Hotărârea nr. 176/2011

HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 20 iunie -11 septembrie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 20 iunie -11 septembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 26.05.2011,

Analizând raportul nr. 28543/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. în perioada 20 iunie - 11 septembrie 2011,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin.3 și art. 17 alin.l lit. a, b și c din Legea nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale art. 4 lit. c și e, ale art. 9 lit. c și d din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A Sibiu, în perioada 20 iunie - 11 septembrie 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 26.05.2011.

Președinte

Herrftann Gerold


Contrasemnează

Secrerar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.jț la HCL nr. /2011


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU Sibiu - Rasinari

ITINERAR : SIBIU (CIMITIR', - RASINARI - retur

STĂTU : CIMITIR MUNICIPAL - CIMITIR EROI - HAN DUMBRAVA - MUZEU I - MUZEU II -ORACA- FABRICA DUMBRAVA - INTRARE RASINARI • RASINARI

AUTOBUZ

TRAMVAI

SIBIU

RASINARI

SIBIU

RASINARI

5:30

6:00

5:00

5:30

6:30

7:00

6:00

6:30

7:30

8:00

7:00

7:30

8:30

9:00

8:00

8:30

9:30

10:00

9:00

10:30

11:00

Se

Retrage

11:30

12:00

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

1.5:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

1.7:00

17:00

17:30

17:30

18:00

18:00

18:30

19:00

Se retrage

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:40

23:05

23:35

24:00

24:30

Se retrage

L = 21 km

L = 21 km

Curse =19

Curse - 9

Ore = 19h

Ore = 9h

Total km~

399_________

Toi al km=

189

5:30 Rasinari -> la ora 5:50 de la statia "Dunibrava'‘se incadreazape traseu 13/2 :

5:45 Rasinari -> de la statia “Cimitir” se incadreazape traseul 1/1;

6:00 din Rasinari la ora 6:22 de la statia “Cimitirul Eroilor” se incadreaza pe traseul 14 efectuând o semictirsa pana la Libra (dublura la 14/4);

15:45 “Cimitir” -> 16:15 Rasinari;

16:45 “Cimitir”-> 17:15Rasinari;

Sambata - Duminica

AUTOBUZ

SIBIU

RASINARI

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

Se retrage

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Se retrage

L- 21 km Curse — 5 Ore = 5 h

Total km = 105

TRAMVAI

SIBIU

RASINARI

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

'17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Se retrage

L- 21 km

Curse- 8

Ore = 8 h

Total km = 168

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

DE LUNI PANA DUMINICA

TRASEU 22

Itinerar:

Dus:Gara-Magheru-Constitutiei-C:Coposu Calea Dumbrăvii -Rasinari - Păltiniș întors: Păltiniș Rasinari - Calea Dumbrăvii - C:Coposu - trece pe sub podul gării - Gara

LUNI - DUMINICA

SIBIU

22

PĂLTINIȘ

7:00

9:00

11:00

13:00-13:30

16:00

17:30

19:30

----

SE

RETRAGE

Qia-t ti-

Dus:

Gara; Nufărul; Piața Aurel Vlaicu; TURSIB3;

Dumbrava; Rasinari; Curmătură; Arena Platos; Păltiniș ;

întors: Păltiniș; Arena Platos ; Curmătură ; Rasinari; Dumbrava ;TURS1B1 ; Piața A: Vlaicu 1 ; Teatru ; Gara ;

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 118

ITINERAR

DUS: GUSTERITAfCEMA) - STR.PODULU1 - CALEA GUSTER1TE1 - B-D1JL COPOSU -

STR.A SAGl.TNA - SOS.ALBA TULIA - STR.SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR.BAR CELONA- STR. EUROPA UNITA - SOS. ALBA JULIA - STR.A.SAGUNA

- B-DUL C. COPOSU- CALEA GUSTERJTEI - STR.PODULUI -GUSTERITAfCEMA)

LUNI - VINERI

118

GUSTE RIT A

CONTINENTAL

6:10

6:45-7:15

7:50

SE RETRAGE

14:10

14:45-15:15

15:50

16:30

17:10

SE RETRAGE

22:10

22:45-23:15

23:50

SE RETRAGE

L = 23,2 km

Curse - 4

Ore = 6 h 20 min

Total Km - 92,8

SAMBATA

_____________118_____________

GUSTERITA   CONTINENTAL

6:10                 6:45-7:15

7:50

SE RETRAGE

18:10               18:45-19:15

19:50

SE RETRAGE

L = 23,2 km

Curse — 2

Ore = 3 h 20 min

Total Km= 46,4

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiel

Legaturi cu alte trasee

Durata do ia capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

■KHH

SC-Cbfitlriehlal

■ ' 11/112;116, 117   ■

1min

Pinului 1

10

1min

Harți ng

11, 111 -117

Zmla

Smardan 1

■     ' 10'

2min .

Biomin

........H.11V117

3min

Alimentara Gușteri ta 1

10

3min

Phoenlx M.P. 1

11,111-117

4min

Pod Gusterita 1

.10

S.mln

Aeroport 1

.11,112,116,117

5mln

Alecu Russo 1

10

6min

Vama

11, 112, 116, 117

Smln'

. . ..

10 ..... ?

Brhln

. Slmpa 1

11, 112, 116, 117

7min

Treboniu Laurean

10, 12, 115

9min

Metro

11, 112, 116, 117

8min:

E,e?r‘?a

10,12,115

11min

Bosch

10,11,111-117

9min

Parcul Tineretului

2, 5,10,12,13,17

12riiin

Plus

10, 11,111 • 114, 116

11 min.

Muîeul de stiinte.natu.rale

13miri

Polsibl

1,10. 11,111, 112. 114

12 min

Nufărul

2, 5, 10, 12, 13, 17, 22

14min

Alba lulia

1,10,11,111, 112, 114

,z 15mm

Mol

111. 112, H4

17min

Teatru

2,5,10,12.13,17,22

16min

Polslb 2

10, 11, 111, 112, 114

19mln

Spitalul Județean

2, 5, 10, 12, 13, 17

18 min

..... .'

10, 11, 111-1.17

21mln

Slmerom

2,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18; 115

19min

Tumlsor

11, 111-117

23mln

Balanța 3

10

21 min

Ambient;

■ .11,112.116; 11Ț ..

. 24min

A10CU.RUSS0 2

10

22min

Slmpa 2

11, 112,116, 117

25min

Pod Gusterita 2

10

23miri

. J^“L°p- .

11 j.12,4«, 117

26mih

AlimentaraGusterita 2

10

24min

25 min 27min 28min

Aeroport 2

Bricomat

SNR Rulmenți

SC Continental ■

11, 112, 116, 117

11, 112, 116, 117

11, 112, 116, 117 11,112,116,117

27min

28min "

29min

Smardan 2

A'™111,'-2

Cema

10

10

10

PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 117 ITINERAR DUS:

OBI - PIAȚA OBOR -STR.LUNGA - STR.GLAD1OLELOR - STR:RAULUI - STR:METALURGISTILOR~ STR: DISTRIBUȚIEI-STR:AUTOGARII - SOS: ALB A 1UL1A-STRSALZBURG - SC CONTINENTAL ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR: BARCELONA - STR:EUROPA UNITA- SOS ALBA IUL1A - STR:MALULU1 -STRCIBINULUT - STRRUSCIORULUT - STR:LUNGa PIAȚA OBOR - OBI

LUNI - VINERI

117

OBI

CONȚIN ENTAL

6:19

6:46*-7:15

7:42,

8:10

8:45

SE RETRAGE

14:19

14:46*-1S:15

15:42

16:20

17:00

17:40

18:20

SE RETRAGE

22:19

22:46*-23:15

23:45

SE RETRAGE

L - 20,2 km

Curse   ~ 6

Ore    = 7 h 53 min

Total Km = 121,2 + 12

’Nota: La orele 7:00, 15.00 si 23:00 autobuzul 117 va circula : SC Continental -Str: Barcelona - Str: Europa Unita - sos: Alba lulia - SNR Rulmenți: La orele 7:10, 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15,15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre oraș:

117

OBI

CONTINENTAL

6:19

6:46 *-7:15

7:45

SE RETRAGE

18:19

18:46*- 19:15

19:45

.SE RETRAGE


L ' = 20,2 km '

Curse   - 2

Ore    = 2 h 52 min

Total Km - 40,4 + 8


*Nota: Sambata si duminica la orele 7:00 si 19.00 autobuzul 117 va circula : SC Continental -str: Barcelona - str: Europa Unita - sos: Alba lulia - SNR Rulmenți: La orele 7:10 si 19.10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 si 19.15 va pleca spre oraș:

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi de la capatde linie

MMsl

OBI .

A’'’

1min

Obor 1

1

3min

4min

Terezian

Gladiolelor

1,16. 18, 115

1,16, 115

5min

7min

Piața Cibin 2

1,2,16,115

1, 16, 115

8min

Tehnica Noua

1,16, 115

9min

Algenia

1,16, 115

11min

Autogara II

1,16,115

12min

Mc Donald's

10,11,111-118

’ 13min

Turnisor

11, 111-118

15min

Ambient

11,112, 116, 118

16min

Simpa 2

11,112, 116, 118

17min

lomcoop

11,112, 116, 118

18mln

Aeroport 2

11,112, 116,118

19min

Bricomat

11,112, 116,118

21 miri

SNR Rulmenți

11,112, 116,118

22min

SC Continental

11,112, 116,118


Durata de ia capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

i SC Continental

11, 112,116,118

1 min

Harți ng

11, 111-118

2min

Biomin

11, 111 -118

3min

Phoenix M.P. 1

11,111 -118

5 min

Aeroport 1

11,112,116,118

6min

Vama

11, 112,116,118

8min

Simpa 1

11, 112,116,118

9min

Metro

11, 112,116,118

11min

Bosch-'

10,11,'111-118

14min

Polsib 3

1, 16, 115

15min

Mondex

'.A 1,16, -115   ....

16min

Scandia

1,16, 115

18min

......Piața Cibin 1

1,16, 115

I9min

îndes

1,16, 115

20min

Rus ciprul ui 2

1,16,18,115

21min

Gaz Metan

1,16, 18,115

23min

Obor 2

.......1

25min

OBI

1


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 116

ITINERAR

DUS: VALEA AURIE - CALEA POPLACI1 - str.MARAMUREȘULUI - sos. ALBA IULIA - str.

SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL -S(T.BARCELONA - str.EUROPA UNITA - sos.ALBA IULIA - str.MARAMUREȘULUI

- CALEA POPLAC11 - VALEA AURIE

LUNI-VINERI

116/1

116/2

VALEA

SC

VALEA       SC

AURIE

CONTINENTAL

AURIE CONTINENTAL

6:20

6:45-7:15

7:40

8:10

8:15              8:45

8:50

9:25

SE RETRAGE

SE RETRAGE

14:20

14:45-15:15

15:40

16:10

16:40

17:10

17:40

18:10

18:50

SE RETRAGE

22:20

22:45-23:15

23:40

SE RETRAGE

L = 17,8 km

L = 17,8 lan

Curse = 7

Curse = l

Orc = 8 h 20tni.n

Ore = 1 h lOmin

Total Km =124,6

Total Km = 17,8

S AM BATA

________116______________ VALEA       SC

AURIE    CONTINENTAL

620            6:45-7:15

7:40

SE RETRAGE

18:20           18:45-19:15

19:40

SE RETRAGE

L = 17,8 km

Curse ~ 2

Orc = 2 h 40 min

Total Km = 35,6

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capăt de linie

Denumirea ststtei

Legaturi cu alte trasee

Imin

Theodor Mihaly 1

5,15,16, 113

2min

PiâtaSadul

5,15,16; 113

3mln

Școala generala nr. 7

5,15,16, 113

5rnln

Cristianului

..:...... M . ./

6min

Hațegului

16, 17, 113

7mlrr.

Biserica Ștrand

16,17,113

9min

Mc Donald's

10,11,111 -118

lomin

.... 14 111-118.

12min

Ambient

11, 112, 117,118

13mln

Slmpa 2

11, 112, 117,118

14min

lomcoop

11, 112, 117,118

15mln

Aeroport 2,

11, 112. 117, 1'18

16mln

Bricomat

11, 112, 117,118

SNR Rulmenți

11, 112, 117,118

19 min

SC Continental

11, 112, 117,118


Durata de la capat de linie

Denumirea stației

Legaturi cu al te trasee

Imin

; SC Continental ;

Harting

11: 112, -117,118

11, 111 - 118

2mih.

•3 min

Biomin

Phoenix M.P. 1

11, 111 - 118

11, 111 - 118

5mln

Aeroport 1

11, 111, 112, 117, 118

6min

Vama

11, 111, 112, 117, 118

8mh ■.

9min

Simpa 1

Metro

11, 111,.112,H7, 118'

11, 111,112, 117, 118

11 miri

-Bqscn-

■ ; • T0,1J, 111 -118

12min

..Ț4/nin

15min

Plus

Maramureșului , Barsei

10,11,111,112,113,114, 118 '          . .,,16. 17.113              .

16,17,113

.„ 17.T" ...

18mln

Fizioterapie

Piața Talmaciu

5, 15. 16. 113

5,15, 16, 113

19min

Plata Sadu 2

5,15, 16,113

20 min

Theodor Mihaly2

5,15, 16, 113

22mln

Valea Aurie

5,14,15,-16,113


PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 115 ITINERAR DUȘ:

LIBRA - C.GUSTERJTEI - CONSTITUȚIEI - ABATORULUI - TG. FÂNULUI - RUSCIORULU1 - LUNGA -GLAD1OLELOR - RÂULUI - METALURGISTILOR - DISTRIBUȚIEI - AUT0GAR1) - ALBA IULIA - STR. TURDA- STR.EUROPA UNI TA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON ■- BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - MALULUI -CIBINULUI - TG.FÂNULUI - TECLU - REGELE FERDINAND - MAGHERU - CONSTITUȚIEI -C.GUSTF.RITEI - LIBRA

LUNI - VINERI

__________________115__________________

HOTEL LIBRA EUROPA UNITA

5:45*                 6:20-6:43*

7:1 5

SE RETRAGE

13:40*                14:20-14:43*

15:25

16:45

SE RETRAGE

21:40*                22:20-22:43*

23:20

SE RETRAGE

L      = 22,7 km

Curse = 5

Ore    ~ 7h 25 min

Total K.rn ~ 113.5 km + 2,6 km

La orele marcate cu (*) circula 2 autobuze

La cursa cu plecare Ia ora 22.43 din “Europa Unita” autobuzul de pe 115 isi prelungește itinerariul pana la CEMA(Libra2-Calea Custeritei-str.Poduhii—CEMA)

115

HOTEL LIBRA EUROPA UNITA

5:45

6:20-6:43

7:20

7:58

8:40

SE RETRAGE

1.3:40

14:20-14:43

15:25

16:08

16:40

SE RETRAGE

21:40

22:20-22:43

23:20

SE RETRAGE

L      = 22.7 km

Curse   - 5

Ore    = 7h 35 min

Total Km = 113.5 km

Duminica circula pana la ora 16.40

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

I Durata.de la

Legaturi do la capat de linie

capat de linie

Denumirea statici

Libra 2     ■

1min

Treboniu Laurean

10, 12, 118

2min

Electrica.

. 10, 12, 118

4min

Abatorului

2,18

6mîn.

. Rusciorului 2

7min

Gaz Metan

1, 16, 18, 117

Șmin

Terezian

1,16, 18, 117 •

9min

Gladiolelor

1. 16, 117

lOrnin ■

2 ... «ro-.......;.

1.a1®.-117

1 2min

Piața Cibin 2

1,16, 117

13mir.

Tehnica Noua

. . ■■R’R

14min

Algenia

1, 16, 117

16min

Autogara II

1,16,117

17min

Mc Donalcfs

10, 11,111 - 118

18min

Tumisor

11, 111 -118

20min

Ana Oii

111, 113, 114

21min

Brandl 2

111, 113,114

22min

Ambient 3

111, 113, 114

23min

•SI®?2

111, 113, 114

24min

Takata

111, 113, 114

2Smin

Phoenix M.P 2

111,113,114

26min

Aeronamic

111, 113, 1.14

27min

Harting

-11, 111 -118

28min

Biomin

11, 111 -118

29min,

Atlanta

m. 113, H4

[ Durata de                                                        |

ia capat de linie

Denumirea statici

Legaturi de la capat dc linte

imin

Aeronamic

111,11.3,114        ■

111, 113, 114

/ 2mi.n ;

’ ■ '■

Harting

11, 111 -118

3min

Biomin

11,111 - 118

...4rlin

Phoenix M.P 1 ..... -

1< 111 - 118

5min

Siemens

111, 113, 114

' 6min

7min

. Srnin

12min

• i ■ • r • ■

. ... Ki"zo 1

Ambient 2

Brandl 1

Bosch

111.113.J14   '

111, 113, 114

111,113,114

15min

16min

polslb3

Mondex

1, 16, 117

1, 16, 117

l-Țrnîn 19min

Scandia

Piața Cibin 1

,,    ,         1, 16. 117 _

1, 16, 117

20min

21min

îndes

Libertatea

1, 16, 117

2, 18

22min

24min

. ApoJJo

BRD

1 îs.........

2, 18

26min

: . Șimercm

/2, 5, 10,12,13,1 5,1’,18,118

27min

Libra 2

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 114

ITINERAR

DUS:

IRMES - ȘTEFAN CEL MARE - SEMAFORULUI - M11..EA - SAGUNA - SOS.ALBA IUL1A- STC.TURDA -

STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR TURDA - SOS ALBA IULIA - SAGUNA

V.MI LEA- SEMAFORULUI - ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

LUNI-VINERI

114

IRMES

EUROPA UNITA

5:45*

6:20-6:43*

7:15

7:48

8:42

9:30-9:58

10:45

11:28

J2;15

12:58

13:45*

14:20-14:43*

15:30

16:08

16:45

17:18

18:00

18:38

19:15

19:53

20:30

21:08

21:50*

22:20-22:43*

23:15

SE RETRAGE

L      = 23.2 km

Curse -12

Ore     - I7h 30 min

Total Km = 278,4

La cursele marcate cu (*) vor circula cate doua autobuze

114

IRMES

EUROPA UNU A

5:50

6:20-6:43

7:15

SE RETRAGE

13:50

14:20-14:43

15:15

SE RETRAGE

21:50

22;20-22:43

23:15

SE RETRAGE

L =

23.2 km

Curse = 3

Ore = 4h 15 min

Total Km = 69.6

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de

la capat de Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee linie

Irmes 2

2,112

Inii n

Hidrosic      J

2, 112

2min

Can. Independenta II

2, 112

• •

. 4min

Piața Vasile Aaron

2. 14, 15, 112

5min

Liceul Energetic

2, 14. 15, 112

Smifi

• Moldpyeanu _

<     2, 11, 112

10min

Politie

2, 11, 112

........ •

13min

Mol

111,112,118

14min

Polsib 2

10, 11, 111, 112,118

I6niin

Mc Dpnald's

10,11,111 -118

17min

T urnisor

11, 111 - 118

19min

Ana Oii

111,113/115

20min

Brandl 2

111, 113,115

21min

Ambient 3

111, 113, 115 /

22min

Kinzo 2

111, 113, 115

23niin

Takata

111,113,115

24min

Phoenix MP 2

111, 113, 115

25min

Aeronamic

11,111 113,115

26min

Harting

11,111 - 118

27min

Biomin

11,111118

28min

Atlanta


Durata de la capatde linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Atlanta

111, 113, 115

Irriih

Aeronamic

........

• .        . •*     •'‘/'ve        V'-’          m.'.

111,113,115

2 min

Harting

11, 111-118

3 min

/      Biomiri

11,111 -118

........

4 min

Phoenix M.P 1

11,111-118

• ■

5 min

-- ,      , ’          IZ’

Ș.iem e rt s        :

111,113,115

6min

Kinzo 1

111,113, 115

7min

Ambient 2

111,11’3, 115.

8min

Brandl 1

111,113, 115

12min

Bosch

10, 11, 111 ■ 118

13min

Plus

10, 11, 111,112, 113, 116, 118

. 14min

Polsib 1

1, 10, 11, 111,112, 118

v.'tS -■

t . ... ......•-                 ••     .......• -

... ... ... . .. ' '

1 5min

Alba lulia

1, 10, 11, 111, 112, 118

18niin

Cofetăria Aida

2,11. 112

19min

Miraslau

2, 11, 112

21min

:PecoMilea

• 2,11, n 2 ”

23min

Cofetăria Narcisa

2, 14, 15, 112

25min

Sanitas Vasile Aaron

.2, 14, 15, 112

26min

Bl. Independenta II

2, 112

27min

Independenta II

.2,112

28min

Irmes 2

2,112


PROGRAM DE CIRCI; LAT IE

TRASEU 113

ITINERAR

DUS;

VALEA AURIE - CALEA POPLACII - STR. CRISTIANULUI - STR.MARA MUREȘ ULUI - SOS.ALBA IULIA - STR. TURDA - STR. EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ALT ANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA -STR.MARAMURESULUI-STR. CRISTIANULUI - CALEA POPLACII - VALEA AURIE

LUNI - VINERI

113

VALEA AURIE      EUROPA UNITA

5:50*

6:20 - 6:43*

7:15

7:43

8:15

SE RETRAGE

15:20

13:18

13:50*

14:20-14:43*

15:10

15:40-16:08

16:40

17:08

17:40

SE RETRAGE

21:50

22:20 • 22:43*

23:15

SE RETRAGE

L       = 18,7

km

Curse = 7

Ore = 8 h 40 min

Total Km = 130.9 km

La orele marcate cu (*) circula 2 autobuze

113

VALEA AURIE EUROPA UNITA

5:50

7:10

6:20-6:43

SE RETRAGE

13:50

15:15

14:20-14:43

SE RETRAGE

21:50

23:10

22:20-22:43

SE RETRAGE

L

= 18.7 km

Curse

= 3

Ore

= 4 h

Total Km - 56.1

km

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de ia capat de (inie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

imin

Theodor Mihaly 1

5,15,16,116

Zmin

Piața Sadul

5,15,16316

3min

Școala generala nr. 7

5,15, 16, 116

5min

Cristianului

16, 116

6min

Hațegului

16,17, 116

7min

Biserica Ștrand

16,17,116 a:

10, 11, 111 - 118

: 9min

Mc Donald’s

10min

fumisor

.. li. 111-118     .

12min

Ana Oii

111, 114, 115

13min

Brandl2

111, 114, 115

14min

Am bient 3

111,114,115

iSmîn

Kinzo 2

111, 114, 115 .

16min

Takata

111, 114,115

17min

Phoenix M.P 2

111, 114, 115

18min

Aeronam ic

111, 114, 115

19min

Harting

11, 111-118

20min

Biomin

11, 111• 118

21min

Atlanta


Durata de

la capat de Denumirea sfadei Legaturi cu alte trasee linie

' ■ .........

imin

Aeronamic

111, 114,115

Zmin

Harting

- .1.,                               ...

11.111-118

3min

Biomin

11,111-118

4iȚiin .

_ Phoenix M.P 1

11. 111 - 118

5min

Siemens

111, 114, 115

©miri

Kinzo 1

. .17.1,11A 115      _

7min

Ambient 2

111, 114, 115

3min

Brand! 1

111,114,115

12min

Bosch

10, 11, 111 -118

13min

Plus

10, 11, 111, 112,' 114, 116, 118

15min

Maramureșului

16,17,116

16min

Barsei

16.17,116

18min

Fizioterapie

5, 15, 16, 116

19min

Piața Tălmăciți

5, 15, 16, 116

20min

Piața Sadu 2

5, 15, 16, 116

21 min

Theodor Mihaly 2

A A   5.15,16,115

23min

Valea Aurie

5,14,15,16,116


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 112

ITINERAR

DUS: IRMES - str.STEFAN CEL MARE - str. SEMAFORULUI - B-dul V. M1LEA - str. SAGUNA - sos.

ALBA 1ULIA- str. SALZBURG • SC CONTINENTAL

ÎNTORS: SC CONTINENTAL - str. BARCELONA - str. EUROPA UNITA - sos. ALBA IUI-IA - str. SAGUNA- B-duJ V.MILEA- str.SEMAFORULUl-str. ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

LUNI - VINERI

112/1

112/2

IRMES

SC

IRMES

SC

CONTINENTAL

. CONTINENTAL

6:10

6:45*-7:15

5:27

5:57

7:45

8:15

...

8:50

14:10

15:45 16:55 18:05

22:20 23:45

SE RETRAGE

14:45*-1.5:15

16:20

17:30

SE RETRAGE

22:48* - 23:15

SE RETRAGE

SE RETRAGE

L = 22,5 km Curse = 6

Ore = 8 h

L = 22,5 km

Curse = 0.5

Ore - 30 min

Total Km =

135+12

Total Km= 11,25

'Nota: La orele 7:00,15:00 si 23:00 autobuzul 112/1 va circula : SC Continental - str.

Barcelona - str. Europa Unita-sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10, 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15,15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre oraș.

112

1RMES

SC CONTINENTAL

6:20

7:45

6:48*-7:15

18:20

19:45

SE RETRAGE

18:48* - 19:15

SE RETRAGE

L      =22,5 km

Curse   = 2

Ore    = 2 h 50 min

Total Km = 45+4

*Nota: Sambata si duminica la ora 7:00 autobuzul 112 va circula : SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 va pleca spre oraș.

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capatde Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee


linie

...... .A114.........

imin

Hidrosib

2,114

2m|n

Cantina independenta II

2.114   .

4min

Piața Vaslle Aaron

2, 14, 15, 114

Liceul 'Energetic

a ^,/ii4

8mln

Moldoveanu

2,11,114

Politie

. 2.11.11 +

13min

Mol

111, 114, 118

I4min>

P?l3ib..?

10, 11, 111,.114, 118

l6min

Mc Oonald's

10. 11, 111 -118

. , 17mln

Tumisor

;. 11.111 :.1.18.W1

19mln

Ambient

11, 116, 117,118

20 min .

Slmpa 2

11,:116, 117, 118

21 min

lomcoop

11. 116, 117, 118

,22mln

Aeroport 2

11, 116, 117, 118:'». ;

23mln

Bricomat

11,116,117, 118

■ 25min

SNR Rumenii

11,"116, 117. 118

26 min

SC Continental

11, 116, 117, 118


Durata de la capat de linte

Denumirea stafiei

Legaturi cu alte trasee

SCCohtlnanW-.

1min

Harting

11, 111 - 118

2mln

Biomiri

11, 111 ■ 118

.ni;;;- ...... •■■■■         .............•      .....

3min

Phoenix M.P. 1

11, 111 - 118

Smln

. A?!2P?rt 1

... . I.1.-               116......

6min

Vama

11,116,117,118

jmm .'

..........Slmpa 1

11.116, 117.118      .

9mln

Metro

11,116,117,118

1 imiți'

Iii .....9osch

...

12min

Plus

10, 11,111, 113, 114, 116, 118

: I3min. .

Pnfsib.1

A: • J .1,10,11, 111,114, 1 18

14min

AJbalulla *

1, 10, 11, 111, 114, 118

17mln

Cofetăria Aida

2,11,114

l8min

MlrâSlâu

2.11, 114

. RȘmin

PecoMilea

L 11,.1.14 .     ■

22min

Cofetăria Narcisa

2, 14, 15, 114

24minr

Sanrtas Vaslle Aaron

2,14,15,114

25min

Blocuri Independenta II

2. 114

26mln

Independenta II

2,114

27min

Irmes 2

2, 114


program de circulație

TRASEU 111

ITINERAR

DUS:

CIMITIR - CALEA DUMBRĂVII - ȘIRETULUI - CALEA CISNADIEI - RAHOVH - MVITEAZU - CALEA DUMBRĂVII - PIAȚA UNIRII - A.SAGUNA- ALBA IULIa - STR. TURDA - EUROPA UNITA - LYON -BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - EUROPA .UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IUUA - A.SAGUNA - PIAȚA UNIRII - CALEA DUMBRĂVII • M VITEAZU - N.IORGA - CALEA CISNADIEI - ȘIRETULUI - CALEA DUMBRĂVII-CIMITIR.

LUNI-VINERI

111

CIMITIR

EUROPA UNITA

5:37*

6; 20-6:43*

7:12

7:43

8:20

SE RETRAGE

13:37*

14:20-14:43*

15:22

16:03

16:32

17:08

17:45

SE RETRAGE

21:42*

22:20-22:43*

23:15

L = 22,5

Curse = 6 Ore = 8h 16' Total Km =135

La orele marcate cu (*) circulai autobuze

111

CIMITIR

EUROPA

UNITA

5:47

7:15

6:20-6:43

SE RETRAGE

13:47

15:15

14:20-14:43

SE RETRAGE

21:47

23:15

22:20-22:43

SE RETRAGE

L = 22.5

Curse “ 3 Ore--=41124’

Total km =67,5

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat dc linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

Durata rle la tapai de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

efirniflr 7

Atlanta

113, 114, 115

1min

Șiretului 1

1

■ 1 min

Aeronamic

113, 114, 115.

.$ i        .«’

. .......2nlin. ...

Ciresica 1

..... -........ -,, ■.

BK .

2min

Harting

11,112- 118

3mrn

Calea Cisnadiei

1,14,15

. 3 min

Biomin

■11,112-118

4min

Interex

' 1,14.15

4min

Phoenix M.P 1

11,112-118

5min

Piața Rahova 1

1. 12, 14, 15

.....6mi'’......

. . ' Siemens.......

113,114,115

. 7min

cofetăria Primăvara

.     1.^45;;. .

6min

Kinzo 1

113,114,115

9min

Piața Aurel Vlaicu 1

1, 12, 13, 22

7min

Ambient 2

113,114,115

10min

cec

1,12,13

8min

Brandl 1

113, 114, 115

15min

Mol

112, 114, 118

' 12min ..

Bosch

10, 11, 1.12 -118

16min

Polsib 2

10,11, 112,-114,118

1 3min

Plus

10, 11. 112, 113, 114, 116, 118

18min

Mc Donald's

10,11,   112-118

14min

Polsib 1

1. 10, 11, 112, 114, 118

19rnm

Turhișor

11. î 12 -118

15min

Alba lulia

1,10, 11. 112, 114, 118

21min

22min '

Ana Oii

Brand! 2

113, 114, 115

113,114, 115

20min

22min

Lomonosov

Bloc 1 M. Viteaza

•••.•, 1, 12, 13 . .

1. 12

23min

24min

Ambient 3

Kiruo2

113, 114, 115

' 113,114, 1,15

23i'nin . ■

24min

Bloc 9 M. Viteaza

Nicolae lorga

...   1,12......., _

1. 14

25min

26mln.

27min

Takata

Phoenix M.P 2 Aeronamic

113, 114, 115

113,114,115

113, 114, 115

26min.

27min

2Smin

Ciresica 2

Șiretului 2

Cimitir 2

1. 14

1,14

1,13,14 .

28min

Martin g

11,112-118

29min

30mln

Biomin

Atlanta .

11,112-118

Program de circulație Traseul 18 Gara - Piața Cluj - Tiglari

ITINERAR

Dus: Gara •- str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Panului - str. Rusciorului- str. Lunga - str.Reconstrucției - str.Kogalniceanu - str.Magheranului - str. Tiglari - Tiglari blocuri

întors: Tiglari blocuri - str Tiglari - str.Magheranului - str. Kogalniceanu - str,Reconstrucției - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Constituției - pe sub podul gării - Gara,

LUNI-VINERI

18/1

18/2

18/3

Gara

Tiglari

Gara

Tiglari

Gara

Tiglari

5:07

5:38

5:26

5:58

5:46

6:18

6:06

6:38

6:26

6:58

6:46

7:18

7:06

7:38

7:26

7:58

7:46

8:16

8:06

8:35

8:26

8:36

9:05

9:06

9:35

9:36

10:05

10:06

10:35

10:36

11:05

11:06

11:35

11:36

12:05

12:06

12:35

12:36

13:05

13:06

13:38

13:26

13'58

13:36

14:18

14:06

14:38

14:26

14:58

14:46

15:18

15:06

15:38

15:26

15:58

15:46

16:18

16:06

16:38

16:26

16:58

16:46

17:18

17:06

17:35

17:26

.....

17:36

18:05

18:06

18:35

18:36

19:05

19:06

19:35

19:36

20:05

20:06

20:35

20:36

21:05

21:06

21:31

21:36

22:05

21:53

22:21

22:40

23:05

23:08*

23:31

23:40

23:57

23:47

Nr. curse = 7

Nr. curse =

Nr. curse =

18T>" ’

Ore traseu = 7h

Ore traseu

= 18h 501

Ore traseu

= 1Sh 09'

Total km = 88,9

Total km =

241,3

Total km =

234,95 + 6,3

Lungime/cursa Gara - Tiglari - Gara

= 12,7 km

Lungime/cursa Tiglari - Compa - Sembraz - Tiglari

= 17 km

Dubluri:    6:18 Tiglari - Compa - Sembraz: 7:08 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

14:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

Nota: Autobuzul 18/3:

 • -  la ora 22:21 din Tiglari va circula pe itinerariul: Tiglari... Gara - B-dul Magheru - s(r.Constitutiei - Podul Gării - str.Strungului - COMPA - str.H. Coanda - Sembraz.

 • -  Ia ora 23:08 va pleca pe itinerariul: Sembraz - H.Coanda - COMPA - Principatele Unite -Otelarilor - Macaralei - Calea Gusteritei - giratoriu Costitutiei/Coposu - pe sub Podul Gării -Gara -... - Tiglari

  18/1

  18/2

  Gara | Tiglari

  Gara |

  Tiglari

  5:24

  5:53

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:23

  11:01

  10:53

  11:31

  11:23

  12:01

  11:53

  12:31

  12:23

  13:01

  12:53

  13:31

  13:23

  14:01

  13:53

  14:31

  14:23

  15:01

  14:53

  15:31

  15:23

  16:01

  15:53

  16:31

  16:23

  16:41

  16:53

  17:31

  — -

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:30

  22:50

  23:40

  23:57

  — -

  Nr. curse =

  19

  Nr curse =

  6,5

  Ore traseu

  = 18h

  Ore traseu

  = 6h

  Total km =

  241,3

  Total km =

  82,55


  18/1

  Gara

  Tiglari

  5:24

  5:53

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:53

  11:31

  11:53

  12:31

  12:53

  13:31

  13:53

  14:31

  14:53

  15:31

  15:53

  16:31

  16:53

  17:31

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:50

  23:07

  Nr, curse = Ore traseu

  18____

  = 17h43'

  Total km =

  228,6


  STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


  Durata de ia capăt de linie

  Denumirea statiei

  Legaturi cu alte trasee

  1 min

  BRD

  2, TIS

  L’ ■             . ■ ■

  5min

  Rusciorulul 2

  1,16,115, 117

  ÎL:.

  7mln

  Terezlan

  1,16, 115, 117

  Ou

  1 imin I

  Kiev


  Purata de

  la capăt de Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee linie


  1min


  3min


  6min

  i

  Smin


  Bariera Țiglari 1


  Câmpului 1


  Kogalnlceanu


  ____:___


  Strada Lunga


  12m in


  Libertatea


  Câmpului 2

  14min

  ■_______

  16mln

  Bariera Tiglari 2

  __


  I4min I Constituției


  2,115


  15  16min j;


  Gara


  2, 5, 13, 15, 17, 22


Program de circulație Traseul 17 Ștrand - Gara

ITINERAR

Dus: Ștrand - str. V. Carlova - str. Maramureșului - str.Moldovei - str. Transilvaniei - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul Coposu - pe sub podul gării - Gara

întors: Gara - str.G-ral Magheru - str.Constitutiei - B-dul Coposu - Piața Unirii - B-dul.Victoriei - str.Transilvaniei - str.Moldovei - str.Maramureșului - str.V,Carlova - sens giratoriu str. Carlova la intersecția cu str. Transilvaniei - Ștrand

LUNI - VINERI

17/1

17/2

Ștrand

Gara

Ștrand

Gara

5:30

5:48

5:48

6:06

6:10

6:28

6:25

6:48

6:50

7:08

7:15

7:32

7:30

7:48

7:51

8:08

8:10

8:30

8:30

8:50

8:55

9:15

9:20

9:40

10:00

10:25

10:45

11:10

11:30

11:55

12:15

12:40

13:00

13:05

13:25

13:25

13:48

13:48

14:06

14:10

14:28

14:25

14:48

14:50

15:08

15:10

15:28

15:30

15:48

15:50

16:10

16:10

16:30

16:35

16:55

16:55

17:15

17:20

17:40

18:00

18:25

18:45

19:10

19:30

19:55

20:15

20:40

21:08

21:30

21:48

22:10

22:30

23:00

23:30

23:50

Nr. Curse = 25

Nr. curse =

ii

Ore traseu = 18h 20'

Ore traseu

= 7h47'

Total km = 237,5

Total km =

104,5

Lunqime/cursa Ștrand

Gara-Ștrand = 10 km

Lungime/cursa Ștrand -COMPA- SEMBRAZ - Strand ■=

Dubluri: 6:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 7:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand 14:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand

17/1

Ștrand

Gara

6:10

6:40

7:10

7:40

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:10

12:40

13:30

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

20:50

21:20*

21:50

22:20

22:50

23:20

23:50

Nr. Curse = 17

Ore traseu = l7h 40'

Total km = 161,5

Nota: Duminica ultima plecare la ora 21.20 din statia “Gara”

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Program de circulație

Traseul 16

Valea Aurie - Terezian

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) — str. Ludos - Calea Poplacii - str. Cristianului - str. Maramureșului -str.Malului - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Terezian

întors: Terezian - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Râului - str.Metalurgistilor - str.Distribuției - str. Autogarii - sos. Alba lulia - str. Maramureșului - str. Cristianului- Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. Poiana

LUNI - VINERI

16/1

16/2

16/3

V.Aurie

| Terezian

V.Aurie

| Terezian

V.Aurie

Terezian

5:18

5:45

5:38

8:00

5:58

6:20

6:18

6:45’

6:38

7:00

6:58

7:20

7:18

7:45

7:38

8:00

7:58

8:20

8:07

8:28

8:50

8:58

9:20

9:28

9:50

9:58

10:20

10:28

10:50

10:58

11:20

11:28

11:50

11:58

12:20

13:10*(Uzina de apa)

12:28

12:50

12:58

13:20

13:18

13:45

13:38

14:00

13:58

14:20

14.18

14:45

14:38

15:00*

14:58

15:20

15:18

15:45

15:38

16:00

15:58

16:20

16:18

16:45

16:38

17:00

16:58

17:20

17:18

17:45

17:38

18:00

17:58

18:20

18:07

18:28

18:50

18:58

19:20

19:28

19:50

19:58

20:20

20:28

20:50

20:50

21:15

21:12

21:40

22:10

Se retrage

22:40

23:10

22:37

23:32

23:00

Nr. curse =

8

Nr. curse =

16.5

Nr. curse =

18

Ore traseu

= 7h 38’

Ore traseu

= 15h57'

Ore traseu

= 17h 34’

Total km =

110,2

Total km =

224,1

Total km -

241,2

Lungime/cursa Valsa Aurie -Terezian -Valea Aurie = 13,4 km

Lungime/cursa Terezian -Uzina de apa - Valea Aurie - Terez<an=16,4 km

Nota: De luni pana vineri, la cursa ai plecare la 6;45 dinTerezian.autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie .

pe luni pana joi, la cursa du plecare la 15:00 din Terezian,autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie .

Vineri , autobuzul 16/1 va pleca de la Uzina de apa la 13.10 si apoi din V.Aurie la 13.18

16/1

16/2

V.Au rie

| Terezian

V.Aurie | Terezian

5:58

5:58        6:20

6:20

6:50

6:58        7:20

7:20

7:50

7:58        8:20

8:20

8:50

8:58        9:20

9:20

9:50

9:58       10:20

10:28

10:50

10:58       11:20

11:28

11:50

11:58       12:20

12:28

12:50

12:58       13:20

13:28

13:50

13:58       14:20

14:28

14:50

14:58       15:20

15:28 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38

21:38 22:22

15:50 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

15:58

Nr. curse =

17

Nr. curse = 10

Ore traseu

= 17h 2'

Ore traseu = 10h

Total km =

227,8

Total km = 134


16/1

V.Aurie

Terezian

6:38

7:00

7:38

8:00

8:38

9:00

9:38

10:00

10:38

11:00

11:38

12:00

12:38

13:00

13:38

14:00

14:38

15:00

15:38

16:00

16:38

17:00

17:38

18:00

18:38

19:00

19:38

20:00

20:38

21:00

21:38

22:00

22:22

Nr. curse = 16

Ore traseu = 15h 44'

Total km= 214.4


ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Durata de la capatde linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte traseeDurata de

la capat de Denumirea statiei linie

Legaturi cu alte trasee

; St -      ..

1min I      Gladiolelor      I     1,116,117

4min |      P-ta Cibin 2      |      1,115,117

I                                                                                     ' ■

10min   |    Maramureșului

13min   |      Fizioterapie

I5min        PiataSadu2

17,113,116

5, 15,113, 116

5, 15,113, 116

18min          Valea Aurie

5,14,15, 113,116


Program de circulație

Traseul 15

Valea Aurie - Shopping City - Gara

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Avrig - str. Argeșului - Calea Dumbrăvii - str. Gh.Dima - str. Rahova - Shopping City - XXL - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - str. Balea - str. H.Oberth - pe sub podul gării - Gara

întors: Gara - str. g-ral Magheru - str. Constituției - str. Balea - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - Shopping City - XXL - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu ~ Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. Poiana

LUNI - VINERI

15/2

15/1

15/3_________

5/4

■ , , ■ ■

V.Aurie

| Gara

V.Aurie | Gara

V.Aurie

| Gara

V.Aurie

Gara

...

5:27

5:47

5:28

6:07

5:48        6:27

6:08

6:47

6:28

7:07

6:48

7:27

7:08        7:47

7:28

8:07

7:48

8:27

8:13

8:57

8:18

8:43

9:27

9:13

9:57

9:43

10:27

10:13

10:57

10:43

11:27

11:13

11:57

11:43

12:27

12:13

12:57

12:43

13:27

13:13       13:47

13:28

14:07

13:48

14:27

14:08

14:47

14:28       15:07

14:48

15:27

15:08

15:47

15:28

16:07

15:48       16:27

16:08

16:47

16:28

17:07

16:48

17:27

16:58

17:28

18:00

17:43

18:27

18:13

18:57

18:43

19:27

19:13

19:57

19:43

20:27

20:13

20:57

20:43

21:27

21:13

21:57

21:38

22:30

22:05

22:37

22:30

23:10

23:03

23:35

...

23:41

Nr. curse =

13

Nr. curse = 5

Nr. curse =

13

Nr. curse =

12

Ore traseu

- 18h 13’

Ore traseu = 6h 15

Ore traseu

= 18h8'

Ore traseu

= 16h 50'

Total km =

269.1

Total km = 103,5

Total km =

269,1

Total km =

248,4

Lungime/cursa Valea Aurie -

Gara - Valea Aurie = 20,7 km

15/1

15/2

15/3

V.Aurie | Gara

V.Aurie | Gara

V.Aurie | Gara

5:25        5:57

7:13        7:57

9:13        9:57

10:43       11:27

12:13       12:57

13:43       14:27

15:13       15:57

16:43

5:42

6:13        6:57

8:13        8:57

9:43       10:27

11:13      11:57

12:43      13:27

14:13      14:57

15:43      16:27

17:13      17:57

19:13      19:57

21:13      21:57

23:03      23:35

10:13       10:57

11:43       12:27

13:13       13:57

14:43       15:27

16:13       16:57

18:13       18:57

20:13       20:57

22:00       23:10

23:41

Nr. curse = i

Nr. curse = 11

Nr. curse = 8

Ore traseu - 1T h 18'

<5re traseu = 17h 46’

Ore traseu = 13h 28'

Total km = 144,9

Total km = 227,7

Total km = 165,6


15/1

15/2

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

...

5:42

5:25

5:57

6:13

6:57

7:13

7:57

8:13

8:57

9:13

9:57

10:13

10:57

11:13

11:57

12:13

12:57

13:13

13:57

14:13

14:57

15:13

15:57

16:13

16:57

17:13

17:57

18:13

18:57

19:13

19:57

20:13

20:57

21:13

22:10

22:13

22:45

22:41

...

...

Nr, curse :

g

Nr curse =

9

Ore traseu

- 17h 16'

Ore traseu

= 17h 3'

Total km =

186,3

Total km =

186,3


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

7'^7

Legaturi cu alte trasee

1min

Theodor Mihaly 1

5, 16, 113, 116

.      .5, 16, 113, 116       .....

3min

Școala Generala nr. 7

5. 16, 113, 116

4mîn .,

......y

6min

■■ '             . .7

9min

Școala Generala nr. 16/1

Calea Cisnadiei

t - ...........14*     .......a:<

1,14, 111

................

. 1,14.111.........

11min

Piața ftahova 1

1,12, 14, 111

. 12min

. , , Vașne NQlMj/.

■;     '.14„...       ■.■ ?

14min

Mobexpert

.1 Smin

Sbopping City

77              . ...

17mln

XXL

. JSmi.n... .

.£îfelaria Narcisa

...... ?, U,U2 r,4   .

21min

Sanitas Va sile Aaron

2, 14, 112, 114

22min

Comsilcost

........................

23min

Ceferiștilor 2

24mih T'

Trei Stejari II.........

26min

/ 27mi,t

28min

Motto Vello . . Stmerom .. ■

Gara

2,5, 10, 12, .13,,17, 18, 115, 1,13

2, 5, 13, 17. 18, 22


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

■•2; 5; 13, 1?. 18 22

2min

'■/: 3>nm

 • 5 min

 • 6 miri

 • 7 min /amin '

Cer s'.Cutiei

PoliclinicaStomatologica Trei Ștejari 1 Ceferiștilor 1     .

Viaduct Vasile Aaron

Plata vasile-Aaron

18 ■MHI 2,14,112.114

Smin

Liceul Energetic

2. 14,112,114

11 min

.../. ■ Mqfeexeirț. ...

1 2min

Shopping City

14min ...

XXL ,

-:/:

16min

' 17mlr>

18min

Vasile Mii ea 2 Piata.Rahdva 2 Cofetăria Prim avara

'. ;iij4/<WT

1, 12, 111

■20min,,

... Pls'ța Aurel Vlajcu 2.

.. .7iS.?2,„A;

21min

Mihail Sebastian

13

23min

șboala-Gepocila.nr. .16/2

ISHHH

25min

Fizioterapie

5,16.113,116

. 26min .

PiațăTalmaciu.....

5, 16; 113,116

27min 2 8 min

Piața Sadu 2

, ^Thepâor Mif|,âly2,

. 5,16,113.118

3 Om in

Valea Aurie

5, 14, 16, 113. 116


Program de circulație Traseul 14 Valea Aurie - Hotel Libra

ITINERAR

Dus: Valea Aurie (str. Poiana) - str. Ludos - Calea Dumbrăvii - str. Gh. Dima - str. Rahova - str. Semaforului - str. Henri Coanda - str. Principatele Unite - str. Otelarilor- str. Macaralei - Hotel Libra

întors: Hotel Libra - Calea Gusteritei - str. Stângului - str. H Coanda - str. Semaforului - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Valea Aurie

LUNI - VINERI

14/1

14/2

14/3

14/4

Valea Aurie Hotel Libra

Valea Aurie Hotel Libra

Valea Aurie Hotel Libra

Valea Aurie Hotel Libra

5:32         5:59

6:40         7:19

8:05         8:54

9:35        10:24

11:05       11:54

12:35       13:19

14:00       14:39

15:20       15:59

16:40       17:20

18:00       18:40

19:20       20:00

20:40       21:20

22:00       22:27

5:46        6:19

7:00        7:39

8:06

13:05       13:39

14:20       15:05*

15:40       16:19

17:00

6:00         6:39

7:20        7:59

8:35        9:24

10:05       10:54

11:35       12:24

13:20       13:59

14:40       15:19

16:00       16:40

17:20       18:00

18:40       19:20

20:00       20:40

21:20       22:05

22:30       23:10

23:32

5:39

6:20         6:59

7:40        8:24

9:05         9:54

10:35       11:24

12:05       12:54

13:40        14:19

15:00       15:39

16:20        16:41

Nr. curse = 12,5

Nr. curse = 5

Nr, curse = 13

Nr. curse = tJ

Ure traseu = 16h55'

lOre traseu = 6h 15'

Ore traseu = 17h 32'

Ore traseu = I1h 2

Total km = 225

T otal km = 90

Total km = 234

Total km = 144

Lungime/Cursa Valea Aurie - Hotel Libra - Valea Aurie = 18 km

DUBLURI:

6:24 CIMITIR - LIBRA

15:05 LIBRA - VALEA AURIE

14/1

14/2

Valea Aurie | Hotel Libra

Valea Aurie | Hotel Libra

6:00

6:29

7:00

7:29

8:00

8:29

8:20

8:50

9:00

9:30

9:30

10:10

10:10

10:50

10:50

11:30

11:30

12:10

12:10

12:50

12:50

13:30

13:30

14:10

14:10

14:50

14:50

15:20

15:30

16:10

16:10

16:50

16:50

17:30

17:30

18:00

18:00

18:29

— -

...

19:00

19:29

20:00

20:29

21:00

21:29

22:15

23:10

23:37

Nr. curse - 7,6

Nr. curse = 15

Ore traseu = 9h 40'

Ore traseu = 17h 37'

Total km = 135

Totai km = 270


14/1

14/2

Valea Aurie | Hotel Libra

Valea Aurie |

Hotel Libra

6:00           6:29

7:00           7:29

8:00           8:29

9:00           9:30

9:30

10:10

10:10          10:50

10:50

11:30

11:30         12:10

12:10

12:50

12:50          13:30

13:30

14:10

14:10          14:50

14:50

15:20

15:30         16:10

16:10

16:50

16:55         17:29

17:30

18:00         18:29

19:00         19:29

20:00         20:29

21:00         21:29

22:00         22:27

Nr. curse = 14,5

Nr. curse = 6

Ore traseu = 16h 27'

Ore traseu = 8h

Total km = 261

Total km = 108


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Hgilgâl

Valea".Aurie

5, 15, 16. 113, 116 ■

2mln

Cimitirul Eroilor 1

13

îrtlin

Cimitir 1

. 1,1.3. .

4min

Tursib 1

13

6mln,

Dlm'a 2

15

7min

Calea Cisnadiei

1, 15. 111

8min

intere*

1 «.IU     .

9m|n

Piața Rahova 1

1, 12,15.111

IDrrtlri

Vasilo Milea 1......

. 1?_............

12min

Cofetăria Narcisa

2. 15, 112.114

14min

Sanltas Vaslle Aaron

2,.15,-112/ 114

16min

Comtram 2

17min

Co.ncefa

.. ..... .............. v

18min

Compa II/2

12

20min

Complex Otelarilor

12 .

21min

Libra 1

10,12

-. ■. ■;

.....:    . . Libra 1.....    ..

. ȚI 0^12: ȚȚ.

1min

Strungului

12

2mln

Compa 1

12

3min

Compa 11/1

12

5rr>in :

6min

Șembraz

Comtram 1

1?

am i.n

Piața Vasi'.s Aaron

2. 15,112, 114

9min

Liceul Energetic

2, 15, 112, 114

llrnin

Văslle Milea 2

11, 15

12mîn

Piața Rahova 2

11. 15

■..13mirt

Mibai Viteazu

14min

Nicolae lorga

1, m

i‘6min

Cjresica 2

1

17min

Șiretului 2

1

18 min - •

Cimitir 2

1, 13        ȚȚ:.

19min

Cimitirul Eroilor 2

13

22min

. Valea Aurie

5, 16. 16, 113, 116 .

Program de circulație Traseul 13

Gara - Dumbrava ( Muzeul Satului)

ITINERAR

Dus: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - Dumbrava ( Muzeul Satului)

întors: (Muzeul Satului) Dumbrava - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara

LUNI - VINERI

13/1

13/2

13/3

Dumbrava |

Gara

Dumbrava |

Gara

Dumbrava I

Gara

5:37

5:30

5:57

5:50

6:17

6:10

6:37

6:30

6:57

6:50

7:17

7:10

7:37

7:26*

7:57

7:50

8:17

8:15

8:20

8:47

8:50

9:17

9:16*

9:47

9:50

10:17

10:16*

10:47

10:50

11:17

11:16*

11:47

11:50

12:17

12:16*

12:47

12:50

13:17

13:10

13:37

13:26*

13:57

13:50

14:17

14:10

14:37

14:26*

14:57

14:55

15:17

15:10

15:37

15:26*

15:57

15:50

16:17

16:10

16:37

16:26*

16:57

16:50

17:17

17:10

17:37

17:26*

17:57

17:50

18:27

18:05

18:26*

19:03

19:00

19:27

19:26*

19:57

20:00

20:27

20:26*

20:57

21:00

21:27

21:40

22:17

21:50

22:27

22:40

23:17

22:50

...

