• Hotărârea 527/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 527 privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment
 • Hotărârea 526/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 526 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2009
 • Hotărârea 525/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.525 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului DAN PERJOVSCHI
 • Hotărârea 524/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.524 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Ansamblu rezidential D+P+7E+ER, D+P+4E+ER si P+2E+M, in Sibiu str. Calea Surii Mici, beneficiar SC SOLID INVESTMENT SRL" (Modificată de HCL NR. 57/2009)
 • Hotărârea 523/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.523 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU - Creare drum de acces şi parcelare în vederea construirii locuinţe individuale P+E+M în Sibiu, strada Tractorului f.n., beneficiari: Moga Eugenia, Moga Mircea, Clotan Paraschiva, Clotan Toma, Mihu Maria, Mihu Nicolae, Apolzan Petru, Apolzan Gizela
 • Hotărârea 522/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.522 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobil 3S+P+M+10E+E retras – locuinţe şi birouri , în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 31, benef. S.C. GVS Sibiu S.R.L.
 • Hotărârea 521/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.521 privind aprobarea documentaţie “PUZ şi RLU Imobil S+P+2E+Etaj retras, în Sibiu Str. Ştefan cel Mare nr. 96-98, beneficiar ANDREESCU TEOFILIA MARIA
 • Hotărârea 520/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.520 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU-Construire complex rezidenţial cu dotări aferente” în Sibiu, Strada Islazului f.n beneficiar : SC ZACARIA IMOBILIARA SRL
 • Hotărârea 519/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.519 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU– Construire locuinţe D+P+E+M” în Sibiu, Strada Ana Ipătescu, nr.67 beneficiar : MOGA GHEORGHE BAZIL
 • Hotărârea 518/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 518 privind prelungirea unor contracte de închiriere prin act adiţional
 • Hotărârea 517/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 517 pentru modificarea H.C.L. nr.172/2008 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 516/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.516 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 515/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 515 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp. din curtea Şcolii cu cls-I-VIII nr. 24 Sibiu, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”
 • Hotărârea 514/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 514 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp. din curtea Şcolii cu cls-I-VIII nr. 19 Sibiu, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”
 • Hotărârea 513/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 513 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp. din curtea Şcolii cu cls-I-VIII nr. 23 Sibiu, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”
 • Hotărârea 512/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 512 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp. din curtea Şcolii cu cls-I-VIII nr. 6 Sibiu, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”
 • Hotărârea 511/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 511 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra Sălii de Sport de la Scoala cu cls. I-VIII „M.Eminescu” Sibiu
 • Hotărârea 510/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.510 privind prelungirea închirierii imobilului cu destinaţie de grădiniţă situat în Sibiu, str.Reconstrucţiei nr.21, ap.1
 • Hotărârea 509/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 509 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova în instanţă o acţiune în rectificare de carte funciară pentru o suprafaţă de teren din Sibiu, str.Râului nr.35
 • Hotărârea 508/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 508 privind stabilire ca “deosebit㔠a situaţiei unor locatari din Sibiu, care nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei
 • Hotărârea 507/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 507 privind aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local, Asociaţiei “Breaking the Wall” din Sibiu
 • Hotărârea 506/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.506 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 505/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.505 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 504/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.504 privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 503/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.503 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 502/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.502 privind aprobarea scutirii A.R.A.P.A.M.E.S.U. de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 501/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.501 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia „Dr. Carl Wolff”
 • Hotărârea 500/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.500 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire complex rezidenţial cu dotări aferente, în Sibiu, aleea Streiu nr. 1A, benef. S.C. Construcţii SA
 • Hotărârea 499/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 499 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Extindere spital şi ambulator S+P+2E+M, în Sibiu, str. Magheru nr. 46 Benef S.C. Sephora Impex SRL
 • Hotărârea 498/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.498 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ si RLU Reconversie functionala a imobilelor din str. A.Saguna nr. 13-15, demolarea imobilului din str. A. Saguna nr. 11 si edificare imobil 2S+P+3E+2R, in vederea realizarii unui CENTRU URBAN INTEGRAT, cu spatii pentru birouri, conferinte, cazare si parcaje aferente, in Sibiu str. A.Saguna nr. 11-13-15 beneficiar Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 497/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 497 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU "Construire imobil D+P+2E cu apartamente de locuit", în Sibiu str. Semaforului nr. 4, beneficiar Blană Dan Marius şi soţia (Modificată de HCL NR. 56/2009)
 • Hotărârea 496/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.496 privind aprobarea documentatiei PUD “ Extindere P+E si consolidare imobil existent, construire garaj”, în Sibiu str. Maşinistilor nr. 16 Beneficiar Stîngaciu Nicolae şi Elena
 • Hotărârea 495/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.495 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism ,,PUZ şi RLU – Extindere zonă locuinţe colective aprobate prin HCL 144/2008” în Sibiu, zona străzii Ogorului iniţiatori: Bozan Cornelia şi Dosteteanu Toma beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 494/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.494 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU–Introducere în intravilan prin extindere pentru construire locuinţe P+1E+M” în Sibiu Zona Cartier Tineretului (Ţiglari), fn beneficiari : Avram Marius Sebastian, Opriţă Paraschiva, Vecerdea Dorina, Seiwerth Mircea, Opriţă Cornel – Sorin, Tarata Maria Ramona, Tarata Vasile, Lomnasan Lucian – Ioan, Craciun Ana – Maria, Lomotă Ionel – Adrian, Lomotă Elena.
 • Hotărârea 493/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.493 privind aprobarea documentaţiei “PUD Amplasare firmă şi creare acces direct, în Sibiu Str. G-ral Vasile Milea Nr. 1 Sc. 1 parter Ap. 12, beneficiar S.C. CORA PREST S.R.L.
 • Hotărârea 492/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.492 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren Piaţa Mică cu un WC public subteran – situat în Municipiul Sibiu, identificat în C.F.nr. 15018 Sibiu nr. top 609
 • Hotărârea 491/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.491 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti
 • Hotărârea 490/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.490 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L.
 • Hotărârea 489/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 489 privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 488/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 488 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Şureanu nr.2, Cartier Vasile Aaron, identificat în C.F. 7495 Şelimbăr, nr.top 1108/40/1/2, în vederea concesionării fără licitaţie publică în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ilie I.
 • Hotărârea 487/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.487 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu a unui imobil-construcţie , proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Revoluţiei nr.8,
 • Hotărârea 486/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 486 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi a bunurilor imobile-construcţii şi terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinaţia parcuri şi zone verzi, conform H.G. 978/2002, Anexa nr.2 (Anexa nr. 1 modificată prin HCL NR. 89/2009)
 • Hotărârea 485/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 485 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei de Ajutor Reciproc Decese “CENTRU” Sibiu” a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. 9 Mai nr.20, cu destinaţia desfăşurare activitate asociaţie
 • Hotărârea 484/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.484 privind atestarea apartenenţei la domeniul public a imobilelor – păşuni – situate în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa identificate în C.F.nr.2 Guşteriţa nr. top 2598, nr. top 2599, nr. top 2600, nr. top 2601, nr. top 2602
 • Hotărârea 483/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.483 privind aprobarea proiectului „Promovarea oraşului Sibiu ca destinaţie turistică culturală pe plan naţional şi internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 481/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 481 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2008
 • Hotărârea 480/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 480 privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.380/2008 privind aprobarea gratuităţii la transportul urban asigurat de S.C. Tursib S.A. pentru pensionarii din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 479/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 479 privind aprobarea proiectului „Implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul Municipiului Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 478/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 478 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare padocuri câini, faza SF”
 • Hotărârea 477/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 477 privind acordarea avizului consultativ al consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 476/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 476 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini al serviciului de transport public local (Completată de HCL NR. 214/2009)
 • Hotărârea 475/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 475 privind modificarea denumirii unor taxe speciale la Serviciul Pubic de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu
 • Hotărârea 474/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.474 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 473/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.473 privind acordarea de bilete de valoare sub forma tichetelor cadou pentru întreg personalul Primăriei Municipiului Sibiu şi al instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 472/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.472 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 471/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 471 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea "Cazarma 90" (Modificată de HCL NR. 382/2010, HCL NR. 244/2011 și HCL NR. 412/2018. Abrogată parțial de HCL NR. 337/2018)
 • Hotărârea 470/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.470 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei Filateliştilor din judeţul Sibiu” a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Valea Aurie, str. Sibiel nr.28, cu destinaţia sediu asociaţie
 • Hotărârea 469/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.469 privind transmiterea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Sibiu a suprafeţei de 2012,92 ha fond forestier, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 468/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.468 privind modificarea H.C.L. nr.276/2008
 • Hotărârea 467/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.467 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-Apartament nr.1 Stomatologie situat în Sibiu, str.Vasile Aaron bl.81 şi dezlipirea acestuia în două subapartamente
 • Hotărârea 466/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.466 privind reglementarea situaţiei juridice a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bălcescu nr. 30
 • Hotărârea 465/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.465 privind reglementarea situaţiei juridice a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aleea Filozofilor nr. 16
 • Hotărârea 464/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 464 pentru aprobarea modului de constituire şi acordare de premii în luna decembrie 2008 funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 463/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.463 privind modificarea statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 462/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 462 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare Grădiniţa nr.28” – Sibiu, Aleea Filozofilor nr.1 – faza SF
 • Hotărârea 461/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.461 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu str. Şt.Octavian Iosif nr.11 în care funcţionează Grădiniţa nr. 20 Sibiu
 • Hotărârea 460/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 460 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu .
 • Hotărârea 459/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind condiţiile de acordare, cuantumul maxim şi criteriile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 458/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.458 privind constituirea comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecărui criteriu de evaluare şi a liniei de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2009
 • Hotărârea 457/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.457 privind aprobarea sumei de completare a remuneraţiei lunare a directorilor societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Sibiu este acţionar unic sau majoritar
 • Hotărârea 456/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.456 privind aprobarea modului de calcul al redevenţei datorate de SC Ap㠖 Canal SA, în calitate de Operator Regional, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/28.08.2008
 • Hotărârea 455/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.455 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modificarea instalaţiilor de utilizare gaze naturale a blocului ANL Ştrand, str.Bârsei nr.10A”
 • Hotărârea 454/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.454 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă individuală P+M, cuplată (duplex), în Sibiu, str. Zăvoi nr. 64A benef. Răhăian Alin şi Ilinca Florin
 • Hotărârea 453/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.453 privind aprobarea documentaţiei de urbanism.,,PUD – Amenajare pod şi schimbarea învelitorii la clădire P+E (birouri) şi schimbare de destinaţie în hotel” în Sibiu, Calea Şurii Mici,nr.39 beneficiar SC PAMIRA PROD SRL SIBIU
 • Hotărârea 452/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 452 privind aprobarea documentaţiei PUD “Locuinţă unifamilială P+E” în Sibiu str. Strugurilor nr,. 31 B, beneficiar SAVA ADRIAN MARIAN
 • Hotărârea 451/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.451 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU-CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+E”în SIBIU, Strada GORUNULUI, fn.beneficiar: MESEA MARIUS
 • Hotărârea 450/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.450 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M (în volumul podului)” în SIBIU, STRADA OITUZ, NR 22 beneficiari : TRIHENEA SIMION DUMITRU ŞI TRIHENEA ANA
 • Hotărârea 449/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU Construire imobil locuinţe colective P+3E cu 8 apartamente în Sibiu, Strada Islazului (prelungire) f.n” beneficiar : Chirilă Alina Ileana
 • Hotărârea 448/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.448 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective D+P+4E+E retras, în Sibiu, Str. Muncel, nr. 2 iniţiator Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 447/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.447 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 446/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 privind modificarea organigramei, precum şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 445/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.445 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat de Asociaţia “S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 444/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.444 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 443/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.443 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii
 • Hotărârea 442/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 privind aprobarea Agendei cultural – sportive pe anul 2009
 • Hotărârea 441/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2008
 • Hotărârea 440/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.440 privind aprobarea completării anexei nr.1 la H.C.L. nr.294/2008
 • Hotărârea 439/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.439 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Extindere funcţiuni servicii hoteliere, în Sibiu, str. Rahova nr. 40 Benef. Primăria Municipiului Sibiu, la iniţiativa d-lui Stoian Pavel şi Vulcan Ioan
 • Hotărârea 438/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.438 privind aprobarea PUZ şi RLU “ Construire centru comercial, centrul de afaceri, locuinţe protocol organizare de santier, bransamente 2S+P+M+14E+R”, în Sibiu str. Strandului nr. 2A, beneficiar SC Euroimob Unu SRL
 • Hotărârea 437/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str.Filarmonicii nr.9 Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Poliţie „Centru Istoric”şi scoaterea lui din administrarea S.C. Urbana S.A.
 • Hotărârea 436/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.436 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Revocată de HCL NR. 223/2009)
 • Hotărârea 435/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.435 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare iluminat public Cartier Tineretului”- faza SF
 • Hotărârea 434/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.434 privind aprobarea ,,PUZ+RLU-Construire imobile locuinţe colective D+P+2E+M” Sibiu, str. Săcel(prelungire) f.n.” beneficiari : Fanea Florin pentru Schotte Gheorghe şi Gusan Traian
 • Hotărârea 433/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.433 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între municipiul Sibiu şi S.C.Tursib S.A.
 • Hotărârea 432/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.432 privind aprobarea tarifului redus cu 50% pentru transportul local în comun al S.C. Tursib S.A., pe o singură linie, pentru elevii din clasele I-VIII din Municipiul Sibiu şi a gratuităţii pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită domiciliaţi în Pădurea Dumbrava
 • Hotărârea 431/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, Piaţa Huet nr.5 în care funcţionează Colegiul Naţional “S. von Brukenthal” Sibiu
 • Hotărârea 430/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.430 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 429/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.429 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+1etaj retras” în Sibiu, str.Cristian, nr. 20 beneficiar : SC TRANS AGAPE SRL Sibiu
 • Hotărârea 428/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.428 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire hală depozitare (produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice), în Sibiu, str. Triajului nr. 1, benef. S.C. Rareş S.R.L.
 • Hotărârea 427/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.427 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil birouri cu spaţii comerciale ( la parter) Str. Turda nr.2, benef. Farcaş Ioan şi Elena
 • Hotărârea 426/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.426 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă D+P+E şi garaj, în Sibiu, str. Garoafei nr. 1, Benef. Resiga Aurel şi Raluca Ioana
 • Hotărârea 425/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.425 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – Construire locuinţe individuale P+1E+M, locuinţe colective D+P+2E+M şi servicii (supermarket) P+2E, în Sibiu, str. Frezorilor nr. 5-7 beneficiari : SC CONSACO SRL Sibiu, SC DUVAS SRL Sibiu
 • Hotărârea 424/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.424 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU-Construire locuinţe colective P+1E+M (9 apartamente)” în Sibiu, Strada Celibidache, fn., beneficiari: Vlad Ion Adrian şi soţia Vlad Ramona Ana
 • Hotărârea 423/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind prelungirea până la data de 30.06.2009 a contractelor de închiriere care au ca obiect stabilirea dreptului de folosinţă pentru terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu destinat amplasării de chioşcuri, situate pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 422/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.422 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 421/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.421 privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti- Facultatea de Arhitectură-Licenţa Conservare Restaurare Sibiu- pentru spaţiul aflat în incinta imobilului situat în Sibiu, Piaţa Mică nr.22, corp B , parter parţial şi etaj integral
 • Hotărârea 420/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea documentaţiei PUD „Locuinţe Duplex” P+M în Sibiu, str. Săcel FN, beneficiari Fălămaş Teodor şi soţia
 • Hotărârea 419/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.419 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 418/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.418 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L.În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 417/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. E. A. Bielz nr.60 în care funcţionează Şcoala cu cls. I-VIII nr.10 Sibiu
 • Hotărârea 416/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu
 • Hotărârea 415/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII “Mihai Eminescu” Sibiu, Şcolii cu cls.I-VIII nr. 20 Sibiu şi a Colegiului Naţional “O. Goga” Sibiu
 • Hotărârea 414/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.414 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Racorduri utilităţi şi amenajări exterioare sală de sport la Şcoala cu cls. I-VIII nr.18” municipiul Sibiu, str. Lungă nr.65 – faza SF -
 • Hotărârea 413/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 412/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.412 privind aprobarea documentatiei PUD “Ansamblu rezidential S+P+4E+R”, in Sibiu Calea Surii Mici FN, beneficiar SC ZACARIA IMOBILIARIA SRL
 • Hotărârea 411/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.411 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Construire imobil locuinţe S+P+2E+etaj 3 parţial” în Sibiu , str. Closca nr. 5 Beneficiar Ticuşan Stelian Ioan şi soţia
 • Hotărârea 410/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.410 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Ansamblu rezidenţial cu dotări aferente”, S+P+6E+E retras înălţimea maximă 24,00 m si P+E+3E+E retras înălţimea maximă 15,00 m în Sibiu str. Tractorului nr. 10, Beneficiar SC SINECON SRL
 • Hotărârea 409/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.409 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Construire imobil apartamentat S+P+1E+E retras”, în Sibiu str. Islazului FN Beneficiari Coarfă Ioan şi soţia
 • Hotărârea 408/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.408 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU “Cartier case de locuit unifamiliale D+P+E+M în volumul podului” în Sibiu, Zona Pădurea Dumbrava, beneficiar HADAR OCTAVIAN
 • Hotărârea 407/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 pentru modificarea Hotărârii nr.376/2007 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind stabilirea ca “deosebit㔠a situaţiei unor locatari din Sibiu, care nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei
 • Hotărârea 406/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 405/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.405 privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrare Fond Locativ
 • Hotărârea 404/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.404 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 116/2020)
 • Hotărârea 403/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.403 privind funcţionarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu ca instituţie – gazdă de spectacole şi concerte
 • Hotărârea 402/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.402 privind modificarea H.C.L. nr. 160/2001 privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor ca serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi modificarea H.C.L. nr. 234/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare la Serviciul Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 401/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.401 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L.în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 400/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.400 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 399/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.399 privind cesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - acoperiş terasă, aferent apartamentului nr.138, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu , str.Hipodromului nr.4, blocul T 14, sc.F, identificat în CF 17465 Sibiu, nr.top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 11,07 mp.
 • Hotărârea 398/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.398 pentru modificarea H.C.L. nr.61/2008 privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă atribuită ca şi cotă de tăiere pentru anul 2008 şi aprobarea preţurilor pentru arborii care se valorifică cu firul către populaţie
 • Hotărârea 397/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.397 privind transmiterea în administrarea Cantinei Municipiului Sibiu a imobilului-construcţie şi teren, situat în Sibiu, str.Podului nr.46, cu destinaţia gospodărie anexă
 • Hotărârea 396/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.396 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu” a unui spaţiu , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr.1-3 , cu destinaţia desfăşurare activitate Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu
 • Hotărârea 395/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.395 privind aprobarea scutirii A.R.A.P.A.M.E.S.U. de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 394/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 339/2010)
 • Hotărârea 393/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.393 privind stabilirea valorii pentru biletele de intrare la spectacolele Corpului de Balet al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 81/2020)
 • Hotărârea 392/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.392 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 391/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.391 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 390/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.390 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii “Proiectare şi montare electrovane şi detectoare la instalaţiile de utilizare a gazelor din pieţele : Ştrand, Cibin, Obor, Rahova şi V.Aaron şi “Reproiectare şi modificare instalaţii utilizare gaze naturale spaţii de zidărie Piaţa Cibin” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 389/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.389 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Branşament curent electric hala multifuncţională Piaţa Obor” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 388/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 388 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2008
 • Hotărârea 387/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.387 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – Construire complex comercial şi de servicii S+P+1E+1 etaj retras” în Sibiu, Strada Abatorului nr. 10 beneficiar : SC SBACARO SRL Sibiu
 • Hotărârea 386/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.386 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “Construire Biserică, casă parohială, azil de bătrâni, branşamente, împrejmuiri” în Sibiu str. Infrăţirii FN, beneficiar PAROHIA ORTODOXA ROMANA INFERIOR IV TEREZIAN
 • Hotărârea 385/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.385 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L
 • Hotărârea 384/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.384 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.92/2007, referitoare la ajustarea prețului local al energiei termice facturate populației
 • Hotărârea 383/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.383 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Uniunii Democrate Maghiare din România-Organizația Sibiu a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuiță, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Ocnei nr.24, cu destinația sediu
 • Hotărârea 382/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.382 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, ŞTRAND MUNICIPAL ”, faza SF
 • Hotărârea 381/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.381 privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat și adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 380/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind aprobarea gratuităţii la transportul urban asigurat de S.C.Tursib S.A. pentru pensionarii din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 480/2008 și HCL NR. 367/2010)
 • Hotărârea 379/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.379 privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. URBANA S.A. Sibiu
 • Hotărârea 378/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind înfiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân (Art. 4 modificat de HCL NR. 48/2014)
 • Hotărârea 377/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.377 privind modificarea statului de funcții la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 376/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale (Anexa nr. 2 modificată de HCL NR. 317/2012)
 • Hotărârea 375/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 375 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 374/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 374 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.114/2008
 • Hotărârea 373/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.373 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitar㠄Asociaţia de Apă Sibiu”
 • Hotărârea 372/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.372 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Viile Sibiului nr.1 identificat în C.F.35738 Sibiu nr. top 4300/3
 • Hotărârea 371/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.371 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V. Milea F.N. identificat în C.F.53716 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte, în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui lot
 • Hotărârea 370/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.370 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren însuprafaţă de 270 mp cu destinaţie “ cale de acces “ , din partea SC Eco Copy Print SRL Sibiu
 • Hotărârea 369/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.369 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. A.D.S. MEDIA S.R.L
 • Hotărârea 368/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.368 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și administrarea S.C. Apă-Canal S.A. precum și modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000
 • Hotărârea 367/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.367 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a două imobile – terenuri – situate în Sibiu, str. Grâului FN în vederea concesionării fără licitaţie publică în favoarea Centrului Creştin al Romilor din România
 • Hotărârea 366/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.366 privind dezlipirea imobilului – teren – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Cantonului FN,identificat în C.F. 29546 Sibiu nr. top 6525/4150/4/1/1 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 6525/4150/4/1/1/2 în suprafaţă de 277 mp
 • Hotărârea 365/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.365 privind dezlipirea imobilului –teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Cuptorului f.n., identificat în C.F.15693 Sibiu nr. top 5128/2/2/1/1 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 5128/2/2/1/1/2, în suprafaţă de 75 mp cu destinaţia amenajare parcare
 • Hotărârea 364/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 364 privind modificarea anexei la HCL nr.314/2008
 • Hotărârea 363/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 363 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 35/2005 privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Sibiu, modificată prin HCL nr.346/2006
 • Hotărârea 362/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.362 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pe ruta Viile Sibiului – Sibiu, pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită
 • Hotărârea 361/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.361 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Scolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu, a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠄Terezianum” Sibiu şi a Şcolii cu cls.I-VIII „Mihai Eminescu” Sibiu
 • Hotărârea 360/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.360 privind aprobarea Actului Adițional nr.3/2008 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu
 • Hotărârea 359/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU – CONSTRUIREA UNUI BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE P+3E+M CU GARAJ ŞI SPAŢII COMERCIALE LA PARTER” ÎN SIBIU, STR. CUPTORULUI, FN. beneficiari : S.C. EVEREST S.R.L. şi SC EMICON SIB S.R.L.
 • Hotărârea 358/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.358 privind aprobarea documentaţei PUZ “ Construire imobil locuinţe S+P+9E+ Etaj retras, în Sibiu Cartier Hipodrom – CT Cedonia, str. Aleea Turnu Roşu, beneficiar SC ATLANTIC TRAVELS SRL
 • Hotărârea 357/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 357 privind aprobarea documetnatiei PUZ si RLU “Construire sediu firmă şi ateleier confecţii textile(producţie şi depozitare echipamente de lucru si protecţie), în Sibiu str. Frezorilor nr. 1-3 Beneficiar SC AVANTI SRL
 • Hotărârea 356/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.356 privind aprobarea docuemntaţiei PUZ şi RLU “ Construire locuinţă P+M, garaj, gard branşamente”, în Sibiu str. Turgheniev FN beneficiar Trifan Felicia Aurora.
 • Hotărârea 355/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.355 privind aprobarea documentaţei PUD “ Construire casă de locuit S+P+M”, în Sibiu str. Stefan cel Mare nr. 106 beneficiar Paştiu Liviu
 • Hotărârea 354/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 354 privind aprobarea documentatiei PUD “Schimbare destinaţie deschidere acces direct din strad㔠în Sibiu str. Konrad Haas nr. 1, beneficiar SC ECO DRĂGAN SNC
 • Hotărârea 353/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 353 privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU”Construire locuinţe individuale inşiruite P+E- 5 locuinţe”, în Sibiu str. Mureşului nr. 6 Beneficiar SC AS CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 352/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.352 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Amenajare şi refacere imobil, amenajări exterioare-parcaje, circulaţii, zonă verde, amplasare mobilier urban şi totem, în vederea operării unui supermarket, în Sibiu, str. Lungă nr. 63, benef. S.C. Euro Imob Unu S.R.L.
 • Hotărârea 351/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.351 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire locuinţe colective P+E+M, în Sibiu, str. D.D. Roşca nr. 72, benef. S.C. Imobiliara Bauer & Staheli S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 350/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.350 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Schimbare destinație din garaj și boxă în cabinet medical, compartimentări interioare, în Sibiu, Fundătura Brazilor bloc 1, sc. B, benef. Burlacu Camelia și Iurie
 • Hotărârea 349/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 349 privind aprobarea documentație de urbanism PUZ si RLU pentru construire imobil de locuințe cu parter comercial S+P+2E+M, în Sibiu str. Călugareni nr. 40, benef. Baciu Augustin și Paraschiva
 • Hotărârea 348/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.348 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+E SIBIU STR. ISLAZULUI NR. 27 beneficiari : TUDOSE ŞTEFAN ŞI TUDOSE IOANA
 • Hotărârea 347/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.347 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1E +M cu 6 apartamente” în SIBIU, STR. TURGHENIEV, F.N beneficiari : GEORGESCU GERALD DAN şi soţia GEORGESCU MONICA IOANA GOGU FLORIN
 • Hotărârea 346/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.346 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire casă individuală Sp+P+M” în Sibiu, Strada Budislavu, nr. 1 beneficiar : Grigorescu Mircea
 • Hotărârea 345/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE SEDIU BIROURI D+P+1E+M” în SIBIU, STRADA TUDOR ARGHEZI, FN beneficiar : MANCHEN ADRIAN
 • Hotărârea 344/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.344 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU – Construire casă individuală D+P+M” în Sibiu, Calea Poplăcii, nr. 39 beneficiari : CARUTASU VASILE şi soţia CARUTASU DANIELA
 • Hotărârea 343/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.343 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu str. Eduard Bieltz nr. 34 și mandatarea Primarului Municipiului Sibiu să dea declarație autentică privind acordul Municipiului Sibiu cu privire la diminuarea suprafeței de teren de la 1454 mp. la 1313 mp.
 • Hotărârea 342/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.342 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2008-2009
 • Hotărârea 341/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.341 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 340/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.340 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 339/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 339 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială
 • Hotărârea 338/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.338 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 337/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.337 privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 336/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.336 privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 335/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 335 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului “Baia Neptun” Sibiu
 • Hotărârea 334/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.334 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Rezervor 5000 l pentru stocarea apei calde – 2 bucăţi” la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 333/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii ,, REABILITARE STRADA MOVILEI , FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 332/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 332 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Inlocuire conducta retea apa str. Ocnei”
 • Hotărârea 331/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.331 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Inlocuire conducta retea apa str. Orhideelor, Strugurilor, Gutuilor si Nucului”
 • Hotărârea 330/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 330 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2008
 • Hotărârea 329/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "ECO SIBIU" (Consultați și HCL NR. 330/2014)
 • Hotărârea 328/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 328 privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea Pieței Mobile
 • Hotărârea 327/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.327 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 326/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.326 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bobâlna nr. 19 B identificat în C.F. 46251 Sibiu nr. top 5364/1/1/3 , în vederea concesionării fără licitaţie publică în favoarea d-nei Burduşel Maria
 • Hotărârea 325/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.325 privind aprobarea completării anexei nr.1 la H.C.L. nr.111/2008
 • Hotărârea 324/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.324 privind dezlipirea imobilului – strad㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Şcoala de Înot, identificat în C.F. 9811 Sibiu, nr. top 3861 în două loturi distincte, schimbarea categoriei de folosinţă şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului identificat cu nr. top nou 3861/2 ( nr. cadastral 10645 )
 • Hotărârea 323/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind dezlipirea imobilului – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Cornel Irimie FN,identificat în C.F.13964a Sibiu nr. top 7074/5/6/11/1 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 322/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.322 privind modificarea H.C.L. nr.247/2008
 • Hotărârea 321/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.321 privind revocarea H.C.L. nr.180/2003
 • Hotărârea 320/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.320 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC E.ON GAZ DISTRIBUÞIE SA- regiunea Sud a unui imobil-teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Þiglari
 • Hotărârea 319/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.319 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 181/2008 privind darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (Anexa nr. 1 modificată prin HCL NR. 116/2009)
 • Hotărârea 318/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.318 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile - terenuri - între Municipiul Sibiu și S.C. Net Trade S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 317/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.317 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II (Modificată de HCL NR. 218/2011. Se radiază poz. 5 din art. 1 prin HCL NR 82/2012)
 • Hotărârea 316/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.316 privind aprobarea modificării și completării statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 315/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei “Juvenil Şah” asupra unui spaţiu din Şcoala cu cls. I-VIII nr.2, str. Avram Iancu nr.13, Sibiu
 • Hotărârea 314/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.314 privind numirea, respectiv reconfirmarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 364/2008)
 • Hotărârea 313/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.313 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Extindere intravilan si construire hala depozitare Sibiu, strada Stefan cel Mare, fn Benef. Stoica Ioan si sotia Stoica Rodica (În legătură cu HCL NR. 214/2010)
 • Hotărârea 312/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE LOCUINŢE P+2E+M” în SIBIU, STR. ANUL 1907, F.N. beneficiari : PRESECAN CORNEL ŞI PRESECAN NICOLETA ELENA
 • Hotărârea 311/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU-CONSTRUIRE LOCUINŢE P+E”în SIBIU,GUŞTERIŢA, Strada PODULUI, fn. beneficiari: BUCURENCIU MARIUS şi soţia BUCURENCIU CARMEN-MIORICA
 • Hotărârea 310/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.310 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobil bloc “ACADEMICA” P+4E+M si Bloc nr. 8 - S+P+4E+M, în Sibiu, cartier Ştrand II, benef. Universitatea Lucian Blaga şi S.C. Sinecon S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 309/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.309 privind aprobarea documentatiei PUD”Reamenajare imobil, creare acces stradal, amplasare firme luminoase”, in Sibiu Bdul Gral V.Milea bl. 11, sc,F, apt. 67, beneficiari Mocanu Alexandru si Monica Margareta
 • Hotărârea 308/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.308 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Construire casa unifamiliala P+E”, in Sibiu str. Stavilarului nr. 58, beneficiar SC NALCO INTERNATIONAL SRL Sibiu
 • Hotărârea 307/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.307 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E+M, CU 8 APARTAMENTE” în SIBIU, ALEEA PAJIŞTEI, NR. 13 beneficiar: SC NICOR CONSTRUCT SRL - BRADU, NR. 242
 • Hotărârea 306/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.306 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrația Piețelor
 • Hotărârea 305/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.305 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 304/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind aprobarea modificării şi completării statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi (Anexele nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 447/2008)
 • Hotărârea 303/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 pentru aprobarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 28/2018)
 • Hotărârea 302/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.302 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi şi completaţi pentru obiectivul de investiţii “Amenajare şi consolidare imobil Piaţa Mică nr.22 corp C,D,E,F” – faza SF
 • Hotărârea 301/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.301 privind comasarea provizorie a imobilelor – teren de construcţii, respectiv teren cu construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.12, identificate în C.F. 45223 Sibiu nr.top.3709/1/1 şi CF 50717, nr.top. 3709/1/2 şi reapartamentarea corpului funciar nou format
 • Hotărârea 300/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitar㠄 Asociatia de Ap㠄 Sibiu la care Municipiul Sibiu este membru asociat
 • Hotărârea 299/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea cotizatiei lunare a Municipiului Sibiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Asociaţia de Ap㠄 Sibiu
 • Hotărârea 298/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă Canal S.A. (În legătură cu HCL NR. 456/2008 și HCL NR. 106/2009)
 • Hotărârea 297/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.297 privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 296/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.296 privind modificarea statului de funcții și a organigramei în cadrul Servicului Public Centrul Financiar Creșe
 • Hotărârea 295/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2008
 • Hotărârea 294/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe date în administrarea Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 completată prin HCL NR. 440/2008)
 • Hotărârea 293/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.293 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD Amenajare parcări şi modernizare str.Moş Ion Roată, parcare etajată, platforme şi teren de sport la Liceul de Art㠖 Sibiu”
 • Hotărârea 292/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.292 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari înscrişi în listele de prioritate aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 291/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.291 privind prorogarea unor termene stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.180/2006
 • Hotărârea 290/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.290 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2008 la Contractul de Concesiune nr. 3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC APA - CANAL SA Sibiu
 • Hotărârea 289/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.289 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2008 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 288/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ STR. LAZARET-SIBIU”
 • Hotărârea 287/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.287 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ STR. N. IORGA-SIBIU”
 • Hotărârea 286/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.286 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile - terenuri - situate în zona industrială vest Sibiu, între Municipiul Sibiu, S.C.Alimenta Consulting S.R.L. Sibiu şi dl . Cioca Adrian
 • Hotărârea 285/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 privind dezlipirea imobilului – loc de casă cu casă de locuit parter – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Pescarilor nr.9,identificat în C.F.6108 Sibiu nr. top 3225/2 în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 3225/2/1, în suprafaţă de 233 mp
 • Hotărârea 284/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.284 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , B-dul M.Viteazu bl.V9, identificat în C.F.32277 Sibiu nr. top 4072/1/1/1/3/1/1/1/1/1/2/I/II, în vederea vânzării acestuia
 • Hotărârea 283/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii (cu menţiunea existenţei unei construcţii compusă din: cameră ) – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, b-dul G-ral Vasile Milea nr. 1, identificat în C.F.51663 Sibiu top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 ( nr. cadastral 7275 ) în două corpuri funciare distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – subapartament nr. 2, identificat cu nr. top nou 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/II ( nr. cadastral 7275/II)
 • Hotărârea 282/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.282 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Hipodromului , identificat în C.F. 14945 Sibiu, nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 ( nr. cadastral 9740 ) în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de construcţii , identificat cu nr. top nou 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 ( nr. cadastral 9740/2 )
 • Hotărârea 281/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.281 privind dezlipirea imobilului-fânaţ, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în str.Ţiglari FN, identificat în CF 51712 Sibiu, nr. top 5157/2/1/2/1/1, în vederea concesionării imobilului cu nr.top 5157/2/1/2/1/1/2 şi modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 280/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.280 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului monument istoric – Turnul Pielarilor
 • Hotărârea 279/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.279 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 278/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.278 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L
 • Hotărârea 277/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.277 privind prelungirea până la data de 01.08.2009 a contractelor de închiriere ce au ca obiect stabilirea dreptului de folosinţă pentru terenurile aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu destinate amplasării de chioşcuri , situat în Sibiu b-dul Coposu – zona Teatru
 • Hotărârea 276/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilelor - blocuri de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în Sibiu str Dr. Ioan Moga aleea B,Bl 6 cu 59 unităţi locative şi Zona Tilişca 3,bloc Curb cu 80 unităţi locative în favoarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ (Modificată prin HCL NR. 468/2008)
 • Hotărârea 275/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.275 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a Municipiului Sibiu , având destinaţia de cabinete medicale sau în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vîndute potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/06.06.2008
 • Hotărârea 274/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.274 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “ Construire locuinţe” P+1E+M, în Sibiu , str. Tractorului FN, beneficiari Ursu Remus şi Paraschiva, Popa Liviu si Aurelia
 • Hotărârea 273/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.273 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU”Construire locuinţe colective”S+P+3E+M în Sibiu Cartier Gusteriţa perpendicular pe str. Podului, beneficiar SC EUROJUS CONSULT SRL
 • Hotărârea 272/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.272 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire spălătorie auto, în Sibiu, str. Râului nr. 15 Benef. Aldea Eugen Dan şi soţia
 • Hotărârea 271/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.271 privind aprobarea documentatiei PUD “Construire locuinţă duplex” în Sibiu str. Săcel nr. 15, benef. Săvulescu Marius şi soţia, Irimie Mircea şi soţia
 • Hotărârea 270/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 269/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.269 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 210/2001 privind aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 268/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ şi RLU – ANSAMBLUL REZIDENŢIAL LOCUINŢE COLECTIVE P+4E+M CU DOTĂRI COMPLEMENTARE" în SIBIU, STRADA OGORULUI (prelungire)FN beneficiari: TRIHENEA CONSTANTIN şi TRIHENEA LUCICA ELENA pentru S.C. TRH INVEST SRL SIBIU (În legătură cu HCL NR. 280/2009)
 • Hotărârea 267/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.267 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU– EXTINDERE TRUP INTRAVILAN APROBAT CU HCL NR. 315/2007 PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ S+P+E ÎN SIBIU ZONA ŢIGLARI, FN beneficiari : SAVA ION ŞI SOŢIA NICOLETA ADRIANA
 • Hotărârea 266/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.266 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinta P+E+M, in Sibiu, str. O. Goga nr. 3A benef. Bârsan Livia şi Sime Maria
 • Hotărârea 265/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 264/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare a performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură
 • Hotărârea 263/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.263 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 262/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind modificarea tarifelor la apa potabilă şi canalizare-epurare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 261/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.261 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu str. M.Sebastian nr. 1 în care funcţionează Grădiniţa nr. 22
 • Hotărârea 260/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu asupra a două spaţii din Grădiniţa nr. 38 şi Grădiniţa nr. 43 Sibiu
 • Hotărârea 259/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 258/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 257/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.257 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 256/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.256 privind aprobarea plăţii sumei de 1.040.000 lei cu titlu de justă şi prealabilă despăgubire în favoarea concesionarului S.C. ABEL S.R.L. conform art.11 lit.b din Contractul de concesiune nr. 1/2002 în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 338/CA/2008 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosar nr.4335/85/2006
 • Hotărârea 255/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 254/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind restituirea autobuzului VOLVO, SB 02 JTV, Consiliului Local Sibiu de către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 253/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.253 privind modificarea actelor constitutive ale S.C. NUONSIB S.R.L. şi mandatarea Primarului Municipiului Sibiu în vederea semnării Actului Constitutiv
 • Hotărârea 252/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" (Modificată de HCL NR. 98/2010)
 • Hotărârea 251/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive , agrement şi tineret a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 250/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 250 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2008
 • Hotărârea 249/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.249 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Constituire trup intravilan pentru construire hală P, birouri P+E, depozit piese, În Sibiu, Dj 106 B, benef. S.C. MHS TRUCK & BUS SIBIU S.R.L. (În legătură cu HCL NR. 387/2009)
 • Hotărârea 248/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.248 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE STRADA NICOLAE IORGA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 247/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.247 privind dezmembrarea imobilului – teren şi construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Reşiţa II, identificat în C.F.39873 Sibiu nr. top 3024/3 în mai multe loturi distincte, atestarea apartenenţei acestora la domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea transmiterii în folosinţă gratuită a imobilului cu nr. top 3024/3/5
 • Hotărârea 246/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.246 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 245/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.245 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – Construire ansamblu comercial rezidenţial şi imobiliar cu funcţiune mixtă 2S+P+3E (mall urban), 4S+P+8E retrase (mall urban + locuinţe), S +P+3E – S+P +5E (locuinţe colective în regim mediu de înălţime), 2S +P+8E – 2S+P +16E +E retras (locuinţe colective în regim mare de înălţime), în Sibiu, strada Lector, nr. 3 beneficiar : SC SIMEROM SA Sibiu
 • Hotărârea 244/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.244 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: ,, ALIMENTARE CU APĂ ZONA VIILE SIBIULUI – Conducta transport PEID 315”
 • Hotărârea 243/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Refacere şarpantă la Grădiniţa nr.43” str. Aleea Streiu, nr.8 – faza SF
 • Hotărârea 242/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cinci obiective de investiții din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu-faza SF-
 • Hotărârea 241/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.241 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ + RLU – CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞI HALĂ PRODUCŢIE„ ÎN SIBIU, STRADA HENRI COANDĂ, FN Beneficiar : S.C ,,SAVANA IMPEX” S.R.L. SIBIU
 • Hotărârea 240/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.240 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – COMPLEX REZIDENŢIAL CU DOTĂRI AFERENTE, 2S + P+6E+1etaj retras în SIBIU STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 149 beneficiar : S.C CONCEFA S.A SIBIU
 • Hotărârea 239/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ + RLU – Schimbare de destinaţie din locuinţă în restaurant şi extindere restaurantpensiune P+M”, în Sibiu, strada E.A.Bieltz, nr. 68 Beneficiari : Dumitru Octavian, Costea Florin Miron, Costea Adina Emilia, Moldovan Teodor, Moldovan Simona Maria
 • Hotărârea 238/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.238 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU COMPLEX REZIDENŢIAL COMPUS DIN DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE P+M ŞI LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+M” ÎN SIBIU, STRADA BRADULUI, FN beneficiari: IANCU REMUS-ALIN, IANCU MIRELA, LEBU VERONEL LEBU AMALIA-ELENA,TĂBAN DANIEL-IOAN şi TĂBAN FLORINA-CRISTINA
 • Hotărârea 237/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR._237 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE Dp+P+2E+M” în SIBIU, STR. SĂCEL, F.N. beneficiar : S.C ESIMOB SRL SIBIU pentru TĂMAŞ ANA
 • Hotărârea 236/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.236 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD - BISERICĂ ORTODOXĂ ŞTRAND II SIBIU” beneficiar : PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SIBIU CALEA POPLĂCII II
 • Hotărârea 235/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.235 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii : ,, LOCUINŢE SOCIALE ÎN CONSTRUCŢII COLECTIVE CARTIER REŞIŢA II, STR. VIITORULUI, SIBIU –blocuri ANL( bl.7, 8 , 9 , 10). - FAZĂ SF”
 • Hotărârea 234/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.234 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3E+M” ÎN SIBIU, STR. E.A.BIELTZ, NR. 9A beneficiar : POPA IOANA
 • Hotărârea 233/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU – CONSTRUIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+2E+M” în SIBIU, STR. OGORULUI, FN beneficiar: DĂNOIU NICOLAE
 • Hotărârea 232/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._232 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire bloc S+P+2E+E retras, sediu administrativ, b-dul Victoriei nr. 29, colt cu str. Rennes nr. 1, beneficiari Picu Ioan Sandu si sotia Aneta si Boboc Mircea Alexandru Gheorghe si sotia Aurora Doina
 • Hotărârea 231/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.231 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuinta P+E+M, in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 96 beneficiari Hulpus Ioan si Elena
 • Hotărârea 230/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.230 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire acces individual, în Sibiu, str. N. Iorga nr. 54, ap. 2, benef. Novac Mircea Antoniu
 • Hotărârea 229/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire fabrică saltele şi depozit mobilă, în Sibiu, str. Frigoriferului nr. 6, benef. S.C. Smeralda S.R.L.
 • Hotărârea 228/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţă P+E+M – în Sibiu, str. Şcoala de Înot nr. 28 beneficiar Geleriu Codruţ Cristian
 • Hotărârea 227/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.227 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective, în Sibiu, str. Lemnelor nr. 33 Benef. Vlaicu Ioan şi Eugenia
 • Hotărârea 226/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.226. privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. F.N. identificat în C.F.19814 Sibiu nr. top 6844/2/1/1 în două loturi distincte
 • Hotărârea 225/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.225 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC E.ON GAZ DISTRIBUÞIE SA- regiunea Sud a unui imobil-teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Tilișca f.n
 • Hotărârea 224/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.224 privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 223/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.223 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3,50 mp , situat în Sibiu, str. Henri Coand㠖 staţie ( intersecţie cu str. Principatele Unite ) pentru amplasarea unui chioşc în vederea desfăşurării activităţii de difuzare a presei
 • Hotărârea 222/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.222 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Complex “Baia Neptun” a imobilelor - teren si constructii , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , Str. Andrei Saguna, Nr.2
 • Hotărârea 221/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.221 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Oaşa nr. 8, identificat în C.F. 12870 Şelimbăr, nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 220/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.220 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA
 • Hotărârea 219/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.219 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. INTERMEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 218/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.218 privind scutirea Municipiului Sibiu de la plata contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier și a contravalorii pierderilor de creștere pentru terenul în suprafață de 0,9870 ha , proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 217/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU “Schimbarea destinatiei locuinţei D+P din spaţiu de locuit în Hotel pentru tineret (Hostel), fără modificări constructive”, în Sibiu str.Teilor nr. 4 Beneficiar Johannes Varkevisser
 • Hotărârea 216/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.216 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire spalatorie auto”, P+M, in Sibiu str. Cindrelului nr. 10, beneficiar Opris Vasile pentru SC AUTO SUPER CLEAN SRL
 • Hotărârea 215/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.215 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “ Construire imobil D+P+3E”, in Sibiu str. Caprelor FN, proprietari Pastiu Maria si sotul Ioan
 • Hotărârea 214/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.214 privind aprobarea documentaţiei PUD “Cale de acces la casa de locuit P+2E”, în Sibiu str. Tiglari nr. 12, beneficiari Borghină Ioan Nicolae cu soţia, Dan Adrian cu soţia
 • Hotărârea 213/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.213 privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Orașe-Energie România pentru anii 2007 - 2008
 • Hotărârea 212/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.212 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.211 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 210/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.210 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 209/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.209 privind modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 208/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcții și a organigramei în cadrul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe
 • Hotărârea 207/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 207 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrația Piețelor și aprobarea fișelor de evaluare a posturilor
 • Hotărârea 206/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.206 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 205/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 205 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 204/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.204 privind completarea Regulamentul de Organizare și Funcționare, modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, aprobate prin H.C.L. nr.24/2005
 • Hotărârea 203/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 203 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 26.06.2008
 • Hotărârea 202/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 54/2010)
 • Hotărârea 201/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201/7 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (Modificată de HCL NR. 212/2009, HCL NR. 151/2009, HCL NR. 76/2009, HCL NR. 54/2010, HCL NR. 382/2011)
 • Hotărârea 200/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 200/6 privind alegerea d-lui viceprimar POPA VIRGIL
 • Hotărârea 199/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 199/5 privind alegerea d-nei viceprimar FODOR ASTRID CORA
 • Hotărârea 198/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 198/4 privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 197/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 197/3 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 196/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 196/2 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși la alegerile locale din data de 1 iunie 2008
 • Hotărârea 195/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195/1 privind alegerea comisiei de validare (Modificată de HCL NR. 213/2009)
 • Hotărârea 194/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.194 privind aprobarea criteriilor de evaluare a cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
 • Hotărârea 193/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.193 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de partener la Proiectul „O şansă pentru fiecare” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU
 • Hotărârea 192/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.192 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ în SIBIU Calea DUMBRĂVII, nr. 142 beneficiar : SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ A MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 191/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.191 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Hotărârea 190/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.190 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de șantier, manoperă, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC Energie Termică SA Sibiu, pentru anul 2008
 • Hotărârea 189/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.189 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de șantier, manoperă, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC DPC SA Sibiu, pentru anul 2008
 • Hotărârea 188/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.188 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de șantier, manoperă, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC Apă Canal SA Sibiu, pentru anul 2008
 • Hotărârea 187/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.187 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare curte interioară Complex Baia Neptun”
 • Hotărârea 186/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu a bunurilor imobile-constructii si terenuri, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, identificate în CF 15032 Sibiu, nr.top 5503, nr. top 5502, nr. top 5504, nr. top 5506, nr. top 5507, (Gradina Zoologica cu o cladire având o încapere/casa de bilete,alee si dig, alee si dig, Gradina Zoologica cu o cladire cu 4 încaperi, Gradina Zoologica) situate în Sibiu str.Calea Dumbravii nr. 142 (Consultați şi HCL NR. 16/2020)
 • Hotărârea 185/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.185 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. I.C. ADVERTISING S.R.L.
 • Hotărârea 184/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.184 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. AFFICHANGE ROMANIA S.R.L. București
 • Hotărârea 183/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.183 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L. București
 • Hotărârea 182/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.182 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.
 • Hotărârea 181/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.181 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 90/2008 prin care se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40/2002 privind darea în administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat , Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 180/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – Schimbarea destinaţiei din locuinţă în birouri, spaţii comerciale şi crearea unui acces direct din stradă”-Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30A, ap 2 beneficiar : SZATMARI TATIANA VICUŢA
 • Hotărârea 179/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.179 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU -Construire 6 imobile apartamentate P+E+M, Sibiu, str. Săcel (prelungire) f.n. beneficiari : Deneș Ustin și Deneș Cristinela Marian Sebastian Gheorghe și Marian Anamaria Ramona
 • Hotărârea 178/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.178 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008
 • Hotărârea 177/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: ,,Modernizare str. Podului sector Tondach ieşire DJ 106 (Agnita) - FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 176/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “Lucrări tehnico-edilitare cartier Tilişca, Sibiu”
 • Hotărârea 175/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.175 privind modificarea şi completarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr. 230/2006, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcaje şi promenadă B-dul Coposu Sibiu”, faza SF
 • Hotărârea 174/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire drumuri şi alei la Grădina Zoologică”- faza S.F.
 • Hotărârea 173/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.173 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi construire padocuri la Grădina Zoologică”- faza S.F.
