• Hotărârea 456/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 456 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2010
 • Hotărârea 455/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.455 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 454/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.454 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 453/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.453 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Parteneriat încheiată între Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Fundaţia “Un Copil, O Speranţ㔠Sibiu, aprobată prin Hotărârea nr.384/2009 a Consiliului Local al Mun. Sibiu
 • Hotărârea 452/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 452 privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment
 • Hotărârea 451/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.451 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Schimbarea destinaţiei încăperilor din apartament în cabinet medical şi crearea unui gol de acces din stradă, în Sibiu Str. Vasile Milea Nr. 11 Sc. F Ap. 68 beneficiar : Constantin Adrian şi Constantin Raluca
 • Hotărârea 450/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.450 privind stabilirea d-nului Klaus Werner Iohannis, Primar al Municipiului Sibiu ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-nului Dorin Ilie Nistor, Secretar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 449/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.449 privind aprobarea scutirii Asociaţiei A.R.A.P.A.M.E.S.U. din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 448/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.448 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat de Asociaţia “S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 447/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.447 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr.Carl Wolff”
 • Hotărârea 446/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu asupra sălii de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 18 Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 95/2010)
 • Hotărârea 445/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 444/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 privind revocarea H.C.L. nr. 198/1999
 • Hotărârea 443/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.443 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L.în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 442/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.442 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 13 cabinete stradale (tip ONU)
 • Hotărârea 441/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Hipodromului FN identificat în CF 103748 Sibiu (provenit din conversia de pe hârtie a CF 14945 Sibiu ), nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte
 • Hotărârea 440/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren de construcţii - situat în Sibiu, str. Calea Cisnădiei FN în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 439/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-Apartament nr.3 Dispensar de copii situat în Sibiu, str.Vasile Aaron bl.81 şi dezlipirea acestuia în patru subapartamente
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.438 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2009
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.436 privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.435 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului-teren cu construcţii, situat în Sibiu, str.E.A.Bieltz nr.81 şi a imobilului-teren de construcţii, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.130
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.434 privind aprobarea proiectului “Formarea continuă şi creşterea calificării profesionale a resurselor umane pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale a Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Cerere de proiecte nr.5/2009 – Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.”
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.432 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE REŢELE APĂ-CANAL STRĂZILE RÂULUI ŞI METALURGIŞTILOR , FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.431 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. VASILE PÂRVAN, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.430 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. MĂLINULUI, FAZĂ S.F." (Modificată prin HCL NR. 426/2016)
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. AGRICULTORILOR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. NIŢĂ OCTAVIAN, FAZĂ S.F." (Modificată prin HCL NR. 425/2016)
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE VIADUCT CALEA ŞURII MICI – KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. FAURULUI, FAZA: DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE”
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.425 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. SMÂRDAN, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA 9 MAI, FAZA: DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE" (Modificată prin HCL NR. 89/2011)
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.423 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. DOBROGEI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.422 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.421 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C.AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.419 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Infanteriştilor FN , identificat în C.F 2292 Şelimbăr, nr. top 1130/2/1/1/27/2/2/1 în trei loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a nr. top 1130/2/1/1/27/2/2/1/2 şi nr top 1130/2/1/1/27/2/2/1/3
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.418 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Sibiu şi modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr.163/2009
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.417 privind închirierea de către Municipiul Sibiu, de la actualii proprietari, a imobilului – construcţie situat în Sibiu str.Hochmeister nr.11 (fosta grădiniţă de copii nr.8) pentru amenajarea unei secţii de votare, în perioada 09.11.2009-09.12.2009
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.416 privind dezlipirea imobilului – teren arabil - situat în Sibiu, str.Ogorului F.N. în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.415 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren de construcţii - situat în Sibiu, str. Şcoala de Înot nr. 28 în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.414 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.413 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 36 mp, din partea d-nului Vlad Ion Adrian şi d-nei Vlad Ramona Ana
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.412 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L.În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 391 mp, din partea d-nului Vintilă Răzvan Cătălin şi d-nului Herzberg Maximilian
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2010 – 2014, furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.409 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD “Schimbarea destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu birouri pentru firmă construire balcon la parter sub amprenta balcoanelor de deasupra creare acces direct din strada prin balcon”, în Sibiu str. Regele Ferdinand nr. 6, bl. 47, parter, apt. 3, beneficiar Opriş Ioan şi Livia
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.408 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 135/2010)
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.407 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren, situat în Sibiu, Calea Poplăcii f.n. ,identificat în C.F. 7064 Sibiu , nr.top 5346/4
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.406 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri , proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa – zona Monument
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.405 privind dezlipirea imobilului – teren cu casă şi grădin㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 6, identificat în C.F. 1035 Sibiu, nr. top 3906, nr. top 3907 în două loturi distincte şi atestarea unui lot la domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.404 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.403 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.401 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.400 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.399 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.398 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 123/30.04.2009 privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru şi a taxelor de timbru prevăzute de lege care constituie venituri la bugetul local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 pentru aprobarea ghidului privind finanţarea proiectelor şi acţiunilor culturale şi sportive (Revocată de HCL NR. 379/2010)
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.396 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie a tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Sibiu" (Modificată de HCL NR. 46/2010)
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.395 privind aprobarea Actului Aditional la Statut si a Actului Adiţional la Actul Constitutiv ale ADI ECO SIBIU precum şi a cotizaţiei pentru anul 2010 a membrilor ADI ECO SIBIU
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Eco Sibiu” pe anul 2009
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.393 privind aprobarea Contractului de asociere a unităţilor administrativ – teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2009
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.391 privind aprobarea Acordului de Pre-Finanţare “România – Sibiu Proiect Transport Urban – faza II
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.390 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.389 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.G-ral.V.Milea nr.1, identificat în C.F. 102341 Sibiu, nr.top.3693/1/2/2, în vederea concesionării fără licitaţie publică în favoarea SC Cosmetica Adela SRL
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.388 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD– „Schimbare destinaţie din apartament 2 camere în cabinet stomatologic şi acces exterior de pe platforma de intrare a blocului prin balconul construit ” in Sibiu, B-dul Mihai Viteazul, Nr.29, Bloc P 8, Ap.4 Benef. S.C DENTOFARM S.R.L prin GRĂJDEANU CĂLIN FLAVIU
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.387 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Extindere trup intravilan constituit prin HCL nr. 249/2008 în vederea construirii: hală depozit farmaceutic, birouri şi spaţii servicii Iniţiator : SC Fidelio Farm SRL Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 386/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.386 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţe individuale, în Sibiu, zona delimitată de strada E. A. Bieltz, C.A.P. Turnişor, râul Cibin şi strada Şt. O. Iosif, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, iniţiator Roth Ioan
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.385 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membru în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.384 privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Fundaţia "Un Copil, O Speranţă" Sibiu pentru furnizarea în cadrul Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social Sibiu, de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social (În legătură cu HCL NR. 413/2009. Consultați și HCL NR. 155/2016)
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.383 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de spectacole Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.382 privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.381 privind modificarea statului de funcţii şi a statului de personal al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.380 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 109/2010)
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.379 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acţiuni în instanţă în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. Mitropoliei nr.8
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 2.303 lei în favoarea lui Jickeli Carl Friedrich şi Krasser Hans Udo, sumă aferentă folosirii imobilului situat în Sibiu, str. Hochmeister, nr. 11, Sibiu în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 8 Sibiu, în perioada 22.09.2009 – 30.10.2009
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Club Sportiv “Logismart” Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII “Mihai Eminescu” Sibiu
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cinci obiective de investiţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu - Faza SF-
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Grupului Şcolar Industrial Energetic Sibiu
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.374 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu şi a Şcolii cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Fundaţiei „Un copil, o speranţ㔠a unei părţi din imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 43 Sibiu situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.372 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Municipal Sibiu asupra terenului de sport din incinta Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.370 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Răşinari - Sibiu
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.369 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.368 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.367 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. OCNEI, FAZA: DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE”
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.366 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. TURNULUI ŞI PIAŢETA TÂRGUL PEŞTELUI, FAZA: DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE”
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.365 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. W.A. MOZART, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.364 privind dezlipirea imobilului – pasaj - situat în Sibiu, str. Dârstelor nr. 22A în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.363 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.362 privind reglementarea juridică a imobilului – parcare strada Târgul Peştelui
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.361 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu şi dezlipirea imobilului – fânaţ – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Grâului FN identificat în C.F. 7754 Turnişor, nr. top 10876/1/1 în două loturi distincte
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.360 privind reglementarea juridică a imobilului - parcare strada Alexandru Odobescu
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.359 privind reglementarea juridică a imobilului-parcare str.Târgul Vinului
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.358 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- Parcare - str. Turnului (PIM)
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.357 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri-având destinaţia actuală de parc cu zonă verde P-ţa Schiller şi strada Tipografilor –, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –construcţii şi teren, proprietatea Municipiului Sibiu, zonă verde şi parcare “Sub Maternitate”
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.355 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. A.D.S. MEDIA S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.354 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru ca Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu să depună proiectul cu tema „Centru de cercetare şi telemedicină în bolile neurologice ale copilului”, pentru accesarea de fonduri europene în vederea extinderii şi echipării clădirilor în care îsi desfăşoară activitatea, aflate în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 352 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – drum – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Podului – cartier Gusterita
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra apartamentului nr.1 din imobilul – bloc nr.1 situat în Staţiunea Păltiniş Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 pentru modificarea H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.349 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.348 privind aprobarea actului adiţional nr.6/2009 la contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2009
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.346 privind aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin aprobarea proiectului ,,Amenajare scuaruri - Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.345 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri, proprietatea Municipiului Sibiu, scuar Petofi Sandor
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.344privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. CIMITIRULUI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Muncel I + Muncel II”
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.342 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.369/2006 modificată şi completată prin H.C.L. nr.228/2007 şi H.C.L. nr.34/2009
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.341 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.340 privind aprobarea proiectului „Integrarea Serviciilor Publice Subordonate în platforma de administraţie electronică a Municipiului Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.339 privind aprobarea proiectului „ Servicii electronice de management al entităţilor geo-spaţiale în slujba cetăţeanului la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.338 privind numirea, respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2009/2010 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 116/2010)
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.337 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil - loc de cas㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Trifoiului nr. 23, identificat în C.F. 5038 Turnişor nr. top 11234/1/1
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.336 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.335 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.333 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC MEGAEXPERT IMOBILIARE SRL Sibiu, pentru vânzarea unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.332 privind transmiterea în administrarea Grădinii Zoologice a mijloacelor fixe provenite din investiţii-drum carosabil cu o lungime de 515 ml, alei secundare cu o lungime de 155 ml situate în Grădina Zoologică
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.331 privind stabilirea unor locaţii pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării presei şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.330 privind dezlipirea imobilului – teren arabil – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Pinului FN identificat în CF 103834 Sibiu ( provenită din C.F. 3145 Guşteriţa ) nr. top 2390/2/1/1 în două loturi distincte
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.329 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.328 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –teren, proprietatea Municipiului Sibiu, Piaţa Unirii
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.327 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri-având destinaţia actuală de zone verzi Sub Zidul Cetăţii şi Valul de Pământ, proprietatea Municipiului Sibiu, situate în B-dul Corneliu Coposu
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.326 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. GRAULUI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.325 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. GHEORGHE ASACHI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.324 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ANA IPĂTESCU, FAZĂ S.F." (Modificată de HCL NR. 390/2016)
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. PODULUI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.322 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. MAŞINIŞTILOR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.321 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. GHEORGHE SOIMA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. ANATOLE FRANCE, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.319 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRADA MUNTENIEI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.318 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. MUNCII, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.317 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ANINA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. POPOVICI BĂNĂŢEANU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.315 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. GHEORGHE DOJA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.314 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ION SION, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.313 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. HORIA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. PRIVIGHETORII, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. MORENI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.310 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. LUAREA BASTILIEI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. MARTIN HOCHMEISTER, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED), în cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 42 Sibiu, situată în Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 56 A
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind mandatarea d-nului Constantin Chiriac, director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, în vederea înscrierii acestei instituţii în Registrul artelor spectacolului
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire locuinţă individuală D+P cu garaj şi o magazie” Sibiu, strada Gutuilor, fn Beneficiari : Gaură Ioan şi soţia Gaură Dorina
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.305 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire balcon sub amprentă şi acces direct din stradă, în Sibiu, Aleea Infanteriştilor, Nr.4, Bl.16, sc.D, ap.60. Beneficiar: SĂUCHEA ADINA
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.304 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2009-2010
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru a promova în instanţă acţiunea pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. Tg. Peştelui nr. 12, spaţiu comercial cu altă destinaţie aflat în proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui LERNER HELMUT
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.298 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Ionescu – Liehn Rose Marie
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2009
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu, a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu şi a Şcolii cu cls. I-VIII “Mihai Eminescu” Sibiu
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.295 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.169/2004
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.294 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători începând cu data de 14 septembrie 2009
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.292 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.291 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.290 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind acordarea gratuităţii cu mijloace de transport în comun ale S.C. TURSIB S.A. pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului - Sibiu
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII “Mihai Eminescu” Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII nr. 20 Sibiu şi a Colegiului Naţional “O. Goga” Sibiu
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind modificarea HCL nr. 235/30.07.2009 privind aprobarea proiectului „Extindere, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Judeţul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind revocarea H.C.L. nr. 168/2008 şi H.C.L. nr. 169/2008 şi aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Amenajare parcare Muncel I + Muncel II”
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE ŞI EXTINDERE IMOBIL STR. CETĂŢII NR.42 – GALERIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ” Sibiu, faza SF.
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit P+M, în Sibiu, Calea Şurii Mici nr. 22, benef. SC BEN TRANS SRL
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.283 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Completarea funcţiunii complementare şi servicii, strada Hipodromului între intersecţiile cu strada Oituz şi strada Andrei Mureşanu – construire spălătorie auto, în Sibiu, Str. Hipodromului nr. 9, conform avizului de oportunitate aprobat cu HCL nr. 171/2009 Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU Iniţiator: OANCEA NICOLAE
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR._281 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire locuinţă unifamilială P+E +M (6 apartamente)” Sibiu, strada George Bacovia, nr. 24 Beneficiari : DAINA VASILE şi DAINA PARASCHIVA
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.280 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ +RLU – Extindere zonă locuinţe colective aprobate prin HCL 268/2008 în Sibiu, zona străzii Ogorului, iniţiatori: Buduleci Laurenţiu, Gunesch Tiberiu, Gunesch Ingrid, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.279 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Completarea funcţiunilor complementare cu spaţiu comercial - prestări servicii auto pe strada Paris până la intersecţia cu strada Măgheranului, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, iniţiator Dumitru Nelu şi Dumitru Elena
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.278 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 11 cabinete stradale (tip ONU)
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu şi dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Rampa Ştefan cel Mare FN, identificat în C.F. 6640 Şelimbăr, nr. top 1105/1/1/1/1/1/2 în două loturi distincte
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.276 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu şi dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Rampa Ştefan cel Mare FN, identificat în C.F. 6640 Şelimbăr, nr. top 1105/1/1/1/1/1/3 în două loturi distincte
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu şi dezlipirea imobilului – loc de cas㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Pomicultorilor nr. 19 identificat în C.F. 5729 Turnişor, nr. top 11154/1 în două loturi distincte
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.274 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –teren , proprietatea Municipiului Sibiu, având destinaţia actuală de zonă verde situată lângă Casa de Cultură a Sindicatelor
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri , proprietatea Municipiului Sibiu, Parc Maria Teresa
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri , proprietatea Municipiului Sibiu, Parc Cetăţii
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri , proprietatea Municipiului Sibiu, Parc Astra
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri , proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu str. Fabricii F.N.
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a bunului -parcare Hotel Continental, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.268 privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a cabinetului medical şcolar stomatologic, nr.7 situat în Sibiu str. V. Aaron nr.81 bl. 20 şi transmiterea lui în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.267 privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a unui imobil-teren proprietatea Municipiului Sibiu, în suprafaţă de 30.000 mp.,identificat în CF nr. 100037 Şura Mică, nr.top 100037
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2009
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.265 privind aprobarea documentaţiei PUD“ Reconversie funcţională a imobilelor din str. A. Saguna nr. 13-15, demolarea imobilului din str. A. Saguna nr. 11 si edificare imobil 2S+P+3E+2R în vederea realizării unui CENTRU INTEGRAT, cu spaţii pentru birouri, conferinţe, cazare şi parcaje aferente, în Sibiu str. A.Saguna nr. 11-13-15, beneficiar Rodean Dumitru şi soţia, SC Ana Oil SRL
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.264 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Reconversie funcţională a imobilelor din str. A. Saguna nr. 13-15, demolarea imobilului din str. A. Saguna nr. 11 si edificare imobil 2S+P+3E+2R în vederea realizării unui CENTRU INTEGRAT, cu spaţii pentru birouri, conferinţe, cazare şi parcaje aferente” în Sibiu str. A.Saguna nr. 11-13-15, beneficiar Rodean Dumitru şi soţia, SC Ana Oil SRL
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind modificarea şi completarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.262 privind revocarea HCL nr. 191/2005 şi atestarea la domeniul privat al Municipiului a imobilului – teren de construcţii de sub şi aferent bazei sportive Voinţa Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. V.Cârlova, identificat în C.F.7069 Sibiu nr. top 5235/1/1/2/1, în vederea vânzării acestuia (Anulată)
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.261 privind revocarea parţială a H.C.L. nr. 24 / 2008 şi atribuirea în folosinţă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociaţiei Sportive C.S.U. Voinţa Sibiu
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a furnizorului privat de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social care va furniza servicii sociale în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, în cadrul Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social Sibiu
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.259 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.258 privind schimbarea destinatiei Parcării din Piata Mare în piaţă publică
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.257 privind prelungirea până la data de 10.07.2010 a duratei contractelor de închiriere ce au ca obiect stabilirea dreptului de folosinţă pentru terenurile aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu destinat amplasării de chioşcuri , situate în Sibiu b-dul Coposu – zona Teatru
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.256 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România-Filiala Judeţeană Sibiu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în Sibiu, str.Avram Iancu nr.8
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.255 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.254 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unor seifuri de predare medicamente
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.253 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. MARIUS STURZA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.252 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. CLOŞCA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. BRAZILOR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.250 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. ANGHEL SALIGNY, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.249 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. ION LUCA CARAGIALE, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.248 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. TUDOR ARGHEZI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE STR. PREJBEI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.246 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2009 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.245 privind revocarea H.C.L. nr.86/2001
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.244 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-Apartament nr.33-34 -Dispensar medical , situat în Sibiu, str. Ţiglarilor , bl.B3
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.243 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – casă şi teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Piaţa Mare nr. 9
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.242 privind revocarea H.C.L. nr.149/2006
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.241 privind reglementarea situaţiei juridice a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 18
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.240 privind dezlipirea imobilului – pădure – situat în staţiunea Păltiniş, identificat în C.F.404 Cristian P.III nr. top 182/1/24/2/1/2/1/1, în trei loturi distincte şi transmiterea a două loturi în administrarea Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat-sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 4/10.01.2008 privitor la obligaţiile chiriaşului cu privire la folosirea ca sală de sport a încăperii din Colegiul Tehnic Textil Sibiu
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „EXECUŢIE BRANŞAMENT UTILITĂŢI ŞI AMENAJARE INCINTĂ LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19”din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Judeţul Sibiu” – Studiu de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii -
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea proiectului "Extindere, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Judeţul Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 287/2009)
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.234 privind modificarea Hotărârii nr. 167/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii "Amenajare parcare Tg. Cailor"
 • Hotărârea 233/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.233 privind atribuirea denumirii “strada Frunzei” unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.232 privind atribuirea denumirii “strada Tomis” unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.231 privind atribuirea denumirilor ‘STRADA CUARTULUI” şi “STRADA CORALULUI”, unor străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.230 privind atribuirea denumirii strada “Poiana Sibiului” unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Schimbare de destinaţie cameră în spaţiu comercial – accesorii pescuit, pet shop, cu deschidere uşă la stradă şi vitrină, fără a afecta domeniu public în Sibiu, strada Malului,fn Beneficiari : STROIA TEODOR şi soţia STROIA MONICA
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.228 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ +RLU – Construire locuinţe colective S+P+2E+M (în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Săcel între numerele administrative 70 şi 86” iniţiatori: SC RIVIERA IMOBILIARE SRL SIBIU beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.227 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ + RLU – Construire locuinţe colective P+2E+M (în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Ceaikovski pe parcelele proprietate privată (în suprafaţă totală de 11300mp) cu numărul cadastral: 9803, nr. T.P. 2998/6, T.P. 2998/8, T.P. 2998/3, T.P. 2998/4" iniţiator: SC VALCONCA SRL SIBIU beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu (În legătură cu HCL NR. 104/2010)
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.226 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobil sediu firmă D+P+2E+M, în Sibiu, Calea Turnişorului nr. 32 Iniţiator : Popa Mihai şi Adriana Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire depozit materiale necombustibile, în Sibiu, str. Ştefan cel Mare fn Iniţiator : Imbăruş Toma Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.224 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire două imobile locuinţe P+E în Sibiu, str. Aviaţiei nr. 10A, benef. Secu Florea şi Ana
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.223 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.222 pentru aprobarea listelor nominale cu solicitanţii de subvenţie declaraţi neelegibili de către Comisia pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.221 privind aprobarea Protocolului având ca obiect darea în administrare a unor apartamente din blocul de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, zona Ştrand II, bloc 6, cu 59 unităţi locative, încheiat între Municipiul Sibiu şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, reprezentat prin inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.220 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată de HCL NR. 386/2011)
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.219 privind aprobarea noilor tarife şi preţuri pentru prestările de servicii şi comercializarea materialului dendro-floricol către populaţie şi agenţi economici la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.218 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.217 privind modificarea statului de personal al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 381/2009)
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.215 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.214 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.476/2008, privind transportul public local pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.213 privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.212 privind completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.211 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Stroie Ioan
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.210 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Popa Gheorghe
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2009
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.208 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – casă şi curte, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Avram Iancu nr. 14
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.207 privind acceptarea unor sponsorizări pentru acordarea de premii la concursul SibLegis, pe teme de de legislaţie locală, pentru elevii din şcolile şi liceele sibiene
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.206 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.205 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L.
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.204 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- Apartament nr.21-Dispensar medical , situat în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr.77, bl.39
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.203 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- Apartament nr.31-Dispensar medical , situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl..1
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.202 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren şi construcţii - situat în Sibiu, str. Aleea Călăraşilor nr. 4 în vederea vânzării prin licitaţie publică (Art. 3 - 10 revocate de HCL NR. 43/2015)
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.201 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – casă şi curte, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Liviu Rebreanu nr. 18
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.200 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – construcţii cu locuinţe şi alte dependinţe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tg. Peştelui nr. 12A
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.199 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – casă şi curte – construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Felinarului nr. 20
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.198 privind trecerea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu a unui apartament situat în Sibiu str.Bârsei nr.4 Bl.36 ap.4.
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic “Textil” şi Liceul Teoretic “C-tin Noica” Sibiu
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional “Samuel von Brukenthal” Sibiu
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu asupra unui imobil din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.8 Sibiu situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Sibiu
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 Sibiu
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.190 privind aprobarea modificarii perioadei de achitare a chiriei aferente pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 20 Sibiu
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.189 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire balcon la parter, în Sibiu, str.Bihorului nr.14, bl.21, sc.C, ap.41, beneficiar Gociu Teodora Zenovia
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.188 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – Creare acces direct din stradă + Schimbare destinaţie din apartament în spaţiu comercial ” in Sibiu, str. Andrei Şaguna, Nr.3 Corp 1 Beneficiari:. Nicoară Ioan Dan si soţia Nicoară Maria Florica
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.187 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.186 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat în dosarul nr. 1943/85/2008 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu având ca reclamant Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.47/2008 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători în perioada 15 iunie-13 septembrie 2009
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.181 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea, diversificarea şi întărirea capacităţii Poliţiei Comunitare Sibiu de a furniza servicii specifice de calitate” şi a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Cerere de proiecte nr.2/2009 – Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.179 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2009
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Sibiu" – Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (Abrogată de HCL NR. 236/2009)
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea proiectului "Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect (Abrogată de HCL NR. 235/2009)
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat la Serviciul public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 167/2014)
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.173 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 161/2010)
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.172 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale P+M ” în Sibiu, zona străzii Frezorilor iniţiatori: Presecan Ilie Cosmin şi soţia Presecan Melania, Neatu Eugen şi soţia Neatu Steluţa, Stănuş Luciana Cristina şi soţul Stănuş Silviu, Stimeriu Nicolae şi soţia Stimeriu Cruciţa, Stinea Elena şi soţul Stinea Gheorghe, Buţiu Eugen Remus şi soţia Buţiu Mariana, Buţiu Stelian şi soţia Mariana-Florinela, Micu Ovidiu şi soţia Micu Luminiţa beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.171 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Completarea funcţiunii complementare şi servicii strada Hipodromului între intersecţiile cu strada Oituz şi strada Andrei Mureşanu – construire spălătorie auto, în Sibiu, strada Hipodromului nr. 9 Benef. Primăria Municipiului Sibiu, la iniţiativa d-lui Oancea Nicolae
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.170 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Schimbarea destinaţiei din casă de locuit în cazare turistică, în Sibiu, zona cuprinsă între străzile: Panait Cerna, G-ral Moşoiu, Privighetorii, Costache Negri, conform avizului de oportunitate aprobat cu HCL nr. 26/2009 Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU Iniţiator: DAN HORAŢIU TRAIAN ŞI DAN VALERICA
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.169 privind rectificarea bugetului local, a bugetelor unor unitaţi de învăţământ preuniversitar de stat şi aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.12 8/1997
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.168 privind dezlipirea imobilului – teren – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ştefan cel Mare f.n.,identificat în C.F. 13063 Sibiu nr. top 4118/1/2 ( nr cad 100669 ) în cinci loturi distincte în vederea concesionării fără licitaţie publică, în favoarea SC Comsilcost SRL, a două loturi
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.167 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu” a unui spaţiu , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr.1-3 , cu destinaţia desfăşurare activitate Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.166 pentru modificarea şi completarea HCL nr.181/2007
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.165 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a mai multor bunuri imobile-terenuri achiziţionate în cursul anului 2009 în vederea extinderii Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.164 privind dezlipirea imobilului –teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Aleea Geniştilor f.n.,identificat în C.F. 534 Şelimbăr, nr. top 1120/18/1 în trei loturi distincte, atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 1120/18/1/2, în suprafaţă de 1347 mp şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a loturilor cu nr.top 1120/18/1/1 şi 1120/18/1/3
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea contractului cadru de administrare a imobilelor cu destinaţia de pieţe şi a bunurilor aferente acestora, proprietatea Municipiului Sibiu, care se va încheia între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor (Modificată de HCL NR. 418/2009)
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind deplasarea delegaţiei oficiale a Municipiului Sibiu în perioada 15.06-19.06.2009 la Marburg, Germania
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.161 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.160 privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.159 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare retele si modernizare str. Reconstructiei si M. Kogalniceanu”
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.158 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investiţii :,, VIABILIZARE EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ VEST- SIBIU – ETAPA II ”
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.157 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,INSTALAŢII DE DEGIVRARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI ”, faza SF.
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.156 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE ŞI VENTILAŢIE LA SEDIUL PRIMĂRIEI”, faza SF.
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.155 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,AMENAJARE SOCLU LA SEDIUL PRIMĂRIEI”, faza SF.
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.154 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODIFICĂRI FUNCŢIONALE PRIN INTERVENŢII CONSTRUCTIVE”la sediul Primăriei Sibiu, str. S.Brukenthal nr.2, faza SF
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii : ,, LOCUINŢE SOCIALE ÎN CONSTRUCŢII COLECTIVE CARTIER REŞIŢA II, STR. VIITORULUI, SIBIU (4 blocuri) - FAZĂ SF”
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.152 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2008
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.151 privind completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.150 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Stoica Sorin Flaviu
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.149 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Ovidiu Nicolae Spătari
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2009
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.147 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.146 privind aprobarea cuantumului chiriei nominale pentru locuinţele sociale aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ în cazul chiriaşilor care depăşesc venitul mediu net lunar pe familie
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.145 privind aprobarea achiziţionării unui imobil- teren arabil situat în extravilanul localitatăţii Şura Mică-judeţul Sibiu, în vederea construirii unei staţii de sortare a deşeurilor şi a unei staţii de compost în zona judeţului Sibiu
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind împuternicirea d-lui Klaus Werner Iohannis, primarul Municipiului Sibiu, în vederea semnării Actului Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A.
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.143 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu care va semna cererile de avizare a acordării denumirilor de strazi adresate Comisiei de atribuire denumiri judeţene
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.142 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.A.Popa FN
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.141 privind completare listei cuprinzând spaţiile comerciale şi cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr.192/2002, care fac obiectul vânzării în condiţiile Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 140/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.140 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU “Locuinte sociale in constructii colective cartier Resita II”, in Sibiu str. Viitorului FN, beneficiar Primaria municipiului Sibiu, initiator Serviciul Public Administrare Domeniu Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR 139 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Introducere funcţiuni complementare – birouri şi ateliere mică producţie nepoluantă pe teritoriul cuprins între Str. Cărămidăriei, Str. Tractorului, Calea Şurii Mici şi calea ferată, conform aviz de oportunitate aprobat cu HCL nr. 48/2009 Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU Iniţiator: SC ENERGO STAR SRL
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.138 privind aprobarea documentaţie “PUD Construire locuinţă P+M, în Sibiu Str. Iosif Velceanu FN”, beneficiar VELŢAN CORNELIA
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.137 privind aprobarea documentaţie “PUD – Acces direct la apartamentul nr. 66 din spatele blocului str. Revoluţiei în Sibiu, str. G-ral Vasile Milea bl. 9 sc. F parter”, beneficiar BIROU NOTAR PUBLIC VEŞTEMEAN LILIANA
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.136 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ – Construire locuinţe colective P+2E+M(în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Ceaikovski pe parcelele proprietate privată (în suprafaţă totală de 11300mp) cu numărul cadastral: 9803, nr. T.P. 2998/6, T.P. 2998/8, T.P. 2998/3, T.P. 2998/4 iniţiatori: SC VALCONCA SRL beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.135 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ -Extindere intravilan în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial cu locuinţe colective şi dotări aferente în Sibiu, zona străzii Deventer (nr. cadastral 7364, Nptp 2595/3) conform avizului de oportunitate nr. 97/2009 iniţiatori: SC VIANCO SIGLO XXI SRL prin dl Teodor Mărginean beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu" (În legătură cu HCL NR. 283/2010)
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.134 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ – Construire locuinţe colective S+P+2E+M(în volumul podului) în Sibiu, zona străzii Săcel între numerele administrative 70...86. iniţiatori: SC RIVIERA IMOBILIARE SRL beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.133 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "CONSTRUCŢIE POD NOU PECO - ŞOSEAUA ALBA - IULIA, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.132 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Instalaţie de utilizare gaze naturale presiune joasă OL şi PE ", faza PT+DDE
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.131 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "CONSTRUCŢIE POD NOU PE STRADA NECULCE, MUNICIPIUL SIBIU", faza SF
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.130 privind metodologia de furnizare a serviciilor sociale prin Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.129 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea statului de funcţii şi a statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 217/2009 și HCL NR. 381/2009)
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.125 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului public Grădina Zoologică (Revocată de HCL NR. 263/2013)
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.124 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.123 privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru şi a taxelor de timbru prevăzute de lege care constituie venituri la bugetul local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.122 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA, pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită (Modificată de HCL NR. 398/2009)
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului, nr. 7 în care funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII nr. 15 Sibiu
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.120 privind aprobarea radierii interdicţiei de înstrăinare a terenului înscris în CF 11061 Sibiu sub nr. top. 7377 înscrisă în favoarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.119 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unor cabine telefonice, publice.
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.118 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.117 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.116 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 319/2008 privind darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.115 privind aprobarea contractului cadru de administrare a imobilelor cu destinaţia de locuinţe, dependinţe, garaje şi terenuri aferente, proprietatea Municipiului Sibiu, care se va încheia între Municipiul Sibiu şi Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.114 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a bunurilor – parcări, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.113 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tipografilor nr. 18
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.112 privind reglementarea situaţiei juridice a spaţiului – apartament cu destinaţia de cabinet medical,situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, în vederea atestării apartenenţei acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.111 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 30/2013 și completată de HCL NR. 107/2014. Anexa nr. 1 la HCL NR. 110/2009 modificată de HCL NR. 411/2019)
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 pentru modificarea HCL nr. 171/2008 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2009
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.107 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind modificarea si completarea contractului de delgare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce urmeaza a fi incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara „ Asociatia de Apa „ Sibiu si SC APA CANAL SA
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.105 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.255/2007 privind aprobarea protocolului de predare -primire in administrare a unor apartamente din blocul de locuinte, Zona Ştrand II, bloc 6, cu 59 u.l., incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat prin Inspectoratul de Poliţie al Judetului Sibiu (Revocată de HCL NR. 221/2009)
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.104 privind modificarea şi completarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (Revocată de HCL NR. 263/2009)
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.103 privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.102 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD “ Demolare constructii existente şi construire pensiune, in Sibiu Padurea Dumbrava FN beneficiar Olariu Mariana pentru SC Euroimob Unu SRL
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.101 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism ,,PUZ – Construire locuinţe individuale P+M ” în Sibiu, zona străzii Frezorilor, iniţiatori Presecan Ilie Cosmin şi soţia Presecan Melania, Neatu Eugen şi soţia Neatu Steluţa, Stănuş Silviu şi soţia Stănuş Luciana Cristina, Stimeriu Nicolae şi soţia Stimeriu Cruciţa , Stinea Gheorghe şi soţia Stinea Elena, Micu Ovidiu şi soţia Micu Luminiţa, SC Progres SRL, Buţiu Eugen Remus şi soţia Buţiu Mariana, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.100 privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU Locuinţe colective S+P+3E+M, în Sibiu Aleea Călăraşilor nr. 4, beneficiar BĂCEL RALUCA LAURA
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.99 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ si RLU “Locuinte sociale in constructii colective cartier Resita II”, in Sibiu str. Viitorului, Beneficiar Primaria Municipiului Sibiu, initiator Serviciul Public de Administrare Domeniu Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.98 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU– Extindere zonă de locuinţe colective conform avizului de oportunitate prin HCL 495/2008 pentru construire două imobile locuinţe colective S+P+3E+1E retras în Sibiu, strada Ogorului fn, beneficiari Bozan Cornelia şi Dosteteanu Toma
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.97 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism ,,PUZ -Extindere intravilan în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial cu locuinţe colective şi dotări aferente în Sibiu, zona străzii Deventer iniţiatori: SC VIANCO SIGLO XXI SRL prin d.ul Teodor Mărginean beneficiar Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.96 privind încheierea pe durată determinată a contractelor de mangament ale directorilor instituţiilor de spectacole sau concerte aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.95 privind completare listei cuprinzând spaţiile comerciale şi cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr.192/2002, care fac obiectul vânzării în condiţiile Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind subapartamentarea imobilului situat în Sibiu, str.Turnului nr.14, înscris în CF Sibiu nr.15132 nr.top 1240/2/I, 1241/1/I
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind dezlipirea în două corpuri funciare distincte a imobilului situat administrativ în Sibiu str.Prunelor nr.6, înscris în CF Sibiu nr.5981 nr.top.5007/3 si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui corp funciar nou creat
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind dezlipirea în opt corpuri funciare distincte a imobilului situat administrativ în Sibiu str.Maior Niţa Octavian nr.10, înscris în CF Guşteriţa nr.2328 nr.top.498 si 499 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a şase dintre corpurile funciare nou create
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, în favoarea Fundaţiei „Edelweiss” , asupra unor spaţii situate în Sibiu str.Constructorilor nr.17, respectiv Ţiglarilor nr.1
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.90 privind dezlipirea imobilului – loc de cas㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Luceafărului f.n.,identificat în C.F. 4234 Sibiu nr. top 4190/1/52/2 şi nr. top 4191/4/2 în două loturi distincte în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.89 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.486/2008 prin scoaterea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi a Municipiului Sibiu a imobilului Parc Înfrăţirii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, ce a fost retrocedat Bisericii Ortodoxe Române
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.88 privind modificarea şi completarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, , aprobate prin H.C.L. nr.24/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.87 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.86 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.85 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind rectificarea bugetului local, a bugetelor unor unitaţi de învăţământ preuniversitar de stat şi aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.128/1997
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.83 privind aprobarea modelelor contractelor de închiriere a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Sibiu şi a locuinţelor sociale (Modificată și completată de HCL NR. 42/2010)
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.82 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.81 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.80 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. A.D.S. MEDIA S.R.L
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.79 privind aprobarea preţului de vânzare a imobilului situat administrativ în Sibiu, str.Morilor nr.18, în baza sentinţei civile nr.375/2008, pronunţată de Judecătoria Sibiu, în dosarul nr.2320/306/2007
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.78 privind prelungirea, până la data de 01.08.2009, a contractului de închiriere nr.51/1999, contract care are ca obiect stabilirea dreptului de folosinţă pentru terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, B-dul Coposu – zona Teatru
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.77 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Zăvoi FN identificat în C.F. 5015 Tunişor nr. top 9545/1/54/3/1, 9545/1/55/3/1 şi str. Zăvoi nr. 39 identificat în CF 1668 Turnişor nr. top 9545/1/52/1, nr. top 9535/1/52/2
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Ovidiu Spătari
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.74 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Constantin Trihenea
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.73 privind aprobarea achiziţionării unor imobile- terenuri situate în vecinătatea Cimitirului Municipal în vederea extinderii acestuia
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.72 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2009 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.71 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2009 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.70 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2009 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2009
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2009
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.67 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind participarea d-lui Raimar Wagner la Târgul Internaţional de Turism de la Berlin care se va desfăşura în perioada 11-15 martie 2009
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea listei de priorităţi pentru accesul la o locuinţă socială destinata chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari cât şi a cazurilor sociale (Consultați și HCL NR. 125/2012)
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitar㠄ECO SIBIU”
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.62 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului HELMUT KREUTZ
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind dezlipirea imobilului – teren cu abator şi carmangerie – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Forjorilor nr. 20, identificat în C.F. 30307 Sibiu nr. top 4182/1/1/2 în două loturi distincte în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilului identificat cu nr top nou 4182/1/1/2/1 în suprafaţă de 70 mp
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.60 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.59 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei publice de spectacole Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._58 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire pensiune S+P+2E”, amenajare drum si parcare pe domeniul public”, in Sibiu str. Luptei nr. 31, beneficiar NEDELCIUC MARIAN
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.57 pentru modificarea H.C.L. nr. 524/2008, privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU „Ansamblu rezidenţial D+P+7E+ER, D+P+4E+ER şi P+2E+M, în Sibiu str. Calea Surii Mici, beneficiar SC SOLID INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.56 Pentru modificarea H.C.L. nr. 497/2008 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “ Construire imobil D+P+2E cu apartamente de locuit”, in Sibiu str. Semaforului nr. 4, beneficiar BLANA DAN MARIUS si sotia
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.55 privind aprobarea documentaţiei PUD Construire locuinţă colectivă P+2E+M în volumul podului, cu 7 apartamente, în Sibiu Aleea Roşiorilor FN, beneficiari Murăşan Nicolae Virgil şi soţia Mirela
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 54 privind aprobarea documentatiei PUD” Construire hala metalica de productie”, în Sibiu str. Podului nr. 1, beneficiar SC COPERNIC SRL
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.53 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire centru comercial Praktiker, în Sibiu, Şos. Alba-Iulia nr. 120 beneficiari : Ghişe Pavel Dumitru şi Ghişe Ana
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.52 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism "PUZ şi RLU – Extindere zonă locuinţe colective aprobate prin HCL 268/2008” în Sibiu, zona străzii Ogorului iniţiatori: Buduleci Laurenţiu, Gunesch Tiberiu, Gunesch Ingrid beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Extindere trup intravilan, construire ansamblu rezidenţial locuinţe colective S+P+2E+M şi construire imobil administrativ, în prelungirea str. Zăvoi fn benef. Stanciu Ovidiu şi Cristina şi Stanciu Ionel Marius şi Ioana Lidia
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.50 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Extindere funcţiuni servicii hoteliere în Sibiu, str. Rahova nr. 40 Benef. Stoian Pavel şi Vulcan Ioan
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.49 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU– Constituire trup intravilan pentru construire locuinţă unifamilială D+P+M în Sibiu, DJ 106 Drumul Răşinarului, fn beneficiar : Sporiş Cristian Marius
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism “PUZ şi RLU – Introducere funcţiuni complementare birouri şi ateliere mică producţie nepoluantă pe teritoriul cuprins între Str. Cărămidăriei, Str. Tractorului, Calea Şurii Mici şi calea ferată”, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, iniţiator SC Energo Star SRL
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru Judeţul Sibiu a terenului în suprafaţă de 741 mp. din curtea Şcolii cu cls.I-VIII nr. 12 Sibiu, pe durata construirii obiectivului „Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de clasă”
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.46 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului public administrare parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.45 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind rectificarea imobilului – teren – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Fundatura Verzariei FN ,identificat în C.F. Turnisor nr. top 136 / 5 / 1 / 1 ; 135 /1 /1 /1, atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu si vânzarea prin licitaţie publică (Modificată de HCL NR. 401/2015)
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.43 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru adăugirile efectuate de Municipiul Sibiu la imobilul situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr.2-Azilul de Noapte
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.42 privind repartizarea în vederea închirierii a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă d-nei deputat Raluca Turcan şi d-lui senator Ion Ariton ambele cu destinaţia de birouri parlamentare
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.41 privind dezlipirea imobilului – teren – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr.76 identificat în C.F.6933 Turnişor nr. top 7060/1/2 în două loturi distincte
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.40 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sibiu şi apartamentarea imobilului-Dispensar Medical Ştrand, situat în Sibiu, str.Sălajului nr.7
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.39 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – apartament – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gorăslău nr.6, bl. T16, ap. 13 identificat în C.F.28489 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/6
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.38 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren- situat în Sibiu, str. Dârstelor nr. 22A în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.37 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-Apartament nr.2 Dispensar de adulţi situat în Sibiu, str.Vasile Aaron bl.81 şi dezlipirea acestuia în trei subapartamente
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2009
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.35 privind acordarea cu prioritate a unei locuinţe corespunzatoare din fondul locativ al Municipiului Sibiu domnişoarei Magdalena Ofelia Popii
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.369/2006 modificată şi completată prin H.C.L. nr.228/2007
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 revocată de HCL NR. 62/2011)
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.32 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă al Municipiului şi Centrului Operativ cu activitate temporară (Revocată de HCL NR. 16/2013)
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.31 privind neexercitarea dreptului de preemţiune conferit Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de asociat al S.C. NuonSib S.R.L. în temeiul prevederilor art.7 din Actul constitutiv al societăţii faţă de intenţia de înstrăinare a părţilor sociale deţinute de către Nuon International Renewables Projects B.V. la capitalul social al societăţii
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Locuinţe colective, Bloc (20 apartamente) – D+P+4E în SIBIU, strada SĂCEL, nr.31 beneficiari : Ghişe Gheorghe Florin şi soţia Ghişe Ramona Nicoleta Oană Cornel şi soţia Oană Nicoleta
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.29 privind aprobarea documentaţie “PUD Construire casă P+E, în Sibiu Str. Traian Demetrescu Nr. 95, beneficiar OPREAN VIRGIL JR.
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construirea unei case S+P+E+M (în volumul podului), în Sibiu, str. Patrioţilor, nr. 9A beneficiari : Ciumbrudean Emil şi soţia Ciumbrudean Mirela Loredana
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD –Două locuinţe P+1" în Sibiu, str. Viilor, fn Beneficiari: SANDU ROBERT-VALENTIN şi SANDU ANA-MARIA
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.26 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Schimbarea destinaţiei din casă de locuit în cazare turistică, în Sibiu, zona cuprinsă între străzile: Panait Cerna, G-ral Moşoiu, Privighetorii, Costache Negri Benef. Primăria Municipiului Sibiu, la iniţiativa d-lui Dan Horaţiu Traian şi d-nei Dan Valerica
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU „Locuinţe colective S+P+3E+M”, în Sibiu Aleea Calaraşilor nr. 4, Beneficiar Primaria municipiului Sibiu, Iniţiator Bacel Raluca Laura
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.24 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2009, unor angajaţi ai unor fundaţii/asociaţii care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Închidere terase la sala de sport de la Colegiul Naţional S. Brukenthal şi Liceul de Art㠖 Sibiu, str.Al.Odobescu nr.2 – faza SF
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra Sălii de Sport a Liceului Teoretic „O.Ghibu” Sibiu
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.20 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.19 privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2009
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.18 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.17 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind dezlipirea imobilului –teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu,str.Gorăslău nr.1,identificat în C.F.14945 Sibiu nr.top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 150 mp
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.15 privind dezlipirea imobilului –teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul Mihai Viteazu f.n.,identificat în C.F.53996 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/2 în două loturi distincte în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/2/2, în suprafaţă de 200 mp
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.14. privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă situat in Sibiu str.Avram Iancu nr.10
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Avram Iancu nr. 10
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.12 privind transmiterea în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov a imobilului- teren în suprafaţă de 39 mp., situat în Sibiu, Piaţa 1 Decembrie 1918, cu destinaţia amplasare exponat fix-locomotivă cu abur
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.11 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului-construcţii şi teren – cu destinaţia de cabinete medicale , identificat în CF 2531 Sibiu, nr.top 3339/1,3340/1/1–situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prometeu nr. 2-4 în vederea atestării apartenenţei acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.10 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – loc de cas㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V.Milea f.n.identificat în C.F.58111 Sibiu nr. top 4100/16/1, şi la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-teren cu staţie de autobuz – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V.Milea f.n.identificat în C.F.58112 Sibiu nr. top 4100/16/3
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.9 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri – situate în extravilanu Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.8 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 7/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.7 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.6 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 privind stabilirea d-lui Klaus Werner Iohannis, primar al Municipiului Sibiu ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, Secretar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.4 pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 172/2008 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2009 capitolul “autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone” şi capitolul “combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone”
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind anularea creanţelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2008
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.2 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii " Reabilitare Sediul Primăriei, Bulevardul Victoriei , nr.1-3", faza SF.