• Hotărârea 422/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 422 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2008
 • Hotărârea 421/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 421 privind alegerea viceprimarului Popa Virgil
 • Hotărârea 420/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – CONSTRUIRE IMOBILE PENTRU BIROURI S+P+4E şi P+4E+E retrasîn SIBIU, str. DORULUI, nr. 20 beneficiari : SC PANDOR SIB SRL SIBIU şi SC GRANDOR SRL SIBIU
 • Hotărârea 419/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.419 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str.Dealului nr.4-6 în care funcţionează Colegiul Textil şi Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu
 • Hotărârea 418/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.418 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” doamnei Susanne Kastner, vicepreşedinte al Bundestagului German
 • Hotărârea 417/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.417 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Sergiu Nistor, comisar pentru Programul „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”
 • Hotărârea 416/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.416 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor din România
 • Hotărârea 415/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.415 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Guy Dockendorf , director general în Ministerul Culturii, Educaţiei şi Cercetării din Luxemburg
 • Hotărârea 414/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.414 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” doamnei Octavie Modert, Secretar de Stat pentru cultură, educaţie şi cercetare din Luxemburg
 • Hotărârea 413/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.413 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a organigramei și a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 412/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.412 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 411/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.411 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia „dr.Karl Wolff”
 • Hotărârea 410/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a acordului privind contractarea finanţării în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi a obiectivului de investiţii "Reamenajare Parc Ştrand" (Consultați și HCL NR. 188/2015)
 • Hotărârea 409/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.409 privind aprobarea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 408/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.408 privind transmiterea în administrarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu a imobilului-teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 17125 Sibiu, nr.top 4060/5/4/1/1, situat în B-dul Mihai Viteazu nr.4
 • Hotărârea 407/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 407 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unor bunuri concesionate S.C.APÃ-CANAL S.A. Sibiu și modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. APÃ CANAL S.A. Sibiu
 • Hotărârea 406/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.406 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și apartamentarea imobilului-Dispensar Medical Hipodrom, situat în Sibiu, str.N.Iorga nr.50
 • Hotărârea 405/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – teren de construcţii- proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Cartier Tilişca, în vederea amplasării unei Staţii de Reglare Măsurare Gaze
 • Hotărârea 404/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – proprietatea publică a Municipiului Sibiu, str. Aleea Turnu Roşu F.N. în două loturi , trecerea unui lot în domeniul privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării acestuia prin licitaţie publică cu destinaţia: amenajare parcare
 • Hotărârea 403/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.403 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Constituire trup intravilan si construire ansamblu rezidential locuinte colective S+P+4E si S+P+4E+1 etaj retras”, in Sibiu str. Calea Surii Mici FN, beneficiar SC Hermannstadt Imobiliare SRL
 • Hotărârea 402/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._402 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire reprezentanta BMW, in Sibiu, zona ind. Vest, benef. S.C. Contempo S.R.L. acele-jud. Brasov
 • Hotărârea 401/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.401 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire casa de locuit P+M si magazie, in Sibiu, str. Rovine nr. 4, beneficiar Lazureanu Ana
 • Hotărârea 400/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.400 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STR. VASILE AARON, faza S.F. “
 • Hotărârea 399/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.399 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „VIABILIZARE CARTIER TINERET – TIGLARI – SIBIU – faza SF
 • Hotărârea 398/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 398 privind atribuirea denumirii “STRADA COLINEI” unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 397/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.397 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociația Femeilor din Sibiu, pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 396/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind modificarea și completarea organigramei, statului de funcți și Regulamentului de organizare și funcționare la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 116/2020)
 • Hotărârea 395/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 395 privind vânzarea unor locuințe si a unei dependințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 394/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 394 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2008
 • Hotărârea 393/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra apartamentului nr.1 din imobilul – bloc nr.1 situat în Staţiunea Păltiniş Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu
 • Hotărârea 392/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.392 privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2008” (Completată prin HCL NR. 178/2005, HCL NR. 23/2008, HCL NR. 42/2008, HCL NR. 115/2008 și HCL NR. 178/2008)
 • Hotărârea 391/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 391 privind constituirea și utilizarea fondului de rulment
 • Hotărârea 390/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.390 privind completarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și a Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive , agrement și tineret a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu d-nul Popa Virgil
 • Hotărârea 389/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 389 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2007
 • Hotărârea 388/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia de apă Sibiu"” (Consultați și HCL NR. 300/2008, HCL NR. 373/2008 și HCL NR. 253/2012)
 • Hotărârea 387/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.387 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 261/28.07.2005 (Revocată de HCL NR. 168/2009)
 • Hotărârea 386/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.386 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 385/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.385 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de comodat încheiat între Municipiul Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 384/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public “Complex Baia Neptun” Sibiu (Abrogată de HCL NR. 170/2014)
 • Hotărârea 383/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.383 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 382/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 382 pentru aprobarea modului de constituire și acordare de premii în luna decembrie 2007 funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 381/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.381 privind aprobarea documentatiei PUD “Locuinta P+2E+M” in Sibiu, str. Prof.Dr.Ioan Moga FN, beneficiari Serbu Vasile si sotia Maria
 • Hotărârea 380/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.380 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Hotel cu alimentatie publica si servicii S+P+M+4E”, in Sibiu Sos.Alba Iulia FN, beneficiar SC HALBER SRL
 • Hotărârea 379/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.379 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINŢĂ P+M , SIBIU, STR. ŢIGLARI, F.N. beneficiari : CĂTANĂ CORNEL şi CĂTANĂ NELI
 • Hotărârea 378/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.378 privind modificarea şi completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 377/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.377 privind completarea H.C.L. nr. 130/2007
 • Hotărârea 376/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.376 privind stabilirea ca "deosebită" a situaţiei unor locatari din Sibiu care nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei (Modificată de HCL NR. 407/2007)
 • Hotărârea 375/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.375 privind prelungirea închirierii imobilului cu destinație de grădiniță situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr.21 ap.1
 • Hotărârea 374/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.374 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Sibiu și Fundația pentru Reabilitare Urbană Sibiu
 • Hotărârea 373/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 373 privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu
 • Hotărârea 372/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.372 privind modificarea şi completarea organigramei a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 396/2007, HCL NR. 403/2008, HCL NR. 404/2008, HCL NR. 116/2020)
 • Hotărârea 371/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 371 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu” faza SF
 • Hotărârea 370/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.370 privind acordul pentru cofinanţarea în proporţie de 25% a proiectelor de investiţii la Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu cuprinse în programul guvernamental „Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice”
 • Hotărârea 369/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 369 privind modificarea tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș
 • Hotărârea 368/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.368 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi
 • Hotărârea 367/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.367 privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 366/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 366 privind modificarea statului de funcții al Serviciului public Cantina municipiului Sibiu
 • Hotărârea 365/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.365 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială
 • Hotărârea 364/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.364 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a organigramei și a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 363/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.363 privind modificarea Hotărârii nr.273/2006 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 8/2014)
 • Hotărârea 362/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 362 Pivind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 154/2005 și nr.352/2005
 • Hotărârea 361/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.361 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. I.C.ADVERTISING S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate
 • Hotărârea 360/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Municipiul Sibiu şi SC Rodipet SA Bucureşti – Sucursala Sibiu
 • Hotărârea 359/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 359 privind prelungirea pe o perioadă de șase luni a contractelor de închiriere, care expiră la data de 01.01.2008, ce au ca obiect stabilirea dreptului de folosință pentru terenurile care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu destinate amplasării de chioșcuri pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 358/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.358 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. APÃ CANAL S.A. Sibiu
 • Hotărârea 357/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.357 privind încetarea mandatului de viceprimar al Municipiului Sibiu al d-lui Eugen Mitea
 • Hotărârea 356/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.356 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții
 • Hotărârea 355/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.355 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cristea Mihai
 • Hotărârea 354/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.354 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Călin Constantin Anton Popescu – Tăriceanu, prim-ministru al Guvernului României
 • Hotărârea 353/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 353 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Traian Băsescu , preşedintele României
 • Hotărârea 352/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 352 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2007
 • Hotărârea 351/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind completarea listei de priorităţi cu familii cu situaţii deosebite, evacuaţi din imobile naţionalizate (Modificată de HCL NR. 156/2008)
 • Hotărârea 350/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.350 privind aprobarea Actului Adițional nr.4/2007 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu
 • Hotărârea 349/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.349 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobile S+P+3E, în Sibiu, P-ţa Prahova f.n., benef. S.C. Euroil S.R.L
 • Hotărârea 348/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.348 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire locuinţă S+P+2E+M( sub acoperiş) - 8 apt, in Sibiu, str. T.Arghezi fn, benef. Matieş Ioan şi soţia
 • Hotărârea 347/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.347 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+E+M cu 6 APARTAMENTE, SIBIU, str. ECATERINA VARGA, FN beneficiar : SC INTERDECO SRL SIBIU
 • Hotărârea 346/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 346 privind aprobarea criteriilor de evaluare a cererilor de locuințe pentru tineret, construite de Agenția Națională Pentru Locuințe, date în administrarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 345/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 345 privind revocarea Hotărârii nr. 105/2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 344/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.344 privind modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu
 • Hotărârea 343/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 343 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 342/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 342 privind modificarea statului de funcții la Direcția Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 341/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.341 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 340/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.340 privind modificarea şi completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 339/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind aprobarea reducerii cu 50% a preţului abonamentului pe o linie la transportul în comun asigurat de SC Tursib SA, pentru 61 de elevi ai Şcolii cu cls.I-VIII nr.4 Sibiu, până la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 24 Sibiu, respectiv Şcoala cu cls. I-VIII „Radu Selejan” Sibiu
 • Hotărârea 338/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.338 privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită pe ruta Rășinari - Sibiu
 • Hotărârea 337/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 337 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Decolmatare lac nr.2 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu”
 • Hotărârea 336/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiíi “ CONTORIZARE INDIVIDUALĂ LA CAMERE DE LOCUIT ŞI SPAŢII COMUNE (SPĂLĂTOR, GRUP SANITAR, HOLURI ACCES ŞI ANEXE) la imobilul având destinaţia de „LOCUINŢE SOCIALE” situat administrativ în Sibiu, str. Lazaret nr. 14”- faza S.F.
 • Hotărârea 335/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.335 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „HIDROIZOLAŢIE ŞI DRENAJ – GRUP ŞCOLAR AVRAM IANCU SIBIU” – str. Movilei nr.8 – faza SF -
 • Hotărârea 334/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ÎNLOCUIREA SOBELOR DE TERACOTĂ CU SISTEM CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA NR.8” – str. Lupeni nr.50 – faza SF -
 • Hotărârea 333/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 333 privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu asupra unui spațiu din ÂŞcoala cu cls. I-VIII nr.1, str. Hațegului nr.8, Sibiu
 • Hotărârea 332/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind reconfirmarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată prin HCL NR. 29/2008)
 • Hotărârea 331/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.331 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 330/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici “ a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Piaţa Mare nr.12, identificat în C.F. 50888 Sibiu nr. top 160/21/II, nr. top 161/1/21/II , nr. top 160/21/I, nr. top 161/1/21/I cu destinaţia amenajare galerie de artă pentru desfăşurarea activităţilor expoziţionale ale membrilor asociaţiei
 • Hotărârea 329/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aleea Iasomiei F.N. identificat în C.F.6468 Sibiu nr. top180/1/1/1/1/1 în două loturi distincte, atestarea apartenenţei acestora la domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării prin licitaţie publică a lotului cu nr. top 180/1/1/1/1/1/2 cu destinaţia : amenajare parcare
 • Hotărârea 328/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 328 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Ocnei nr. 20, cu destinația : centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu
 • Hotărârea 327/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea instituirii interdicţiei de realizare a oricăror lucrări de construcţii supraterane pe imobilul – teren de construcţii - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Zona Industrială Vest, identificat în C.F. 7832 Turnişor cu nr. top 6200/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 326/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.326 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ADS MEDIA S.R.L. Sibiu în vederea exploatării activității de publicitate
 • Hotărârea 325/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.325 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate
 • Hotărârea 324/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.324 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activității de publicitate
 • Hotărârea 323/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ludoş nr. F.N. identificat în C.F.15026 Sibiu nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 în două loturi distincte, atestarea apartenenţei acestora la domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu în vederea concesionării fără licitaţie publică a nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 322/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.322 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub construcţii şi teren aferent construcţiilor, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Autogării nr. 2-4, identificat în C.F.17424 Sibiu nr. top 1947/3/3/1/1, în vederea vânzării acestuia
 • Hotărârea 321/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 321 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2007
 • Hotărârea 320/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea criteriilor de evaluare a cererilor de locuinÞe pentru tineret, construite de AgenÞia NaÞională Pentru LocuinÞe, date În administrarea Municipiului Sibiu (În legătură cu HCL NR. 346/2007)
 • Hotărârea 319/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind atestarea apartenenţei la domeniul public a imobilului – drum – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Industrială Vest identificat în C.F.7831 Turnişor nr. top 6200/11/3
 • Hotărârea 318/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.318 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Amplasare statuie I. Gh. Duca, in scuarul din str. Hermann Oberth - benef. Primaria Municipiului Sibiu -
 • Hotărârea 317/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire locuinte colective (S)+P+4E+M, str. Daliei fn, benef. S.C. Flaro S.A Sibiu
 • Hotărârea 316/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Extindere intravilan, pentru construire ansamblu comercial „Mall”, in Sibiu, Calea Surii Mari DN 14 fn, benef. Herzog Marianne si Hususan Valeriu Cornel
 • Hotărârea 315/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ – extindere intravilan în vederea construirii de locuinţe S+ P+1E, Sibiu, str.Ţiglari, f.n. beneficiari : BENCHEA CORNEL ŞI BENCHEA PAULA
 • Hotărârea 314/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – CONSTRUIRE IMOBIL P+ E+M în SIBIU, str. D. CANTEMIR, F.N.” beneficiari : GANCEA DORIN şi GANCEA ANA OLIVIA
 • Hotărârea 313/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.313 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU “Imobile P+4E+M” in Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 5 si str. Prof. Aurel Decei FN, beneficiari,Tatu Jean si Adina, Draghici Dan, Cojan Mariana, Carutasu Daniela si Vasile
 • Hotărârea 312/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – ,,Creare acces în incinta SC REMAT SA BRAŞOV- PUNCT DE LUCRU SIBIU, construire poartă metalică glisantă, scurtarea căii ferate, demolare rampă, montare cântar platformă, construire gard, construire cale betonată pentru trafic greu” în SIBIU, str. ŞTEFAN CEL MARE nr. 176, beneficiar : S.C REMAT S.A – BRAŞOV
 • Hotărârea 311/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 Privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire imobil locuinţe S+P+E+M, în Sibiu, str.Th.Mihaly nr.15, benef.Gencea Genette Matilda
 • Hotărârea 310/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil locuinte P+2, str. Miraslau fn, benef. Caraus Adrian si Elisabeta
 • Hotărârea 309/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.309 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE EN-GROS, SIBIU, str. Ştefan cel Mare, fn beneficiari : SC LOACKER INVEST SRL pentru SC IN FOX INVEST SRL
 • Hotărârea 308/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.308 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism “PUD - Construire locuinţe individuale înşiruite P+E+M - Sibiu, str. Săcel, f.n. nr. top 7664/2/7/1/1” beneficiari SC CORBU PROIECT SRL , SC RANET SRL şi “PUD - Construire locuinţe individuale înşiruite P+E+M - Sibiu, str. Săcel, f.n. nr. top 7660/3/1/1” beneficiar : SC CORBU PROIECT SRL
 • Hotărârea 307/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.307 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil locuinţe S+P+2E+M, 7 apartamente, aleea Pajistei nr. 31, beneficiar S.C. Thotnet S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 306/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.306 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire 2 blocuri 2S+P+14E, in Sibiu, aleea Sevis fn, beneficiari Poplacean Nicolae, Poplacean Petre Sorin si Poplacean Constantin
 • Hotărârea 305/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.305 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil locuinte colective, in Sibiu, str. Ostirii nr. 16, benef. Poplacean Eugenia Elena
 • Hotărârea 304/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU – Construire imobil locuinţe colective P+2E, 9 apartamente, in Sibiu, str. H. Coanda nr. 43 beneficiar Badiu Aurel si Maria
 • Hotărârea 303/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.303 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 302/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Consiliul administrativ al Teatrului Naţional “Radu Stanca”Sibiu
 • Hotărârea 301/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Naţional “Radu Stanca “Sibiu (Consultați și HCL NR. 59/2009, HCL NR. 383/2009, HCL NR. 260/2011)
 • Hotărârea 300/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 300 privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 299/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.299 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.18/2007 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 298/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.298 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2007, pentru 2 angajaţi ai Fundaţiei „Un copil, o speranţ㔠Sibiu
 • Hotărârea 297/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind completarea Hotărârii Nr. 222/2006 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind stabilirea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici şi tarifele acestor servicii (Revocată de HCL NR. 73/2008)
 • Hotărârea 296/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.24/27.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind organizarea și funcționarea Serviciului Public de Asistență Socială cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 295/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.295 pentru modificarea Hotărârii nr. 221/27.07.2006 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială (Revocată de HCL NR. 73/2008)
 • Hotărârea 294/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.294 privind aprobarea Actului Adițional nr.3/2007 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu
 • Hotărârea 293/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii nr.25 Sibiu, respectiv a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠄Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 292/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.292 privind aprobarea prelungirii folosinţei cu titlu gratuit a unei părţi din imobilul situat în Aleea Streiu nr. 8 Sibiu în favoarea Fundaţiei “ Un copil, o speranţ㠓
 • Hotărârea 291/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.291 privind modificarea şi completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 290/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.290 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pe ruta Viile Sibiului – Sibiu, pentru copiii cu situaţie familială şi materială deosebită
 • Hotărârea 289/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2007-2008
 • Hotărârea 288/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.288 privind modificarea statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 287/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.287 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 286/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.286 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Raţionalizare consum de apă şi modernizare căzi de baie” la Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 285/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C.Ap㠖 Canal S.A Sibiu
 • Hotărârea 284/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.284 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” a unui teren proprietatea Municipiului Sibiu pentru amplasare staţie automată
 • Hotărârea 283/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR.283 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice în anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 282/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 282 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 281/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati in conformitate cu documentatia faza (PT +DE) la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU"
 • Hotărârea 280/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 280 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2007
 • Hotărârea 279/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.279 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ – LOCUINTE COLECTIVE" , SIBIU, str. OGORULUI, F.N Beneficiar : S.C. ALMA GRUP S.R.L – SIBIU
 • Hotărârea 278/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.278 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 277/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.277 privind prelungirea folosintei gratuite de catre Serviciul Public de Adminstrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Sibiu a parterului imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr.25 si darea in folosinta gratuita in favoarea aceluiasi serviciu, a imobilului situat in Sibiu, Piata Mica nr. 22, parter - partial si etaj 1-partial
 • Hotărârea 276/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 276 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 275/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.275 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare parcare auto" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 274/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 274 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR SI REABILITARE COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV G. BARITIU SIBIU" – faza SF -
 • Hotărârea 273/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 273 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR SI REABILITARE GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI INDEPENDENTA SIBIU" – Str. Ocnei nr.33 – faza SF -
 • Hotărârea 272/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 272 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR SI REABILITARE GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC SIBIU" - faza SF -
 • Hotărârea 271/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 271 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR SI REABILITARE GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI INDEPENDENTA" SIBIU – Str. Gladiolelor nr.2 – faza SF -
 • Hotărârea 270/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 270 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea nr. 149/2007 a Consiliului Local al Mun. Sibiu privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistentii personali sau insotitorii acestora, precum si pentru asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat (Abrogată de HCL NR. 442/2017)
 • Hotărârea 269/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.269 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea SC URBANA SA, pentru a promova in instanta actiunea pentru folos de tras in numele si pe seama Statului Roman, privind recuperarea creantei nascute din ocuparea fara drept a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in Sibiu, str. Nicolae Balcescu nr. 6, si str. Felinarului nr. 20, precum si pentru folosirea terenului aferent spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 7, aflate in proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 268/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 268 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "HIDROIZOLATIE TERASA BLOC LOCUINTE SOCIALE – SIBIU, STR. HENRI COANDA NR. 57" - faza S.F. -
 • Hotărârea 267/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 267 privind aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 148/18.10.2005 pentru o parte din imobilul internat al Grupului Scolar "Avram Iancu" (etajele I si II), situat in Sibiu, str. Lazaret nr. 14 avand destinatia "LOCUINTE SOCIALE"
 • Hotărârea 266/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 266 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu asupra unui spatiu (incapere in suprafata de 8 mp) situat in imobilul din Sibiu, str. Lazaret nr. 14 etaj I
 • Hotărârea 265/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.265 privind atribuirea denumirii "STRADA LUCERNEI" unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 264/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.264 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU – Construire 2 imobile P+2E+M, in Sibiu, Calea Turnisorului nr. 41, benef. Roman Ovidiu Mihai
 • Hotărârea 263/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.263 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire bloc de locuinte S+P+6E cu spatii comerciale la parter si garaje la subsol, in Sibiu aleea Fratii Buzesti nr. 6, benef. S.C. Awa Oil S.R.L.
 • Hotărârea 262/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 262 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ – Construire locuinte colective P+2E+M in Sibiu, str. Ulmului nr. 30 , beneficiar "S.C. Grail Trans Impex SRL"
 • Hotărârea 261/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.261 privind dezmembrarea imobilului – teren de constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Piata Aurel Vlaicu F.N. identificat in C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1 in mai multe loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu in vederea concesionarii fara licitatie publica a 3 loturi
 • Hotărârea 260/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.260 privind aprobarea asocierii intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. BETA CONS S.R.L. Bucuresti in vederea exploatarii activitatii de publicitate
 • Hotărârea 259/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.259 privind aprobarea asocierii intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. MAX MEDIA S.R.L. Sibiu in vederea exploatarii activitatii de publicitate
 • Hotărârea 258/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.258 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului retrocedat vechilor proprietari prin decizia data de catre "Comisia speciala de retrocedare a unor immobile care au apartinut cultelor religioase sau minoritatilor nationale din Romania - Guvernul Romaniei"
 • Hotărârea 257/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.257 privind dezmembrarea imobilului - teren de constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul V. Milea F.N. identificat in C.F.19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu in vederea concesionarii fara licitatie publica a nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 256/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.256 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 255/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.255 privind aprobarea Protocolului de predare – primire in administrare a unor apartamente din blocul de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, zona Strand II, bloc 6, cu 59 u.l., proprietatea publica a Municipiului Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat prin Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu (Art. 3 revocat de HCL NR. 221/2009)
 • Hotărârea 254/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.254 privind modificarea H.C.L. nr.236/2001 privind incetarea contractului de concesionare nr.3/1995 incheiat intre Municipiul Sibiu si Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu in vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii "Bloc - locuinte de serviciu" situat in Sibiu, cv.Strand II, Aleea B, f.n.
 • Hotărârea 253/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.253 privind modificarea tarifelor pentru plante floricole si material dendrologic aprobate prin H.C.L. nr.155/2006, privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu (Revocată de HCL NR. 219/2009)
 • Hotărârea 252/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 252 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Juvenil Sah" asupra unui spatiu din Scoala cu cls. I-VIII "Regina Maria", str. Zaharia Boiu nr.1, Sibiu
 • Hotărârea 251/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 251 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Sibiu asupra unui spatiu din Scoala cu cls. I-VIII "Mihai Eminescu", str. Ostirii nr.5, Sibiu
 • Hotărârea 250/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.250 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA STR. LAZARET-SIBIU"
 • Hotărârea 249/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.249 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA STR. METALURGISTILOR-SIBIU"
 • Hotărârea 248/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.248 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA STR. RAULUI-SIBIU"
 • Hotărârea 247/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA STR. N. IORGA-SIBIU"
 • Hotărârea 246/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.246 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA STR. RUSCIORULUI-SIBIU"
 • Hotărârea 245/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.245 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE RETELE APA STR. BIELTZ - SIBIU"
 • Hotărârea 244/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.244 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 243/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.243 privind aprobarea noilor tarife la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori
 • Hotărârea 242/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 242 privind modificarea si completarea HCL nr. 210/2001 privind aprobarea normelor si regimul contraventiilor, privind gospodarirea, pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 241/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 241 privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 240/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.240 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire amplasament (adapost si tarc) pentru lupi albi" la Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 239/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.239 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 238/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.238 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi , prin transformarea posturilor de muncitor calificat, in posturi de sofer si transferul unui post de inspector de specialitate gr.II intre compartimente
 • Hotărârea 237/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.237 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 2 abrogată de HCL NR. 15/2008. Anexele Nr. 1 și 2 abrogate de HCL NR. 205/2008)
 • Hotărârea 236/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.236 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 235/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.235 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 234/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.234 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 233/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.233 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 232/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.232 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 231/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 231 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august 2007
 • Hotărârea 230/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE STRADA ALPINISMULUI"
 • Hotărârea 229/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 229 privind aprobarea incheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevazut de Contractul de Imprumut nr. 36833 incheiat intre Municipiul Sibiu si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 20 iulie 2006
 • Hotărârea 228/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 228 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 369 / 2006 privind constituirea comisiei pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
 • Hotărârea 227/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE STRADA LAZARET"
 • Hotărârea 226/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 226 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE STRADA NOUA"
 • Hotărârea 225/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 225 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta pentru persoanele varstnice cu varsta egala sau mai mare de 100 ani, aflate in situatie deosebita, domiciliate in Municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 104/2017)
 • Hotărârea 224/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 224 pentru modificarea Anexei la Hotararea nr. 18/2007 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun pe raza Municipiului Sibiu , pentru anul 2007, pentru 5 angajati ai Fundatiei "Crucea Alb - Galbena" din Romania, Filiala Sibiu si un angajat al Fundatiei "Un copil, o speranta" Sibiu
 • Hotărârea 223/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 223 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - HOTEL 4* "PALAZZO" 29 camere - 57 locuri D+P+E+M-corp "A", P+2E+M-corp "B" - SIBIU, str. MOLDOVEANU, nr. 19 beneficiar : S.C. PALAZZO S.R.L SIBIU
 • Hotărârea 222/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 222 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+2E+M, 40 apartamente", in Sibiu str.Lupeni nr. 52 beneficiar Danoiu Nicolae
 • Hotărârea 221/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 221 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 220/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 220 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere bloc alimentar - Gradinita nr. 15 Sibiu" - faza SF
 • Hotărârea 219/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 219 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare grupuri sanitare prin extinderea celor existente" - Colegiul Economic "George Baritiu" - faza SF
 • Hotărârea 218/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 218 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Hidroizolatie si drenaj - Gradinita nr. 16" - faza SF
 • Hotărârea 217/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind transmiterea in administrarea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului reprezentat de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu a corpurilor A si B apartinand Scolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 216/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren arabil- proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat in intravilanul Municipiului Sibiu, zona industriala Vest, cu destinatia constructii cladiri pentru servicii si/sau birouri
 • Hotărârea 215/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind modificarea statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 214/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 213/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind modificarea statului de functii la Directia Fiscala Locala Sibiu
