Hotărârea nr. 202/2011

HOTĂRÂREA NR. 202 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 202

privind alegerea președintelui de ședința pentru luna iunie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Fritzmann Mariana, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna iunie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Domnul Popa Virgil se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna iunie 2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte


HermanțiîGerold


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie