Hotărârea nr. 17/2011

HOTĂRÂREA NR.17 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012 (Modificată de HCL NR. 285/2017 și HCL NR. 352/2017)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.17

privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din

Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27,01.2011,

Analizând raportul nr.3308/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011 -2012,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 8, 9, 10 din Legea învățământului nr. 84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5618/11.11.2010, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2011 - 2012

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă avizul consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011-2012, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 413/2010 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrași

Secretar

Dorin


ncază


istor


F:\Adminloc 1 \WORDDOC\Hot_ 17.doc

Judelui Sibiu

Anexa nr.(la HCL nr. '2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2011 - 2012 (învățământ de masă)

1

1

1

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

adresa Nr.tel/ fax/email

1

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 5 SIBIU

SIBIU STR ȘIRETULUI NR.6

0269421264

qradimta5sibiu@vahoo.com

I 2

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 14 SIBIU

SIBIU STR IEZER NR 1

0269249292

gradinita14sibiu@vahoo.com

3

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 15 SIBIU

SIBIU STR GLADIOLELOR NR 13 A

0269231627

grădiniță 15sibiu@vahoo com

li 4

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 16 SIBIU

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR.21

0269211197

grădiniță 15sibiu@vahoo com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 17 SIBIU

SIBIU STR LIVIU REBREANU NR 9

0269211975

qradinita17sibiu@yahoo de

I 6

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 18 SIBIU

SIBIU STR DR BAGDAZAR NR 18

0269215622

qradinita18ro@vahoo.com

7

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 19 SIBIU

Gradintta de copii nr. 2 Sibiu

SIBIU STR KIEV NR 17

0269219760

qradinitanr19sibiu@vahoo.corn

8

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 22 SIBIU+Grădimța de copii nr 8

SIBIU STR.CALEA POPLĂCII NR 11

0269422114

qradinita22 sibiu@yahoo.com

9

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 26 SIBIU

Grădinița de copii nr. 4 Sibiu

SIBIU STR PASAJUL SPITALUL MILITAR

0269227425

qradimta26sibiu@vahoo.com

- 10

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 28 SIBIU

Grădinița de copii nr. 1 Sibiu

SIBIU STR FILOZOFILOR NR.1

0269211466

danciumioara@yahoo.com

Grădinița de copii nr. 10 Sibiu

| 11

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 29 SIBIU

SIBIU STR NEGOVEANU NR.29

0269248337

[ 12

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 33 SIBIU

SIBIU STR ALEEA ARTILERISTILOR NR 4

0269421908

elenaqrabcev2007@vahoo com

13

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 37 SIBIU

Grădinița de copii nr 7 Sibiu

SIBIU STR NICOLAIE TECLU NR.41

0269437707

gradi37sibiu@vahoo.com

[ 14

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 38 SIBIU

SIBIU STR ALEEA HAIDUCULUI NR 3

0269422979

0269422979

gr38sibiu@vahoo.com

15

GRĂDINIȚĂ DE COPII "FRAȚII GRIMM" SIBIU

SIBIU STR OITUZ NR 27

0269447892

gradfratnqrimm@vahoo.com

16

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 41 SIBIU

SIBIU STR T.LAURIAN NR 13

0269236253

qradinita41sibiu@vahoo.com

17

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 42 SIBIU

SIBIU STR NICOLAIE IORGA NR.56A

0269447879

qradimta42sibiu@vahoo.com

18

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 43 SIBIU

SIBIU STR STREIU NR 8

0269421070

qradmita43sb@vahoo.com

19

SC.CU CLS l-VIII NR 1 SIBIU

SIBIU STR. HAȚEGULUI NR.8

0269226914

0269226914

silvia chindea@vahoo.com

20

SC.CU CLS l-VIII NR 2 SIBIU

SIBIU STR AVRAM IANCU NR 13

0269215173

0269215173

i 21

SC.CU CLS l-VIII NR 4 SIBIU

SIBIU STR SPARTACUS NR 4 - 6

0269232295

0269232295

sc4sb@vahoo.com

| 22

SC.CU CLS l-VIII "REGINA MARIA" SIBIU

SIBIU STR EMIL CIORAN NR 1

0269211817

0269211817

sc reqinamariasb@yahoo.cor’’.

23

SC.CU CLS l-VIII NR 6 SIBIU

SIBIU STR. N. IORGA NR 56

0269234837

0269234837

șc6 sibiu@vahoc.com

[24

SC.CU CLS l-VIII NR 8 SIBIU

SIBIU STR LUPENI NR 50

0269237225

0269237225

scoala8sibiu@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 10 SIBIU

Grădinița de copii nr. 20 Sibiu

SIBIU STR E.ALBERT BIELTZ NR 60

0269227502

manacoman61@yahoo com

[26

SC.CU CLS l-VIII NR 13 SIBIU

Școala cu cls. I-VIII nr. 12

SIBIU STR LUNGA NR.74

0269223931

0269223303

omesteru@vahoo. com

•i 27

SC CU CLS l-VIII ”l L.CARAGIALE’ SIBIU

SIBIU STR VASILE ALECSANDRI NR 10

0269233545

0269233545

cormahanea@vahoo corn

j 28

SC.CU CLS l-VIII "RADU SELEJAN" SIBIU

SIBIU STR ȘOIMULUI NR 13

0269244967

șcraduselejan@vahoo com

29

SC CU CLS l-VIII NR 18 SIBIU

SIBIU STR LUNGA NR 65

0269223462

[_30

SC.CU CLS l-VIII NR 20 SIBIU

Școala cu cls 1 VIII nr 11

SIBIU STR MACARALEI NR 1

0269238159

0269238159

nicoletasb@ya.hoo com

ii 31

SC.CU CLS l-VIII NR 21 SIBIU

SIBIU STR LUPTEI NR 27

0269240693

0269240693

danadems28@yahoo.com

1 32

SC CU CLS l-VIII NR 23 SIBIU

Grădinița de copii nr. 36 Sibiu

SIBIU STR TIGLARILOR

0269220706

0269220706

sc23sb@vahoo.com

li 33

SC.CU CLS l-VIII NR 24 SIBIU

SIBIU STR SUREANUNR.1

0269233563

0269233563

sc 24sb@cimet.rc

“J4

SC CU CLS l-VIII NR 25 SIBIU+ Șc cu cls l-VIII Etnii Cioran

SIBIU STR SIBIELNR.6

0369405967

0369405967

scoala25@qmail.com

r"—

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

adresa Netei/ fax/email

35

COL.NATIONAL GH LAZAR" SIBIU

SIBIU STR. GH. LAZAR NR 1

0269212896

0269215352

cnql@cnqi.directnet ro

L36

COL NATIONAL "S von BRUKENTHAL" SIBIU

SIBIU STR PIAȚA HUET NR 5

0269211322

0269211322

office@brukenthal ro

COL.NATIONAL "O.GOGA" SIBIU

SIBIU STR MITROPOLIEI NR.34

0269210082

0269217778

colegiul qoqa@vahoo com

la

COL NATIONAL PEDAGOGIC "A.SAGUNA" SIBIU

SIBIU ALEEA TURNU ROȘU NR 2

0269235749

0269235749

rodica@loqon.ro

La

COL.AGRICOL "D.P BARCIANU" SIBIU

SIBIU STR BANATULUI NR 2

0269211368

0269212698

barcianu@rdslink.ro

!| 40

COL.ECONOMIC "G BARITIU" SIBIU

SIBIU STR OITUZ NR 31

0269427638

0269232842

liceuleconomic@vahoo.com

i 41

COL.TEHNIC DE IND.ALIMENTARA "TEREZIANUM" SIBIU

SIBIU STR POSTĂVARILOR NR 18

0269218797

0269221323

co!eqiulaiimentarsibiu@vahoo u...

42

COL TEHNIC TEXTIL SIBIU

SIBIU STR DEALULUI NR 2-4

0269211547

0269211547

ctextil@vahoo.com

îi 42

LIC.DE ARTA SIBIU

SIBIU STR ALEX. ODOBESCU NR 2

0269211458

0269213149

office@licartasibiu.ro

| 44

LIC TEOR "C.NOICA" SIBIU

Liceul Teologic Baptist Betania Sibiu

SIBIU STR OȘTIRII NR 5

0269233790

0269233790

lcnoica@yahoo com

45

LIC.TEOR "ONISIFOR GHIBU- SIBIU

SIBIU STR. BIHORULUI NR 3

0269224882

0269234557

office@onisifor-qhibu ro

u

GR SC "AVRAM IANCU" SIBIU

SIBIU STR MOVILEI NR 8

0269210925

0269211355

qrlemn@vahoo com

h?

GR.SC CONSTRUCȚII DE MAȘINI SIBIU

SIBIU STR H. COANDA NR.51

0269238313

0269238313

qsicmsibiu@vahoo.com

î[_48

GR SC C-TII SI ARH "CAROL 1" SIBIU

SIBIU STR PEDAGOGILOR NR.7

0269223298

0269220328

qrupcarol@qmail.com

ii 49

COL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU

SIBIU STR GLADIOLELOR NR 2

0269221806

0269221806

advcosma@vahoo.com

i 50

GR. SC IND ENERGETIC SIBIU

SIBIU STR ELECTRICIENILOR NR 1

0269244351

0269244319

sibiuenerqetic@vahoo.com

Președinte

Klein Hans

Contrasemnează

Secretar

Nistor, Dorin


•('           / L'-LL'