 • Hotărârea 212/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de Asociatia Femeilor din Sibiu, pentru imobilul situat in Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 211/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,"Reabilitare Imprejmuiri" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 210/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Birouri sediu social" la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 209/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reparatie capitala sauna" la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 208/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 207/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind redistribuirea sumei alocate proiectului "Festivalul European de Folclor - Remscheid Germania"
 • Hotărârea 206/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.206 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 205/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2007
 • Hotărârea 204/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.204 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Amplasare monument arta contemporana -PODUL-, proiect Romano - Luxemburghez" in Sibiu Parcul Tineretului
 • Hotărârea 203/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.203 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 202/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 187/2006 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-constructie-proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, B-dul Victoriei nr.40
 • Hotărârea 200/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.200 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier, manopera, tarife utilaje pentru lucrarile concesionate catre SC Energie Termica SA Sibiu, pentru anul 2007
 • Hotărârea 199/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.199 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier, manopera, tarife utilaje pentru lucrarile concesionate catre SC D.P.C. SA Sibiu, pentru anul 2007
 • Hotărârea 198/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.198 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier, manopera, tarife utilaje pentru lucrarile concesionate catre SC Apa Canal SA Sibiu, pentru anul 2007
 • Hotărârea 197/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei franceze "Ateliers sans Frontieres" asupra curtii Gradinitei nr.43 Sibiu, Aleea Streiu nr.8, Sibiu
 • Hotărârea 196/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "SCHIMBARE SISTEM DE CANALIZARE LA LICEUL DE ARTA – SALA DE SPORT" - faza SF -
 • Hotărârea 195/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str.Crisanei nr.22 (Gradinita nr.4 Sibiu)
 • Hotărârea 194/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 193/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.193 privind aprobarea Conventiei de Parteneriat incheiata intre Serviciul Public de Asistenta Sociala, Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu, aflate in subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu, Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Scoala cu clasele I-VIII nr. 10 Sibiu si Colegiul National Pedagogic "A. Saguna" Sibiu
 • Hotărârea 192/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.192 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 191/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sibiu si transmiterea in administrarea Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi, a unor bunuri mobile
 • Hotărârea 190/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind scutirea la plata dobanzilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarul unui teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 189/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._189 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire imobil locuinte S+P+3E+M", in Sibiu str. Prof.Aurel Popa FN Beneficiari Ciuca Maria Antoneta si Ciuca Vasile
 • Hotărârea 188/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD – Construire locuinta apartamentata P+1+M" in Sibiu Str. Livezii nr.3, beneficiari Presecan Ioan, Presecan Maria, Acsantoaei Constantin si Acsantoaei Lidia
 • Hotărârea 187/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Hala productie Isorast" in Sibiu, str.Raului nr. 30, beneficiar S.C. Europencils S.A Sibiu
 • Hotărârea 186/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ si RLU – Construire casa P+1E si casa P+M" in Sibiu , Aleea Aviator Gheorghe Banciulescu nr. 9, tarla 1 lot. 17, Cartier Veterani de Razboi, beneficiari Udrescu Rodica si Udrescu Ciprian cu sotia Ramona Paraschiva
 • Hotărârea 185/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.185 privind completarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
 • Hotărârea 184/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.184 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 183/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Decolmatare lac nr.2 din incinta Gradinii Zoologice a Municipiului Sibiu"
 • Hotărârea 182/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.182 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 181/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.181 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile- terenuri arabile- proprietatea privata a Municipiului Sibiu situate in intravilanul Municipiului Sibiu, zona industriala Vest, cu destinatia constructii cladiri pentru servicii si/sau birouri (Modificate articolele 5 și 6 de HCL NR. 166/2009 și HCL NR. 219/2011. Modificată de HCL NR. 400/2015 și HCL NR. 214/2016)
 • Hotărârea 180/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.180 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2007 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 179/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Hala multifunctionala Piata Obor" la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 178/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRADA DISTRIBUTIEI"
 • Hotărârea 177/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.177 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. APA CANAL S.A. Sibiu
 • Hotărârea 176/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.176 privind aprobarea asocierii intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. Bucuresti
 • Hotărârea 175/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.175 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Sibiu in domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului situat in Sibiu, str. Turnului nr.6
 • Hotărârea 174/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.174 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - curte - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Berzelor nr. F.N. identificat in C.F.5691 Sibiu nr. top 2849/4/1/2, in vederea vanzarii acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 173/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - loc de casa - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Luceafarului F.N. identificat in C.F.4234 Sibiu nr. top 4190/1/52/2, nr. top 4191/4/2, in vederea vanzarii acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 172/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.172 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 171/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2007
 • Hotărârea 170/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.365/31.10.2006 privind aprobarea cumpararii unui teren situat in Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918
 • Hotărârea 169/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.169 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire camin studentesc 250 locuri, in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 31, benef. Universitatea Lucian Blaga - Sibiu
 • Hotărârea 168/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.168 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Amenajare peisagistica parc, construire fintana arteziana, reorganizarea circulatie si acces, in Sibiu, str. Somesului intersectie cu str. Justitiei, benef. Primaria Municipiului Sibiu prin Universitatea Alma Mater Sibiu si S.C. Proiect S.A. Sibiu
 • Hotărârea 167/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.167 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Spital judetean de urgenta", in extravilanul municipiului Sibiu, zona Calea Poplacii , beneficiar Primaria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 166/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.166 privind transmiterea in administrarea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului reprezentat de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu a doua terenuri din incinta unor unitati scolare
 • Hotărârea 165/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 164/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.164 privind aprobarea situatiilor financiare anuale - contul de executie a exercitiului bugetar si bilantul contabil pentru anul 2006
 • Hotărârea 163/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.163 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilelor retrocedate vechilor proprietari prin deciziile date de catre Comisia speciala de retrocedare a unor imobile care au apartinut cultelor religioase sau minoritatilor nationale din Romania
 • Hotărârea 162/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.162 privind reglementarea situatiei juridice a spatiului – apartament cu destinatia de cabinet medical,situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Selarilor nr. 2 in vederea atestarii apartenentei acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu si vanzarea in conformitate cu OUG nr. 110/2005 modificata si completata cu Legea nr. 236/2006 a imobilului nou creat, identificat cu nr. top 213/7 si nr. top 214/7
 • Hotărârea 161/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.161 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren cu constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gales F.N., identificat in C.F.51310 Sibiu nr. top 5270/2/2, in vederea vanzarii acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 160/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.160 privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara nr.10741 Selimbar, nr.top.353/1 a dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru un imobil proprietate a municipiului Sibiu, in favoarea S.C. Electrica S.A. SDFEE Sibiu
