Hotărârea nr. 136/2011

HOTĂRÂREA NR.136 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 01.05.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 136

privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 01.05.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 18655/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu data de 01.05.2011,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin.3 și art. 17 alin.l lit. a, b și c din Legea nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale art. 4 lit.b, c și e, ale art. 9 lit.a, c, d și e din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, Se aprobă programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A Sibiu, începând cu data de 01.05.2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Di rectorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, Ia data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

U UUCIU1 oivi u

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa ur. la HCL nr. | V2 Z2011


Program de circulație

Traseul 1

Cimitir - OBI ( Viile Sibiului)

ITINERAR

Dus: Cimitir - Calea Dumbrăvii - str.Siretului - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei -str. V.Carlova - str. Maramureșului - str. Malului- Piața Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Calea Surii Mari - OBI (Viile Sibiului) întors: OBI (Viile Sibiului) - Calea Surii Mari - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Râului - str. Metalurgistilor - str. Distribuției - str. Autogarii - sos. Alba lulia

- str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M. Viteazu - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - Cimitir

Luni - Vineri

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI

(Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

Cimitir

OBI (Vii)

6.05 6:45*

7:30 8:14

9:00 9:40*

10:30 11:14

12:00 12:40*

13:30 14:14

15:00 15:44

16:30 17.14

' 18.00 18:40*

19.30 20.14

21:00 21:39

'22:16 22:55*

j 23:32

5.34 6.15   6:54

7:40   8:24

9:15   9:59

10:45 11:29 12:15 12:59 13:40 14:24 15:10 15:50* 16:45 17:29 18:15 18:59 19.45 20:29 21:04   —

5:40* 6:25   7:04

7.50   8:30*

9.20

13:50 14:34 15:20 16:04 16:50

5:19   5.58*

6:35   7:14*

8:00   8:44

9.30   10:14

11.00 11:40* 12:30 13:14 14.00 14:44 15:30 16.10* 17.00 17:40* 18:30 19.14 20.00 20:40* 21:20 21:59 22:36 23:15* 23:49

5:30   6:08

6:45   7:24

8:10   8:55

9:45 10:29 11:15 11:59 12:45 13:29 14:10 14:50* 15:40 16.24

 • 17.15  17:59 18:45 19:29

 • 20.15  20:59 21:40 22:19 23:10 23:50

... ...

5.40   6:16

6:55   7.34

8:20   9:04

9:50

14:20 15:05

15:50 16:34

17:20

7:00    7:44

 • 8.30    9.14 10.00 10.40*

 • 11.30   12.14

13:00 13:40* 14:30 15:10* 16:00 16:40* 17:30   18.14

19:00 19:40* 20:30 21:14 22:00 22.39* 23.20

5:50    6:29

7:10    7.50*

8.40    9:24

10:15   10:59

11:45   12:29

13:10   13:54

14:40 15:20*

16.10   16:54

17:45   18:29

19:15   19:59

20:45 21:25* 22:10

6.00   6.40*

 • 7.20    8.04 ,

 • 8.50   9.34

10.20

 • 13.20  14.04

 • 14.50  15.34

 • 16.20  17.04

17.50

Nr Curse = 12

Ore traseu = 17h 27'

Total km = 274.4

Nr curse = 10.5

Ore traseu = 15h 30'

Total km = 226,6

Nr curse = 4,5

Ore traseu = 6h 36'

Total km = 101.4

Nr Curse = 1 3

Ore traseu = 18h30'

Total km = 303,6

Nr. curse = 12,5

Ore traseu = 18h 20'

Total km = 269

Nr curse = 5

Ore traseu = 7h 10'

Total km = 106

Nr. Curse = 11

Ore traseu = 16b 20'

Total km = 257,2

Nr. curse = 11

Ore traseu = 16h 20’

Total km = 245,2

Nr. Curse = 6

Ore traseu = 8h 50'

Total km = 131.2

Lungime/ cursa Cimitir - OBI - Cimitir = 21,2 km            Lungime/cursa Cimitir - Viile Sibiului - OBI - Cimitir = 25,2 km

NOTA La cursele marcate cu (*) autobuzul pieaca din Viile Sibiului

Sambata

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

Cimitir |

OBI

Cimitir j

OBI

Cimitir I

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir i

OBI

Cimitir |

OBI

I

5:54

6:45*

6:24

5:49*

7:20

6:54

6:20

7:45*

7:24

8:20

7:54

8:45*

8:24

9:20

8:54

9:45*

9:24

10:20

9:54

10:35

10:06

10:45*

10:24

11:05

10:39

11:20

10:54

11:35

11:09

11:45*

11:24

12:05

11:39

12:20

11:54

12:35

12:06

12:45*

12:24

13:05

12:39

13:20

12:54

13:35

13:09

13:47

13:24

14:03*

i 13:39

14:20

13:37

14:06

14:45*

14:24

15:05

14:19

14:40

i 15:06

15:45*

15:39

16:20

15:54

16:45*

16:24

17:20

16:54

17:45*

17:24

18:20

17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

! 19:24

20:20

19.54

20:45*

20:24

21:20

I 20:54

21:45*

21:24

22:20

21:52

i 22:22

---

22:52

! Nr curse = 11

• Ore traseu = 16h

i 28'

Nr. curse = 2 Ore traseu = 2h

43'

Nr. curse =11,5 Ore traseu = 17h 3’

Nr. curse = 8

Ore traseu = 11 h 58'

Nr. curse = 5,5 Ore traseu = 7h 59'

Nr. curse = 3

Ore traseu = 4h 16'

Total km

= 257,2

Total km

= 42,4

Total km

= 267,8

Total km

= 177,6

Total km

= 1 24,6

Total km

= 67,6


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

itSiiBi

i

Cimitir

1.13,14

1 min

Șiretului 1

2 min

Ciresica 1

3 min

Calea Cisnadiei

14, 15, 111

4 min

Interex

14, 15, 111

5min

Piața Rahova 1

12, 14, 15, 111

7min

Cofetăria Primavara

12, 15, 111

9min

Piața Aurel Vlaicu 1

12, 13, 111, 22

10min

CEC

12, 13, 111

14min

Cofetăria Universității

5, 10, 11, 17

16min

Transilvaniei

10, 11, 17

18min

Ștrand

17

21 min

Polsib 3

16, 115, 117

22min

Mondex

16, 115, 117

23min

Scandia

16, 115, 117

25min

Piața Cibin 1

16, 115, 117

26min

îndes

16, 115, 117

27min

Rusciorului 2

18, 16, 115, 117

28min

Gaz Metan

18, 16, 115, 117

30min

Obor 2

117

31 min

Opel

35min

Viile Sibiului 3

36min

Viile Sibiului 1


Duminica

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

Cimitir

OBI

Cimitir '

OBI

Cimitir |

OBI

Cimitir I

OBI

Cimitir

OBI

5:52

6:20

I

6:00

6:45*

6:24

7:20

7:40

6:54

7:45*

I

I 7:24

8:20

7:54

8:45*

8:17

9:02

8:35

9:20

8:53

9:38

I 9:11

9:51*

9:29

10:14

9:47

10:32

10:05

10:45*

10:23

11:08

10:41

11:26

10:59

11:39*

11:17

12:02

11:35

12:20

11:53

12:38 1

12:11

12:51*

12:29

13:14

12:47

13:32

13:10

13:50*

13:23

j 13:36

14:20

14:04

14:45*

14:17

...

14:34

15:20

14:54

15:45*

15:24

16:20

15:54

16:45*

1

i 16:24

17:20

16:54

17:45*

17:24

18:20

j 17:54

18:45*

18:24

19:20

18:54

19:45*

|   19:24

20:20

19:54

20:45*

20:24

21:20

20:54

21:45*

21:24

21:58

21:52

22:22

Nr. Curse

= 11

Nr. curse =

11

Nr. curse =

4.5

Nr. Curse

- 10,5

Nr. curse

3

' Ore traseu

= 16h 22’

Ore traseu

= 16h 16'

Ore traseu

= 6h 37'

Ore traseu

= 15h 32'

Ore traseu

= 4h 30’

| Total km =

257,2

Total km =

253,2

Total km =

95,4

Total km =

242,6

Total km =

63,6


1min

5min

Viile Sibiului 1

Viile Sibiului 2

OBI

117

6min

Obor 1

117

8min

Terezian

16, 18, 115, 117

9min

Gladiolelor

16, 115, 117

10min

Flaro

2, 16, 115, 117

12 min

P-ta Cibin 2

16, 115, 117

13min

Tehnica Noua

16, 115, 117

14min

Algenia

16, 115, 117

16min

Autogara II

16, 115, 117

18min

Polsib 1

10,

11, 111, 112, 114, 118

19min

Alba lulia

10,

11,111,112,114,118

21 min

Banatului

10, 11

24min

Lomonosov

12,13,111

26min

Bloc 1 Nlihai Viteazu

12, 111

27min

Bloc 9 Mihai Viteazu

12, 111

28min

Nicolae lorga

14,111

30min

Ciresica 2

14

31min

Șiretului 2

14

32min

I         Cimitir2

13, 14              t


NOTA (*) plecări din viile Sibiului


Program de circulație Traseul 2

Zona EndustriaSa Est - Piața Cibin

ITINERAR
Dus: (SC Eurofoam/Tabacarie) IRMES - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Fânului - str. Râului - str. I.L.Caragiale (Piața Cibin).
întors: (Piața Cibin) str. I.L.Caragiale - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru -str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - IRMES (SC Eurofoam/Tabacarie)

Luni - Vineri

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

I

P-ta

P-ta

IRMES I

P-ta Cibin

IRMES

Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin 1

5.20

5.27

5.36

5.48

5:20

5.58

5.35

6.05

5.45

6.15

5.55

6.27

6.02*

6.35

6.12*

6.45

6.26*

6.55

6.34

7.05

| 6.40

7.13

6.47*

7.20

6.59*

7.30

7.10

7.40

7.20

7.50

7.25

7.58

7.30

8.08

7.35

- 8.18

7.45*

8.28

7.58

8.30

8.10

8.43

8.21

8.58

8.25

8.36

9.13

8.51

9.28

8.47

9.06

9.43

...

9.21

9.58

9.36

10.13

9.51

10.28

10.06

10.43

10.21

10.58

10.36

11.13

10.51

11.28

11.06

11.43

11.21

11.58

11.36

12.13

11.51

12.28

12.06

12.43

12.21

12.58

12.36

13.13

12.51

13.26

13.38

13.06

13.48

13.18

13.58

13.28

14.08

13.38

14.18

13.48

14.25

13.58

14.38

14.08

14.48

14.15*

14.58

14.28

15.08

14.35*

15.18

14.48

15.28

14.55*

15.38

15.10

15.48

15.20

15.58

15.28*

16.08

15.35*

16.18

15.43

16.28

15.55

16.38

16.08

16.48

16.20*

16.58

16.28

___

16.38

17.18

16.48

17.25

16.58

17.30

17.03

17.40

17.18

17.58

17.28

18.08

17.38

18.13

17.51

18.28

18.04 i

18.43

18.21

18.58

18.36

19.13

18.39

...

18.51

19,28

19.06

19.43

19.21

19.58

19.36

20.13

19.51

20.28

20.06

20.43

20.21

20.55

20.36

21.10

20.51

21.35

21.13

22.05

21.18

21.30

22.10

21.44

22.30

22.13

22.55

22.39*

23.10

23.05*

i_______________________________________________

23.35

23.26

23.51

..

' Nr Curse

14,5

Nr curse =

5.5

Nr. Curse

= 14,5

Nr curse =

14.5

Nr. curse

= 6,5

Nr curse

= 12,5

Nr Curse

= 7

Nr. curse

= 9,5

; Ore traseu

= 18h 16’

Ore traseu

= 6h 40’

Ore traseu = 17h 18'

Ore traseu

= 18h 6’

Ore traseu = 7h 2’

Ore traseu = 15h 30’

Ore traseu = 9h 40'

Ore traseu = 11 h 39'

I

l Total km =

264,7

Total km =

10C.7

Total km =

265,4

Total km =

253,7

Total km

= 118,4

Total km

= 219,7

Total km

= 119

Total km

= 167

Piața Cibin - IRMES - Piața Cibin = 17km/cursa ; Piața Cibin - SC Eurofoam - Piața Cibin = 19,4 km/cursa ; Piața Cibin-Tabacarie - Piața Cibin = 22,5 km/cursa j

NOTA: La orele marcate cu(*) se pleaca de la SC Eurofoam ;

La orele marcate cu ț 1 se p*~țca de la Tabacarie


Sa m bata


Duminica

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/1

22

2/3               I

IRMES

P-ta Crbin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES I

P-ta Cibin

IRMES i

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES |

P-ta Cibin

IRMES i

P-ta Cibi i

6:00

6:25

6:00

...

6:25

6:13

7:05

6:40*

7:35

7:05*

8:05

6:13

7:05

6:40*

7:35

7:05*

8:05

7:43

8:35

8:13

9:05

8:43

9:35

7:43

8:35

8:13

9:05

8:43

9:35

9:13

9:58

9:43

10:13

10:28

10:06

10:43

10:21

10:58

9:13

10:05

9:43

10:35

10:13

11:05

10:36

11:13

10:51

11:28

11:06

11:43

11:21

11:58

11:36

12:13

10:43

11:35

11:13

12:05

11:43

12:35

11:51

12:28

12:06

12:43

12:21

12:58

12:36

13:13

12:51

13:28

12:13

13:05

12:43

13:35

13:10

14:05

13:03

13:43

13:21*

13:58

13:36

14:13

13:51

14:28

14:03

14:43

13:43*

14:35

14:10

15:05

14:43

15:35

14:21

14:58

14:36

15:13

14:51

15:28

15:03*

15:43

15:21

15:58

15:10*

16:05

15:43

16:35

16:13

17:05

15:36

16:05

15:51

16:35

16:13

17:05

16:43

17:35

16:43

17:35

17:13

18:05

17:43

18:35

| 16:38

...

17:13

18:05

17:43

18:35

18:13

19:05

18:13

19:05

18:43

19:35

19:13

20:05

18:43

19:35

19:13

20:05

19:43

20:35

19:43

20:35

20:13

21:05

20:43

21:11

20:13

21:05

20:43

21:11

21:13

21:41

21:13

21:41

21:33

...

—.

...

21:36

...

Nr Curse

= 8

Nr. curse

= 11,5

Nr. curse

= 8

Nr. curse =

11

Nr. curse

= 4,5

Nr curse =

10,5

Nr curse =

10,5

Nr curse =

10

Ore traseu = 10h 25’

Ore traseu = 15h 36'

Ore traseu = 10h 43’

Ore traseu

= 15h 16'

Ore traseu = 5h 37’

Ore traseu

= 15h 28'

Ore traseu

= 15h 33’

Ore traseu

= 14h 46’

Total km

= 141.5

Total km

205,8

Total km

= 136

Total km =

191.8

Total km

= 76,5

Total km =

183,3

Total km =

180,9

Total km =

172.4

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

©ftWigiiM feeșj’gțij (°fe- Iftște< :

. . . ■■

Irmes

Eurofoam

'Tabâcarie

min

min

min

Tabacarie

2

Scandia

Eurofoam

3

5

6

B 7

Irmes

112, 114

1

4

Hidrosib

112, 114

2

5

Cantina Indep. II

112,114

4

7

î

IO

I

O::"

3’- -

5

7

Piața Vasile Aaron

14, 15, 112, 114

5

8

Liceul Energetic

14, 15, 112, 114

8

11

1

® . 1

1 k 1

2

Moldoveana

11, 112, 114

10

13

Politie

11, 112, 114

12

15

T eatru

5. 10, 12, 13, 17, 118

14

17

1

2

Spital Județean

5, 10. 12, 13, 17, 118

16

19

Simerom

5. 10, 12, 13, 15, 115, 17, 115, 118

17

20

■ ?

Gara

5, 13, 15, 17, 18

20

23

2

5

Abatorului

18, 115

22

25

2

IK31

7-

Liceul independenta

23

26

8

Flaro

1, 16, 115, 117

24

27

mm?

Piața Cibin

I


8

-f■■■..'■: i:-i>                    I

min

min

Piața Cibin

2

Strada Lunga

18

3

Rusciorului

1, 18

5

Libertateal

18, 115

6

Apollo

18, 115

8

BRD

115

10

Parcul Tineretului

5. 10, 12. 13, 17, 118

12

Muz. de Siinte Nat.

5, 10, 12, 13, 17, 118

13

Nufărul

5, 10, 12, 13, 17. 118

16

F.’ JktvMSv

Cofetăria Aida

11, 112, 114

17

Miraslau

11. 112, 114

19

Peco Milea

11. 112, 114

21

Cofetăria Narcisa

14, 15, 112, 114

23

Sanitas Vasile Aaron

14, 15, 112, 114

24

Blocuri Indep. II

112,114

25

Independenta II

112, 114

26

Irmes

112,114______________

29

Eurofoam

Scandia

HES

IT abacarie


Program de circulație

Traseul 5 Valea Aurie - Gara

ITINERAR
Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Lucios - Calea Poplacii - str. Avrig - B-dul Victoriei - Piața
Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara
tors: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-du! C.Coposu - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str. rig - Calea Poplacii - str. Valea Aurie - str. Poiana

Luni - Vineri

I            5/1

5/2

5/3

5/4

5/5

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

5:40

5:30

5:50

5:40

6:00

5:50

6:10

6:00

6:20

6:10

6:30

6:20

6:40

6:30

6:50

6:40

7:00

6:50

7:10

7:00

7:20

7:10

7:30

7:20

7:41

7:30

7:51

7:40

8:01

7:50

8:13

8:04

8:28

8:14

8:43

8:29

8:58

8:44

9:13

8:59

9:28

9:14

9:43

9:29

9:58

9:44

10:13

9:59

10:28

10:14

10:43

10:29

10:58

10:44

11:13

10:59

11:28

11:14

11:43

11:29

11:58

11:44

12:13

11:59

12:28

12:14

12:43

12:29

12:58

12:44

13:13

12:59

13:28

13:14

13:41

13:29

13:51

13:34

14:01

13:44

14:11

13:54

14:21

14:04

14:31

14:14

14:41

14:24

14:51

14:34

15:01

14:44

15:11

14:54

15:21

15:04

15:31

15:14

15:41

15:24

15:51

15:34

16:01

15:44

16:11

15:54

16:21

16:04

16:31

16:14

16:41

16:24

16:51

16:34

17:01

16:44

17:11

16:54

17:21

17:04

17:31

17:14

17:41

17:24

17:51

17:34

17:58

17:44

18:13

17:59

18:28

18:14

18:43

— — —

— ——

18:29

18:58

18:44

19:13

18:59

19:28

19:14

19:43

19:29

19:58

19:44

20:13

19:59

20:28

20:14

20:43

20:29

20:58

20:44

21:13

20:59

21:28

21:14

21:29

21:58

21:33

MMM

21:59

22:20

MM.

22:20

22:40

22:40

23:00

23:00

23:20

23:20

23:40

23:40

Nr. curse = 14,5

Ore traseu = 12h 21'

Total km = 159.5___

Nr. curse = 21

Ore traseu = 18h

Total km = 231

Nr. curse = 9

Ore traseu = 7h 59'

Total km = 99_____

Nr. curse = 20,5

Ore traseu = 17h 50'

ToțaI km = 225.5   __

Nr curse = 18

Ore traseu = 15h 53'

Total km = 198_______

Lungime/ cursa Valea Aurie - Gara - Valea Aurie = 11 KM

5/1

5/2

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

---

5:58

5:59

6:28

6:29

6:58

6:59

7:28

7:29

7:58

7:59

8:28

8:29

8:58

8:59

9:28

9:29

9:58

9:59

10:28

10:29

10:58

10:59

11:28

11:29

11:58

11:59

12:28

12:29

12:58

12:59

13:28

13:29

13:58

13:59

14:28

14:29

14:58

14:59

15:28

15:29

15:58

15:59

16:28

16:29

16:58

16:59

17:28

17:29

17:58

17:59

18:28

18:22

18:58

18:59

19:28

19:29

19:58

19:59

20:28

20:29

20:58

20:59

21:28

21:29

21:58

21:48

22:18

---

Nr, curse =16

Nr. curse = 16,5

Ore traseu = 15b 49'

Ore traseu -

16h 20'

Total km = 176

Total km = 181.5

ST ATU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

ini


1min 2min 3min 5min 6min 7min 9min

11min 13min 15mln 16min


Valea Aurie

Theodor Mihaly 1

Plata Sadu 1

Școala Generala nr. 7

Școala Militară 1

Parcul Sub Arini


Bazin Olimpia

Universitate

Teatru

Spitalul Județean

Simerom Gara


■ jj; P-W

14,15,16,113,116

15, 16,113,116

15, 16,113,116

15, 16,113,116


17


2,10,12,13,17, 118,22 2,Î0Î 12,13,17, 118

2,10,12,13,15,17,18,115,118

2, 13, 15, 17, 18, 22


■ itvM.v

®i|i

BSiSa™

3min

Gara

Parcul Tineretului

2,13,15,17,18, 22

2,10,12,13,17, 118

5min

6min

Muzeul de stiinte naturale

Nufărul

2,10,12,13,17,118

2, 10, 12, 13, 17, 118, 22

8min 10min

Cofetăria Universității

Sibdress

1,10,11,17

11min

12min

. Arsenal

Bulevardul Victoriei

-------------

13min

14min

15min

16min

18min

Fizioterapie

Piața Talmaciu

Piața Sadu 2

Theodor Mihaly 2

Valea Aurie

15,18,113,116

15,16,113,116

15,16,113,116

15, 16,113,116

14,16,16,113,116 _


Program de circulație

Traseul 10

Turnisor - Gusterita

ITINERAR

uș: Zăvoi - str. Gh. Asachi - Piața lancu de Hunedoara - str. E.A.Bieltz - sos. Alba lulia - str. Dealului -r. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri oanda - str. Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - str. Podului - CEMA

tors: CEMA - str. Podului - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str. ansilvaniei - str.V.Carlova - sos. Alba lulia - str. E.A.Bieltz - Piața lancu de Hunedoara - str.Gh.Asachi -avoi

Luni - Vineri

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

'urnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

Turnisor

| Gusterita

Turnisor

Gusterita

Turnisor

Gusterita

5:01

5.15

5:30

5:01

5:46

5:19

6:06

5:40

6:24

5.55

6:42

6:13

657

6:31

7:16

6:50

7:31

7:10

7:52

7:28

8:10

7:45

8:28

8:05

8:50

8:28

9:13

8:37

8.50

9:35

9:13

9:58

9:35

10:20

9:58

10:43

10:20

11:05

10:43

11:28

11:05

11:50

11:28

12:13

11:50

12:35

12:13

12:58

12:35

13:20

12:55

13:36

13:07

13:52

13:25

14:10

13:43

14:28

14:01

14:46

14:19

15:04

14:37

15:22

14:55

15:40

15:13

15:58

15:31

16:16

15:49

16:34

16:07

16:52

16:25

17:10

16:43

17:28

17:01

17:46

17:24

18:09

17:37

17:50

18:31

18:09

18:54

,:31

19:16

18:54

19:39

19:16

20:01

19:30

20:24

20:01

20:46

20:24

21:09

20:46

21:31

21:09

21:54

21:31

22:16

21:54

22:39

23:38**

22:16

23:01

22:45

23:19

22:53

23:20

23:54

23:58

23:38

Nr.curse = 12

Nr.curse = 12,5

Nr.curse = 6

Nr.curse = 12,5

Nr.curse = 12

re traseu = 17h52’

