Hotărârea nr. 203/2011

HOTĂRÂREA NR. 203 privind Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar (Modificată de HCL NR. 22/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 203 privind Sistemul național electronic de plată Online a impozitelor și taxelor utilizând cârdul bancar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2011,

Analizând raportul nr.40244/2011 al Direcției Fiscale Locale Sibiu, privind Sistemul Național Electronic de plată onlinc a impozitelor și taxelor utilizând cârdul bancar,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1235/2010 pentru realizarea Sistemului național electronic de plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar și Ordinul nr.l 68/14/95/2011,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă plata online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar prin sistemul național electronic de plată.

Art.2. Comisionul aferent plății electronice, care nu va depăși 2% din valoarea tranzacției, dar nu mai mult de 30 lei/tranzacțic, va fi suportat de contribuabilul care efectuează plata.

Adoptata in Sibiu, la data de 30.06.2011.