Hotărârea nr. 145/2011

HOTĂRÂREA NR.145 privind aprobarea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu, pentru realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011, în Agenda sportivă pe anul 2011 precum şi pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.145

privind aprobarea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu, pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011, în Agenda sportivă pe anul 2011 precum și pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Local ai Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința odinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 26193/2011 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011. în Agenda sportivă pe anul 2011 precum și pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c și d, alin.6 iit.a pct. 4, 5, 6, art. 45 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu, pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011, în Agenda sportivă pe anul 2011 precum și pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin llie