Ore traseu = 18h35’

Ore traseu =8h 3’

Ore traseu = 18623’

Ore traseu = 17h 49’

Total km

= 267,8

Total km

= 278,9

Total km:

= 122,1+5,6

Total km

= 278,9

Total km

= 267,8

Lungime / cursa

Turnisor -

CEMA - Turnisor = 22,2 km ___

-____... ____

Lungime / cursa Turnisor - Reșița - CEMA - Turnisor = 23,6 km

TA:

(**) Plecare de la stația “Parcul Tineretului” spre Turnisor

La cursele cu plecare la 6.57 si 7.31 din Gusterita si la 14.01 si 14.55 din Turnisor, autobuzele a in cartierul Resita(C.Gusteritei - str.Vulcan - cart.Resita - str.Vulcan - C.Gusteritei)

DUBLURI:    7:28 - Turnisor - Gusterita

7:16 - Gusterita - Turnisor

Sambata

Duminica

10/

1

10/2

10/3

Turnisor

Gusterita

Turnisor | Gusterita

Turnisor |

Gusterita

5.20

5.13

5:47

5:57

6:40

6:24

7:00

7:17

7:51

7:45

8:25

8:32

9:13

9:32

10:13

10:02

10:43

10:32

11:13

11:02

11:43

11:32

12:13

12:02

12:43

12:32

13:13

13:02

13:43

13:32

14:13

14:02

14:55

15:02

15:43

15:32

16:13

16:32

17:13

17:32

18:13

18:02

19:00

19:02

19:43

19:39

20:13

20:32

21:13

21:02

21:41

21:50

22:18

23:03

23:38**

23:40

23:40***

23.54

23:58

Curse = 1

1,5

Nr. curse =

6,5

Nr. Curse =

9

Ore traseu =

16h5T

Ore traseu

= 8h 43’

Ore traseu

= 13h 8’

Total km = 244,2 + 5.3

Total km=

133,2+ 5_6

Total km =

199,8


10/1

10/2

Turnisor |

Gusterita

Turnisor

Gusterita

5.20

5.20

6:13

6:07

6:55

7:02

7:43

7:30

8:13

8:32

9:13

9:02

9:43

10:02

10:43

10:32

11:13

11:32

12:13

12:02

12:43

13:02

13:43

13:32

14:13

14:32

15:13

15:02

15:43

16:02

16:43

16:32

17:13

17:32

18:13

18:02

18:55

19:02

19:43

19:30

20:13

20:32

21:13

21:02

21:43

21:50

22:30

23.04

22:48**

23:08

Nr. Curse

- 12

Nr. Curse

= 11,5

Ore traseu

= 17h 44'

Ore traseu

= 16h50'

Total km =

266,4

Total km=

244,2+ 5,6


NOTA:
(”) Plecare de la statia “Parcul Tineretului” spre Turnisor (***) Plecare de la statia “Simerom” spre Gusterita

STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea sfadei

Legaturi cu alte trasee

Zăvoi

1min

Asachi 1

3mln

Plata 1. de Hunedoara 1 .

4min

Școala gen. nr. 10/1

6mln

Bosch

11,111-118

7min

Plus

11, 111,112, 113,114, 116, 118

8mln

PolsIbT

1,11,111,112,114,118

9ftiin

Alba lulia

1, 11, 111, 112,114,118

11min

Banatului

1,11

14min

Teatru

2, 5,12,13,17,118, 22

16mln

Spitalul Județean

2,5,12,13,17,118

18min

Simerom

2, 5,12,13,15,17,18,115,118

20mln

Strungului

12,14

21min

Compa1

12, 14

22mln

Compa 11/1

12,14

24min

Complex Otelarilor

12,14

26min

Balanța 3

118

27min

Alecu Russo 2

118

28min

Pod Gusterita 2

Î18

29min

Alimentara Gusterita 2

118

30min

Smardan 2

118

31min

Pinului 2

118

_ 32mln

Cema


Durata de la capat de linie

Denumirea statiel

Legaturi cu alte trasee

Cema

118

1mîn

Pinului 1

118

2min

Smardan 1

118

3mln

Alimentara Gusterita 1

118

4min

Pod Gusterita 1

118

5mln

Alecu Russo 1

118

6min

Balanța 2

118

7min

Strungului

12,14

8min

Compa I

12, 14

9mln

Compa li/1

12,14

11min

Complex Otelarilor

12,14

12min

Llbral

12,14

13min

Treboniu Laurean

12,115,118

14mln

Electrica

12,115,118

15min

Parcul Tineretului

2,5,12,13,17,118

17mln

Muzeul de științe naturale

2,6,12,13,17,118

18min

Nufărul

2, 5, 12, 13, 17,118, 22

20mln

Cofetăria Universității

1.5,11,17

22min

Transilvaniei

1,11,17

23min

Carlova

11

25min

Polsib 2

11, 111, 112, 1Î4, 118

27mln

McDonald's

11,111-118

29min

Bieltz

30mln

Școala generala nr. 10/2

31min

Piața lancu de Hunedoara 2

33min

Asachi 2

34min

Zăvoi


Program de circulație Traseul 11 Cedonia - SC Continental

ITINERAR
Dus: Cedonia - str. Luptei - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei - str, V.Carlova - sos. Alba lulia - str. Salzburg - SC Continental
întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu - str.N. lorga - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Cedonia .

Luni - Vineri

11/1

11/2

11/3

11/4

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

5 57

5:29**

6:17

5:49**

6:37

6:09**

6 57

6 33

7:15

6:53

7:37

7:13

7:57

7:33

8:14

7:53

8:44

8:13

8:57

838

9:14

9:08

9:44

9:38

10:14

9:30

10:08

10:44

10:38

1T14

11:08

11 44

11:38

12:14

12:08

12:44

12:38

13:14

12:53

13:37

13:18

13:57

13:53

14:37

13:29**

14:17

14:13

14:57

14:32

15 15

15:13

15:57

14:53

15:37

15:33

16:17

15:53

16 37

16:33

17:17

16:13

16:57

16:53

17:37

17:09

18:08

18:44

17:33

18:14

18:38

19:15

19:38

20:14

19:08

19:44

20:08

20 44

21 08

21:44

20:38

21:14

21:38

22:14

22:26

23:15

22:08

22:44

22:45

23:20

23:43

23:17

23:53

Nr. curse

= 10

Nr. curse

= 13

Nr. curse

= 8

Nr curse

= 12,5

Ore traseu = 13h 49'

Ore traseu = 18h 4”

Ore traseu = 11 h

Ore traseu = 17h 46'

Total km =

220

Total km =

286__________

Total km_=

= _176____________

Total km =

= 275

Lungime/cursa Cedonia - SC Continental - Cedonia km

** Nota: La orele 5.29 , 5.49 , 6.09 , 13.29 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si oprește in stațiile Interex , Piața Rahoveil , Cedonia............Continental .

11/1

11/2

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

6:06**                6:47

7:20                 7:51

8:30                9:10

9:50               10:30

11:10               11:50

12:30               13:10

14:00               14:40

15:13               16:10

16:43

6:26**                7:15

7:50                8:30

9:10                9:50

10:30               11:10

11:50               12:30

13:10               13:50

14:30           15:00*-15:15

15:50               16:30

17:10               17:50

18:26               19:10

19:50               20:30

21:10               21:42

22:25           23:00*-23:15

23:43

Nr. curse = 8

Ore traseu = 10h 37'

Total km = 176 _______________

Nr. curse = 13

Ore traseu = 17h 17’

Total km = 286 + 8 _______ |

*Nota: La orele 15:00 si 23:00 autobuzul 11/2 va circula : SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita -sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 15:15, respectiv 23:15 va pleca spre oraș.

** Nota: La orele 6.06 si 6.26 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si oprește in stafiile Interex , Piața Rahoveil , Cedonia............Continental.

STATII $1 LEGATURI CU ALTE TRASEE

î| Durată de la . gBă'păt de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee |

Durata de ia capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee •

__1min

Complex Luptei

1min

Harting

111-118......

‘MotdoVââhiiP

■ 2,1i2,114 a ;

. ; W. .

5min

Politie

2, 112, 114

3min

Phoenix M.P.1

111 -118

.. Ohiil *

: Cbfetaria Universității

fittilh

. ĂA<AeM>ijîiirt-iA.;; '

Ș. A tW£41B,;117dl8 ■-

10min

Transilvaniei

1, 10,17

6min

Vama

112,116,117,118

: tlmin

■■:”..-:6ârl6va /

"^■780^-

Sffinwt a.

112,116,117,118 - -

13min

Polsib 2

10, 111, 112, 114, 118

9min

Metro

112,116,117,118

Donald's ?

:: 10,111-118

Hifilri .’Q;

; .AA.'-B'OSChA :

16min

Turnisor

111 -118

12min

Plus

10, 111, 112, 113, 114,116,

liETrlriIrii:-

•aaa; AMbltiht-        :

•   112,118,117,118

13trHh.

•:1,..10M1iB12T1M, 1183

19min

Simpa 2

112, 116,117, 118

14min

Alba lulia

1, 10, 111, 112, 114, 118

lomcoob '■'%

.1'12, 416,117,118

;:a Banătiiiul        ;

.^1i;10:AA

21min

Aeroport 2

112, 116, 117, 118

I8min

Cofetăria Aida

2, 112, 114

■                   k

BrieiHtiăt ’■-?

W 112,146, 117,118 a.

Ifirtilri

MIIWiiA   /:

■  2,112. ud ;

24min

SNR Rulmenți

112, 116,117, 118

21min

Peco Milea

2,112, 114

SC Continental

117,118

22mln

Vas»8Ml(6Ă2 .

23min

Piața Rahova 2

14, 15

24miti

MIHal’Vit&W;;

rA.-?>•        :

25min

N. lorga

AA 26tnlri ■

Calea Clsriadioi ■

-r                    .

27min

Interex

26riiln

Plata Rahova 1

••                               li

30min

Cedonia

_____L,'.......„J

Program de circulație Traseul 12 Piața Rahova - Sembraz

ITINERAR

Dus: Piața Rahova - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str. Strungului - str. Henri Coanda - Sembraz

întors: Sembraz - str.Henri Coanda - str.Principatele Unite - str. Otelarilor - str. Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M.Viteazu - Piața Rahova

Luni - Vineri

12/1

12/2

12/3

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova Sembraz

5:27

5:23

5:47

5:43

6:07

5:53

6:27

6:13

6:47

6:33

7:07

6:53

7:27

7:13

7:47

7:33

8:02

7:53

8:22

8:13

8:42

8:25

9:02

8:55

9:32

9:01

9:25

10:02

9:55

10:32

10:25

11:02

10:55

11:32

11:25

12:02

11:55

12:32

12:25

13:02

12:53

13:27

13:13

13:47

13:33

14:07

13:53

14:27

14:13

14:47

14:33

15:07

14:53

15:27

15:13

15:47

15:33

16:07

15:53

16:27

16:13

16:47

16:33

17:07

16:53

17:27

17:13

17:47

17:35

18:07

17:55

18:32

18:06

18:25

19:02

18:55

19:32

19:25

20:02

19:55

20:32

20:25

21:02

20:55

21:32

21:30

21:50

21:51

22:11

22:10

22:30

22:30

22:50

22:50

23:10

23:10

23:30

Nr. curse = 9

Nr. curse = 19

Nr. curse = 18,5

Ore traseu = 8h 31'

Ore traseu = 17h 47'

Ore traseu = 17h 43'

Total km = 99

Total km = 209

Total km = 203.5

Lungime/cursa Piața Rahova - Sembraz - Piața Rahova = 11 km

12/1

12/2

Piața Rahova

Sembraz

Piața Rahova

Sembraz

5:55

6:32

6:02

6:55

7:32

6:25

7:02

7:55

8:32

7:25

8:02

8:55

9:32

8:25

9:02

9:55

10:32

9:25

10:02

10:55

11:32

10:25

11:02

11:55

12:32

11:25

12:02

12:55

13:32

12:25

13:02

13:55

...

13:25

14:02

14:25

15:02

15:25

16:02

16:25

17:02

17:25

18:02

18:25

19:02

19:25

20:02

20:25

21:02

21:25

22:02*

22:25

23:05

23:24

...

Nr. curse = 8

Nr. curse = 17,5

Ore traseu = 8h

Ore traseu = 17h 22'

Total km = 88

Total km = 192.5

Nota: Duminica ultima plecare la 22:02 din Sembraz
STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

ir... .■ ;                T’ T.'

Wlirîi.eSHgS

Piața Rahova 1

1, 14, 15, 111

2min

Cofetăria Primavara

1, 15, 111

4min

Piața Aurel Vlaicu 1

1, 13, 111, 22

5min

CEC

1, 13, 111

8min

Teatru

2, 5,10, 13, 17, 118, 22

10min

Spitalul Județean

2, 5, 10, 13, 17, 118

12min

Simerom

2, 5, 10, 13, 15, 17, 18,115, 118

14min

Strungului

10, 14

15min

Compa I

10, 14

16min

Compa 11/1

10, 14

18min

Sembraz

14..........


WWW®

gta|

-g • iii Mg'J

Sembraz

14

1min

Compa 11/ 2

14

3min

Complex Otelarilor

10, 14

4min

Libra 1

10, 14

5min

Treboniu Laurean

10, 115,118

6min

Electrica

10, 115,118

7min

Parcul Tineretului

2, 5, 10, 13, 17, 118

9min

Muzeul de stiinte

2, 5, 10,13, 17, 118

naturale

10min

Nufărul

2, 5, 10,13, 17, 118, 22

13min

Lomonosov

1, 13, 111

15min

Bloc 1 Mihai Viteazu

1, 111

16min

Bloc 9 Mihai Viteazu

1, 111

18min

Piața Rahova 1

1, 14, 15,111


Program de circulație Traseul 13

Gara - Dumbrava ( Muzeul Satului )

ITINERAR

Dus: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - Dumbrava ( Muzeul Satului)

întors: (Muzeul Satului) Dumbrava - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara

Luni - Vineri

13/1

13/2

13/3

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

5:37

5:30

5:57

5:50

6:17

6:10

6:37

6:30

6:57

6:50

7:17

7:10

7:37

7:26*

7:57

7:50

8:17

8:15

8:20

8:47

8:50

9:17

9:16*

9:47

9:50

10:17

10:16*

10:47

10:50

11:17

11:16*

11:47

11:50

12:17

12:16*

12:47

12:50

13:17

13:10

13:37

13:26*

13:57

13:50

14:17

14:10

14:37

14:26*

14:57

14:55

15:17

15:10

15:37

15:26*

15:57

15:50

16:17

16:10

16:37

16:26*

16:57

16:50

17:17

17:10

17:37

17:26*

17:57

17:50

18:27

18:05

18:26*

19:03

19:00

19:27

19:26*

19:57

20:00

20:27

20:26*

20:57

21:00

21:27

21:40

22:17

21:50

22:27

22:40

23:17

22:50

23:40

Nr. curse = 18

Nr. curse = 17

Nr. curse = 7,5

Ore traseu = 18h 10'

Ore traseu = 17h

Ore traseu = 7h 33’

Total km = 242

Total km = 204

Total km = 90

Lunqime/cursa Dumbrava - Gara - Dumbrava =

12 km

Lungime/cursa Muzeul Satului - Gara - Muzeul

Satului =

14 km

NOTA:(*) plecare din Muzeul Satului

13/1

13/2

Dumbrava

Gara

Dumbrava

Gara

5:57

6:00

6:27

6:30

6:57

7:00

7:27

7:30

7:57

8:00

8:27

8:20

8:47

8:50

9:17

9:16*

9:47

9:50*

10:17

10:16*

10:47

10:50

11:17

11:16*

11:47

11:50

12:17

12:16*

12:47

12:50

13:17

13:16*

13:47

13:50

14:17

14:16*

14:47

14:50

15:17

15:16*

15:47

15:50

16:17

16:16*

16:57

16:40

——

17:26*

17:57

18:26*

19:03

19:26*

19:57

20:26*

20:57

21:30

22:07

22:30

———

Nr. curse = 11

Nr. curse = 16,5

Ore traseu - 10h 40'

Ore traseu = 16h 33'

Total km = 134

Total km = 222

STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

........ .

3min

Parcul Tineretului

2, 5, 10, 12, 17, 118

5mln

. Muzetilde stlintb naturale

6min

Nufărul

2, 5, 10, 12, 17, 118, 22

9rtilrt .

Loitionosov

11min

Piața Aurel Vlaicu 2

15, 22

I2min

T AMihaOătesnâff .   •

14min

Tursib 2

22

:T ■' Cimitir 2 i.Ț~

li                         >■

16min

Cimitirul Eroilor 2

14

I7min

^;‘BiMrtbrava;^; ■■

19min

Muzeul Satului


l

i

ft£S-te®

RE-

2min

Dumbrava 1

fc :• . ăihi ititjjrei^iior 1 > ^-5

4min

Cimitir 1

1, 14

; Srrtiiî <

TurSib'l £,, ?•

7min

Dima 1

Btrttrt ■>

: Ariton-Parih .

-J.

10min

Piața Aurel Vlaicu 1

1, 12, 111, 22

14min

_________CSC/ j . ;2:

Teatru

2, 5,10,12,17,118, 22

iSitiln

18min

T    Spitalul Judetsah

Simerom

■ : 2, ^46,42^7,4^^ 2, 5, 10, 12, 15, 17, 18, 115, 118

19min

Gara ■ ,

7.


Program de circulație Traseul 14 Valea Aurie - Hotel Libra

ITINERAR

Dus: Valea Aurie (str. Poiana) - str. Ludos - Calea Dumbrăvii - str. Gh. Dima - str. Rahova - str. Semaforului - str. Henri Coanda - str. Principatele Unite - str. Otelarilor- str. Macaralei - Hotel Libra

întors: Hotel Libra - Calea Gusteritei - str. Stungului - str. H.Coanda - str. Semaforului - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu - str. N.lorga - Calea Cisnadiei - str. Șiretului - Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Valea Aurie

Luni - Vineri

14/1

14/2

14/3

14/4

Valea

Hotel

Valea

Hotel

Valea

Hotel

Valea

Hotel

Aurie

Libra

Aurie

Libra

Aurie

Libra

Aurie

Libra

5:39

5:32

5:59

5:46

6:19

6:00

6:39

6:20

6:59

6:40

7:19

7:00

7:39

7:20

7:59

7:40

8:24

8:05

8:54

8:06

8:35

9:24

9:05

9:54

9:35

10:24

10:05

10:54

10:35

11:24

11:05

11:54

11:35

12:24

12:05

12:54

12:35

13:19

13:05

13:39

13:20

13:59

13:40

14:19

14:00

14:39

14:20

15:05*

14:40

15:19

15:00

15:39

15:20

15:59

15:40

16:19

16:00

16:39

16:20

16:59

16:40

17:19

17:00

---

17:10

17:54

17:40

18:24

18:05

19:03

18:35

19:24

19:05

19:54

19:35

20:24

20:05

20:54

20:35

21:24

21:05

21:54

21:35

22:10

22:00

22:27

22:30

23:10

22:37

—-

23:37

Nr. curse -

13

Nr. curse =

5

Nr. curse =

12

Nr. curse =

12

Ore traseu

= 18h 5'

Ore traseu

= 6h 15’

Ore traseu

= 16h 37‘

Ore traseu

= 16h48’

Total km =

234

Total km =

90    ___

Total km =

216__

Total km =

216

Lungime/cursa Valea Aurie - Hotel Libra - Valea Aurie = 18 km

DUBLURI:

6:24 CIMITIR-LIBRA

15:05 LIBRA - VALEA AURIE

Sa m bata


14/1

14/2

Valea

Aurie

Hotel

Libra

Valea

Aurie

Hotel

Libra

6:00

6:29

7:00

7:29

8:00

8:29

8:20

8:50

9:00

9:30

9:30

10:10

10:10

10:50

10:50

11:30

11:30

12:10

12:10

12:50

12:50

13:30

13:30

14:10

14:10

14:50

14:50

15:20

15:30

16:10

16:10

16:50

16:50

17:30

17:30

18:00

18:00

18:29

Banta

eă«s —

19:00

19:29

20:00

20:29

21:00

21:29

22:15

23:10

23:37

Nr. curse =

7,5

Nr. curse =

15

Ore traseu

= 9h 40'

Ore traseu

= 17h 37'

Total km =

135

Total km =

270


Duminica__

14/1

14/2

Valea

Aurie

Hotel

Libra

Valea

Aurie

Hotel

Libra

6:00

6:29

7:00

7:29

8:00

8:29

9:00

9:30

9:30

10:10

10:10

10:50

10:50

11:30

11:30

12:10

12:10

12:50

12:50

13:30

13:30

14:10

14:10

14:50

14:50

15:20

15:30

16:10

16:10

16:50

16:55

17:29

17:30

18:00

18:29

19:00

19:29

20:00

20:29

21:00

21:29

22:00

tBoaa

22:27

■ B®

Nr. curse =

14,5

Nr. curse =

6

Ore traseu

= 16h 27'

Ore traseu

= 8h

Total km =

261

Total km =

108


STATIi SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la

capat de

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

capat de

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

linie

linie

Libra 1

10, 12

Valea Aurie

5, 15, 16, 113, 116

1min

Strungului

12

2min

Cimitirul Eroilor 1

13

2min

Compa I

12

3min

Cimitir 1

1, 13

3min

Compa 11/1

12

4min

Tursib 1

13

5min

Sembraz

12

6min

Dima 2

15

6min

Comtram 1

7min

Calea Cisnadiei

1, 15, 111

8min

Piața Vasile Aaron

2, 15, 112, 114

8min

Interex

1, 15, 111

9min

Liceul Energetic

2, 15, 112, 114

9min

Piața Rahova 1

1, 12, 15,111

11min

Vasile Milea 2

11, 15

10min

Vasile Miilea 1

15

I2min

Piața Rahova 2

11, 15

12min

Cofetăria Narcisa

2, 15, 112, 114

13min

Mihai Viteazu

14min

Sanitas Vasile Aaron

2, 15, 112, 114

14min

Nicolae lorga

1, 111

16min

Comtram 2

16min

Ciresica 2

1

17min

Concefa

17min

Șiretului 2

1

18min

Compa II/2

12

18min

Cimitir 2

1, 13

20min

Complex Otelarilor

12

19min

Cimitirul Eroilor 2

13

21min

Libra 1

10, 12

22min

Valea Aurie

5, 15, 16, 113, 116

Program de circulație

Traseul 15

Valea Aurie - Shopping City - Gara

ITINERAR

Dus: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Avrig - str. Argeșului - Calea Dumbrăvii - str. Gh.Dima - str. Rahova - Shopping City - XXL - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - str. Balea - str. H.Oberth - pe sub podul gării - Gara

intors: Gara - str. g-ral Magheru - str. Constituției - str. Balea - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - Shopping City - XXL - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu -Calea Dumbrăvii - str. Ludos - Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. Poiana

Luni - Vineri

15/1

15/2

15/3

15/4

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

V.Aurie Gara

5:28    6:07

6:48    7:27

8:13    8:57

9:43   10:27

11:13   11:57

12:43   13:27

14:08   14:47

15:28   16:07

16:48   17:27

18:13   18:57

19:43   20:27

21:13   21:57

22:30   23:10

23:41

5:48    6:27

7:08    7:47

8:18

13:13   13:47

14:28   15:07

15:48   16:27

16:58

5:27

6:08    6:47

7:28    8:07

8:43    9:27

10:13   10:57

11:43   12:27

13:28   14:07

14:48   15:27

16:08   16:47

17:28   18:00

18:43   19:27

20:13  20:57

21:38   22:30

23:03   23:35

iLIfiBJ                          13 bi tu

5:47

6:28    7:07

7:48    8:27

9:13    9:57

10:43   11:27

12:13   12:57

13:48   14:27

15:08   15:47

16:28   17:07

17:43   18:27

19:13   19:57

20:43   21:27

22:05   22:37

awra             aU(D

Nr. curse = 13

Ore traseu = 18h 13'

Total km = 269,1

Nr. curse = 5

Ore traseu = 6h 15'

Total km = 103,5

Nr. curse = 13

Ore traseu = 18h 8’

Total km = 269,1

Nr. curse = 12

Ore traseu = 16h 50'

Total km = 248,4

Lungime/cursa JValea Aurie -

3ara - Valea Aurie

= 20,7 km

15/1

15/2

15/3

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

5:42

5:25

5:57

6:13

6:57

7:13

7:57

8:13

8:57

9:13

9:57

9:43

10:27

10:13

10:57

10:43

11:27

11:13

11:57

11:43

12:27

12:13

12:57

12:43

13:27

13:13

13:57

13:43

14:27

14:13

14:57

14:43

15:27

15:13

15:57

15:43

16:27

16:13

16:57

16:43

17:13

17:57

18:13

18:57

19:13

19:57

20:13

20:57

21:13

21:57

22:00

23:10

23:03

23:35

23:41

Nr. curse =

7

Nr. curse = 11

Nr curse = £

Ore traseu

= 11 h 18'

Ore traseu =

17h 46'

Ore traseu -

13h 28'

Total km =

144,9

Total km = 227,7

Total km - 165,6 __


ide

it’de Denumirea stafiei


1min 2min 3min 4min 6rnin 8min 9min 10min 11rnin 12min 14min 15min 17min 19min 21min 22min 23min 24min 26min 27min 28min


Valea Aurie

Theodor Mihaly 1 Piața Sadu 1 Școala Generala nr. 7 Școala Militară 2 Școala Generala nr. 16/1

Dima 2

Calea Cisnadiei Interex

Piața Rahova 1 Vacile Milea 1

Mobexpert

Shopping City XXL

Cofetăria Narcisa Sanitas Vasile Aaron Comsilcost Ceferiștilor 2 Trei Stejari II Motto Vello

Simerom Gara


15/'

15/2

V.Aurie

Gara

V.Aurie

Gara

5:42

5:25

5:57

6:13

6:57

7:13

7:57

8:13

8:57

9:13

9:57

10:13

10:57

11:13

11:57

12:13

12:57

13:13

13:57

14:13

14:57

15:13

15:57

16:13

16:57

17:13

17:57

18:13

18:57

19:13

19:57

20:13

20:57

21:13

22:10

22:13

22:45

22:41

---

Nr. curse - 9

Nr. curse ~ 9

Ore traseu =

17h 16'

Ore traseu =

17h 3'

Total km = 186,3

Total km = 186,3


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Legaturi cu alte trasee


5, 14, 16,113, 116

5, 16,113, 116

5, 16,113, 116

5,16,113, 116


14

1,14,111

1, 14,111

1, 12, 14, 111

14


2, 14,112, 114

2, 14, 112, 114


2, 5,10,12, 13,17,18,115,118

2, 5, 13, 17, 18, 22


Durata de la capat de linie

■■ '• '■ ■ '                              i ' /

Denumirea stafiei

Legaturi cu alte trasee

Gara

2, 5,13,17,18, 22

2min

Constituției

18

3min

Policlinica Stomatologica

5min

Trei Stejari I

6min

Ceferiștilor 1

7min

Viaduct Vasile Aaron

8min

Piața Vasile Aaron

2,14,112,114

9min

Liceul Energetic

2, 14,112, 114

11min

Mobexpert

12min

Shopping City

14min

XXL

16min

Vasile Milea 2

11, 14

17min

Plata Rahova 2

11,14

18min

Cofetăria Primavara

1, 12, 111

20min

Piața Aurel Vlaicu 2

13, 22

21min

Mihail Sebastian

13

23min

Școala Generala nr. 16/2

I

25min

Fizioterapie

5,16,113,116 B

26min

Piața Talmaciu

5, 16, 113, 116

27min

Piața Sadu 2

5, 16, 113, 116

28min

Theodor Mihaly 2

5, 16, 113, 116

30min

Valea Aurie

5, 14, 16,113, 116 1


Program de circulație Traseul 16

Valea Aurie - Terezian

ITINERAR

Hjs: Valea Aurie(str. Poiana) - str. Ludos - Calea Poplacii - str. Cristianului - str. Maramureșului -tr.Malului - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Terezian ftors: Terezian - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Râului - str.Metalurgistilor - str.Distribuției - str. ,utogarii - sos. Alba lulia - str. Maramureșului - str. Cristianului- Calea Poplacii - str.Valea Aurie - str. ’oiana

Luni - Vineri

16/1

16/2

16/3

V.Aurie Terezian

V.Aurie Terezian

V.Aurie Terezian

5:18        5:45

6:18       6:45*

7:18        7:45

8:07

13.10*(Uzina de apa)

13:18       13:45

14:18       14:45

15:18      15:45

16:18       16:45

17:18       17:45

18:07

5:38        6:00

6:38        7:00

7:38        8:00

8:28        8:50

9:28        9:50

10:28       10:50

11:28       11:50

12:28       12:50

13:38       14:00

14:38      15:00*

15:38       16:00

16:38       17:00

17:38       18:00

18:28       18:50

19:28       19:50

20:28      20:50

21:12

Se retrage

22:37

23:00

5:58        6:20

6:58        7:20

7:58        8:20

8:58        9:20

9:58       10:20

10:58       11:20

11:58      12:20

12:58       13:20

13:58       14:20.

14:58      15:20

15:58      16:20

16:58      17:20

17:58      18:20

18:58      19:20

19:58      20:20

20:50      21:15

21:40      22:10

22:40      23:10

23:32

Nr. curse = 8

Ore traseu - 7h 38'

Total km = 110,2

Nr. curse = 16,5 Ore traseu = 15h 57' Total km = 224,1

Nr. curse = 18

Ore traseu = 17h 34'

Total km = 241,2

Lunqime/cursa Valea Aurie - Terezian - Valea Aurie = 13,4 km

Lungime/cursa Terezian

-Uzina de apa - Valea Aurie - Terezian=16,4 km

Nota 1. De luni pana vineri, la cursa cu plecare la 6:45 din Terezian,autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie .

De luni pana joi, la cursa cu plecare la 15:00 din Terezian,autobuzul va circula astfel: Terezian......-Calea Poplacii -Uzina de apa - Valea Aurie .

Vineri , autobuzul 16/1 va pleca de la Uzina de apa la 13.10 si apoi din V Aurie la 13.18

16/1

16/2

V.Aurie

Terezian

V.Aurie     Terezian

5:58

5:58

6:20

6:20

6:50

6:58

7:20

7:20

7:50

7:58

8:20

8:20

8:50

8:58

9:20

9:20

9:50

9:58

10:20

10:28

10:50

10:58

11:20

11:28

11:50

11:58

12:20

12:28

12:50

12:58

13:20

13:28

13:50

13:58

14:20

14:28

14:50

14:58

15:20

15:28

15:50

15:58

16:38

17:00

17:38

18:00

18:38

19:00

19:38

20:00

20:38

21:00

21:38

22:00

22:22

23:00

Nr. curse =

17

Nr. curse = 10

Ore traseu

= 17h 2'

Ore traseu = 10h

Total km =

227,8

Total km = 134


JDurninica

16/1

V.Aurie

Terezian

6:38

7:00

7:38

8:00

8:38

9:00

9:38

10:00

10:38

11:00

11:38

12:00

12:38

13:00

13:38

14:00

14:38

15:00

15:38

16:00

16:38

17:00

17:38

18:00

18:38

19:00

19:38

20:00

20:38

21:00

21:38

22:00

22:22

...

Nr. curse = 1(

Ore traseu =

15h 44'

Total km = 214,4


STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

8

.'ț;

Durata de a capat de ' linie ‘

Denumirea statiei

■ ? . :

Legaturi cu alte trasee

.           .'â/.                             V ■ X i

Valea Aurie

5,14,15,113,116

1min

Theodor Mihaly 1

5,15,113,116

B 2min

Plata Sadu 1

5,15,113,116

’ 3min

Școala generala nr. 7

5, 15, 113, 116

| Smin

Cristianului

113,116

§ 6min

Hațegului

17, 113, 116

i 7min

Biserica Ștrand

17,113,116

8 9min

Polsib 3

1, 115, 117

10min

Mondex

1,115,117

11min

Scandia

1, 115, 117

§ 13min

Plata Cibin 1

1,115, 117

i 14min

îndes

1, 115, 117

j 15min

Rusciorului 2

1,18,115,117

16min

Gaz Metan

1, 18, 115, 117

I 17min

Terezian

1,18, 115,117

Durata do la capat de linie

Denumirea statiei

..... '. /

Legaturi cu alte trasee

Terezian

1,18,115,117

1min

Gladiolelor

1,115,117

2mln

Fiare

1,2,115,117

4min

P-ta Cibin 2

1, 115, 117

5min

Tehnica Noua

1,115,117

6min

Algenia

1, 115, 117

8min

Autogara II

1,115,117

10min

Maramureșului

17,113,116

11min

Barsei

17,113,116    |

13min

Fizioterapie

5,15,113, 116

14min

Plata Talmaciu

5,15,113,116

15min

Piața Sadu 2

5, 15, 113, 116

16min

Theodor Mihaly 2

5, 15,113, 116

18min

Valea Aurie

5, 14, 15, 113, 116

Program de circulație Traseul 17 Ștrand - Gara

ITINERAR
Dus: Ștrand - str. V. Carlova - str. Maramureșului - str.Moldovei - str. Transilvaniei - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul Coposu - pe sub podul gării - Gara
întors: Gara - str.G-ral Magheru - str.Constitutiei - B-dul Coposu - Piața Unirii - B-dul.Victoriei - str.Transilvaniei - str.Moldovei - str.Maramuresului - str.V.Carlova - sens giratoriu str. Carlova la intersecția cu str. Transilvaniei - Ștrand