23:40

Nr. curse = 18

Nr. curse = 17

Nr. curse =7,5

Ore traseu = 18h 10'

Ore traseu = 17h

Ore traseu = 7h 33'

Total km = 242

Total km = 204

Total km = 90

Lungime/cursa Dumbrava - Gara - Dumbrava = 12 km_______

Lungime/cursa Muzeul Satului - Gara - Muzeul Satului = 14 km

NOTA:(*) plecare din Muzeul Satului

valabil in perioada 20.06.2011 - 11.09.2011

13/1

13/2

Dumbrava |

Gara

Dumbrava |

Gara

5:57

6:00

6:27

6:30

6:57

7:00

7:27

7:30

7:57

8:00

8:27

8:20

8:47

8:50

9:17

9:16*

9:47

9:50

10:17

10:16*

10:47

10:50

11:17

11:16*

11:47

11:50

12:17

12:16*

12:47

12:50

13:17

13:16*

13:47

13:50

14:17

14:16*

14:47

14:50

15:17

15:16*

15:47

15:50

16:17

16:16*

16:57

16:40

17:26*

17:57

18:26*

19:03

19:26*

19:57

20:26*

20:57

21:30

22:07

22:30

T —

Nr. curse = 11

Nr. curse =16,5

Ore traseu = 10h 40’

Ore traseu = l6h 33'

Total km = 132

Total km = 222

NOTA:(*) plecare din Muzeul Satului

STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEEProgram de circulație

Traseul 12 Piața Rahova - Sembraz

ITINERAR

Duș: Plata Rahova - B-du! M.Viteaza - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str. Strungului - str. Henri Coanda - Sembraz

întors: Sembraz - str.Henri Coanda - str.Principateie Unite - str. Otelarilor - str. Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii-Calea Dumbrăvii - B-dul M, Viteaza - Piața Rahova

LUNI - VINERI

12/1

12/2

12/3

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova

Sembraz

5:27

5:23

5:47

5:43

6:07

5:53

6:27

6:13

6:47

6:33

7:07

6:53

7:27

7:13

7:47

7:33

8:02

7:53

8:22

8:13

8:42

8:25

9:02

8:55

9:32

9:01

9:25

10:02

9:55

10:32

10:25

11:02

10:55

11:32

11:25

12:02

11:55

12:32

12:25

13:02

12:53

13:27

13:13

13:47

13:33

14:07

13:53

14:27

14:13

14:47

14:33

15:07

14:53

15:27

15:13

15:47

15:33

16:07

15:53

16:27

16:13

16:47

16:33

17:07

16:53

17:27

17:13

17:47

17:35

18:07

17:55

18:32

18:06

18:25

19:02

18:55

19:32

19:25

20:02

19:55

20:32

20:25

21:02

20:55

21:32

21:30

21:50

21:51

22:11

22:10

22:30

22:30

22:50

22:50

23:10

23:10

...

23:30

Nr. curse = 9

Nr. curse = 19

Nr, curse = 18,5

Ore traseu = 8h 3T

Ore traseu = 17h 47'

Ore traseu = 17h 43’

Total km = 99

Total km = 209

Total km = 203.5

Lungime/cursa

Piața Rahova - Sembraz - Piața

Rahova = 11km

12/1

12/2

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova

Sembraz

5:55

6:32

6:02

6:55

7:32

6:25

7:02

7:55

8:32

7:25

8:02

8:55

9:32

8:25

9:02

9:55

10:32

9:25

10:02

10:55

11:32

10:25

11:02

11:55

12:32

11:25

12:02

12:55

13:32

12:25

13:02

13:55

13:25

14:02

14:25

15:02

15:25

16:02

16:25

17:02

17:25

18:02

18:25

19:02

19:25

20:02

20:25

21:02

21:25

22:02*

22:25

23:05

23:24

Nr. curse = 8

Nr. curse = 17,5

Ore traseu = 8h

Ore traseu = 17h 22'

Total km = 88

Total km = 192.5

Nota: Duminica ultima plecare la 22:02 din Sembraz

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de

la ca pal de Denumirea stafiei Legaturi cu alte trasee i linie                                                                   _______


Piața' Rahova 1

1,14,15,111

2min

Cofetăria Primăvara

1, 15, 111

4min

p jâtâ-Aurel Vlal.cu 1..-.

. ... ........

5mln

CEC

1, 13, 111

«min

..... TWfe. .

2, 5,10, 13, 17,118. 22

10mln

Spitalul Județean

2, 5, 10, 13,17.118

12min

.. . Simerom

2, 5. 10, 13, 15, 17,18, 115, 118

14min

Strungului

10, 14

... 1-6min .

■ Compa i . •

10,14

16min

Compa 11/1

10, 14

18mln

Sembraz

14


Durata de la capat da linie

Denumirea stației

Legaturi cu alte trasee

îmin

1 ■ Șembroz

Compa 11/ 2

14

14

3 min

Complex Ciclărilor

10,14

4min

Libra 1

10, 14

5 min

Treboniu Laurean

10. 115, 118

Gmin

Electrica

10, 115, 118

: 7mln .

; Parcul Tineretului

■2,5,10, 18,17,118 .

9min

IQniin

13 min

 • 15 miri..

 • 16 min

18mln

Muzeul de stiinte naturale •Nufarui

Lomonoșov

Bloc 1 Mifi’ai Viteâzu

Bloc 9 Mi hai Viteaz u Piața Rahova 1

2, 5, 10, 13,17, 118

2. 6,10/13,17,118,22

1,13, 111

1,11.1

1, 111

1, 14, 15, 111


Program de circulație

Traseul 11 Cedonia - SC Continental

ITINERAR

Duș: Cedonia - str, Luptei - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str,Transilvaniei - str. V.Carlova - sos. Alba lulia - str. Salzburg - SC Continental

întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - str, Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu - str.N. lorga-Calea Cisnadiei-str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Cedonia .

LUNI - VINERI

11/1

11/2

11/3

11/4

SC

Cedonia     Continental

SC

Cedonia Continental

SC

Cedonia Continental

SC

Cedonia Continental

5:29“         6:17

6:53           7:37

8:13           8,57

9:30

13:29”        14:17

14:53          15:37

16:13          16:57

17:33         18:14

19:08          19:44

20:38         21:14

22:08         22:44

23:17

5:49”         6:37

7:13          7:57

8:38           9:14

10:08          10:44

11:38          12:14

12:53          13:37

14:13          14:57

15:33          16:17

16:53          17:37

18:38          19:15

20:08         20 44

21:38          22:14

22:45         23:20

23:53

6:09”         6:57

7:33          8:14

9:08           9:44

10:38          11:14

12:08          12:44

13:18          13:57

14:32          15:15

15:53          16:37

17:09

5:57

6:33          7:15

7:53           8:44

9:38           10:14

11:08          11:44

12:38          13:14

13:53          14:37

15:13          15:57

16:33          17:17

18:08          18:44

19:38         20:14

21:08         21:44

22:26         23:15

23:43

Nr. curse = 10

Nf. curse = 13

Nr. curse = 8

Nr. curse = 12,5

Ore traseu = 13h 4 9'

L)-. irăseu = 18h 4

Ore traseu - 11h

Ore traseu = 17h 46'

Total km = 220

Total km = 286

Total km = 176

Total km = 275

Lungime/cursa Cedonia - SC Continenta! - Cedonia = 22 km

** Nota: La orele 5.29 , 5.49 , 6.09 , 13.29 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si opresc in stafiile Interex , Piața Rahoveil , Cedonia............Continental .

11/1

Cedonia

! SC Continental

6:06"

6:47

7:20

7:51

8:30

9:10

9:50

10:30

11:10

11:50

12:30

13:10

14:00

14.40

15:13

16:10

16:43

Nr. curse = 8

Ore traseu = 10h 37'

Total km = 176


11/2

Cedonia

i SC Continental

6:26"

7:15

7:50

8:30

9:10

9:50

10:30

11:10

11:50

12:30

13:10

13:50

14:30

15:00*- 15:15

15:50

16:30

17:10

17:50

18:26

19:10

19:50

20:30

21:10

21:42

22:25

23:00*- 23:15

23:43

Nr. curse - 13

Ore traseu = 17h 17'

Total km = 286

+ 8


‘Nota: La orele 15:00 si 23:00 autobuzul 11/2 va circula : SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita -SOS. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 15:15, respectiv 23:15 va pleca spre oraș.

** Nota: La orele 6.06 si 6.26 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si opresc in stațiile Interex, Piața Rahovei! .Cedonia............Continental.
Program de circulație

Traseul 10 Turnisor - Gusterita

ITINERAR

Dus: Zăvoi - str. Gh. Asachi - Piața lancu de Hunedoara - str. E.A.Bieltz - sos. Alba lulia - str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei -- Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - str. Podului - CEMA

întors: CEMA - str. Podului - Calea Gusteritei - str. Strunga lui - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei -- B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B~dul Victoriei - str. Transilvaniei - str.V.Carlova - sos. Alba lulia - str. E.A.Bieltz - Plata lancu de Hunedoara - str.Gh.Asachi -Zăvoi

LUNI-VINERI

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

Turnisor

Gusterita

Turnisor |

Gusterita

Turnisor |

us teri ta

Turnisor | C

Justerita

Turnisor

Gusterita

5:01

5:15

5:30

5:01

5:46

5:19

6:06

5:40

6:24

5:55

6:42

6:13

6:57

631

7:16

6; 50     |

7:31

7:10

7,52

7.28

8:10

7 45

8:28

8:05 9:35 11:05 12:35

8:50

10:20

11:50

13:20

8:28

9:58

11:28

12:55

9:13

10 43

12:13

13:36

8:37

13:07

13:52

8:50

10:20

11:50

13:25

9:35

11:05 .

12:35

14:10

9:13

10:43

12:13

13:43

9:58 11:28 12:58 14:28

14:01

14:46

14:19

15:04

14:37

15:22

14:55

15:40

15:13

15:58

15:31

16:55 18:24 19:54

21:24 22:46

16:16

17:39

19:09

20:39

22:09

23:17

15:49

17:24 18:54 20:24

21:54 23:20

16:34

18:09

19:39

21:09

22:39

23:52

16:07

17:37

23:58

16:52

23:38”

16:25

17:54 19:24 20:54

22:16 23:39

17:19

18:39

20:09

21:39

23:05

16:32

Nr.curse = 12.5

Ore traseu = 18h16'

Nr.curse

Ore traseu

= 12.5

= 18033’

Nr.curse

Ore traseu

= 6

=8h 26’

Nr.curse =

Ore traseu =

12,5

18h24’

Nr.curse - 7,5

Ore traseu - 11h 2’

Total km

= 278,9

Total km

= 278,9

Total km= 122,1+5.6

Total km =

278,9

T otal tar

= 167.9

Lungime i cursa Turnisor-CEMA-Turnisor = 22,2 km

Lungime / cursa Turnisor - Reșița

CEMA -

Turnisor = 23,6 km

__________

NOTA:

(*n Plecare de la stația "Parcul Tineretului” spre Tumisor

La cursele cu plecare Ia 6.57 si 7.31 clin Gusterita si la 14.01 si 14.55 din Turnisor. autobuzele intra in cartierul ResftafC.Gusteritei - str.Vulcan - cart.Resita - str.Vulcan - C.Gusteritei)

SAMBATA


DUMINICA


10/1

10/2

10/3

Turnisor | Gusterita

Turnisor I Gusterita

Turnisor Gusterita

5:20

6:13

5:47

5:57       6:40

6:24

7:00

7:17       7:51

7:45

8:25

8:32       9:25

9:32

10:13

10:32      11:13

11 02

11:43

12:02     12:43

12:32

13:13

13:32     14:13

14:02

14:55

15:02     15:43

15:32

16:13

16:32     17:13

17:32

18:13

18:02     19:00

19:02

19:43

19:39     20:13

20:32

21:13

21:02     21:41

21:47

22:18     23:03

23:38"

23:37

23:40"

23:54

23:58

Nr. Curse

11.5

Nr curse =0.5

Nr, Curse = 12,5

Ore traseu

= 16h48’

Ore traseu = Oh 20'

Ore traseu - 18h 17'

Total km =

244^2+5^3__

Total km" 5,6   _____

Total km - 277,5


10/1

10/2

Turnisor

Gușter: ia

Turnisor

I Gusterita

...

5:20

5:20

6:13

6:07

6:55

7:02

7:43

7:30

8:13

8:32

9:13

9:02

9:43

10:02

10:43

10:32

11:13

11:32

12:13

12:02

12:43

13:02

13:43

13:32

14:13

14:32

15:13

15:02

15:43

16:02

16:43

16:32

17:13

17:32

18:13

18:02

18:55

19:02

19:43

19:30

20:13

20:32

21:13

21:02

21:43

21:47

22:30

23:02

...

—•

22:48"

23:08

Nr. Curse =

2

Nr. Curse ~

1.5

Ore traseu -

17h42‘

Orc traseu -

I6h47'

Total km = 266,4

Total km= 244,2+ 5,6


NOTA:

(“) Plecare de la statia ‘‘Parcul Tineretului” spre Turnisor (***) Plecare de la statia "Simerom” spre Gusterita


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE
Program de circulație Traseul 5

Valea Aurie - Gara

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Avrig - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara

întors: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str. Avrig - Calea Poplacii - str. Valea Aurie - str. Poiana

LUNI - VINERI

5/1

5/2

5/3

5/4

V.Aurie |

Gara

V.Aurie |

Gara

V.Aurie |

Gara

V.Aurie |

Gara

5:40

5:30

5:50

5:40

6:00

5:50

6:10

6:00

6:20

6:10

6:30

6:20

6:40

6:30

6:50

6:40

7:00

6:50

7:10

7:00

7:20

7:10

7:30

7:20

7:41

7:30

7:51

7:40

8:01

7:50

8:13

8:04

8:28

8:14

8:43

8:29

8:58

8:44

9:13

8:59

9:28

9:14

9:43

9:29

9:58

9:44

10:13

9:59

10:28

10:14

10:43

10:29

10:58

10:44

11:13

10:59

11:28

11:14

11:43

11:29

11:58

11:44

12:13

11:59

12:28

12:14

12:43

12:29

12:58

12:44

13:13

12:59

13:28

13:14

13:43

13:29

13:58

13:44

14:13

13:59

14:28

14:14

14:43

14:29

14:58

14:44

15:13

14:59

15:28

15:14

15:43

15:29

15:58

15:44

16:13

15:59

16:28

16:14

16:43

16:29

16:58

16:44

17:13

16:59

17:28

17:14

17:43

17:29

17:58

17:44

18:13

17:59

18:28

18:14

18:43

18:29

18:58

18:44

19:13

18:59

19:28

19:14

19:43

19:29

19:58

19:44

20:13

19:59

20:28

20:14

20:43

20:29

20:58

20:44

21:13

20:59

21:28

21:14

21:29

21:58

21:33

.....

21:59

22:20

22:20

22:40

22:40

23:00

23:00

23:20

23:20

23:40

23:40

.....

....

Nr. curse =

17

Nr. curse =

-20

Nr. curse =

■ 17

Nr. curse -

20

Ore traseu

= 15h

Ore traseu

= 18h

Ore traseu

= 15h

Ore traseu

= 18h

Total km =

187

Total km =

220

Total km =

187

Total km =

220

Lungime/ cursa Valea Aurie - Gara - Valea Aurie = 11 KM

5/1

5/2

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

— -

5:58

5:59

6:28

6:29

6:58

6:59

7:28

7:29

7:58

7:59

8:28

8:29

8:58

8:59

9:28

9:29

9:58

9:59

10:28

10:29

10:58

10:59

11:28

11:29

11:58

11:59

12:28

12:29

12:58

12:59

13:28

13:29

13:58

13:59

14:28

14:29

14:58

14:59

15:28

15:29

15:58

15:59

16:28

16:29

16:58

16:59

17:28

17:29

17:58

17:59

18:28

18:22

18:58

18:59

19:28

19:29

19:58

19:59

20:28

20:29

20:58

20:59

21:28

21:29

21:58

21:48

22:18

Nr. curse =

16

Nr. curse =

16,5

Ore traseu

= 15h

Ore traseu

= 16h

Total km =

176

Total km =

181.5

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la ca pat de linie

Denumirea statlei

Legaturi cu alte trasee

fâ <                       .. . I

1min

Theodor Wllhaly 1

15, 16, 113, 116

3mln

Școala Generala nr. 7

15, 16, 113, 116

6min

Parcul Sub Arini

W^1

9min

Universitate

17

?

13min

Spitalul Județean

2, 10, 12, .13, 17, 118

15tnin

Gara

2, 13, 15, 17,18, 22Program de circulație Traseul 2 Zona Industriala Est - Piața Cibin

ITINERAR

Dus: (SC Eurofoam/Tabacarie) IRMES - str. Ștefan cel Mare -str. Semaforului - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului -Tg.Fânului - str. Râului - str. I.L.Caragiale (Piața Cibin).

întors: (Piața Cibin) str. I.L.Caragiale - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru -str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - IRMES (SC Eurofoam/Tabacarie)

LUNI-VINERI

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta

Cibin

5:20

5:27

5:36

5:48

5:20

5:58

5:35

6:05

5:45

6:15

5:55

6:27

6:02’

6:35

6:12*

6:45

6:26*

6:55

.6:34

7:05

6:40

7:13

6:47*

7:20

6:59*

7:30

7:10

7:40

7:20

7:50

7:25

7:58

7:30

8:08

7:35

8:18

7:45*

8:28

7:58

8:30

8:10

8:43

8:21

8:58

8:25

8:36

9:13

8:51

9:28

8:47

9:06

9:43

9:21

9:58

9:36

10:13

9:51

10:28

10:06

10:43

10:21

10:58

10:36

11:13

10:51

11:28

11:06

11:43

11:21

11:58

11:36

12:13

11:51

12:28

12:06

12:43

12:21

12:58

12:36

13:13

12:51

13:26

13 ;38

13:06

13:48

13:18

13:58

13:28

14:08

13:38

14:18

13:48

14:25

13:58

14:38

14:08

14:48

14:15*

14:58

14:28

15:08

14:35*

15:18

14:41

15:28

14:55*

15:38

15:10

15:48

15:20

15:58

15:28*

16:08

15:35’

16:18

15:43

16:28

15:55

16:38

16:08

16:48

16:20*

16:58

16:28

16:38

17:18

16:48

17:25

16:58

17:30

17:03

17:40

17:18

17:58

17:28

18:08

17:38

18:13

17:51

18:28

1 8:04

18:43

18:21

18:58

18:36

19:13

18:39

18:51

19:28

19:06

19:43

19:21

19:58

19:36

20:13

19:51

20:28

20:06

20:43

20:21

20:55

20:36

21:10

20:51

21:35

21:13

22:05

21:18

---

21:30

22:10

21:44

22:30

22:13

22:55

22:39*

23:10

23:05*

23:35

23:26

23:51

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse

= 5.5

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse

= 14,5

Nr. curse

= 6.5

Nr. curse

= 12,5

Nr. Curse

= 7

Nr. curse

= 9,5

Ore traseu = 18h

Ore traseu = 6h 40'

Ore traseu = 17h

Ore traseu = 18h 6'

Ore traseu = 7h 2‘

Ore traseu = 15h

Ore traseu = 9h 40'

Ore traseu = 11 h

Total km

264,7

Total km

100,7

TotaTkm

265,4

Total km

= 253,7

Total km

= 1.18.4

Total km

= 219,7

Total km

119

Total km

167

Piața Cibin- IRMES-Piața Cibin = 17km/cursa : Piața Cibin - SC Eurofoam - Piața Cibin = 19,4 km/cursa ; Piața Cibin -Tabacarie-Piața Cibin =22,5

NOTA: La orele marcate cu (* J se pleaca de la SC Eurofoam

La orele marcate cui......-■ se pleaca de la Tabacarie


valabil in perioada 20.06.2011 — 11.09.20) l

SAMBATA


DUMINICA


2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

IRMES

P-ta Cibin

r

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cfbin

IRMES

P-ta Cibin

6:13 7:43 9:13 10:36 11:51 13:03 14:21 15:36 16:38

7:05 8:35 9:58 11:13 12:28 13:43 14:58 16:05

6140T 8:13 9:43 10:51 12:06 13:21* 14:36 15:51

17:13 18:43 20:13 21:36

6:00 7:35 9:05

10:13 11:28 12:43 13:58 15:13 16:35 18:05 19:35 21:05

10:28

11:06    11:43

12:21    12:58

13:36    14:13

14:51    15:28

16:13    17:05

17:43    18:35

19:13    20:05

20:43    21:11

6:25

7:05*     8:05

8:43     9:35

10:06    10:43

11:21    11:58

12:36    13:13

13:51    14:28

15:03*    15:43

16:43    17:35

18:13    19:05

19:43    20:35

21:13    21:41

10:21    10:58

11:36    12:13

12:51    13:28

14:03    14:43

15:21    15:58

Nr. Curse = 8

Nr. curse =11,5

Nr. curse = 8

Nr. curse = 11

Nr. curse = 4,5

Ore traseu = 10h

Ore traseu = 15h

Ore traseu = 10b

Ore traseu = 15h

Ore traseu = 5h 37’

Totalkm = 141,5

Total km = 205,8

Totalkm = 136

Total km = 191,8

Total km = 76.5


2/1

2/2

2/3

P-ta

IRMES Cibin

P-ta

IRMES Cibin

P-ta

IRMES Cibin

6:13     7:05

7:43     8:35

9:13    10:05

10:43    11:35

12:13    13:05

13:43*   14:35

15:10*   16:06

16:43    17:35

18:13    19:05

19:43   20:35

21:13    21:41

6:00

6:40*    7:36

8:13     9:05

9:43    10:35

11:13    12:05

12:43    13:35

14:10    15:05

15:43    16:35

17:13    18:05

18:43    19:35

20:13    21:05

21:33

6:25

7:05*     8:05

8:43     9:35

10:13    11:05

11:43    12:35

13:10    14:05

14:43    15:35

16:13    17:05

17:43    18:35

19:13    20:05

20:43    21:11

Nr. curse = 10,5

Nr. curse = 10,5

Nr. curse = 10

Ore traseu = 15h

Ore traseu = 15h

Ore traseu = 14h

Total km = 183.3

Total km = 180,9

Total km = 172 4


STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEEDurata de capat de linie

Denumirea stafiei

Legaturi cu alte trasee

min I min

Piața Cibin

■      ■        : L-.'r-L

2              Strada Lunga

18

3 nHEaMRusciorukii:

I.1B , -    '

5

5

Libertatea 1

18: 115

6     •.

