Hotărârea nr. 172/2011

HOTĂRÂREA NR. 172 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 172

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Birk Ecaterina, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna mai 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Domnul Hermann Gcrold se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna mai 2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Matiana Gabriela

Contrasemnează

SecrJtjar

Nistor Dorin Ilie