Luni - Vineri

17/1

17/2

Ștrand

Gara

Ștrand

Gara

5:30

5:48

5:48

6:06

6:10

6:28

6:25

6:48

6:50

7:08

7:15

7:32

7:30

7:48

7:51

8:08

8:10

8:30

8:30

8:50

8:55

9:15

9:20

09:40

10:00

10:25

10:45

11:10

11:30

11:55

12:15

12:40

13:00

13:05

13:25

13:25

13:48

13:48

14:06

14:10

14:28

14:25

14:48

14:50

15:08

15:10

15:28

15:30

15:48

15:50

16:10

16:10

16:30

16:35

16:55

16:55

17:15

17:20

17:40

18:00

18:25

18:45

19:10

19:30

19:55

20:15

20:40

21:08

21:30

21:48

22:10

22:30

23:00

23:30

23:50

Nr. Curse =

25

Nr. curse = 11

Ore traseu

= 18h 20’

Ore traseu = 7h 47'

Total km =

237,5

Total km = 104,5

Lungime/cursa Ștrand - Gara - Ștrand =

10 km

Lungime/cursa Ștrand - COMPA- SEMBRAZ - Ștrand = 13,7 km

Dubluri: 6:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 7:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand 14:25 Ștrand - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Ștrand

Sambata si Duminica

17/1

Ștrand

Gara

6:10

6:40

7:10

7:40

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:10

12:40

13:30

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

20:50

21:20*

21:50

22:20

22:50

23:20

23:50

Nr. Curse = 17

Ore traseu = 17h 40'

Total km - 161,5

Nota: Duminica ultima plecare la ora 21.20 din statia “Gara”

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

UDufată de fetea pat de Știrile - ,

■' :W‘"       ■

' ■ ■? , •

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Ștrand

1

1min

Maramureșului

16, 113,116

2min

Barsel

16,113,116

4min

Moldovei 1

8min

Universitate

.. .....

10min

Teatru

2, 5, 10, 12, 13, 118, 22

12min

Spitalul Județean

2, 5, 10,12,13,118

14min

Simerom

2, 5, 10, 12, 13,15, 18, 115, 118

15rnin

Gara

2, 5,13,15,18, 22

. ........  IUI


□ urata de

la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Gara

2, 5, 13,15,18, 22

3min

Parcul Tineretului

2, 5, 10,12,13, 118

Smin

Muzeul de stiinte naturale

2, 5,10,12,13,118

5min

Nufărul

2, 5, 10,12,13,118, 22

8min

Cofetăria Universității

1,5,10,11

10min

Transilvaniei

1, 10, 11

12min

Moldovei 2

14min

Hațegului

16, 113, 116

15min

Biserica Ștrand

16,113,116

17min

Ștrand

1


Program de circulație Traseul 18

Gara - Piața Cluj - Tiglari

ITINERAR

j-js; Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg. Fânului - str. Rusciorului- str. . ungă - str.Reconstrucției - str.Kogalniceanu - str.Magheranului - str. Tiglari - Tiglari blocuri

ți tors: Tiglari blocuri - str. Tiglari - str.Magheranului - str. Kogalniceanu - str.Reconstrucției - str. ungă - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Constituției - pe sub podul gării - Gara.

_ Lum-Vineri

18/1

18/2

18/3

Gara

Tiglari

Gara

j Tiglari

Gara

Tiglari

5:07

5:38

5:26

5:58

5:46

6:18

6:06

6:38

6:26

6:58

6:46

7:18

7:06

7:38

7:26

7:58

7:46

8:16

8:06

8:35

8:18

8:36

9:05

9:06

9:35

9:36

10:05

10.06

10:35

10:36

11:05

11:06

11:35

11:36

12:05

12:06

12:35

12:36

13:05

13:06

13:38

13:26

13:58

13:36

14:18

14:06

14:38

14:26

14:58

14:46

15:18

15:06

15:38

15:26

15:58

15:46

16:18

16:06

16:38

16:26

16:58

16:46

17:18

17:06

17:35

17:26

18:05

17:46

18:18

18:06

18:35

18:36

18:36

19:05

19:06

19:35

19:36

20:05

20:06

20:35

20:36

21:05

21:06

21:31

21:36

22:05

21:53

22:21

22:40

23:05

23:08*

23:31

23:40

23:57

23:52

Nr. curse

= 8

Nr. curse

= 19

Nr. curse =

18,5

Ore traseu = 8h 2'

Ore traseu = 18h 50'

Ore traseu

= 18h 14'

Total km

= 101,6

Total km

= 241,3

Total km =

234,95 + 6,3

Lunqime/cursa Gara - Tiglari - Gara

= 12,7 km

Lungime/cursa Tiglari - Compa - Sembraz - Tiglari =

17 km______

_________

taluri:    6:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 7:08 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

7:38 Tiglari - Gara

14:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 15:10 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

3ta: Autobuzul 18/3:

 • -  la ora 22:21 din Tiglari va circula pe itinerariul: Tiglari... Gara - B-dul Magheru - str.Constituției - Podul Gării - str.Strungului - COMPA - str.H. Coanda - Sembraz.

 • -  la ora 23:08 va pleca pe itinerariul: Sembraz - H.Coanda - COMPA - Principatele Unite -Otelarilor - Macaralei - Calea Gusteritei - giratoriu Costitutiei/Coposu - pe sub Podul Gării -Gara - ... - Tiglari

  Sa m bata


  18/1

  18/2

  Gara

  Tiglari

  Gara

  | Tiglari

  5:24

  5:53

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:23

  11:01

  10:53

  11:31

  11:23

  12:01

  11:53

  12:31

  12:23

  13:01

  12:53

  13:31

  13:23

  14:01

  13:53

  14:31

  14:23

  15:01

  14:53

  15:31

  15:23

  16:01

  15:53

  16:31

  16:23

  16:41

  16:53

  17:31

  —-

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:30

  22:50

  23:40

  23:57

  Nr. curse =

  19

  Nr. curse

  = 6,5

  Ore traseu

  = 18h 33'

  Ore traseu = 6h 18'

  Total km =

  241,3

  Total km

  = 82,55


  Duminica


  18/1

  Gara

  Tiglari

  5:53

  5:24

  6:31

  6:53

  7:31

  7:53

  8:31

  8:53

  9:31

  9:53

  10:31

  10:53

  11:31

  11:53

  12:31

  12:53

  13:31

  13:53

  14:31

  14:53

  15:31

  15:53

  16:31

  16:53

  17:31

  17:53

  18:31

  18:53

  19:31

  19:53

  20:31

  20:53

  21:31

  21:53

  22:10

  22:50

  23:07

  Nr. curse

  = 18

  Ore traseu

  = 17h 43'

  Total km =

  228,6


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

iurata de-”\                       ? x’X '

'capăt de Denumirea stătiei Legaturi cu alte trasee Orile

1min

BRD

2,115

Srtiirt-

- 2^116

Smin

Rusciorului 2

1, 16, 115, 117

6mln; 7

7min

Terezian

1, 16, 115, 117

. PreriilutO j

-tz? X < •'            Ki’X- .

11min

Kiev

13rnln

14min

Câmpului 2

IȘrhiri 7

Âiir^iiitarâ Tiglari 2

XX. • . - ..? "'V ? j' "T ;

S- -      ?.r.                J-

I6min

Bariera Tiglari 2

X:            'SiX: - XX


Durata de

la capăt de Denumirea statiei Legături cu alte trasee

linie                 -

1min

Bariera Tiglari 1

x     .

x,¥x'::'<: < 'XX

3min

Câmpului 1

4min ■

■.•x:<x^4x\x-...

j|.x •*'                -’       . •- ■''-V

6min

Kogalniceanu

X 8mlri ;;

XiPrdrriluifj 1 x

9min

Strada Lunga

2

iOmin <7

12min

Libertatea

2, 115

13min X:

2,116

14min

Constituției

15

... IStnin

Simerom .

2, 5,10,12,13,1^7,115; 118

n..._

Gara

2, 5, 13,15, 17, 22


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 111

ITINERAR

DUS:

CIMITIR - CALEA DUMBRĂVII - ȘIRETULUI - CALEA CISNADIEI - RAHOVEI - M.VITEAZU - CALEA DUMBRĂVII - PIAȚA UNIRII - A.SAGUNA- ALBA IULIA - STR. TURDA - EUROPA UNITA - LYON -BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - A.SAGUNA - PIAȚA UNIRII - CALEA DUMBRĂVII - M.VITEAZU - N.IORGA - CALEA CISNADIEI - ȘIRETULUI - CALEA DUMBRĂVII - CIMITIR .

LUNI - VINERI

CIMITIR

EUROPA UNITA

5.37*

6.20 - 6.43*

7.12

7.43

8.20

SE

RETRAGE

13.37*

14.20- 14.43*

15.22

16.03

16.32

17.08

17.45

SE

RETRAGE

21.42*

22.20 - 22.43*

23.15

L = 22,5

Curse = 6

Ore = 8h 16’

Total Km - 135

S AM BATA

CIMITIR

EUROPA UNITA

5.47

6.20- 6.43

7.15

caonsn

SE

RETRAGE

13.47

14.20 -14.43

15.15

SE

RETRAGE

21.47

22.20 - 22.43

23.15

SE

RETRAGE

L - 22,5

Curse = 3

Ore = 4h 24’

Total km =67,5

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

ata de la                                                          ■ ■ n t d i

ii de linie ' Denumirea statiei Legaturi cu alte trasee              ® ? Denumirea statiei ' Legaturi cu alte trasee

aiqeiinie                   <     .. t                              .. . Bicapat de linie                    ,; .               ,'             •>■-.••

1min

Cimitir

Șiretului 1

1, 13, 14

1

1min

Atlanta

Aeronamic

113, 114, 115

113, 114, 115

2min

Ciresica 1

1

2min

Harting,

11,112 -118

3min

Calea Cisnadiei

1, 14, 15

3min

Biomin

11, 112 -118

4min

Interex

1, 14, 15

4min

Phoenix M.P 1

11, 112 -118

5min

Piața Rahova 1

1, 12, 14, 15

5min

Siemens

113, 114, 115

7min

Cofetăria Primavara

1, 12, 15

6min

Kinzo 1

113, 114, 115

9min

Piața Aurel Vlaicu 1

1, 12, 13, 22

7min

Ambient 2

113, 114, 115

10min

CEC

1, 12, 13

8min

Brandl 1

113, 114, 115

15min

Mol

112, 114, 118

12min

Bosch

10, 11, 112 -118

16min

Polsib 2

10, 11, 112, 114, 118

13min

Plus

10, 11, 112, 113, 114, 116, 118

18min

Mc Donald's

10,11,   112-118

14min

Polsib 1

1, 10, 11, 112, 114, 118

19min

Turnisor

11, 112 -118

15min

Alba lulia

1, 10, 11, 112, 114, 118

21min

Ana Oii

113, 114, 115

20min

Lomonosov

1, 12, 13

22min

Brand! 2

113, 114, 115

22min

Bloc 1 M. Viteazu

1, 12

23min

Ambient 3

113, 114, 115

23min

Bloc 9 M. Viteazu

1, 12

24min

Kinzo 2

113, 114, 115

24min

Nicolae lorga

1, 14

25min

Takata

113, 114, 115

26min

Ciresica 2

1, 14

26min

Phoenix M.P 2

113, 114, 115

27min

Șiretului 2

1, 14

27min

Aeronamic

113, 114, 115

28min

Cimitir 2

1, 13, 14

$ 28min

Harting

11, 112 -118

29min

Biomin

11, 112 -118

30min

Atlanta

TRASEU 112

ITINERAR

DUS: IRMES - str.STEFAN CEL MARE - str. SEMAFORULUI - B-dul V. MILEA - str. SAGUNA - sos.

ALBA IULIA - str. SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS: SC CONTINENTAL - str. BARCELONA - str. EUROPA UNITA - sos. ALBA IUI JA - str.

SAGUNA - B-dul V.MILEA - str.SEMAFORULUI - str. ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

DE LUNI PANA VINERI

112 / 1

112/2

IRMES      SC

IRMES      SC

CONTINENTAL

CONTINENTAL

6.10       6.45*-7.15

5:27          5 :57

7.45          8.15

— — — —

8.50

SE RETRAGE

SE RETRAGE

14.10    14.45M5.15

15.45         16.20

16.55         17.30

18.05

SE RETRAGE

22.20    22.48* -23.15

23.45

SE RETRAGE

L = 22,5 km

L = 22,5 km

Curse = 6

Curse = 0,5

Ore = 8 h

Ore = 30 min

Total Km = 135+12

Total Km = 11,25

*Nota: La orele 7:00, 15:00 si 23:00 autobuzul 112/1 va circula : SC Continental - str.

Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10, 15:10, respectiv 23:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15, 15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre oraș.

SAMBATA, DUMINICA

112

IRMES

SC

CONTINENTAL

6.20

6.48*-7.15

7.45

...

SE RETRAGE

18.20

18.48-19.15

19.45

SE RETRAGE

L

22,5 km

Curse =

2

Ore

2 h 50 min

Total Km =

45 + 4

*Nota: Sambata si duminica la ora 7:00 autobuzul 112 va circula : SC Continental - str.

Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 va pleca spre oraș.

STĂTU SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Irmes 2

2,114

1min

Hidrosib

2, 114

2min

Cantina Independenta II

2, 114

4min

Piața Vasile Aaron

2, 14, 15, 114

5min

Liceul Energetic

2, 14, 15, 114

8min

Moldoveanu

2, 11, 114

10min

Politie

2, 11, 114

13min

Mol

111, 114, 118

14min

Polsib 2

10,11,111,114,118

I6min

Mc Donald's

10, 11, 111 -118

17min

Turnisor

11,111 - 118

19min

Ambient

11, 116,117, 118

20min

Simpa 2

11, 116,117, 118

21min

lomcoop

11, 116,117, 118

22min

Aeroport 2

11, 116,117, 118

23min

Bricomat

11, 116, 117, 118

25min

SNR Rulmenți

11, 116, 117, 118

26min

SC Continental

11, 116, 117, 118


Durata de la capat dc .EV ■••linie

Denumirea statiei          Legaturi cu alte trasee

SC Continental

1min

Harting

11,111 -118

2min

Biomin

11,111 -118

3min

Phoenix M.P. 1

11,111 -118

5min

Aeroport 1

11,116, 117,118

6min

Vama

11, 116, 117,118

8min

Simpa 1

11, 116, 117,118

9min

Metro

11, 116, 117, 118

11min

Bosch

10, 11,111 -118

12min

Plus

10, 11, 111, 113, 114, 116, 118

13min

Polsib 1

1, 10, 11, 111, 114, 118

14min

Alba lulia

1, 10, 11, 111, 114, 118

17min

Cofetăria Aida

2,11, 114

18min

Miraslau

2, 11, 114

20min

Peco Milea

2, 11, 114

22min

Cofetăria Narcisa

2, 14, 15, 114

24min

Sanitas Vasile Aaron

2, 14, 15, 114

25min

Blocuri Independenta II

2, 114

26min

Independenta II

2, 114

27min

Irmes 2

2, 114


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 113

ITINERAR

DUS:

VALEA AURIE - CALEA POPLACII - STR. CRISTIANULUI - STR.MARAMURESULUI - SOS.ALBA IULIA - STR.TURDA - STR. EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ALTANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA -STR.MARAMURESULUI - STR. CRISTIANULUI - CALEA POPLACII - VALEA AURIE

DE LUNI PANA VINERI

113

VALEA AURIE

EUROPA UNITA

5.50*

6.20- 6.43*

7.15

7.43

8.15

SE

RETRAGE

12.50

13.18

13.50*

14.20-14.43*

15.10

15.40-16.08

16.40

17.08

17.40

SE

RETRAGE

21.50

22.20-22.43*

23.15

SE

RETRAGE

L     =18,7 km

Curse = 7

Ore = 8 h 40 min

Total Km - 130.9 km

SAMBATA

VALEA AURIE

113

EUROPA UNITA

5.50

7.10

6.20- 6.43

SE

RETRAGE

13.50

15.15

14.20-14.43

SE

RETRAGE

21.50

23.10

22.20 - 22.43

SE

RETRAGE

L      = 18.7 km

Curse   = 3

Ore    = 4 h

Total Km = 56.1 km

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

îa capat de Denumirea stafiei Legaturi cu alte v- ■■                      -                         trasee .


Valea Aurie

5, 14, 15, 16, 116

1min

Theodor Mihaly 1

5, 15, 16, 116

2min

Piața Sadu 1

5, 15, 16, 116

3min

Școala generala nr. 7

5, 15, 16, 116

5min

Cristianului

16, 116

6min

Hațegului

16, 17, 116

7min

Biserica Ștrand

16, 17, 116

9min

Mc Donaid’s

10, 11, 111 -118

10min

Turnisor

11,111 -118

12min

Ana Oii

111, 114, 115

13min

Brandl 2

111, 114, 115

14min

Ambient 3

111, 114, 115

15min

Kinzo 2

111, 114, 115

16min

Takata

111, 114,115

17min

Phoenix M.P 2

111, 114, 115

18min

Aeronamic

111, 114, 115

19min

Harting

11,111 -118

20min

Biomin

11,111 - 118

21min

Atlanta


1min 2min 3min 4min Smin 6min 7min 8min 12min 13min 15min 16min 18min 19min 20min 21min 23min

Atlanta Aeronamic Harting Biomin Phoenix M.P 1 Siemens Kinzo 1 Ambient 2 Brandl 1 Bosch

Plus Maramureșului Barsei Fizioterapie Piața Talmaciu Piața Sadu 2 Theodor Mihaly 2 Valea Aurie

111, 114, 115

111, 114, 115

11, 111 - 118

11, 111 -118

 • II, 111-118

 • III, 114, 115

111, 114, 115

111, 114, 115

111, 114, 115

10, 11, 111 -118

10,11,111, 112,114,116,118 ■

16, 17, 116

16, 17,116

5, 15, 16, 116

5, 15, 16, 116

5, 15, 16, 116

5, 15, 16, 116

5, 14, 15, 16, 116


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 114

ITINERAR

DUS:

IRMES - ȘTEFAN CEL MARE - SEMAFORULUI - MILEA - SAGUNA - SOS.ALBA IULIA- STR.TURDA -

STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - SAGUNA -V.MILEA - SEMAFORULUI - ȘTEFAN CEL MARE - IRMES

DE LUNI PANA VINERI

IRMES

EUROPA UNITA

5,45*

6.20- 6.43*

7.15

7.48

8.42

9.30-9.58

10.45

11.28

12.15

12.58

13.45*

14.20-14.43*

15.30

16.08

16.45

17.18

18.00

18.38

19.15

19.53

20.30

21.08

21.50*

22.20-22.43*

23.15

SE

RETRAGE

L

23.2 km

Curse =

12

Ore

17h 30 min

Total Km -

278,4

La cursele marcate cu (*) vor circula cate doua autobuze

SAMBATA

IRMES

EUROPA UNITA

5.50

7.15

6.20- 6.43

SE

RETRAGE

13.50

15.15

14.20-14.43

SE

RETRAGE

21.50

23.15

22.20-22.43

SE

RETRAGE

L = 23.2 km

Curse - 3

Ore = 4h 15 min Total Km = 69.6

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

ra ■.•In .2

’■

Denumirea statiei

, Legaturi cu alte trasee

■      ‘a a

i

Irmes 2

2,112

1min

Hidrosib

2, 112

. 2min

Can. Independenta II

2, 112

| 4min

Piața Vasile Aaron

2, 14, 15, 112

I 5min

Liceul Energetic

2, 14,15, 112

8min

Moldoveanu

2, 11, 112

10min

Politie

2, 11, 112

13min

Mol

111, 112, 118

14min

Polsib 2

10, 11, 111, 112, 118

j 16min

Mc Donald’s

10, 11, 111 - 118

17min

Turnisor

11,111-118

s 19min

Ana Oii

111, 113, 115

20min

Brandl 2

111, 113, 115

21min

Ambient 3

111, 113, 115

22min

Kinzo 2

111, 113, 115

23min

Takata

111, 113, 115

24min

Phoenix M.P 2

111, 113, 115

25min

Aeronamic

11, 111, 113, 115

26min

Harting

11,111 - 118

i 27min

Biomin

11,111 -118

î 28min

Atlanta


1min 2min 3min 4min 5min 6min 7min 8min 12min 13min 14min 15min 18min 19min 21min 23min 25min 26min 27min

| 28min |

Atlanta

Aeronamic

Harting

Biomin

Phoenix M.P 1

Siemens

Kinzo 1

Ambient 2

Brandl 1

Bosch

Plus

Polsib 1

Alba lulia

Cofetăria Aida Miraslau Peco Milea

Cofetăria Narcisa

Sanitas Vasile Aaron

Bl. Independenta II

Independenta II i

Irmes 2

111,113, 115

111, 113, 115

11, 111 -118

11, 111 -118

 • II, 111 - 118

 • III, 113,115

111, 113, 115

111, 113, 115

111, 113, 115

10,11,111 -118

10, 11, 111, 112, 113, 116, 118 i

1, 10, 11, 111,112, 118

1, 10, 11, 111, 112,118

2, 11,112

2, 11, 112

2, 11,112

2, 14, 15, 112

2,14,15,112

2,112

2,112

2,112


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 115

ITINERAR

DUS:

LIBRA - C.GUSTERITE1 - CONSTITUȚIEI - ABATORULUI - TG. FÂNULUI - RUSCIORULUI - LUNGA -GLADIOLELOR - RÂULUI - METALURGISTILOR - DISTRIBUȚIEI - AUTOGARII - ALBA IULIA - STR. TURDA - STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - MALULUI -CIBINULUI - TG.FANULUI - TECLU - REGELE FERDINAND - MAGHERU - CONSTITUȚIEI -C.GUSTERITEI - LIBRA

DE LUNI PANA VINERI

HOTEL LIBRA

EUROPA UNITA

5.45*

6.20-6.43*

7.15

7.50

SE

RETRAGE

13.40*

14.20- 14.43*

15.25

16.08

16.45

17.20

SE

RETRAGE

21.40*

22.20-22.43*

23.20

SE

RETRAGE

L      = 22,7

km

Curse ~ 5

Ore = 7h 25 i

min

Total Km = 113.5 km + 2,6 km

La orele marcate cu (*) circula 2 autobuze

La cursa cu plecare la ora 22.43 din “Europa Unita” autobuzul de pe 115 isi prelungește itinerariul pana la CEMA(Libra2- Calea Gusteritei- str.Podului- CEMA)

SAMBATA si DUMINICA

HOTEL LIBRA

EUROPA UNITA

5.45

6.20- 6.43

7.20

7.58

8.40

SE

RETRAGE

13.40

14.20-14.43

15.25

16.08

16.40

SE

RETRAGE

21.40

22.20 - 22.43

23.20

— — — —

SE

RETRAGE

L      = 22.7 km

Curse = 5

Ore    = 7h 35 min

Total Km =  113.5 km

Duminica circula pana la ora 16.40

STATI! SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

1 capațde

I linie <

Legaturi de.‘la capat ' . de linie ■.

Libra 2

1min

■ Treboniu Laurean

10, 12, 118

| 2min

Electrica

10, 12, 118

i 4min

Abatorului

2, 18

6min

Rusciorului 2

1, 16, 18, 117

7min

Gaz Metan

1, 16, 18,117

8min

Terezian

1, 16, 18, 117

| 9min

Gladiolelor

1, 16,117

10min

Flaro

1, 2, 16, 117

12min

Piața Cibin 2

1, 16, 117

13min

Tehnica Noua

1,16, 117

14min

Algenia

1, 16, 117

16min

Autogara II

1,16, 117

17min

Mc Donald's

10, 11, 111 -118

18min

Turnisor

11, 111 -118

i 20min

Ana Oii

111, 113, 114

|   21 min

Brandl 2

111, 113, 114

22min

Ambient 3

111, 113, 114

23min

Kinzo 2

111, 113, 114

24min

Takata

111, 113, 114

25min

Phoenix M.P 2

111, 113, 114

26min

Aeronamic

111, 113, 114

27min

Harting

11, 111 -118

28min

Biomin

11, 111 -118

29min

Atlanta

111, 113, 114


1min 2min 3min 4min 5min 6min 7min 8min 12min 15min 16min 17min 19min 20min 21min 22min 24min 26min 27min

Atlanta Aeronamic

Harting Biomin

Phoenix M.P 1 Siemens Kinzo 1 Ambient 2 Brandl 1 Bosch Polsib3 Mondex Scandia Piața Cibin 1 îndes

Libertatea Apollo BRD Simerom Libra 2

111, 113,114

111, 113,114

11,111 -118

11, 111 -118

 • II, 111 -118

 • III, 113,114

111, 113,114

111, 113,114

111, 113, 114

1, 16,117

1, 16, 117

1, 16, 117

1, 16, 117

1, 16, 117

2, 18

1,18

2, 18

2, 5,10,12,13, 15, 17, 18,118 [


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 116

ITINERAR

DUS; VALEA AURIE - CALEA POPLACII - str.MARAMURESULUI - sos. ALBA IULIA - str. SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - str.BARCELONA - str.EUROPA UNITA - sos.ALBA IULIA - str.MARAMURESULUI

- CALEA POPLACII - VALEA AURIE

DE LUNI PANA VINERI

VALEA

AURIE

116/1

SC CONTINENTAL

116/2

VALEA

AURIE

SC CONTINENTAL

6.20

6.45-7.15

7.40

8.10

8.15

8.45

8.50

9.25

SE

RETRAGE

SE

RETRAGE

14.20

14.45-15.15

15.40

16.10

16.40

17.10

17.40

18.10

18.50

SE

RETRAGE

22.20

22.45 -23.15

23.40

SE

RETRAGE

L = 17,8

km

L = 17,8

km

Curse

= 7

Curse

= 1

Ore = 8 h 20min

Ore = 1 h 10 min

Total Km

= 124,6

Total Km

= 17,8

SAMBATA si DUMINICA

117

OBI

CONTINENTAL

6:19

6:46^-7:15

7:45

SE

RETRAGE

18:19

18:46*-19:15

19:45

———

SE

RETRAGE

L

= 20,2 km

Curse

= 2

Ore

= 2 h 52 min

Total Km

= 40,4 + 8

*Nota: Sambata si duminica la orele 7:00 si 19.00 autobuzul 117 va circula : SC Continental -str: Barcelona - str: Europa Unita - sos: Alba lulia - SNR Rulmenți: La orele 7:10 si 19.10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 si 19.15 va pleca spre oraș:

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

1

la capat d»

2

Denumirea, statiei

. Legațun dela

' linie

capat de linie

OBI

1

1min

Obor 1

1

3min

Terezian

1, 16, 18, 115

4min

Gladiolelor

1, 16, 115

5min

Flaro

1, 2,16, 115

7min

Piața Cibin 2

1, 16, 115

8min

Tehnica Noua

1, 16, 115

9min

Algenia

1, 16, 115

11min

Autogara II

1, 16, 115

12min

Mc Donald's

10, 11, 111-118

13min

Turnisor

11,111-118

15min

Ambient

11, 112,116,118

16min

Simpa 2

11, 112, 116, 118

17min

lomcoop

11, 112, 116, 118

18min

Aeroport 2

11, 112, 116, 118

19min

Bricomat

11, 112, 116, 118

21min

SNR Rulmenți

11, 112, 116, 118

22min

SC Continental

11, 112, 116, 1185min 6min 8min 9min

11min 14min 15min 16min 18min 19min 20min 21min 23min 25min


SC Continental

Harting

Biomin

Phoenix M.P. 1

Aeroport 1 Vama

Simpa 1

Metro

Bosch

Polsib 3

Mondex

Scandia

Piața Cibin 1

îndes

Rusciorului 2

Gaz Metan

Obor 2

OBI


11,112, 116, 118

11,111 -118

11,111 -118

11,111 -118

11,112,116,118

11, 112, 116, 118

11, 112, 116, 118

11,112,116, 118

10,11, 111-118

1,16, 115

1,16, 115

1, 16, 115

1, 16, 115

1, 16, 115

1, 16, 18,115

1, 16, 18, 115

1

1


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 118

TINERAR

)US:   GUSTERITA(CEMA) - STR.PODULUI - CALEA GUSTERITEI - B-DUL COPOSU -

> TR.A.SAGUNA - SOS.ALBA IULIA - STR.SALZBURG - SC CONTINENTAL

NTORS:

SC CONTINENTAL - STR.BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - SOS. ALBA IULIA - STR.A.SAGUNA

B-DUL C.COPOSU - CALEA GUSTERITEI - STR.PODULUI - GUSTERITA(CEMA)

Luni - Vineri

GUSTERITA

CONTINENTAL

6.10

6.45-7.15

7.50

SE

RETRAGE

14.10

14.45-15.15

15.50

16.30

17.10

— — —

SE

RETRAGE

22.10

22.45 - 23.15

23.50

SE

RETRAGE

L = 23,2 km

Curse - 4

Ore - 6 h 20 min

Total Km = 92,8

SAMBATA

GUSTERITA

CONTINENTAL

6.10

6.45-7.15

7.50

SE

RETRAGE

18.10

18,45-19.15

19.50

— — —

SE

RE FRAGE

L =

23,2 km

Curse = 2

Ore =

3 h 20 min

Total Km = 46,4

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Cema

10

SC Continental

11,112,116,117

1min

Pinului 1

10

1min

Harting

11,111 -117

2min

Smardan 1

10

2min

Biomin

11,111 -117

3min

Alimentara Gusterita 1

10

3min

Phoenix M.P. 1

11,111-117

4min

Pod Gusterita 1

10

5min

Aeroport 1

11, 112, 116,117

5min

Alecu Russo 1

10

6min

Vama

11, 112, 116, 117

6min

Balanța 2

10

8min

Simpa 1

11, 112, 116, 117

7min

Treboniu Laurean

10, 12,115

9min

Metro

11, 112, 116, 117

8min

Electrica

10, 12,115

11min

Bosch

10, 11,111-117

9min

Parcul Tineretului

2, 5,10,12, 13, 17

12min

Plus

10, 11, 111 -114, 116

11 min

Muzeul de stiinte naturale

2, 5, 10, 12, 13, 17

13min

Polsib 1

1, 10, 11, 111, 112, 114

12min

Nufărul

2, 5, 10, 12, 13, 17, 22

14min

Alba lulia

1, 10, 11, 111, 112, 114

15min

Mol

111, 112, 114

17min

Teatru

2, 5, 10, 12, 13, 17, 22

16min

Polsib 2

10,11, 111, 112, 114

19min

Spitalul Județean

2, 5, 10,12, 13, 17

18min

Mc Donald's

10,11, 111-117

21min

Simerom

2, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 115

19min

Turnisor

11,111-117

23min

Balanța 3

10

21 min

Ambient

11, 112, 116, 117

24min

Alecu Russo 2

10

22min

Simpa 2

11, 112, 116, 117

25min

Pod Gusterita 2

10

23min

lomcoop

11, 112,116, 117

26min

Alimentara Gusterita 2

10

24min

Aeroport 2

11, 112,116, 117

27min

Smardan 2

10

25min

Bricomat

11, 112, 116, 117

28min

Pinului 2

10

27min

SNR Rulmenți

11, 112, 116, 117

29min

Cema

10

28min

SC Continental

11, 112, 116,117

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU Sibiu - Rasinari

De luni pana vineri

AUTOBUZ

TRAMVAI

SIBIU

RASINARI

SIBIU

RASINARI

5:30

6:00

5:00

5:30

6:30

7:00

6:00

6:30

7:30

8:00

7:00

7:30

8:30

9:00

8:00

8:30

9:30

10:00

9:00

10:30

11:00

Se

Retrage

11:30

12:00

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

18:00

18:00

18:30

19:00

Se retrage

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:40

23:05

23:35

24:00

24:30

Se retrage

L ™ 21 km

L = 21 km

Curse = 19

Curse = 9

Ore - 19h

Ore = 9h

Total km~

399

Total km=

189

5:30 Rasinari -> la ora 5:50 de la statia “Dumbrava” se incadreaza pe traseu 13/2 ;

5:45 Rasinari -> de la statia “Cimitir” sc incadreaza pe traseul 1/1;

6:00 din Rasinari A la ora 6:22 de la statia “Cimitirul Eroilor” se incadreaza pe traseul 14 efectuând o semicursa pana la Libra (dublura la 14/4);

7:00 Rasinari -> Cimitir

15:45 “Cimitir” -> 16:15 Rasinari;

16:45 “Cimitir”17:15Rasinari;

ITINERAR : SIBIU (CIMITIR) - RASINARI - retur

STATII: CIMITIR MUNICIPAL - CIMITIR EROI - HAN DUMBRAVA - MUZEU I - MUZEU II -ORACA - FABRICA DUMBRAVA - INTRARE RASINARI - RASINARI

Sambata - Duminica

AUTOBUZ

TRAMVAI

SIBIU

RASINARI

SIBIU

RASINARI

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

Se retrage

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Se retrage

20:30            21:00

21:30            22:00

22:30

Se retrage

L--21 km

L = 21km Curse = 8 Ore -■ 8 h


Curse - 5

Ore = 5 h

Total km 105

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

DE LUNI PANA DUMINICA

TRASEU 22

22

Itinerar:

Duș:Gara-Magheru-Constitutiei-C:Coposu

SIBIU

PĂLTINIȘ

7:00

9:00

- Calea Dumbrăvii -Rasinari - Păltiniș

11:00

13:00-13:30

întors: Păltiniș - Rasinari - Calea Dumbrăvii -

16:00

17:30

C:Coposu - trece pe sub podul gării - Gara

19:30

Statii:

Dus:

SE

RETRAGE

Gara; Nufărul; Piața Aurel Vlaicu; TURSIB3;

Dumbrava; Rasinari; Curmătură; Arena Platos; Păltiniș ;

întors: Păltiniș; Arena Platos ; Curmătură ; Rasinari ; Dumbrava ; TURSIB1 ; Piața A:Vlaicu 1 ; Teatru ; Gara ;

L - 69,8 Km

CURSE = 3

ORE = 12 h

TOTAL Km 209,4

Președinte


Bruncheâ Mariana


Gabriela


Contrasen nează


Nistor Dotfln Hie