6

'Apolld

1B.U5

8

.........8 '

BRD

115

10 -

10

12

12

Muz. de Siinte Nat

5. 10, 12.13, 17. 118

13 -

.13

Nufare.              :

5.10. 12.13. 17, 118

16

t~ 16 Ț

Cofetăria Aida

11. 112. 114

17

17

Miraslau:         -

n; ti?. ii4 ?

19

19

Peco Milea

11, 112. 114

21 -

Cofetăria: Nai cisa

:4.is.ir2..m

23 :

:L23'.;T

Sanitas Vasile Aaron

14. 15. 112, 114

24 ■

.....

glccuri.indep. II

1   114

25

Independenta II

112, 1 14

26

■ El■

1rmes .<■

112.114

29 ~

SgNBSMI Eurofoam

■ •

KHșcanțn?. ' ..

' ' ' . ■ ' •

L . 34 J

T abacarie


Program de circulație

Traseul 1

Cimitir - OBI ( Viile Sibiului )

ITINERAR

Dus: Cimitir - Calea Dumbrăvii - str.Siretului - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei -str. V.Carlova - str. Maramureșului - str. Malului- Piața Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Calea Surii Mari - OBI (Viile Sibiului) întors: OBI (Viile Sibiului) - Calea Surii Mari - str. Lunga - str. Gladioielor — str. Râului - str. Metalurgistilor - str. Distribuției - str. Autogarii - sos. Alba lulia

- str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-du! M. Viteaza - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - Cimitir

LUNI - VINERI

1/1

1/2

1/3

1

4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI

Cimitir

OBI

Cimitir

OBI (Vii)

(Vii)

(Vii)

— -

5:34

5:40’

5:19

5:58*

5:30

6:08

5:40

6:16

5:50

6:29

6.00

6.40*

6.05

6:4-5*

6:15

6:54

6:25

7:04

6:35

7:14*

6:45

7:24

6:55

7:34

7:00

7:44

7:10

7:50*

7:20

8:04

7:30

8:14

7:40

824

7:50

8:30*

8:00

8:44

8:10

8:55

8:20

9:04

8:30

9:14

8:40

9:24

8:50

9:34

9:00

9:40*

9:15

9:59

9:20

9:30

10:14

9:45

10:29

9:50

10:00

10.40*

10:15

10:59

10:20

10:30

11:14

10:45

11:29

11:00

11:40*

11:15

11:59

11:30

12:14

11:45

12:29

12:00

12:40*

12:15

12:59

12:30

13:14

12:45

13:29

13:00

13:40*

13:10

13:54

13:20

14:04

13:30

14:14

13:40

14:24

13.50

14:34

14:00

14:44

14:10

14:50*

14:20

15:05

14:30

15:10*

14:40

15:20*

14:50

15:34

15:00

15:44

15:10

15:50’

15:20

16:04

15:30

16:10’

15:40

16:24

15:50

16:34

16:00

16:40*

16:10

16:54

1620

17:04

16:30

17:14

16:45

17:29

16:50

___

17:00

17:40*

17.15

17:59

17:20

17:30

18:14

17:45

18:29

17:50

18:00

18:40*

18:15

18:59

18:30

19:14

18:45

19:29

19:00

19:40’

19:15

19:59

19:30

20:14

19:45

20:29

20:00

20:40’

20:15

20:59

20:30

21:14

20:45

21:25*

21:00

21:39

21:04

21:20

21:59

21:40

22:19

22:00

22:39’

22:10

22:16

22:55*

22:36

23:15’

23:10

23:50

23.20

23:32

-

23:49

"""

Nr. Curse

= 12

Nr. curse =

10,5

Nr. curse =

4.5

Nr Curse

= 13

Nr curse =

12.5

Nr. curse =

5

Nr. Curse

11

Nr. curse =

11

Nr. Curse

6

Ore traseu

- 17h 27

Ore Iraseu

= 15tl 30'

Ore traseu

= 6h 36'

Ore traseu

= 18tl3O

Ore traseu

= 185 20'

Ore traseu

= 7h1ff

Ore traseu

= 16h 20'

Ore traseu

= 16h 20

Ore traseu

= 8h 50'

Total km= 274,4

Total km = 226.6

Total km = 101,4

iota! km = 303.6

Total km = 269

Total km = 106

Total km =257,2

Total krr

= 245,2

Totai km = 131.2

Lungime/ cursa Cimitir - OBI -

Cimitir = 2

1,2 km

Lungime/ cursa Cimitir - Viile Sibiului — OBI - Cimitir = 25,2 km

NOTA: La cursele marcate cu (’) autobuzul pleaca din Viile Sibiului

valabil in perioada 20.06.2011 - 11.09.2011

Sambata


STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

Cimitir '

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir | OBI

5:49*

6:20

5:54

6:45*

6:24

7:20

6:54

7:45*

7:24

8:20

7:54

8:45’

8:24

9:20

8:54

9:45*

9:24

10:20

9:54

10:35

10:06

10:45"

10:24     11:05

10:39

11:20

10:54

11:35

11:09

11:45*

11:24

12:05

11:39

12:20

11:54    12:35

12:06

12:45’

12:24

13:05

12:39

13:20

12:54

13:35

13.09

13:47

13:24   14:03*

13:39

1420

13:37

14:06

14:45*

14:24

15:05

14:19

—-

14:40    —

15:06

15:45*

15:39

16:20

15:54

16:45*

15:24

17:20

16:54

17:45*

17:24

18:20

17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

19:24

20:20

19:54

20:45‘

20:24

21:20

20:54

21:45*

21:24

22:20

21:52

22:22

22:52

Nr. curse =

11

Nr. curse =

2

Nr. curse =

11,5

Nr. curse =

8

Nr. curse =

5,5

Nr. curse = 3

Ore traseu

= 16h

Ore traseu

= 2h 43*

Ore traseu

= 17h 3’

Ore traseu

= 11h

Ore traseu

= 7h 59'

Ore traseu = 4h 16'

Tot ai km =

257.2

Total km =

4 2,4

T otal km =

267,8

Total km =

177,6

Total km =

124,6

Total km = 67.6


Duminica


1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

Cimitir |

OBI

Cimitir [

OBI

Cimitir j

OBI

Cimitir I

OBI

Cimitir | OBI

5:52

6:20

6:00

6:45*

6:24

7:20

...

7:40

6:54

7:45*

7:24

8:20

7:54

8:45*

8:17

9:02

8:35

9:20

8:53     9:38

9:11

9:51*

9:29

10:14

9:47

10:32

10.05

10:45*

10:23    11:08

10:41

11:26

10:59

11:39*

11:17

12:02

11:35

12:20

11:53    12:38

12:11

12:51*

12:29

13:14

12:47

13:32

13:10

13:50*

13:23

13:36

14:20

14:04

14:45*

14:17

14:34

15:20

14.54

15:45*

15:24

16:20

15:54

16:45*

16:24

17:20

16:54

17:4 5*

17:24

18:20

17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

19:24

20:20

19:54

20:45*

20:24

21:20

20:54

21:45*

21:24

21:58

21:52

22:22

___

Nr. Curse =

11

Nr. curse =

11

N r. curse =

4.5

Nr. Curse

10,5

Nr. curse = 3

Ore traseu

= 16h

Ore traseu

= 16h

Ore traseu

= 6h 37'

Ore traseu

= 15h

Ore traseu = 4h 30’

Toîal km =

257,2

Total km =

253,2

Total km =

95,4

Total km =

242,6

Total km = 63,6


wuiqiu uv io       —      ,     ....

Denumirea statlel Legaturi cu alte trasee ca pat de linie

1 min

■ *

 • 3 min

 • 4 imn - -

5m in

7und ' "

9m in

' ‘Cimitir; '

Șiretului 1

'’^-

Calea Cisnadiei

Intantx

Piața Rahova 1

Piața Aurel VIateu 1

■■'t-tj.'.T!

8HWi i.i. 15, 111 T      '04,.15. 111.

1 2. 1 4, 1 5. 1 11

12,13,111, 22

lOinin .■./

■ ’-Cft.

12; 13. iii

14min

IGniin

18 min

- ' . 21nîin

Cofetăria Universității

Fransilvariiei Ștrand

5, 10, 11, 17

w tr, 17

I 7

22min Tî.nr.

25min

27 min

Mondex:

.Scan’dia ’ '

Piața Cibin 1

Rusciorului 2

16, 115, 117

16: '115, 117

16 115 1 i ' 1

18, 16, 115, 117

30min

31 min

35min

i : . 36nu:i W

• < Gaz. Metan

Obor 2

Viile Sibiului 3 ;?’i?viiiasibiuidid

/ T.B.TS 11-6, 1.1-7/   -


NOTA   (*) plecări din viile Sibiului


Durata de la

*•“:*?—-• »- tt t-—- --

: capat de linie

Denumirea statlel

Legaturi cu alte trasee

Viile Sibiului 1

1m in

Viile Sibiului 2

:<■ -Tiw

■ OBI '    /•.■'■ ?■-

:-T1T>T ;1    :

6m in

Obor 1

117

8miri

Terezian

.    16, 18, 115,1 17

9m in

Gl adiolelor

16, 115. 117

10 miri

Flaro..- .     .

’ 2’. 16,115,117

16. 115. 117

• 2 miri

P di CiDiri 2

.' «rtiirii / ./

Tehnica Noua

'       16. .115, TIZ

14 miri

Algenia

16. 115, 117

ISmm

Autogara 1

•     -* 16.T15,- ' Vi

IBmin

Poisjb 1

'12. 1 14, 1 1 8

lomin.^

21 min

Alt-a luliri ■

-'10: H:T1’,Tf2,11.1. 118

Banătulu i

1 0. 1 1

.12 13,-111

26min

Bloc 1 Mihai Viteaza

12, 111

.    2’mi.i- .

■ • •             teazu

■    •?;•>:. 12,’TilT ;•

28 min

Nicolae lorga

14. 111

Ț- • Ciresica 2

o:;T’/ u- ..

31 min

Șiretului 2

14

C.m.t.r?

13.14 --


Președinte


HermannCPerold


Contrasenjhează

Secr^ar

Nistor Dorin Ilie