 • Hotărârea 172/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 (Abrogată de HCL NR. 349/2008)
 • Hotărârea 171/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.171 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 173/2009)
 • Hotărârea 170/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 170 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2008
 • Hotărârea 169/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.169 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Muncel II" (Revocată de HCL NR. 286/2009)
 • Hotărârea 168/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.168 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Muncel I" (Revocată de HCL NR. 286/2009)
 • Hotărârea 167/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.167 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Tg.Cailor" (Modificată de HCL NR. 234/2009)
 • Hotărârea 166/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.166 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA GENERAL DRAGALINA, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 165/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.165 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRADA LITOVOI, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 164/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 164 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE ALEEA CALARETILOR, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 163/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.163 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA XENOPOL, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 162/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.162 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA VIITORULUI, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 161/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.161 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare retele apa canal si carosabil strada Rusciorului - FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 160/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea Planului de Investiţii pentru municipiul Sibiu, aferent perioadei 2008-2038, inclusiv a planului de investiţii prioritare (faza 1 de investiţii 2008 – 2013) inclus în masterplanul privind infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Sibiu
 • Hotărârea 159/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.159 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2007
 • Hotărârea 158/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.158 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 157/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.157 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a organigramei și a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 156/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.156 privind modificarea Hotărârilor Consiliului local al Municipiului Sibiu nr.104/2004 și nr.351/2007
 • Hotărârea 155/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 155 privind acordarea cu prioritate a unei locuințe corespunzatoare gimnastei Steliana Nistor
 • Hotărârea 154/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 154 privind aprobarea gratuității la transportul urban asigurat de S.C.Tursib S.A. Sibiu pentru pensionarii la limită de vârstă
 • Hotărârea 153/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.153 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 152/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 236/2012. Modificată de HCL NR. 201/2014)
 • Hotărârea 151/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv “Şoimii” Sibiu şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu asupra unor spaţii din incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 150/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRREA NR.150 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în centrul istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 149/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.149 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – CONSTRUIRE IMOBILE P+3E +M CU APARTAMENTE în SIBIU, STRADA OGORULUI, FN beneficiar : GAZDĂ MARIA MIHAELA
 • Hotărârea 148/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.148 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire clinică D+P+4E, în Sibiu, str. Izvorului fn Benef. S.C. Clinica Polisano S.R.L. Sibiu (Modificată de HCL NR. 421/2010)
 • Hotărârea 147/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.147 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire sală de sport polivalentă, în Sibiu, b-dul Victoriei nr. 31, Benef. Clubul Sportiv Şcolar – Sibiu
 • Hotărârea 146/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.146 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – CONSTRUIRE 4 CASE DE LOCUIT P+M în SIBIU, STRADA VIILOR, FN beneficiari : MUŞAT DUMITRU şi TRIFU ELENE
 • Hotărârea 145/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.145 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ + RLU – CONSTRUIRE 3 IMOBILE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+6E, ÎN SIBIU, STRADA OGORULUI, F.N beneficiar: SC IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL Sibiu
 • Hotărârea 144/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.144 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ + RLU – LOCUINŢE COLECTIVE – 2 BLOCURI S+P+4E, CU SPAŢIU COMERCIAL ŞI 2 BLOCURI S+P+3E+M", ÎN SIBIU, STRADA OGORULUI, FN Beneficiari : GHEORGHE DUMITRU SORIN în numele coproprietarilor şi SC IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL Sibiu
 • Hotărârea 143/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.143 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Construire spălatorie auto”, în Sibiu str. Eschile nr. 36, Beneficiari Petru Lina, Petru Valentin şi Petru Gheorghe
 • Hotărârea 142/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.142 privind aprobarea documentaţiei PUD “Demolare construcţie existentă, construire imobil birouri P+2E”, în Sibiu, Sos.Alba Iulia nr. 24, beneficiar SC IMAN IMPEX SRL
 • Hotărârea 141/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.141 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU “ Constituire trup intravilan pentru construire depozit balastieră, hală prefabricate, staţie betoane, atelier, sediu administrativ”, în Sibiu Calea Surii Mari FN, beneficiari Bulea Titus şi soţia Bulea Simona
 • Hotărârea 140/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 140 privind aprobarea cooperării între Municipiul Sibiu și Asociația "LD Proiecte"
 • Hotărârea 139/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri pentru construcţii - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 138/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind alipirea imobilelor – terenuri cu construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. V. Aaron F.N. identificate în C.F.2691 Şelimbăr nr. top 1108/41, nr. top 1108/42
 • Hotărârea 137/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.137 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unui imobil – constructie
 • Hotărârea 136/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/2007 (Abrogata de HCL NR. 351/2019)
 • Hotărârea 135/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.135 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str.Valea Aurie bl.33, identificat în C.F.44543 Sibiu nr. top 5423/1/1/1/1/2/III, în vederea vânzării acestuia
 • Hotărârea 134/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.134 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. A.D.S. MEDIA S.R.L
 • Hotărârea 133/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.133 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L.
 • Hotărârea 132/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.132 privind modificarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat și adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 131/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.131 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 130/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.130 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor – mijloace fixe (reţele şi branşamente de apă-canal nou construite) situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 129/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.129 privind modificarea H.C.L. nr.91/2001
 • Hotărârea 128/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.128 privind modificarea contractului de administrare nr.58/2008 încheiat între Municipiul Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 127/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.127 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 126/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.126 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 125/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.125 privind modificarea statului de funcții la Serviciul public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 124/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 124 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați și completați pentru obiectivul de investiții "Hala multifuncțională Piața Obor"
 • Hotărârea 123/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.123 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare rețea alimentare cu energie electrică Piața Obor"
 • Hotărârea 122/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.122 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu-faza SF
 • Hotărârea 121/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.121 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA MOVILEI , FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 120/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA NICOLAE IORGA, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 119/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.119 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA BIELTZ, FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 118/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.118 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE STRADA TURNIÂŞORULUI , FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 117/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.117 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE ÂŞI MODERNIZARE STR. TURDA ÂŞI PRELUNGIRE PÂNÃ ÎN ZONA VEST , FAZÃ S.F."
 • Hotărârea 116/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții MODERNIZARE ÂŞI REABILITARE STR. SIRETULUI, FAZÃ S.F.
 • Hotărârea 115/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.115 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008
 • Hotărârea 114/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a terenurilor şi spaţiilor domeniul public al Municipiului Sibiu din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (Anexa nr. 1 la HCL NR. 114/2018 completată de HCL NR. 374/2008; Modificată de HCL NR. 352/2019)
 • Hotărârea 113/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 93/2018)
 • Hotărârea 112/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 112 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2008
 • Hotărârea 111/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea listei de priorități cu tinerii care au acces la locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, date în administrarea Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 completată prin HCL NR. 325/2008)
 • Hotărârea 110/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.110 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 • Hotărârea 109/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.109 privind imputernicirea în calitate de agenți constatatori a unor agenți comunitari ai Serviciului Public de Poliție Comunitară
 • Hotărârea 108/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.108 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Clădire administrativă”- faza S.F. la Serviciul Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 107/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare reţea alimentare cu energie electrică Piaţa Obor” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 106/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.106 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reţea hidranţi Piaţa Obor” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 105/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.105 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Chioşcuri Piaţa Rahova” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 104/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.104 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spaţiu comercial Piaţa Rahova” la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 103/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.103 pentru aprobarea listelor nominale cu solicitanții de subvenție declarați eligibili și neelegibili de către Comisia pentru punerea în aplicare a programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
 • Hotărârea 102/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.102 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 369 / 2006 privind constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
 • Hotărârea 101/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.101 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 100/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.100 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 99/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.99 privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 98/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.98 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 97/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.97 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, prin transferul unor posturi între compartimente
 • Hotărârea 96/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.96 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 95/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra a două terenuri din curtea Scolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu
 • Hotărârea 94/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.94 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 93/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.93 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. BETA CONS S.R.L
 • Hotărârea 92/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.92 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. V. Aaron bl. 32, identificat în C.F. 7930 Şelimbăr, nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren pentru construcţii , identificat cu nr. top nou 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 91/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.91 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu,str. Lungă F.N. identificat în C.F.21785 Sibiu nr. top 2606/1/1/1/1
 • Hotărârea 90/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 40/2002 privind darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (Anexa nr. 1 modificată prin HCL NR. 181/2008)
 • Hotărârea 89/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 89 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale,situate în Sibiu str.N.Iorga nr.50
 • Hotărârea 88/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.88 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unor bunuri concesionate S.C. ENERGIE TERMICÃ S.A. Sibiu și modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGIE TERMICÃ S.A. Sibiu
 • Hotărârea 87/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.87 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. APÃ CANAL S.A. Sibiu
 • Hotărârea 86/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.86 privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Sibiu a unui spațiu cu altă destinație decat aceea de locuință situat in Sibiu str.Avram Iancu nr.10
 • Hotărârea 85/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.85 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire statie de betoane si pavilion administrativ, in Sibiu, str. Turda fn, benef. S.C. Florea Grup S.R.L. – Alba Iulia
 • Hotărârea 84/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.84 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “ Imobil de apartamente” S+P 3E+M in Sibiu str. Iazului FN, beneficiari Maxim Marius si Durbaca Dragos Ionut
 • Hotărârea 83/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.83 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Bloc locuinte P+3E” in Sibiu str. Campului nr. 54, beneficiari Dendiu Ioan si Dendiu Rodica
 • Hotărârea 82/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.82 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE CASĂ P+E” în SIBIU, STR. BUCEGI, nr. 10B beneficiari : SANDU PETRE şi SANDU GEORGETA LIVIA
 • Hotărârea 81/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.81 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+Mansard㔠ÎN SIBIU, STRADA DIMITRIE ANGHEL, NR.16 Beneficiari : GHEORGHE IOAN şi soţia GHEORGHE ILEANA
 • Hotărârea 80/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.80 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire balcon sub amprenta balcoanelor de deasupra, pentru creare acces din strada, in Sibiu, str. Hipodromului bl. T4, ap. 2, benef. Ranfu Mircea si Minea Viorica Maria
 • Hotărârea 79/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.79 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobile locuinte P+2E+M in Sibiu, str. Lunga nr. 8, benef. Streza Vasile
 • Hotărârea 78/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.78 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil apartamentat P+2E+M, in Sibiu, str. Ion Albabei nr. 16 benef. Mandeal Dumitru si Doina Valentina
 • Hotărârea 77/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.77 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU” Construire sediu firma si 8 apartamente S+P+4E”, in Sibiu Sos. Alba Iulia 14, beneficiari Borghina Nicolae Ioan cu sotia, Bija Gheorghe cu sotia
 • Hotărârea 76/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.76 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Extindere intravilan in vederea construirii casa P+E+M”, in Sibiu , str. Deventer FN, Cartier Tineretului, beneficiari VADAS IANOS si VADAS DANIELA
 • Hotărârea 75/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.75 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire locuinte P+2E+M”, in Sibiu str. Lacul lui Binder FN, beneficiari Albu Stefan si sotia, Sterp Vasile si sotia, Frasie Aurica si sotia, Dulau Aron si sotia
 • Hotărârea 74/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.74 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU “Construire imobil pentru birouri”, in Sibiu, Bdul G-ral V.Milea nr.17-21, beneficiar Balosan Maria
 • Hotărârea 73/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice dependente (Art. 9 modificat de HCL NR. 361/2014) (Abrogată de HCL NR. 76/2018)
 • Hotărârea 72/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.72 privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 71/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.71 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008
 • Hotărârea 70/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.70 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 69/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în vederea amplasării de terase sezoniere (Revocată de HCL NR. 110/2009)
 • Hotărârea 68/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile (Abrogată de HCL NR. 197/2018)
 • Hotărârea 67/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 67 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2008
 • Hotărârea 66/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.66 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 LEI
 • Hotărârea 65/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.65 pentru aprobarea asocierii Municipiului Sibiu cu Judetul Sibiu in vederea contractarii unei finantari rambursabile aferente obiectivului de investitii: ”EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU”
 • Hotărârea 64/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de partener la proiectul „Eficientizarea activităţii de evidenţă a persoanelor la nivelul judeţului Sibiu”SB 966
 • Hotărârea 63/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru trei obiective de investiţii din cadrul unităţilor de învaţamânt preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu – faza SF
 • Hotărârea 62/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.62 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 61/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.61 privind aprobarea destinatiei volumului de masă lemnoasă atribuit ca şi cotă de tăiere pentru anul 2008 şi aprobarea prețurilor pentru arborii care se valorifică cu firul către populație (Modificată de HCL NR. 398/2008)
 • Hotărârea 60/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.60 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Construire Bloc de locuinte colective”, in Sibiu str. Strandului FN Beneficiar SC UNIVERSAL BUSINESS SA
 • Hotărârea 59/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.59 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD – Construire balcon la parter, Sibiu, str. Oaşa, nr.8, ap.16” beneficiari Ighiştorfean Gabriel şi Adriana Elena
 • Hotărârea 58/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.58 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire centru comercial si amenajare parcari, in Sibiu, sos. Alba Iulia fn, benef. S.C. Trident Trans Tex S.R.L.
 • Hotărârea 57/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.57 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD “ Construire imobil locuinte P+4E+M”, in Sibiu str. Aleea Iasomiei FN, Cartier Turnisor Beneficiar SC ATLANTIC TRAVELS SRL
 • Hotărârea 56/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – COMPLEX REZIDENŢIAL CU DOTĂRI AFERENTE în SIBIU, STR. ION AGĂRBICEANU, NR. 9 beneficiari : S.C CONCEFA S.A SIBIU
 • Hotărârea 55/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR._55 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – Construire locuinţe colective P+8E+M, P+4E+M şi locuinţe individuale, centru comercial – administrativ, şcoală cu grădiniţă, zonă de agrement, împrejmuiri SIBIU, str. VIILE SIBIULUI , nr. 1 beneficiari : SC EUROPEAN CONSTRUCŢII SRL prin SC BIO FÂNTÂNA RECE SRL Cisnădioara
 • Hotărârea 54/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.54 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU”Construire locuinta S+P+2E+M”, in Sibiu str. Caprioarelor FN beneficiar SC VALCONCA SRL
 • Hotărârea 53/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.53 privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 52/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare rigole şi canalizare” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 51/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.51 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare alei” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 50/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare Capelă Mortuar㔠în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 49/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.49 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 48/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.48 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public „Complex Baia Neptun”Sibiu
 • Hotărârea 47/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.47 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare la Serviciul Public "Centrul Financiar Creşe" (Modificată de HCL NR. 183/2009)
 • Hotărârea 46/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.46 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. INTERMEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 45/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.45 privind modificarea contractului de concesiune nr. 3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Ap㠖 Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 44/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.44 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare precum și a organigramei și statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 43/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.43 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a unui cort multifuncțional
 • Hotărârea 42/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.42 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008
 • Hotărârea 41/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 41 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2008
 • Hotărârea 40/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.40 pentru modificarea H.C.L. 412/2006 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD – Construire complex comercial, birouri, depozite, parcari, in Sibiu, sos. A. Iulia, intersectie cu str. Salzburg”, beneficiar S.C. Paltinis Leasing S.A.
 • Hotărârea 39/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.39 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – SEDIU FIRMĂ P+2E , SIBIU, STR. TURDA, FN beneficiar : SC IMMOVAL SRL SIBIU
 • Hotărârea 38/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.38 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Constituire trup intravilan si construire complex industrial cu dotari aferente”, in Sibiu Calea Surii Mici FN, beneficiar SC CON-A SRL
 • Hotărârea 37/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.37 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ si RLU -Imobil D+P+2E+1 etaj retras, cu garaje la demisol, spatiu comercial la parter, locuinte la etajul 1, studio radio-tv la etajele 2 si 3”, in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 60, beneficiar SC Trans Agape SRL
 • Hotărârea 36/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.36 privind aprobarea documentatiei PUD “ Schimbare destinatie din locuinta in birouri, amplasare firma luminoasa, modificari interioare, creare gol usa din strada cu scari la interior” in Sibiu Bdul Gral V. Milea bl. 10, sc. B, apt. 18, beneficiar SC Albena Trade Tour SA Alba Iulia
 • Hotărârea 35/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.35 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU ”Constituire trup intravilan si construire hale de productie si corpuri administrative”, in Sibiu, Drumul Judetean Sibiu-Sura Mica FN, beneficiar SC ROB-SYSTEM SRL
 • Hotărârea 34/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ+RLU – BLOC P + 4E+ETAJ RETRAS” STR. PROF. DR. IOAN MOGA, CARTIER ŞTRAND II, SIBIU, beneficiar : POPESCU VESPASIAN DAN
 • Hotărârea 33/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil locuinţe colective P+2E+M – 16 apartamente, in Sibiu, str. Talmacel nr.9, benef. Maxim Bogdan Valentin si sotia Crina Veronica
 • Hotărârea 32/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.32 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ şi RLU – CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE Dp+P+2E+M” în SIBIU, STR. SĂCEL, F.N. beneficiari : S.C ESIMOB SRL SIBIU
 • Hotărârea 31/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.31 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Amplasare sculptură metalică, în Sibiu, pe platoul din faţa Sălii Transilvania, Str. O. Goga nr. 1, benef. Primaria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 30/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.30 privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 29 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr 332/2007 privind reconfirmarea, respectiv numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 28/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu asupra unor săli de sport din incinta unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind dezmembrarea unor imobile – terenuri de construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Siretului f.n.
 • Hotărârea 26/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 26 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 6,00 mp aflat în incinta imobilului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfășurare activitate de birotică, copieri acte, dactilografiere, calculatoare
 • Hotărârea 25/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.25 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate
 • Hotărârea 24/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREĂ NR.24 privind revocarea H.C.L nr. 263/2003 şi revenirea Stadionului Municipal Sibiu în administrarea Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului (Revocată parțial de HCL NR. 261/2009)
 • Hotărârea 23/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.23 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2008
 • Hotărârea 22/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.22 privind stabilirea cuantumului contribuției persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2008
 • Hotărârea 21/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._21 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2008 unor angajaţi ai Fundaţiei „Crucea Alb – Galben㔠şi Asociaţiei „ARAPAMESU” Sibiu
 • Hotărârea 20/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „ÎNLOCUIRE REŢEA APĂ, STR. DRUMUL OCNEI - SIBIU”- faza SF
 • Hotărârea 19/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRĂZILE ORHIDEELOR, STRUGURILOR, GUTUILOR ŞI NUCULUI -SIBIU”, faza SF
 • Hotărârea 18/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind încadrarea instituţiei publice de spectacole Teatrul naţional „Radu Stanca” Sibiu în categoria instituţiilor de repertoriu
 • Hotărârea 17/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.17 privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, aprobata prin H.C.L. nr 349/2006
 • Hotărârea 16/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 16 privind completarea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 15/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 15 privind modificarea statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 14/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 14 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 13/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 13 privind modificarea statului de personal la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 12/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 12 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a organigramei și a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 11/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.11 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 10/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.10 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat de Asociaţia “S.O.S. SATELE COPIILOR DIN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 9/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.9 privind anularea creanțelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2007
 • Hotărârea 7/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.7 privind aprobarea Actului Adițional nr.1/2008 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 6/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.6 privind aprobarea Actului Adițional nr.1/2008 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 5/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.5 privind aprobarea Actului Adițional nr.1/2008 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu
 • Hotărârea 4/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.4 privind aprobarea contractării şi garantării unui împrumut suplimentar în valoare de 25.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi Modernizare Aeroportul Sibiu”
 • Hotărârea 3/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.3 privind modificarea H.C.L. nr. 60/2007 privind aprobarea asocierii Municipiului Sibiu cu Judeţul Sibiu în vederea contractării unui împrumut în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extindere şi modernizare Aeroportul Sibiu" (Revocată de HCL NR. 65/2008)
 • Hotărârea 2/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.2 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2008
 • Hotărârea 1/2008 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 1 privind utilizarea fondului de rulment al anului 2007