 • Hotărârea 159/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea incheierii Acordului de Garantare prin venituri intre Municipiul Sibiu si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Revocată de HCL NR. 229/2007)
 • Hotărârea 158/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.158 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultura si Disciplina in Constructii
 • Hotărârea 157/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.157 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 156/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.156 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese
 • Hotărârea 155/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind mutarea Creşei nr. 1, din str. Dealului, nr. 13, în str. Aleea Haiducului,nr. 3
 • Hotărârea 154/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.154 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 153/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.153 privind modificarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 152/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.152 privind modificarea statului de personal al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 151/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind aprobarea actului aditional nr.1 la Conventia de Parteneriat incheiata intre Serviciul Public de Asistenta Sociala si Fundatia "Un Copil, O Speranta" organism neguvernamental si non-profit de utilitate publica, in vederea furnizarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism, aprobata prin H.C.L. nr.424/21.12.2006
 • Hotărârea 150/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 pentru completarea Hotararii nr.392/30.11.2006 privind infiintarea Centrului de terapie si recuperare pentru copiii cu autism din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 149/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 149 privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistentii personali sau insotitorii acestora, precum si pentru asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat (Abrogată de HCL NR. 442/2017)
 • Hotărârea 148/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.148 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun
 • Hotărârea 147/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.147 privind aprobarea regruparii si redenumirii a doua pachete de strazi din cadrul obiectivului de investitii "Modernizare strazi in municipiul Sibiu"- faza SF si actualizarea indicatorilor economici aferenti
 • Hotărârea 146/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.146 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 145/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.145 privind atribuirea denumirii "Strada Presaca" unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 144/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.144 privind schimbarea denumirii Gradinitei nr.40 Sibiu in Gradinita "Fratii Grimm"
 • Hotărârea 143/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 pentru modificarea anexei HCL nr 217/2005 , privind atribuirea de denumiri strazilor din cartierul Tineretului
 • Hotărârea 142/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind aprobarea documentatei de urbanism "PUD – AMENAJARE DIN ATELIER IN SPALATORIE AUTO SIBIU, STR. POPLACII, NR. 48" beneficiari BRADESCU PETRU si BRADESCU CORNELIA
 • Hotărârea 141/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.141 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - CASA DE LOCUIT P+M IN SIBIU, STR. FRASINULUI, F.N." beneficiar NEACSU ANA
 • Hotărârea 140/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.140 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - BLOC DE LOCUINTE P+6E STR.RUSCIORULUI C.T. 11 TEREZIAN, MUNICIPIUL SIBIU" beneficiar S.C.PALTINIS IMOB S.R.L.
 • Hotărârea 139/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.139 privind aprobarea documentatii de urbanism "PUZ - CAMIN DE NEFAMILISTI - SIBIU, STR. VIILE SIBIULUI, F.N.", beneficiar S.C.COMPUS CONSTRUCT S.R.L.
 • Hotărârea 138/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Construire locuinte P+1+M, SIBIU, str. GH. DOJA, nr. 4", beneficiari S.C. NEMIR SIB S.R.L si BOBOI GHEORHE CATALIN
 • Hotărârea 137/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.137 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ si RLU - Amenajari parter si mansardare, in Sibiu, aleea Calaretilor nr.9", benef. S.C. Original Express S.R.L.
 • Hotărârea 136/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.136 privind completarea H.C.L. 368/2005 privind desfiintarea Serviciului public administrare parcari si preluarea obiectului sau de activitate de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 135/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.135 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu pentru incheierea contractelor de concesiune si de inchiriere a terenurilor si cladirilor apartinand domeniului public al municipiului Sibiu , in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat (Modificată de HCL NR. 136/2008;Art.2 din HCL NR. 135/2007 modificat de HCL NR. 351/2019)
 • Hotărârea 134/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.134 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in Proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei actiuni in instanta, exercitarea cailor de atac precum si pentru indeplinirea formalitatilor de executare silita, in vederea efectuarii unui schimb de locuinta
 • Hotărârea 133/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.133 privind completarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii, aprobate prin HCL nr. 192/2002, care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 132/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "INLOCUIRE SOBE TERACOTA DIN UNITATEA SCOLARA CU SISTEM CENTRALIZAT DE INCALZIRE - SIBIU, str. Gh. Lazar nr.1" -faza SF-
 • Hotărârea 131/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare grupuri sanitare la scoala cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu", faza SF
 • Hotărârea 130/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.130 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in statiunea Paltinis (Completată de HCL NR. 377/2008)
 • Hotărârea 129/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.129 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 128/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.128 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2008 (Revocată de HCL NR. 172/2008)
 • Hotărârea 127/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului Hans Christian Habermann
 • Hotărârea 126/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.126 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu" maestrului Petre Sbarcea
 • Hotărârea 125/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului academician Mugur Isarescu
 • Hotărârea 124/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2007
 • Hotărârea 123/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.123 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 122/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.122 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Refacere carosabil strada Tipografilor pavaj"
 • Hotărârea 121/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.121 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Refacere carosabil - strada Cetatii - pavaj"
 • Hotărârea 120/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare si reamenajare imobil str.Turnului nr.4" Sibiu - faza SF
 • Hotărârea 119/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.119 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare spatii publice - imobil Piata Mica nr.25" Sibiu - faza SF
 • Hotărârea 118/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.118 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. AFFICHANGE ROMANIA S.R.L. Bucuresti
 • Hotărârea 117/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.117 privind dezmembrarea imobilului – teren pentru constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. M. Viteazu F.N. identificat in C.F.49652 Sibiu nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 in doua loturi distincte, in vederea concesionarii fara licitatie publica a nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 116/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.116 privind modificarea contractului de concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu S.C. APA CANAL S.A. Sibiu, modificat prin actul aditional nr.5270/2001 si prin actul aditional nr.2/2002
 • Hotărârea 115/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.115 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnadiei F.N. identificat in C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/2, in vederea vanzarii acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 114/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.114 privind completarea H.C.L. nr.312/2006 privind situatia juridica a imobilului - constructie si teren, situat administrativ in Sibiu, str.Th.Mihaly nr.14 si aprobarea vanzarii acestuia catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 113/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._113 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Construire imobile insiruite P+M; Construire 3 imobile locuinte colective P+2E+M, cu asigurarea parcarilor in incinta proprie pentru fiecare apartament SIBIU, str. OGORULUI, F.N. beneficiari : S.C. REBIS S.R.L si VINTILA RAZVAN
 • Hotărârea 112/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire 3 case de locuit P+M, Sibiu, str. Frasinului f.n., beneficiar Bodi Florian si sotia Elena
 • Hotărârea 111/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR._111 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ - Construire casa, locuinta colectiva P+2E+M - 6 apartamente" Sibiu, Str. Electricienilor, nr. 20, beneficiari Ionas Cornel si sotia Viorica
 • Hotărârea 110/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 pentru modificarea HCL nr 349/2006, privind aprobarea constituirii,componentei nominale si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism, modificata prin HCL nr. 16/2007
 • Hotărârea 109/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.109 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 108/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A in vederea promovarii in instanta a unei actiuni in pretentii in numele si pe seama Statului Roman avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din imobilul situat in Sibiu, B-dul Victoriei nr.66
 • Hotărârea 107/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.107 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 106/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.106 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 105/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.105 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 104/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Serviciului Public Centrul Financiar Crese asupra unei parti din incinta Gradinitei nr.38, Aleea Haiducului nr.3
 • Hotărârea 103/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 102/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.102 privind modificarea si completarea statului de functii la Caminul pentru Persoane Varstnice Sibiu
 • Hotărârea 101/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.101 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 100/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.100 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Acoperis Cladire Administrativa" la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 99/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.99 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str.Dealului nr.13 (Cresa nr.1)
 • Hotărârea 98/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea "Programului de masuri pentru gospodarirea municipiului Sibiu in anul 2007"
 • Hotărârea 97/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.97 privind aprobarea modificarii si adaptarii contractului de concesiune nr. 4/2000 incheiat intre Municipiului Sibiu si S.C. TURSIB SA precum si aprobarea incheierii Acordului de Sprijin Municipal intre Municipiul Sibiu, SC TURSIB SA si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • Hotărârea 96/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2007
 • Hotărârea 95/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.95 privind revocarea pct.1 si pct.2 din capitolul "taxe speciale" al anexei nr.1 din H.C.L. nr.398/2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007
 • Hotărârea 94/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.94 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului- teren de constructii- proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnadiei F.N. identificat cu nr. top. 4060/5/4/1/2
 • Hotărârea 93/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.93 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Serviciul Public Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 92/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.92 privind ajustarea pretului local al energiei termice facturate populatiei, implementarea schemei de ajutor de stat pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate (Modificată de HCL NR. 384/2008)
 • Hotărârea 91/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.91 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Negoi intre strada Stefan cel Mare si strada Moldoveanu"Sibiu
 • Hotărârea 90/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.90 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 89/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea cuantumului chiriei aferente folosintei spatiilor din imobilul - Casa de cultura a Sindicatelor Sibiu, inchiriate in baza HCL nr.44/28.02.2007
 • Hotărârea 88/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.88 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 121/2003 privind "aprobarea procentelor de ocupare a terenurilor de constructii si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/1999"
 • Hotărârea 87/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.87 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire locuinteP+1, in Sibiu, in prelungirea str. Aviatiei fn., benef. Borza Ioan si sotia, in numele vecinilor
 • Hotărârea 86/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Locuinte sociale in constructii colective - Resita II, strada Viitorului, Sibiu"
 • Hotărârea 85/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.85 privind completarea agendei cultural – sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 84/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.84 pentru aprobarea Actului aditional nr. 1/2007 la Contractul de prestari servicii nr.137/2004 privind serviciul de intretinere a iluminatului public in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 83/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.83 trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil - constructie - situat in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 40
 • Hotărârea 82/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.82 privind atribuirea denumirii "STRADA GAZELEI" unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 81/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.81 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare alei" in incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 80/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.80 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Amenajare piata flori" in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 155
 • Hotărârea 79/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind scutirea la plata dobanzilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 78/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.78 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A in vederea promovarii in instanta a unor actiuni pentru folos de tras in numele si pe seama Statului Roman pentru recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a unor imobile proprietatea Statului Roman
 • Hotărârea 77/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.77 privind aprobarea Actului aditional nr.1/2007 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 76/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.76 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2007 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 75/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.75 privind dezmembrarea imobilului – teren de constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Rahovei F.N. identificat in C.F.19558 Sibiu nr. top 4066/1/1/1/1/13/1/1/1/1/1 in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu in vederea concesionarii fara licitatie publica a nr. top 4066/1/1/1/1/13/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 74/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.74 privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa atribuita ca si cota de taiere pentru anul 2007
 • Hotărârea 73/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.73 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ a spatiului cu alta destinatie situat in Sibiu, str. Lunga, la demisolul si parterul blocului nr. 5
 • Hotărârea 72/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.72 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. MAX MEDIA S.R.L.
 • Hotărârea 71/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.71 privind modificarea Statului de personal al Serviciului public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate de HCL NR. 237/2007)
 • Hotărârea 70/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea conditiilor necesare pentru ocuparea postului de director adjunct la Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 69/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.69 privind inchirierea fara licitatie publica a spatiului nr. 64 din Piata Cibin
 • Hotărârea 68/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.68 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 67/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.67 privind constituirea comisiei de eficienta energetica
 • Hotărârea 66/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind modificarea statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 65/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind împuternicirea în calitate de agenţi constatatori a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 109/2008)
 • Hotărârea 63/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.63 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 62/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice (Completată de HCL NR. 185/2007, HCL NR. 237/2012, HCL NR. 370/2012, HCL NR. 29/2015, HCL NR. 370/2015 și HCL NR. 206/2016)
 • Hotărârea 61/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.61 privind aprobarea contractarii imprumutului in valoare de 70.000.000 RON pentru obiectivul de investitii: "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU"
 • Hotărârea 60/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.60 privind aprobarea asocierii Municipiului Sibiu cu Judetul Sibiu in vederea contractarii unui imprumut in vederea realizarii obiectivului de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU" (Modificată de HCL NR. 3/2008)
 • Hotărârea 59/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.59 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2007
 • Hotărârea 58/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.58 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
 • Hotărârea 57/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 57 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 150/2008, HCL NR. 340/2010, HCL NR. 243/2011 și HCL NR. 412/2018. Abrogată parțial de HCL NR. 337/2018. Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 175/2019.Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 261/2019)
 • Hotărârea 56/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.56 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU–Construire depozit legume, fructe si cartofi, cu introducerea terenului in intravilan, Sibiu, in vecinatatea limitei intravilanului zonei industriale Vest, benef. S.C. Trident Trans Tex S.R.L. prin administratori Mateescu Constantin si Mateescu Mona
 • Hotărârea 55/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.55 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU–Construire zona de locuinte P+E, in Sibiu, str. Tractorului fn- benef. S.C. Promorbul S.R.L.
