Hotărârea nr. 135/2011

HOTĂRÂREA NR. 135 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 135

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Ziegler Winfried, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna aprilie 2011,

In temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Brunchea Mariana se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna aprilie 2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner Helmut

Contrasemnează


Secretar Nistor Dorin