Hotărârea nr. 139/2011

HOTĂRÂREA NR.139 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 114/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.139

privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011, Analizând raportul nr. 26174/2011 prin care Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu propune stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de acest serviciu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 6 lit.h din Legea nr. 155/2010 a poliției locale,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 7 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilesc următoarele obiective de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu ;

  • 1.  Sediul Primăriei Municipiului Sibiu , str. Samuel Brukenthal nr.2;

  • 2.  Sediul Primăriei Municipiului Sibiu, B-duI Victoriei nr. 1-3;

  • 3. Depozit Pădurea Dumbrava - D.J. Sibiu-Rășinari Km 7;

  • 4. Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu - Calea Dumbrăvii nr. 142;

  • 5.  Serele Primăriei Municipiului Sibiu - Calea Guștcriței nr. 47 A;

  • 6. Adăpostul pentru câini Iară stăpân - Dealul Gușteriței

Art.2. Directorul Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

i

Președirite

Brunchea Mariana Gabriela


I

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie