TOTAL STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

33,00

393

STATF: 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

394

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

395

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC PRIMAR .

LABORATOR CLINIC

S

1.00

396

LAB CL ANALIZE

MEDIC PRIMAR .

LABORATOR CLINIC

S

1.00

397

LAB.CL ANALIZE

MEDIC SPECIALIST .

LABORATOR CLINIC

S

0 00

398

LAB.CL.ANALIZE

MEDIC SPECIALIST .

LABORATOR CLINIC

s

1.00

399

LAB.CL ANALIZE

MEDIC SPECIALIST .

LABORATOR CLINIC

s

0.50

400

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,50

4C ;

CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

dO2

LAB.CL.ANALIZE

CHIMIST PRiNCIPAL

SEF LABORATOR

LABORATOR CLINIC

S

II

1 00

403

LAB.CL ANALIZE

BIOLOG PRINCIPAL

LABORATOR CLINIC

s

1.00

i 4Q4

LAS CL ANALIZE

CHIMIST SPECIALIST

LABORATOR CLINIC

s

1.00

I 405

LAB CL ANALIZE

CHIMIST . .

LABORATOR CLINIC

s

1 00

| 406

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

4,00

j 407

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

! 408

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR CLINIC

PI.

li

1.00

4

i

409

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERAlA

s

1.09

410

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

LABORATOR CLINIC

s

1.00

41 1

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR CLINIC

PL

1.00

412

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

LABORATOR CLINIC

PI.

1.00

413

LAB.CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

LABORATOR CLINIC

PL

1.0C

] 4 14

LAB CL.ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

LABORATOR CLINIC

PL

1.00

' 415

LAB CL ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR CLINIC

PL

1.00

j 416

LAB.CL ANALIZE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

LABORATOR CLINIC

PL

1,00

j 417

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

9,00

î 418

CATEGORIE PERSONAL . 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

! 4 19

LAB.CL.ANALIZE

ÎNGRIJITOARE :

G

1 00

] 420

LAB.CL.ANALIZE

ÎNGRIJITOARE ; .

G

1,00

r

j 421

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

2,00

422

TOTAL STATF 31010 LABORATOR CL. ANALIZE MEDICALE

13,50

’ -23

STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

LAB CL RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST

MEDIC SEF LABORATOR

RADIOLOGIE

Q

1

1.00

425

LA8.CL RADIOLOGIE

MEDIC PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1,00

426

LAB.CL RADIOLOGIE

MEDIC SPECIALIST . .

RADIOLOGIE

s

1.00

427

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

3,00

428

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

d?c

LAB CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

ASISTENT MEDICAL SEF

RADIOLOGIE

s

1

1.00

4 31?

LAB CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

s

1.00

4ÎI

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

-

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

i -33

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

434

LAB.CL.RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1,00

4j-5

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

-

LAB.CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1.00

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

RADIOLOGIE

PL

1.00

4'0

LAB CL RADIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

10,00

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

1

LAB.CL.RADIOLOGIE

ÎNGRIJITOARE .

G

t.OC

r. ■'■ '< i

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC ------------- _ _ .

1,00

i 4.5

TOTAL STATF: 31510 LABORATOR CL. RADIOLOGIE

_______ .... .. _____________ . .....____________

. ____________

14,00

i 44.

STATF: 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

. 445

LAB EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

MEDIC PRIMAR .

S

1.00

44S

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

CATEGORIE PERSONAL 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

! 448

LAB EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

[ 449

LAB.EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

! 450

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

2,00

i ^51

TOTAL STATF; 31515 LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

3,00

[ 452

STATF' 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

! 453

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

L ^54

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST

MEDIC SEF CPU

PEDIATRIE

S

1

1.00

[ 455

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR .

PEDIATRIE

S

1,00

i 456

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

1,00

I 457

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

S

1,00

458

COMP.PRIMiRi URGENTE

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

S

1.00

459

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

S

1.00

460

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

s

1.00

46:

COMP.PRIMiRi URGENTE

MEDIC SPECIALIST ;

MEDICINA DE URGENTA

s

1.00

462

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

s

1.00

453

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST :

PEDIATRIE

s

1.00

464

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

PEDIATRIE

s

1.00

465

COMP.PRIMIRI URGENTE

iMEOIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

1 00

466

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST : .

MEDICINA DE URGENTA

s

1 00

467

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST .

MEDICINA DE URGENTA

S

1.00

4-38

COMP.PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST . .

MEDICINA DE URGENTA

S

1.00

469

COMP PRIMIRI URGENTE

MEDIC SPECIALIST :

MEDICINA DE URGENTA

s

1.00

470

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

16,00

471

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

472

COMP.PRIMiRi URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL SEF

PEDIATRIE

S

1.00

473

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

I.00

cî 74

COMP PRiMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

s

1.00

d/5

COMP PRiMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

1.00

4 7~

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

s

1 00

477

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

sso

1 00

478

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

SSD

1 00

479

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

i 00

480

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

481

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PI.

1.00

COMP PRIMIRi URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PI.

1 00

483

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

PEDIATRIE

PL

1 00

4&4

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

Pi

1.00

485

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL

1 co

486

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

48 1

COMP PRIMIRi URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

488

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

489

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

490

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

i

1___________________________________________

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

40 i

COMP.PRIMiRi URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

1

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

492

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

! 493

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

1

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

________________î

? 494

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

S

1,00

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

r 496

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

ț 497

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PI.

1.00

j 498

COMP.PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

[j -99

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PI

1.00

j I? k? V

COMP PRIMIRI URGENTE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

M

1.00

f 501

COMP PRIMI PI URGENTE

SORA MEDICALA

MEDICINA GENERALA

M

0.00

Ș 502

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

29,00

503

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI Si REG.MED.

50«

COMP PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1.00

■' U J

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1.00

I

506

COMP PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1.00

S07

COMP PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1.00

508

COMP.PRIMIRI URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1.00

509

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI SI REG.MED.

5.0C

Ș 510

CATEGORIE PERSONAL: 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

! 51!

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

• ? 1 2

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

i ‘

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA

G

1.00

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA

G

0.00

i 5:5

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

1 516

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA

G

1 00

i

LIV. ■

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

518

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

519

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA

G

1.00

520

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA :

G

1,00

521

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

_

522

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1.00

523

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA .

G

1,00

524

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA :

S

1.00

525

COMP.PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1.00

526

COMP PRIMIRI URGENTE

INFIRMIERA ;

G

1.00

-7 7

TOTAL CATEGORIE PERSONAL 05 PERSONAL SANITAR AUXILIAR INF

15,00

528

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

52S

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER :

G

1.00

530

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER :

G

1.00

531

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1.00

I

532

COMP PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1.00

533

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER

G

1,00

534

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER . .

G

1,00

535

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1,00

1

536

COMP.PRIMIRI URGENTE

BRANCARDIER .

G

1.00

i

537

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

538

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

539

COMP.PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

540

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

54:

COMP PRIMIRI URGENTE

ÎNGRIJITOARE .

G

1,00

542

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

13,00

543

TOTAL STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

78,00

I

544

STATE: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

W5_

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

546

CA6 STOMA SPITAL

MEDIC PRIMAR . .

STOMATOLOGIE GENERALA

S

1.00

' 547

CAB STOMA SPITAL

MEDIC SPECIALIST .

STOMATOLOGIE GENERALA

1.00

548

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

2,00

549

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

550

CAB.STOMA SPITAL

ASISTENT MEDICAL PL PR. .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

551

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

552

TOTAL STATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

3,00

553

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT

SPITAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

554

AMB.SPECIALITATE

MEDIC SPECIALIST . .

DERMATO VENEROLOGIE

3

1.00

555

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

1

556

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

557

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MED'CAL PRINCIPAL :

PEDIATRIE

PL

ICO

558

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

PEDIATRIE

PL

1.00

3

559

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

PEDIATRIE

PL

1.00

j

560

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ;

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

561

AMB.SPECIALI TATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1,00

: 562

AMB SPECIALITATE

asistent medical principal .

MEDICINA GENERALA

PI.

1.0C

■ 563

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL .

MEDICINA GENERALA

IPL

1.00

1 î

j 564

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL

i

MEDICINA GENERALA

Ipl

1.00

1

1 565

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

LfL_____

1 00

4

f 566

AMB.SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1 00

Ușl

AMB. SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

IVI

1.00

i

' 568

AMB SPECIALITATE

SORA MEDICALA PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

1.00

f

L 569

AMB SPECIALII AVE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL. .

MEDICINA GENERALA

PI.

1.00

f 570

AMB SPECIALITATE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

: 571

TOTAL CATEGORIE PERSONAL. 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

14,00

572

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI Si REG.MED.

573

AMB.SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL .

M

1.00

■ 574

AMB.SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL

M

1.00

! 575

AMB SPECIALITATE

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

M

1.00

i 576

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI Si REG.MED.

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR IC

578

AMB.SPECIALITATE

SPALATOREASA .

. .. —

G

1,00

579

AMB.SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.0C

58C

AMB SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE

G

1.00

j 581

AMB SPECIALITATE

■ NGRiJITOARE

G

1.00

i

1 582

AMB SPECIALITATE

ÎNGRIJITOARE .

G

1.00

Zj

| 583

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL SANITAR AUXILIAR iC

5,00

I

I 534

TOTAL STAlF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

23,00

1 585

STATE: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

ț 586

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

_

1 587

PERSONAL NORMAT

ASISTENT MEDICAL .

MEDICINA GENERALA

PL

1.00

! 588

TOTAL CAT EGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

» 589 j

TOTAL STATE: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

1,00

ț 530

STATE: 38020 COMPARTIMENT PIN -sterilizare

591

CATEGORIE PERSONAL. 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

592

COMP.P I.NOZOCOMIALE

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1.00

593

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

594

CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

595

COMP.P I.NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL DE IGIENA PRINCIPAL . .

IGIENA

PL

1,00

596

COMP P.l NOZOOOMIALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :

MEDICINA GENERALA

PL.

1.00

597

COMP.P.l NOZOCOMIALE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL . .

MEDICINA GENERALA

PL

1

1,00

598

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

3,00

599

TOTAL STATF: 38020 COMPARTIMENT PiN -sterilizare

. ..... ..............

4,00

600

STATE 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

601

CATEGORIE PERSONAL. 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

6C2

COMP.ASIST SOCIALA

ASISTENT MEDICAL SOCIAL . .

MEDICC-SOCIAL

PL

1,00

603

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 03 PERSONAL SANITAR MEDIU

1,00

604

TOTAL STATF: 38030 COMP ASISTENTA SOCIALA

1,00

605

STATE: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

606

CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

607

SERV.ADMINISTRATiV

MEDIC PRIMAR : .

MEDICINA MUNCII

S

0.50

608

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

0,50

609

TOTAL STATF: 38040 MEDIC DE ÎNTREPRINDERE

0,50

610

STATF: 39010 SIROU R.U.N.O.S

611

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

j 612

SIROU RUM O.S.

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL ’

SEF BIROU

S

II

1.00

613

BIROU R U N O.S.

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL 1

s

1.00

1 614

31ROU.R.U.N O.S

REFERENT 1

SSD

1.00

515

BIROU R UN O.S

REFERENT!A .

M

1.00

j 616

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

4,00

' 617

TOTAL STATF: 39010 SIROU R.U.N.O.S

4,00

618

STATF: 39101 -Birou administrativ si tehnic CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL Oc ADMINIS i RAȚIE

' 619

SERV ADMINISTRATIV

INGINER SPECIALIST IA

SEF SERVICIU

$

II

1.00

620

SE RV. ADM IN1S f RATIV

SUBINGINER 1

Responsabil PM si PSI

SSD

1.00

621

SERV ADMINISTRATIV

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL 1

S

1.00

622

SERV ADMINISTRATIV

ARHIVAR

1.00

623

SERV.ADMINISTRATIV

SUBINGINER 1

SSD

1.00

624

SERV ADMINISTRATIV

PREOT GRADUL li

S

II

0.50

625

SERV ADMINISTRATIV

PREOT GRADUL II

S

II

0 50

626

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

6.00

627

TOTAL STATF: 3910’1 -Birou administrativ si tehnic

6,00

628

STATF: 39102 -Personal de deservire

629

CATEGORIE PERSONAL: 010 PERSONAL DE DESERVIRE

: 630

SERV. ADMINISTRA TIV

ÎNGRIJITOARE : .

G

1.00

631

SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1,00

632

SERV ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1 00

' 633

i SERV.ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1.00

634

’ SERV ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1.00

. 635

’ SERV ADMINISTRATIV

PORTAR

G

1.00

’ 636

SERV.ADMINISTRATIV

CURIER

G

1.00

637

SERV ADMINISTRATIV

CURIER

G

1.00

638

TOTAL. CATEGORIE PERSONAL. 010 PERSONAL OE DESERVIRE

W—-------------

8,00

639

TOTAL STATF: 3S102 -Personal de deservire

8,00

540

STATF: 39105 -Compartiment întreținere CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

641

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFICAT I

SEF ECHIPA MUNCITORI

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

M

II

1.00

642

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFiCAT I .

TAMPLAR

G

1.00

543

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1,00

54 /,

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I .

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPAR/

G

1.00

545

COMP .ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I .

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

546

COMP. ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I .

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1.00

647

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I :

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

648

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFICAT I .

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

649

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I .

INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALA

|G

1.00

650

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

■351

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT |

LIFTIER

G

1.00

652

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1

LIFTIER

G

1.00

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFiCAT 1 .

LIFTIER

G

1.C0

654

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1

INSTALATOR DE APA-CANAL

G

1.00

655

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 .

INSTALATOR DE APA-CANAL

1,00

656

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 .

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPAR/

G

1.00

•357

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFiCAT 1

ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE-

1 00

i

I

653

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPAR/

G

1.00

i

_)

659

COMP ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 .

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

560

COMP.INTRETINERE

MUNCiTOR CALIFICAT 1 ;

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1.00

i

i

i 661

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 :

ELECTRICIAN INTRETINERE-REPAR/

G

1.00

!

i o6<i

COMP.INTRETINERE

MUNCITOR CALIFICAT 1 .

LACATUS MECANIC ÎNTREȚINERE

G

1,00

! 663

SECȚIA CL PEDIATRIE 1

MUNCITOR NECALIFICAT 1 .

G

1.00

; 664

SECȚIA CL CHIRURGIE

MUNCITOR NECALIFICAT 1 . .

G

1.00

i 665

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

24,00

i 666

TOTAL STATF: 39105 -Compartiment intretinere

24,00

667

STATF 39106 -Bucătărie

668

CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

669

SECȚIA CL PEDIATRIE II

MUNCiTOR CALIFICAT I!

BUCATAR

G

1.00

670

SECȚIA CL BOLI -NFECTI

MUNCITOR CALIFICAT li .

BUCATAR

G

1,00

671

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MUNCITOR CALIFICAT II .

SUCATAR

G

1.00

672

SECȚIA CL PEDIATRIE I

MUNCITOR CALIFICAT II .

BUCATAR

G

1.00

673

SECTiA CL.BOLI INFECT)

MUNCITOR CALIFICAT I! ;

BUCĂTAR

G

1.00

674

SECȚIA CL.CHIRURGIE

MUNCITOR CALIFICAT II

BUCATAR

G

1.00

675

SECTIA CL CHIRURGIE

MUNCITOR CALIFICAT IV .

BUCATAR

G

1.00

676

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 10 BUCĂTĂRIE

7,00

677

TOTAL STATF: 39106 -Bucătărie

7,00

673

STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. SI STATISTICA

679

CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI Sl REG.MED.

680

BIROU STATISTICA

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

1,00

581

BIROU STATISTICA

REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II

S

1.00

682

BIROU STATISTICA

OPERATOR I

M

1.00

683

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 04 STATISTICIENI Sl REG.MED.

3,00

; 684

CATEGORIE PERSONAL' 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

i 685

BIROU STATISTICA

INGINER DE SISTEM IA

SEF BIROU

S

II

1.00

■ 586

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

| 687

TOTAL STATF: 39200 COMP. INFORM, EVAL. Si STATISTICA

4,00

| 683

STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

_____ _ ~

1

! 689

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

j

O'J

S|

SERV.ADMINISTRATIV

CONSILIER JURIDIC IA

JUR1STCONSULT

5

1.00

j

1 591

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

1,00

1

| 692

TOTAL STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

1,00

1

j 893

STATF: 40001 -Birou aprovizionare - achiziții

I 694

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

595

COMP APROVIZIONARE

REFERENT IA

SEF BIROU

M

II

1.00

696

COMP APROVIZIONARE

MAGAZINER

M

1 00

697

COMP APROVIZIONARE

REFERENT IA

M

1 00

698

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL OE ADMINISTRAȚIE

3.00

699

TOTAL STATF: 40001 -Birou aprovizionare ■ achiziții

3,00

700

STATF: 40002 -Compartiment transport

1

“01

CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

i

702

COMP. APROVIZIONARE

MUNCITOR CALIFICAT I

CROITOR

M

1.00

1

703

COMP APROVIZIONARE

ȘOFER I

ȘOFER AUTO

G

1.00

704

COMP APROVIZIONARE

ȘOFER ii : .

ȘOFER AUTO

G

1.00

705

COMP APROVIZIONARE

1 ȘOFER II .

ȘOFER AUTO

G

1.00

1

706

COMP.APROVIZIONARE

MUNCITOR il :

FREZOR

G

1.00

707

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 08 MUNCITORI

1

5,00

1

• 708

TO: AL STATF 40002 -Compartiment transport

1

5,00

'09

STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

------

22

CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

LîlL

BIROU CONTABILITATE

ECONOMIST GRADUL 1

SEF BIROU

ECONOMIST

s

II

1.00

i 712

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL 1 A

ASISTENT DE GESTIUNE.

M

1.00

1 713

BIROU CONTABILITATE

CONTABIL I A

ASISTENT DE GESTIUNE

M

1 co

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 07 PERSONAL DE ADMINISTRAȚIE

3,00

L_îl

TOTAL STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

3,00

I '-|5

STATF: 41 300 MEDICI REZIDENTI CATEGORIE PERSONAL. 12 REZIDENTI

!---

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1.00

i

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

'15

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

S

1.00

'22

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

Q

1.00

•24

MEDIC! REZIDE Ni 1

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1 00

■ .-■ “

MEDIC? REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

c C

MEDICI REZIDENT:

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1.00

[. ";.8

MEDICI REZIDENT I

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

I

I

» “73 f

MEDICI REZIDENT 1

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

1.00

.sG

MEDICI REZIDENT’

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1 00

________________i

731

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

“■ c.

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

i .            ■

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

! 737

MEDICI REZIDENT;

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1.00

i 738

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1.00

739

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

S

1.00

740

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1.00

741

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1,00

742

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT :

PEDIATRIE

s

1.00

743

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1.00

74 •n

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

s

1,00

745

MEDIC! REZIDENTI

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1.00

746

MEDICI REZIDENTI

MEDIC REZIDENT ;

PEDIATRIE

s

1.00

749

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT

PEDIATRIE

s

1

1,00

750

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT .

PEDIATRIE

S

1.00

751

MEDIC! REZIOENTI

MEDIC REZIDENT :

MEDICINA DE URGENTA

s

1,00

752

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT .

MEDICINA DE URGENTA

s

1.00

753

MEDICI REZIOENTI

MEDIC REZIDENT .

MEDICINA DE URGENTA

S

1.00

754

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT . .

MEDICINA DE URGENTA

S

1.00

755

MEDICI REZIOENTI

MEDIC REZIDENT

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC/

s

1.00

758

MEDICI REZIDENT!

MEDIC REZIDENT :

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC?

s

1.00

1

759

MEDICI REZIOENTI

MEDIC REZIDENT .

CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRIC/

s

1.00

761

TOTAL STATE: 41300 MEDICI REZIDENTI

35,00

762

STATF: 41800 CABINET SOLI INFECTIOASE CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

763

CA3 BOLI INFECT-TR.C8.10

MEDIC PRIMAR :

BOLI INFECTIOASE

s

1 00

764

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01 PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1,00

i 765

X

TOTAL STATF: 41800 CABINET SOLI INFECTIOASE

1,00

/ 0 O

STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

7A7

CATEGORIE PERSONAL: 0? ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

75?

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I

s

1.00

769

CERCETĂTOR. ȘTIINȚIFIC II

s

1.00

i -

CERCE,TATOR ȘTIINȚIFIC III

s

1.00

77 ;

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

MEDICINA DE LABORATOR

s

1 00

772

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

FARMACOLOGIE CLINICA

s

1.00

! 773

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

s

1.00

77 d

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

s

1.00

775

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 02 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

7,00

77'6

TOTAL STATF- 41850 COLECTIV DE CERCETARE

..

7,00

„ÎLL

TOTAL GENERAL                j

_

509.00

CENTRALIZATOR

NF.

crt

Categoria de personal

Total posturi aprobate

Toa! posturi ocupate j

Personal sanitar superior

60

37.5            1

2

Alt personal superior

14

5                   i

\ 3

Farmaciști

2

2                   i

i 4

Personal sanitar mediu

172

129           I

1

' 5

Statisticieni si reaistratori medica’i

16

9

Personal sanitar aux-infirmieri

82

52

7

Personal sanitar aux-mgrijitori curățenie

43

25

8

Spălătorese

7

7

9

Brancarderi

13

2

10

Personal de administrație

21

18,5

11

Personal de deservire

8

0

12

Muncitori

29

17

13

Bucătărie

7

7

14

Medici rezidenti

35

28

’i OT AL

509 ____________

339

Președinte

Popa Virgil