 • Hotărârea 54/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.54 privind aprobarea documentatiei PUD "Schimbare destinatie din locuinta in birou, creare acces direct din strada cu desfacerea parapetului, construire scara si rampa", in Sibiu Bdul Mihai Viteazu, bl. P6, apt. 3, beneficiar SC Instalcont SRL Alba Iulia
 • Hotărârea 53/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Creare acces din exterior si schimbare destinatie din locuinta in cabinet stomatologic, Sibiu, str. Rahova bl. 59A, ap.4 - benef. Fleancu Ion Andrei
 • Hotărârea 52/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.52 privind aprobarea documentatiei PUD "schimbare destinatie, constructie balcon si alee acces", in Sibiu str. Goraslau bl. T10, sc. B, apt.21, beneficiar Stoia Elena
 • Hotărârea 51/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.51 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire balcon si acces direct din strada la Salon infrumusetare", in Sibiu Bdul Gral V.Milea nr. 11, apt. 47, beneficiari Raducel Gheorghe si sotia Raducel Maria
 • Hotărârea 50/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil P+2E+M, cu parcari individuale pentru fiecare apartament, imprejmuiri, racord apa canal, gaz metan, curent electric, organizare de santier in incinta proprie", in Sibiu str.Prof. Aurel Popa FN colt cu str. Prof. Dr. Ioan Moga FN, beneficiari Mandeal Dumitru si Mandeal Doina Valentina
 • Hotărârea 49/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire casa P+M, in Sibiu str. Anul 1907 FN", beneficiar Stoian Maria
 • Hotărârea 48/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil P+2E+M, cu parcari individuale pentru fiecare apartament, imprejmuiri, racord apa canal, gaz metan, curent electric, organizare de santier in incinta proprie", in Sibiu str. Prof. Dr. Ioan Moga FN, beneficiar SC AMMIBO SRL
 • Hotărârea 47/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Lemnelor"
 • Hotărârea 46/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare retele Piata Unirii-Cazarma 90" Sibiu
 • Hotărârea 45/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Somesului" Sibiu
 • Hotărârea 44/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea inchirierii unor spatii din imobilul - Casa de Cultura a Sindicatelor - Sibiu
 • Hotărârea 43/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 43 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire gradinita in incinta scolii cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu" - faza SF
 • Hotărârea 42/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind insusirea preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa pe picior
 • Hotărârea 41/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 17 persoane singure si familii aflate in situatii deosebite, domiciliate in Sibiu, str. Lazaret nr. 14
 • Hotărârea 40/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 17 persoane singure si familii aflate in situatii deosebite, domiciliate in Sibiu, str. Lazaret nr. 14
 • Hotărârea 39/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – padure si depozite - situate in Sibiu, Padurea Dumbrava identificate in C.F.1309 Sibiu si C.F. 3491 Sibiu
 • Hotărârea 38/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind transmiterea in administrarea Directiei pentru Sport a Judetului Sibiu a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Sibiu str. N.Teclu nr. 41 – etaj, cu destinatia : sediu administrativ
 • Hotărârea 37/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind aprobarea asocierii in participatiune intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. BETA CONS S.R.L.
 • Hotărârea 36/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare precum si a organigramei si a statului de personal al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 63/2007 și HCL NR. 506/2008. Anexa Nr. 2 modificată de HCL NR. 101/2007, HCL NR. 152/2007, HCL NR. 184/2007, HCL NR. 208/2007, HCL NR. 235/2007)
 • Hotărârea 35/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Modificată de HCL NR. 232/2007)
 • Hotărârea 34/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 33/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 32/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 31/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată de HCL NR. 220/2009)
 • Hotărârea 30/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.337/2006
 • Hotărârea 29/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Sibiu, str.H.Coanda nr.57
 • Hotărârea 28/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 28 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de Parohia Evanghelica C.A. din Sibiu
 • Hotărârea 27/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.27 privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 10 lei ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006
 • Hotărârea 26/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2007
 • Hotărârea 25/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.25 pentru exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu cu privire la trecerea imobilului situat in Sibiu, str. Baii nr.10 din domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean, in domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 24/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.24 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu pentru anul 2007
 • Hotărârea 23/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.23 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu, a listei de investitii si a bugetelor si listelor de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul 2007
 • Hotărârea 22/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Constructie birouri sediu" la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 21/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.21 pentru modificarea si completarea HCL nr. 400/2006 privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2007
 • Hotărârea 20/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.20 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
 • Hotărârea 19/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.19 privind aprobarea procedurii pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in baruri si restaurante
 • Hotărârea 18/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.18 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2007, pentru 5 angajaţi ai Fundaţiei "Crucea Alb-Galbenă" din România, Filiala Sibiu şi un angajat al Fundaţiei "Un copil, o speranţă" (Modificată de HCL NR. 224/2007)
 • Hotărârea 17/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.17 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil - spatiu cu destinatia de cabinet medical, situat in Sibiu, str. Selarilor nr. 2 in vederea reglementarii situatiei juridice a acestuia si vanzarii imobilului identificat cu nr. top. 213/6 si nr. top. 214/6 (Revocată de HCL NR. 162/2007)
 • Hotărârea 16/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.16 de modificare a HCL nr. 349/2006 privind aprobarea constituirii, componenta nominala si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism
 • Hotărârea 15/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.15 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
 • Hotărârea 14/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.14 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 13/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "Sera FG 10" si "Inlocuire acoperis sera sticla cu acoperis multirrat" la Serviciul Public Administrarea Parcuri si Zone Verzi
 • Hotărârea 12/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.12 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
 • Hotărârea 11/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.11 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu
 • Hotărârea 10/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.10 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21 ap.1
 • Hotărârea 9/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.9 privind completarea anexei la HCL nr.348/2006
 • Hotărârea 8/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu asupra unui spatiu (magazie) din incinta Grupului Scolar Transport CF Sibiu, situat in Sibiu, str. I.S.Bach nr.1-3
 • Hotărârea 7/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.7 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi (Anexele Nr. 1 și 2 revocate de HCL NR. 238/2007)
 • Hotărârea 6/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.6 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 5/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare fantana arteziana plutitoare in lacul de agrement" din Gradina Zoologica
 • Hotărârea 4/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Retea colectare ape uzate din incinta Gradinii Zoologice si WC public"
 • Hotărârea 3/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare baraj lac nr.2 din incinta Gradinii Zoologice"
 • Hotărârea 2/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.2 privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu
 • Hotărârea 1/2007 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.1 privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2006 cu sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului