Hotărârea nr. 188/2011

HOTARAREA NR.188 privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sibiu construite intre anii 1950-1990

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.188

privind aprobarea programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Sibiu construite intre anii 1950-1990

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 26.05.2011,

Analizând raportul nr.31422/2011 prin care Direcția Arhitect șef propune aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu art. 2 lit.b , art. 19 lit. b din O.U.G. nr. 18/2009, publicata in M.Of. nr. 155/12 Martie 2009 și cu art.6 alin.3 și alin. 4 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 540/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 18/2009,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit “b”, alin.(4) lit. “e” si ale art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Sibiu construite între anii 1950 - 1990, cuprinzând cererile Asociațiilor de proprietari depuse pana in luna aprilie 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Programul local multianual, se va actualiza lunar, conf art. 6 alin.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 540/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011

Președinte

Herma GeroldContraseirinează

Secretar Nistor I)prin Ilie

Județul Sibiu

Anexa nr. la HCL ur. / J Ă/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ANEXA NR. 1

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL

APRILIE 2011

Nr Adresa Asociație proprietari Crt

Nr.inregistrare

Contract mandat

Adresa blocului care urmeaza a fi reabilitat

Regim de maltime al blocului

Sistem constructiv al blocului

Nr. apt.

Anul proiectam

0               1

2

3

4

5

6

7

1. Aleea Calarasilor,nr.5,bl.G1

131249/09.07.09

Al.Calarasilor nr.5, bl.Gl

P+8E

cărămidă

162

1972

2. Aleea Biruinței nr. 12, bl.4

131870/13.07.09

Al.Biruinței nr. 12 bl. 4

P+4E

prefabricate

80

1972

3. Bdul M.Viteazu nr. 16,bl.P 14

132580/15.07.09

M.Viteazu nr.l6,bl.P14

P+10E

prefabricate

4. str.Negoveanu nr.3,bl.3

132273/15.07.09

Negoveanu nx.3, bl.l

P+10E

prefabricate

44

1976

3

S+P+10E

prefabricate

44

1976

5

S+P+10E

prefabricate

45

1977

7

S+P+10E

prefabricate

45

1976


_____________________________________PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

ARHITECT SEF SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI Str. Samuel Brukenthal nr. 2, 550178 Sibiu, Romania tel. 004-0269-208891, fax. 004-0269-208811 e-mail: primarie@sibiu.ro; http://www.sibiu.ro

ANEXA NR. 1

PRIVIM) APROBAREA PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL

APRILIE 2011

Nr Adresa Asociație proprietari Crt

Nr. Înregistrare

Contract mandat

Adresa blocului care urmeaza a fi reabilitat

Regim de inaltime al blocului

Sistem constructiv al blocului

Nr.

apt.

Anul proiectării

0               1

2

3

4

5

6

7

1. Aleea Calarasilor,nr.5,bl.Gl

131249/09.07.09

Al.Calarasilor nr.5, bl.Gl

P+8E

cărămidă

162

1972

2. Aleea Biruinței nr.12, bl.4

131870/13.07.09

Al.Biruinței nr.12 bl. 4

P+4E

prefabricate

80

1972

3. Bdul M.Viteazu nr.l6,bl.P14

132580/15.07.09

M.Viteazu nr.l6,bl.P14

P+10E

prefabricate

4. str.Negoveanu nr.3,bi.3

132273/15.07.09

Negoveanu nr.3, bl.l

P+10E

prefabricate

44

1976

3

S+P+10E

prefabricate

44

1976

5

S+P+10E

prefabricate

45

1977

7

S+P+10E

prefabricate

45

1976

0                    1

2

3

4

5

6

7

5. str.Al.Fratii Buzesti nr. 6

133082/17.07.09

Al.Fratii Buzesti nr.6, bl. 3

P+10E

cărămidă

88

1972

5

P+10E

cărămidă

88

1972

7

P+10E

cărămidă

88

1972

9

P+10E

cărămidă

88

1972

54

P+10E

cărămidă

88

1972

6. str.Al.Artileristilor

133078/17.07.09

Al.Artileristilor          bl.3

P+4E

prefabricate

60

1972

Luptei                     11

P+4E

prefabricate

20

1974

13

P+4E

prefabricate

20

1974

15

P+4E

prefabricate

20

1974

7. str. N.Iorga nr. 78

133914/21.07.09

N.Iorga nr. 68, bl.68

P+4E

cărămidă

20

1960

8. str. Rahova nr.41

133810/21.07.09

Rahova, nr. 41,sc. C

P+4E+M

prefabricate

66

1965

9. str. 9 Mai nr. 77

133729/21.07.09

9 Mai nr. 77,bl.77

S+P+4E

prefabricate

12

1986

10. Al. Iasomiei nr. 4 bl. 24

134182/22.07.09

Al.Iasomiei nr.4 bl.24

S+P+4E

prefabricate

20

1983

3 bl.41,sc.B

S+P+4E

prefabricate

13

1983

3 bl.41,sc.C

S+P+4E

prefabricate

13

1983

5, bl.39

S+P+4E+M

prefabricate

48

1983

SosAlba lulia nr.50 bl. 14

S+P+4E

prefabricate

52    1982

11 .Bdul M.Viteazu nr. 27

134151/22.07.09

M.Viteazu nr. 27

P+10E

cărămidă

44

1978

12. str. Iezer nr. 3,bl.3

134196/22.07.09

Iezer nr. 3 bl. 3

S+P+10E

prefabricate

88

1974

13. str. Rahova, nr.49,bl.87

134092/22.07.09

Rahova, nr. 49, bl.87

P+10E

prefabricate

44

1965

14. str. Oncesti nr.19/8

133385/20.07.09

Al.V.Frumoasei bl. 2

S+P+4E

prefabricate

30

1977

4

S+P+4E

prefabricate

40

1977

6

S+P+4E

prefabricate

40

1977

8

S+P+4E+M

prefabricate

40

1977

10

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Semaforului     bl. 14

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Oncesti          bl. 7

S+P+1OE

prefabricate

43

1977

9

S+P+10E

prefabricate

43

1977

11

S+P+1OE

prefabricate

43

1977

15

S+P+10E

prefabricate

43

1977

0          1

2

3

4

5

6

7

Str.Oncesti nr. 19/8

bl.19

S+P+10E

prefabricate

44

1977

bl.21

S+P+10E

prefabricate

44

1977

15. Sos.Alba lulia nr.73/3 8

134161/22.07.09

Sos.Alba lulia bl.l

S+P+1E

cărămidă

8

1958

nr.51 bl.3

S+P+6E

prefabricate

24

1985

53 bl.5

S+P+6E

prefabricate

24

1985

63 bl. 11

S+P+6E

prefabricate

28

1985

67 bl. 15

S+P+6E+M

prefabricate

26

1985

52 bl.!6,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

26

1985

54 bl. 18,sc. AB

S+P+4E

prefabricate

30

1985

77 bl.21

S+P+6E

prefabricate

24

1985

83 bl.27

S+P+6E

prefabricate

42

1986

Al .Paji stei ,.6 bl.38,sc.ABD

S+P+4E

prefabricate

30

1984

Al.Pajistei ,4 bl. 40,sc.C,D

S+P+4E+M

prefabricate

47

1984

Al. Iasomiei nr.8,bl. 43 sc.ABS+P+4E+M

prefabricate

30

1984

16. str.Blanarilor nr. 2,bl.2

str.Blanarilor nr. bl. 2 sc. A,B       S+P+2E

prefabricate

15

1986

17. str. Șiretului nr. 15

134853/27.07.09

str. Șiretului nr.14, bl.9 sc.ABC     P+4E

prefabricate

50

1976

str. Șiretului nr.13, bl.13.sc.AB      P+4E+M

prefabricate

40

1976

str. Intr.Ariesului nr. 3 bl. 21 scB P+4E

cărămidă

20

1976

str. Șiretului nr. 16, bl. 16, sc.C       P+4E

prefabricate

12

1976

str. Șiretului nr. 19, bl. 21 sc E      S+P+4E-M

prefabricate

10

1976

str. Șiretului nr. 11 bl. 11 sc F        P+4E

prefabricate

10

1976

str.Intr.Ariesului nr. 4 bl. 15,sc.AC P+4E

prefabricate

40

1976

str. Intr.Ariesului nr. 3,bl. 21 sc C P+4E

cărămidă

20

1976

str.Siretului nr. 16 bl. 16.scA,B      P+4E

prefabricate

24

1976

str. Ariesului nr. 2 bl. 15, sc.E

P+4E

prefabricate

15

1976

str. Șiretului nr. 17, bl. 15, sc.A      P+4E

prefabricate

15

1976

str. Șiretului nr. 15, bl. 15A

P+4E+M

prefabricate

28

1976

str. Șiretului nr. 11, bl. 11, sc. ABCD P+4E+M

prefabricate

40

1976

str. Ariesului nr. 1 bl.21,sc.A,D     P+4E+M

prefabricate

20

1976

18. Al.Crăițelor nr. 3

135162/27.07.09

Aleea Crăițelor nr.3, bl.3

P+4E+M

prefabricate

82

1982

0       1

2

3

4

5

6

7

19. str. Iezer nr.5

134902/27.07.09

Iezer nr. 5, bl. 5

S+P+10E

prefabricate

88

1976

20. str.Scoala de înot bl. 3

135193/28.07.09

Lomonosov bl.l

P+4E

prefabricate

48

1980

Lomonosov bl.2

P+4E

prefabricate

48

1980

Lomonosov bl.2A

P+4E

prefabricate

48

1980

Lomonosov bl.2B

P+4E

prefabricate

48

1980

Lomonosov bl.2C

P+4E

prefabricate

48

1980

Școala de înot bl.3

P+4E

prefabricate

28

1980

Școala de înot bl .4

P+4E

prefabricate

28

1980

Școala de înot bl.5

S+P+4E+M

prefabricate

66

1980

Școala de înot bl.5A

S+P+4E+M

prefabricate

28

1980

21. str.Constituției, nr.2

135807/30.07.09

Constituției nr. 19, bl. 21

S+P+3E

prefabricate

12

1986

22. str.Regele Ferdinand.10

135689/29.07.09

Regele Ferdinand nr. 10, bl.43

S+P+7E

prefabricate

34

1986

23. str. Fabricii nr.2

136314/31.07.09

Fabricii nr. 3 bl. 3

P+4E

prefabricate

38

1985

H.Oberth nr.l A,bl.4

P+4E

prefabricate

60

1980

Corneliu Coposu nr. 10

P+6E

prefabricate

64

1965

24. str.St.cel Mare, 147

136380/31.07.09

Ștefan cel Mare, 147.bl.4

P+4E

prefabricate

96

1974

bl.l

P+4E

prefabricate

84

1974

bl.6

S+P+4E

prefabricate

52

1987

bl.16,sc,ABC

S+P+4E

prefabricate

42

1979

bl. 14,sc. AB

S+P+4E+M

prefabricate

36

1982

bl. 15, sc.AB

S+P+4E

prefabricate

28

1985

bl.17, sc.A,B

S+P+4E+M

prefabricate

38

1979

25. str.Ostirii nr. 4

136666/04.08.09

Oștirii nr.4,bl.78

S+P+10E

prefabricate

88

1980

26. str. V.Milea bl. 26

136780/04.08.09

V.Milea bl. 26

S+P+4E

prefabricate

24

1980

27. C.Dumbravii nr.l 5, bl. 15

136813/04.08.09

C.Dumbravii bl. 15

S+P+4E

cărămidă

40

1970

28. str. Rahova nr. 26

136490/03.08.09

Rahova bl.26

S+P+4E

prefabricate

40

1978

Oștirii bl. 7 sc. C

S+P+4E

prefabricate

20

1978

29. str. Iezer nr. 11

136608/03.08.09

str. Iezer nr.l 1.bl. 11

S+P+4E

prefabricate

40

1980

30. str. H.Oberth,bl.8

136497/03.08.09

str.H.Oberth nr. 2, bl. 8

S+P+2E

prefabricate

24

1989

31. C.Dumbravii bl. 26 136449/03.08.09 C.Dumbrăvii bl.26                 S+P+4E prefabricate         41           1978

0      1

2

3

4

5

6

7

32. Sălajului nr.5

141805/28.08.09

Bihorului,12 sc.A,B

S+P+4E

prefabricate

20

1980

Oașului nr.l, bl.20,sc.D,E

S+P+4E

prefabricate

20

1980

Sălajului nr. 5,bl.20,sc.F,G

S+P+4E

prefabricate

23

1980

Sălajului nr. 6,bl.25 ,sc.A,B,C

S+P+4E

prefabricate

30

1980

Oașului nr. 3,bl.25,sc.D,E

S+P+4E

prefabricate

20

1980

Maramureșului,nr. 1 l,bl.25,sc.F,G

S+P+4E

prefabricate

22

1980

33. Al.Petuniei nr. 5,bl.5

141997/31.08.09

ALPetuniei bl. 5

P+4E

prefabricate

24

1980

34. Rusciorului nr. 54

142042/31.08.09

Rusciorului ,A1. Petuniei si

Gladiolelor

B1.6

P+4E

cărămidă

40

1968

B1.10

P+4E

cărămidă

59

1966

Bl. 18A

P+4E

cărămidă

20

1968

Bl. 20

P+4E

cărămidă

20

1968

B1.21

P+4E

caramdia

42

1968

B1.21B

P+4E

cărămidă

20

1968

Bl. 22

P+4E

cărămidă

42

1968

Bl. 22B

P+4E

cărămidă

20

1968

Bl. 23

P+4E

cărămidă

23

1968

Bl. 23 B

P+4E

cărămidă

20

1968

Bl. 24

P+4E

cărămidă

70

1968

Bl. 55

P+4E

cărămidă

14

1968

Bl. 56

P+4E

cărămidă

14

1968

Bl. 57

P+4E

cărămidă

17

1968

35. CT1/3 Hipodrom

137873/10.08.09

M.Viteazu,nr. 19, bl. V9,sc.C,D

P+8E

cărămidă

32

1990

M.Viteazunr. 19,B1.V9

36. Rahova nr. 35

139200/10.08.09

A.Selimbar bl.8,sc.A

P+4E

prefabricate

20

1965

A.Selimbar,bl.8, sc.B

P+4E

prefabricate

38

1965

Rahova,bl. 33 sc.A

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova bl. 33, sc.B

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova bl. 33, sc. C

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova bl. 33 sc.D

P+4E

prefabricate

20

1965

0       1

2

3

4

5

6

Rahova nr. 35

Rahova bl. 35, sc.A

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 35, sc.B

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 35, sc.C

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova,bl.37, sc.A

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 37, sc.B

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 37, sc.C

P+4E

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 39,sc.A

P+4E+M

prefanricate

20

1965

Rahova, bl. 39, sc.B

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova. Bl.37, sc.C

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova, bl.39, sc.A

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 39, sc.B

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 39, sc.C

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 41,sc.A

P+4E+M

prefabricate

20

1965

Rahova, bl. 41, sc.C

P+4E+M

prefabricate

20

1965

37. Sos.A.Iulia nr.13 142055/31.08.09

Sos.A.Iulia,bl,13

S+P+1E

cărămidă

24

1958

Sos.A.Iulia bl. 23

S+P+1E

cărămidă

24

1958

38. Tiglarilor bl.B4 141306/26.08.09

Tiglarilor bl.Bl.sc.A

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor,bl.B1 ,sc.B

P+4E

cărămidă

30

1968

T iglarilor,bl.B 1 ,sc.C

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor,bl.Bl,sc.D

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor,bl.B2, sc.A

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B2, sc.B

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B3 sc.A

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B3, sc.B

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B4, sc.A

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B4, sc.B

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, bl. B4, sc.C

P+4E

cărămidă

30

1968

Tiglarilor, Bl. A5, sc.A,tr. 1

P+4E

cărămidă

30

1967

Tiglarilor, Bl. A5,sc.A, tr.2

P+4E

cărămidă

35

1967

Tiglarilor, bl. A5, sc.B,tr.l

P+4E

cărămidă

30

1967

0                1

2

3

4

5

6

7

39. Bihorului,nr.6,bl.8 138169/11.08.09

Doljului, Bihorului,Olteniei

Bl. 5

S+P+4E

prefabricate

51

1981

B1.8

S+P+4E

prefabricate

70

1981

40.Steflesti nr. 2

138335/12.08.09

Steflesti nr.2,sc.D

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Steflesti nr. 2, sc.C

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Negoveanu, nr. 10,sc. B

S+P+4E

prefabricate

20

1978

Negoveanu, nr. 10, sc. C

S+P+4E

prefabricate

20

1978

Negoveanu, nr. 11, sc.B

S+P+4E

■X

prefabricate

22

1977

Negoveanu, nr. ll,sc.D

S+P+3E

prefabricate

22

1977

Negoveanu, nr. 12, sc.A

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Negoveanu, nr. 12, sc. C

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Negoveanu, nr. 13, sc.A

S+P+4E

prefabricate

22

1977

Negoveanu, nr. 13, sc. C

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Negoveanu, nr. 14, sc. D

S+P+4E

prefabricate

10

1977

Oasa, nr. 3, sc.A

S+P+4E

prefabricate

10

1977

Oasa, nr. 3, sc.B

S+P+4E

prefabricate

10

1977

Oasa, nr. 5, sc. B

S+P+4E

prefabricate

10

1977

Oasa, nr. 6, sc. C

S+P+4E

prefabricate

14

1977

Oasa, nr. 10, sc, B

S+P+4E

prefabricate

14

1977

Oasa, nr. 10, sc.A

S+P+4E

prefabricate

14

1977

Oasa, nr. 10, sc. C

S+P+4E

prefabricate

14

1977

41. Rahova nr. 51

138903/14.08.09

N.Iorga, nr. 49, Bl. P13,sc.A

S+P+8E

pefabricate

33

1965

N.Iorga,49, bl. PI3, sc. B

S+P+8E

prefabricate

34

1965

N.Iorga, 49, bl.P 13, sc. C

S+P+8E

prefabricate

33

1965

M.Viteazu nr. 14 A

S+P+8E

prefabricate

34

1978

42. Al.Taberei nr. 5

139159/17.08.09

Al. Taberei, nr. 3,bl.P23,sc.A P+4E

prefabricate

10

1978

Al.Taberei, nr. 5, bl.P22,sc.C P+4E

prefabricate

14

1978

Al.Taberei,7,bl.P21 ,scA,B

P+4E

prefabricate

28

1978

Al.Taberei, 4, bl. PI8,sc.B

P+4E

prefabricate

10

1978

43. Oștirii, nr. 6

137974/10.08.09

Oștirii, nr. 6,bl.6

P+10E

cărămidă

88

1978

0         1

2

3

4

5

6

7

44. Oștirii nr. 8

137979/10.08.09

Oștirii, nr. 8, bl. 8

P+10E

cărămidă

88

1978

45. Dorobanților,8-10 138081/11.08.09

Dorobanților nr. 8-10

P+4E

cărămidă

28

1965

46. Al.Haiducuhii,2A 139704/19.08.09

Al.Haiducului bl.T6 si T14

P+10E

cărămidă

118

1978

47. Ludos, nr. 5

136922/05.08.09

Poiana, nr. 15,bl.l,sc.A,B,C

S+P+4E

prefabricate

30

1981

Crint, nr. 6, bl.3,sc.A,B,C

S+P+4E

prefabricate

30

1981

136944/05.08.09

Dobarca, nr. 2, bl.4,sc.A,B

S+P+4E

prefabricate

20

1981

136928/05.08.09

Dobarca, nr. 1, bl. 5,sc.A

S+P+4E

prefabricate

10

1981

136932/05.08.09

V.Aurie, nr. 2bl.6, sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

30

1981

136936/05.08.09

Crint, nr. 2, bl.7,sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

30

1981

136938/05.08.09

Dobarca nr. 3, bl.8, sc.AB

S+P+4E

prefabricate

20

1981

136941/05.08.09

Crint, nr. 3,bl.9,sc.A

S+P+4E

prefabricate

10

1981

136945/05.08.09

V.Aurie nr. 6,bl. 10,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

20

1981

136946/05.08.09

Sibiel, nr. 14, bl.12, sc.BC

S+P+4E

prefabricate

20

1981

48. Iezer nr. 3

140338/21.08.09

Iezer, bl. 1B

S+P+4E

prefabricate

44

1981

Iezer, bl. 3B

S+P+4E

prefabricate

44

1981

Iezer, bl. 5 A

S+P+4E

prefabricate

44

1981

Iezer bl. 9

S+P+4E

prefabricate

44

1981

Iezer, bl. 13

S+P+4E

prefabricate

44

1981

49. Dorului nr. 20

140275/21.08.09

Hipodromului, nr. 20,

B1.T3,T4,T11

S+P+4E

prefabricate

188

1970

50. Uzinei, 10, bl. 16

141660/28.08.09

Uzinei, bl. 16,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

48

1978

Uzinei, bl. 17

S+P+4E

prefabricate

16

1978

51. Iezer, nr. 6

139067/14.08.09

Iezer,7,bl.7A

S+P+4E

prefabricate

44

1981

Iezer B1.7B

S+P+4E

prefabricate

44

1981

52. Barsei nr. 3

144786/12.10.10

Barsei nr. 2,sc.A,B

S+P+4E

prefabricate

20

1983

Maramureșului,nr.4,sc.CDEF S+P+4E

prefabricate

40

1983

Maramureșului,bl. 6

S+P+4E

prefanricate

15

1983

Barsei, nr. l,sc.B,C

S+P+4E

prefabricate

20

1983

Barsei nr. 4,

S+P+4E+M

prefabricate

20

1983

Barsei, nr. 6

S+P+4E+M

prefabricate

73

1983

0     1                         2

3

4

5

6

7

Barsei, nr. 3

S+P+4E

prefabricate

56

1983

B arsei nr. 5

S+P+4E

prefabricate

62

1983

Barsei, nr. 10

S+P+4E

prefabricate

88

1983

Barsei nr. 8, sc.A

S+P+4E

prefabricate

10

1983

53. Semaforului, bl.29 113051/04.05.10

Semaforului,bl. 19,sc.ABCD

S+P+10E

prefabricate

163

1977

Semaforului bl. 23

S+P+4E+M

prefabricate

24

1977

Semaforului, 49

S+P+4E

prefabricate

41

1977

Semaforului29B

S+P+4E

prefabricate

41

1977

Semaforului, 32

S+P+4E

prefabricate

14

1977

V.Aaron, bl. 28,sc.ABC

S+P+4E+M

prefabrciate

57

1977

54. Gladiolelor nr. 7

Gladiolelor nr. 3

D+P+2E+M

cărămidă

36

1960

Gladiolelor nr. 7

D+P+2E+M

cărămidă

28

1960

Gladiolelor nr. 9

D+P+2E+M

cărămidă

36

1960

Gladiolelor nr. 11

D+P+2E

cărămidă

28

1960

55. Serbota nr. 26    143139/04.09.10

str. Serbota nr. 26,bl.2

S+P+4E

cărămidă

77

1970

56. Al.Pajistei,2      138919/14.08.09

Al. Iasomiei,bl.26,se. ABCD

S+P+4E

prefabricate

40

1983

Al.Iasomiei,nr. 5,bl.37,sc.ABCD S+P+4E

prefabricate

40

1983

Sos.A.Iulia bl. 9,sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

43

1983

Sos.Alba lulia, bl.7,sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

43

1983

Sos.Alba Iulia,bl.42,sc.BCD

S+P+4E

prefabricate

30

1983

57. Regele Ferdinand, 1 139229/17.08.09

Regele Ferdinand,!,bl. 28

S+P+4E

prefabricate

12

1986

58. Râului nr. 36      147699/24.09.09

Râului, bl.l

P+2E+M

cărămidă

71

1970

Râului, bl.2

P+2E+M

cărămidă

97

1970

59. Gorjului nr. 2     147916/25.09.09

Gorjului, bl. 14,sc.ABCDEF

S+P+4E

prefabricate

92

1983

0

1

2

3

4

5

6

7

60.

Al. Strein, 3

146801/21.09.09

Rahovei,63 ,bl,92,sc.AB

P+4E

prefabricate

40

1965

Al.Sevis nr. 4,bl.94,sc.C

P+4E

prefabricate

20

1970

Al.Sevis nr.l', bl. 95, sc.B

P+4E

prefabricate

20

1970

AI.Steaza,nr. 7, bl.96 sc.A,B

P+4E

prefabricate

40

1970

Al.Steaza nr.4, bl.97, sc.A,Aa,B,C P+4E

prefabricate

80

1970

Al.Sevis nr. 2, b!.108,sc.ABC

:      P+4E

prefabricate

60

1970

Al.Steaza nr.5, bl. 109, sc.A,B,C P+4E+M

prefabricate

39

1970

Al.Steaza nr. 3, bl.l 10, sc.A,B,C P+4E+M

prefabricate

48

1970

61.

Poiana nr. 9,bl.50

146454/18.09.09

Poiana, nr. 9,bl.50

S+P+4E

prefabricate

32

1981

62. Negoveanu nr. 6

143784/08.09.09

Sureanu nr. 3,sc.A,C

S+P+4E

prefabricate

20           1977

Sureanu nr. 5,bl.5,sc.CD

S+P+4E

prefabricate

30           1977

Negoveanu nr. 6,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

29           1977

Steflesti,nr. 11 ,sc. AC

S+P+4E

prefabricate

26           1977

Negoveanu nr. 4,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

40           1977

63.

Al.Genistilor bl.25

i 143672/08.09.09

Al.Genistilor bl.25,sc.C

S+P+4E

prefabricate

20           1971

Al.Genistilor bl. 17

S+P+4E

prefabricate

40           1971

64. str.Rahovei nr. 51

143497/07.09.09

Oștirii nr. 3, bl.65,sc.A,C

P+4E

prefabricate

40           1978

Al.Taberei nr.l, bl.66,sc.AB

P+4E

prefabricate

40           1978

Rahovei nr. 28, bl.81,sc.AB

P+4E

prefabricate

40           1965

Rahovei,nr.30,bl.82,sc.AB

P+4E

prefabricate

40           1965

Rahovei nr. 32,bl. 84, sc.AB

P+4E

prefabricate

40           1965

Rahovei, 34, bl. 38, sc.AB

P+4E

prefabricate

40           1965

65

. V.Aurie nr. 8,bl.l 1 143066/04.09.09

V.Aurie bl. 11 ,sc.AB

S+P+4E+M

prefabricate

35           1985

Agarbiciu,nr. 7,bl.l6,sc.B

S+P+4E

prefabricate

20           1985

Sibiel nr. 18,bl.l6,sc.C

S+P+4E

prefabrciate

10           1985

Sibiel, nr. 18,bl.l6,sc.D

S+P+4E

prefabricate

14           1985

Agarbiciu nr. 9, bl. 17,se.BC

S+P+4E+M

prefabricate

29           1985

0         1                    2

3

4

5

6

7

lazului nr. 21, bl. 19 sc A

S+P+4E+M

prefabricate

16

1985

lazului, nr. 19, bl. 20, sc A

S+P+4E+M

prefabricate

16

1985

Al.Sibiel. bl.21, sc B

S+P+4E+M

prefabricate

28

1985

Dobarca nr. 10, bl.22 sc.A

S+P+4E

prefabricate

14

1985

V.Aurie nr. 10, bl. 23.scA

S+P+4E

prefabricate

10

1985

lazului nr. 17,bl.24 sc.A

S+P+4E+M

prefabricate

16

1985

66. V.Milea nr. 1     150951/08.10.09

V.Milea nr. 1 bl. turn garsoniere

P+9E

prefabricate

120

1968

V.Milea bl. 2,sc.ABCD

P+4E

cărămidă

50

1968

V.Milea bl. 3,sc.A,B

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea bl. 4, sc.AB

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea bl. 5 sc.AB

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea nr. 1

V.Milea bl.6,sc.AB

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea bl.7, sc.AB

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea bl. 8, sc.AB

P+4E

cărămidă

40

1968

V.Milea bl.Bl, sc.A

P+4E

cărămidă

20

1968

V.Milea bl.B2,sc.A

P+4E

cărămidă

20

1968

V.Milea bl. Pl,sc.ABCDE

P+4E+M

cărămidă

106

1968

V.Milea bl.27, sc.A

P+4E

cărămidă

20

1968

67. Bihorului nr. 9 bl. 9 151440/09.10.09

Bihorului, nr. 9,bl.9 sc.AB

S+P+4E

prefabricate

40

1985

Bihorului bl. 11 A

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Gorjului bl. 1, sc.ABC

S+P+4E

prefabrciate

60

1985

Hațegului bl. 2, sc.AB

S+P+4E

prefabricate

40

1985

Ștrandului bl. 12 B

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Ștrandului bl. 14A

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Ștrandului bl.l4B

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Ștrandului bl. 18

S+P+4E

prefabricate

20

1985

68. M.Viteazu,22,bl.P16 152402/14.10.09

M.Viteazu-Rahovei bl.P16,sc.BCDE

. S+P+8E

prefabricate

123

1965

69. Tiglari bl. G2 152578/15.10.09

Tiglari bl. G2

S+P+4E

prefabricate

376

1985

70. Șoimului bl. 14

151592/12.10.09

Șoimului bl. 14

71. Șoimului bl. 14

151592/12.10.09

Șoimului bl. 14

S+P+4E+M

prefabricate

86

1977

Șoimului bl. 10 sc AB

S+P+4E

prefabricate

28

1977

Șoimului bl. 12

S+P+4E

prefabricate

85

1977

Șoimului bl,. 14C

S+P+4E

prefabricate

48

1977

72. Semaforului,19,bl.2 164174/04.12.09

Semaforului,nr.20,sc. A,B,C

S+P+4E

prefabricate

40

1978

Oasa, nr. 1, sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

52

1978

Semaforului nr. 22,sc.ABCDEF

S+P+4E+M

prefabricate

84

1978

Sureanu nr. 6, sc. A

S+P+4E+M

prefabricate

25

1978

Semaforului nr. 24, sc BCD

S+P+E+M

prefabricate

104

1978

Steflesti nr. 9

S+P+E+M

prefabricate

16

1978

Steflesti nr. 5,sc.ABCD

S+P+4E

prefabricate

49

1978

Steflesti nr. 7

S+P+4E

prefabricate

74

1978

Negoveanu nr. 8

S+P+4E

prefabricate

64

1978

73. Luptei nr. 5

166461/07.12.09

Al. Selimbar bl. 1 sc.A

P+4E

prefabricate

40

1972

Al. Selimbat bl.3 sc. A

P+4E

prefabricate

33

1972

Al. Selimbar bl. 5, sc.A

P+4E

prefabricate

36

1972

Rahova, bl. 12, sc.AB

P+4E

prefabricate

30

1965

Rahova bl. 14 sc.AB

P+4E+M

prefabricate

35

1965

Rahova, bl. 16, sc.B

P+4E

prefabricate

30-

1965

Rahova bl. 43, sc.ABCDE

P+4E+M

prefabricate

107

1965

74. Gorjului nr. 3

109751/22.12.09

Bihorului nr. 5,bl.l0,sc.A

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Doljului,nr.2, bl. 10 sc.CDE

S+P+4E

prefabricate

40

1985

Ștrandului nr.6, bl. 1 l,sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

43

1985

75. Gorjului,bl. 16

170566/28.12.09

Ștrandului nr. 2, bl.l sc.AB

S+P+4E

prefabricate

20

1985

V.Carlovanr. 19,bl.l, sc.C,E,F

S+P+4E

prefabricate

32

1985

V.Carlova nr. 21,bl.l sc.D

S+P+4E

prefabricate

10

1985

Bihorului, nr. 1, bl.l sc.G

S+P+4E

prefabricate

10

1985\

Bihorului nr. 2,bl.2,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

40

1985

V.Carlova nr. 21, bl.l,sc.D

S+P+4E

prefanricate

10

1985

V.Carlova nr. 23,bl.2 sc C

S+P+4E

prefabricate

16

1985

0       1                       2

3

4

5

6

7

V.Carlova nr.21, bl. 2 sc.D

S+P+4E

prefabricate

13

1985

Olteniei nr. 1, bl. 2 , sc.F

S+P+4E

prefabricate

20

1985

V.Carlova nr. 23, bl. 3, sc. ABCDE

S+P+4E

prefabricate

50

1985

Maramureșului, l,B1.3,sc.FG

S+P+4E+M

prefabricate

27

1985

Maramureșului,3, bl.4, sc. AB

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Maramureșului, 5, bl. 5,sc.AB

S+P+4E

prefabricate

20

1985

Olteniei nr. 2, bl. 6, sc.ABCD

S+P+4E

prefabricate

56

1985

Olteniei nr. 3, bl. 7, sc.ABC

S+P+4E

prefabricate

30

1985

Bihorului nr. 4, bl.9, sc.ABCD

S+P+4E

prefabricate

57

1985

76. Frezorilor nr. 5 102500/18.03.2010

Semaforului bl. 13A

S+P+4E

prefabricate

20

1977

Semaforului bl. 13 E

S+P+4E

prefabricate

15

1977

77. Mihai Viteazu , 7 4418/21.01.2010

M.Viteazu nr. 7B,sc.AB

P+4

prefabricate

10

1978

M.Viteazu nr. 9

P+10E

prefabricate

88

1978

M.Viteazu nr. 7, sc.ABC

P+10E

prefabricate

120

1978

M.Viteazu nr. 5, sc.B

P+10E

prefabricate

35

1978

78. C. Dumbrăvii bl. 22 95512/19.02.2010

C.Dumbrăvii bl.22

S+P+4E

prefabricate

40

1978

80. M.Viteazu nr. 20 998 /07.01.2010

M.Viteazu, 20, bl. P16

P+4E

prefabricate

34

1978

Președinte

Hermann GeroldContrasemnează Secretar

Nistoi/jMSrin Ilie