Hotărârea nr. 167/2011

HOTĂRÂREA NR.167 privind constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V şi VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.167

privind constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V și VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25865/2011, prin care Direcția Arhitect-șef prin care se propune constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V ȘI VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit.d din O.U.G nr. 18/2009,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :


Articol unic Se constituie comisia de coordonare a realizării Etapelor IV, V ȘI VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în următoarea componență :


 • 1. Simona Brylynskei

 • 2. Ghcorghe Ciuclea

 • 3. Georgeta Ghete

 • 4. Rodica Slavu

 • 5. luliana Orza

 • 6. Daniela Băcilă

 • 7. Rodica Rațiu


 • - Direcția Administrație Locală

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Tehnică

 • - Serv. Administrație Locală

’ Serv. Administrație locală

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Arhitect - șef


 • - președinte

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - membru

 • - secretar


Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.


Președinte


Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretî/r

Nistor Dorin Ilie