Proces verbal din 28.09.2006

PROCES-VERBAL incheiat astazi, 28.09.2006 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

PROCES-VERBAL incheiat astazi, 28.09.2006 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese

Sedinta incepe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat in scris in temeiul art.40 alin.3 si alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. Din partea aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local participa : dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. viceprimar Eugen Cioruga, d-na Mihailescu Gabriela, d-na Bandescu Viorica, dl. Ciuclea Gheorghe, dl. Laschescu Dorin, dl. Fratila Nicolae, dl. Nistor Dorin, dl. Nistor Adrian, d-na Carmen Nicula, d-na Minzat Ana, d-na Roman Voichita, d-na Pop Simona, dl. Grigore Ioan, d-na Hasu Mariana, dl. Chirea Gheorghe, dl. Paraian Tiberiu, dl. Cretu Ilie, dl. Bebeselea Constantin, dl. Frantu Gheorghe, d-na Deleanu Mariana, dl. Horvath Marius, dl. Aldea Gheorghe, d-na Spatari Georgeta, dl. Bucura Adrian, dl. Dragoman Ovidiu, d-ra Motoc Ioana, dl. Marius Constantin, d-na Slavu Nicoleta, d-na Jitianu Ramona.

Dl. Primar: Sarut mainile, buna ziua. Bine ati venit la sedinta Consiliului Local. In temeiul art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu in sedinta ordinara. Din numarul total de 23 de consilieri sunt prezenti 21 (lipseste: d-na cons. Grau Marga, dl. cons. Paul Niedermaier). Intrucat consiliul este legal constituit, in conformitate cu art. 42 din Legea nr.215/2001, declar sedinta deschisa si il rog pe domnul presedinte Kurt Klemens sa preia conducerea lucrarilor. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Dl. cons. Klemens : Domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati va multumesc pentru increderea acordata. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Multumesc. In conformitate cu dispozitiile art. 43 alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, il rog pe dl. secretar Iordan Nicola sa supuna la vot procesul - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 31.08.2006.

D l. secretar Iordan Nicola: Va supun la vot procesul - verbal intocmit cu ocazia sedintei ordinare din data de 31.08.2006. Cine este pentru ? Contra ? Abtineri ? In unanimitate a fost aprobat procesul-verbal. Va multumesc.

Dl. cons. Klemens : Supun aprobarii dvs. proiectul ordinii de zi propus de d-nul Primar Klaus Werner Iohannis, precum si ordinea de zi suplimentara. Cine este de acord cu ordinea de zi primita dinainte plus cea suplimentara ?

D-na cons. Sirghie : Eu am ceva de spus. Ne simtim acum ca niste elevi constiinciosi, dar care sunt obl igati in pauza dinaintea unei ore sa-si faca repede temele si sa-si invete lectia. Proiectele nr.4, 39, 40 nu au fost prinse in mapa noastra de astazi, se intampla a nu stiu cata oara. La fel cele de pe ordinea de zi suplimentara. N-avem timp sa le studiem. Nu e cazul sa le amanam cand sunt situatii ca asta ?

Dl. primar: Mul t umesc, doamna consilier. Aveti perfecta dreptate si imi cer scuze in numele meu si al aparatului Primariei. Din cauza numarului mare de proiecte si a numarului mare de solicitari in general, colegii au pregatit doar pentru ultimul moment acestea. Eu voi retrage din oficiu 3 proiecte din acelasi motiv fiindca a fost imposibil sa fie bine pregatite si v-as ruga totusi restul pe care nu le retrag sa le discutati. Multumesc.

Dl. cons. Klemens : Mai sunt completari ? Atunci supun la vot ordinea de zi, prima plus cea suplimentara. Cine este pentru ? (Unanimitate). Sunt abtineri ? Contra cineva ? Multumesc. Sa trecem atunci la proiecte.

1. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Are avizul comisiei, raportul comisiei prin care il avizeaza favorabil. Sunt obiectii ? Dl. consilier Stroie, poftiti.

Dl. cons. Stroie : As avea o intrebare. Daca cineva poate sa-mi spuna care a fost cuantumul aprobat in ultima hotarare pe care am dat-o.

Dl. primar: Dl. Nicola.

Dl. secretar Iordan Nicola: Doamna directoare, spuneti va rog d-voastra.

D-na Rotaru Cornelia: Cuantumul contributiei persoanelor varstnice date pentru Caminul pentru persoane varstnice se stabilea pana acum prin Ordin al ministrului muncii si pana la aceasta data era in cuantum de 2.900.000 lei vechi.

Dl. cons. Stroie : Multumesc. Si cresterea este de 150.000 lei. Deci nu este o crestere mare, dar ma gandesc ca preturile n-au crescut deloc de 2 ani si aceste cheltuieli eu v-as propune sa le suportam din bugetul local, aceasta diferenta sa fie suportata din bugetul local. Pentru ca la oameni nu s-au majorat cu nimic pensiile si ei n-au de unde sa plateasca, pentru pensionari 100.000 lei vechi conteaza sa stiti. Multumesc.

Dl. cons. Klemens : Mai sunt alte observatii ? Domnul secretar.

Dl. secretar Iordan Nicola: Doar 2 lamuriri in legatura cu chestiunea indicata de domnul cosilier. Vreau sa va informez ( si raportul cuprinde de altfel acest lucru) faptul ca am actualizat acest pret ca fiind o obligatie a Consiliului Local si tinand cont de calculele care ne sunt impuse de lege. Deci nu am adaugat nimic in plus in afara de ceea ce legea impunea, pe de o parte. Pe de alta parte, vreau sa va spun ca locurile in caminul Cosbuc sunt limitate. Spre deosebire de alte camine ( si nu dau exemple, dar spun spre deosebire), tarifele nu sunt mari. Cresterea, de asemenea, nu este mare. Altfel, pe de o parte, incalcam legea in sensul ca nu facem aceasta actualizare impusa si, in al doilea rand, vom ajunge in situatia de nesolutionat in care cererile vor fi nenumarate, iar capacitatea pe care o putem asigura de asistenta este limitata. Va multumesc.

Dl. cons. Klemens : Raspunsul va satisface, domnule consilier ?

Dl. cons. Stroie : Da. Multumesc.

Dl. cons. Klemens : Alte interventii ? Atunci s a supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ?

Dl. secretar Iordan Nicola: 2 voturi "impotriva".

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 284/2006 privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu, cu 19 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" (dl. cons. Stroie, dl. cons. Rascarache)
2. Proiect de hotarare privind scutirea de majorari de intarziere si penalitati pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul localitatii

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Cazuri de acestea am avut de multe ori deja. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Contra ?

Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 285/2006 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu , cu unanimitate de voturi
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este un proiect care se aproba in fiecare luna. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? In unanimitate.

Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 286/2006 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Proiectul nr.4 a fost retras.

Dl. primar : Proiectul nr.4 l-am retras.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amplasament lupi (adapost + tarc) la Gradina Zoologica

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Sunt completari, obiectii ? Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 287/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amplasament lupi (adapost + tarc)" la Gradina Zoologica, cu unanimitate de voturi
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Executie cos de fum" la obiectivul centrala termica de la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi, situat in Sibiu, Calea Gusteritei nr. 47 A

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Vreau sa spun ca aceasta investitie se face din economii fpacute de serviciul respectiv. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc. In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 288/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Executie cos de fum" la obiectivul centrala termica de la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi, situat in Sibiu, Calea Gusteritei nr. 47 A , cu unanimitate de voturi 7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare bazin de inot si modernizare instalatie de filtrare" la Serviciul Public "Complex Baia Neptun"
- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Daca are cineva o nelamurire, o intrebare ? Dac a nu, supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc. In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 289/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare bazin de inot si modernizare instalatie de filtrare" la Serviciul Public "Complex Baia Neptun", cu unanimitate de voturi
8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra doua sali de sport din incinta Scolii nr. 25 Sibiu, respectiv a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum"Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Solicitarea dansilor a fost si pentru sala de sport a Liceului Brukenthal si de Arte. S-au aprobat acestea doua care sunt prevazute in proiect, si anume: de la Scoala nr.25 si de la Lic. de Ind. Alimentara. Obiectii, completari ? Atunci supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 290/2006 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra salilor de sport din incinta Scolii nr.25 Sibiu, respectiv a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" Sibiu, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotarare privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC Tursib SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Viile Sibiului - Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Am mai aprobat in anul scolar trecut. Propun adoptarea cu modificari.

Dl. primar : Cu modificari supuneti, va rog.

Dl. cons. Klemens : Supun la vot cu amendament. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc. In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 291/2006 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Viile Sibiului-Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Comisia a facut unele amendamente. Mai sunt completari ? Atunci va supun la vot cu amendament. Cine este pentru ? Se abtine cineva ?

Dl. cons. Stroie: V-as ruga sa ne spuneti ce amendament ?

Dl. cons. Klemens: Da. Fata de proiectul sau hotararea din 2003 unde se stabileste clar ce inseamna " vehicol fara stapan" si "vehicol abandonat", in proiectul propus astazi nu este. Comisia a cerut completarea cu aceste definitii. Supun la vot cu acest amendament. Cine este pentru ? ( Unanimitate ). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 292/2006 privind modificarea si completarea HCL nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este de fapt o rocada intre doua servicii a doua persoane. Sunt intrebari, obiectii ? Cine este pentru ? ( Unanimitate ). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 293/2006 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor conventii de parteneriat cu institutiile publice si neguvernamentale in vederea promovarii unor proiecte de asistenta sociala

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

In raport se explica acordul de parteneriat, in anexa se spune despre ce este vorba. E vorba de 3 proiecte care sunt benefice. Sunt intrebari ? Supun atunci la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc. I n unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 294/2006 privind aprobarea incheierii unor conventii de parteneriat cu institutiile publice si neguvernamentale in vederea promovarii unor proiecte de asistenta sociala, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecarui criteriu de evaluare si a liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale pentru anul 2007

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Gasiti numele comisiei propuse. Daca sunteti de acord cu aceasta comisie ? Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 295/2006 privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecarui criteriu de evaluare si a liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale pentru anul 2007, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Proiectul de hotarare p revede exact masurile propuse sau cerute de lege. Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 296/2006 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public "Complex Baia Neptun"

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este vorba de postul de jurist. Juristul este promovat in functie. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 297/2006 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public "Complex Baia Neptun", cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Sunt cateva modificari in urma examenelor de promovare. O persoana si-a terminat stagiul si se infiinteaza niste functii la serviciul de investitii. Supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Cineva impotriva ? Multumesc.

Dl. secretar Nicola: Unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/2006 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spatii productie, acces poarta si imprejmuiri, in Sibiu, Calea Surii Mici f.n., benef. Moldovan Iosif, Ilcus Sofia, Ilcus Oprea Dumitru, Ilcus Radu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este vorba de un teren in suprafata de 5200 mp. Supun aprobarii d-voastra. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 299/2006 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spatii productie, acces poarta si imprejmuiri, in Sibiu, Calea Surii Mici f.n., benef. Moldovan Iosif, Ilcus Sofia, Ilcus Oprea Dumitru, Ilcus Radu, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucatarie si depozite in Sibiu, str. Dobrun nr.1, benef. S.C. Panificatie Dobrun S.A

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

La subsol este un bar si la parter urmeaza sa se faca aceste lucrari. Are aviz, raportul este favorabil. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 300/2006 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucatarie si depozite, in Sibiu str. Dobrun nr. 1, benef. S.C. Panificatie Dobrun S.A., cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD "Creare gol si acces din strada" in Sibiu str. Semaforului bl. 36, ap.70, beneficiari Boitor Gheorghe Cornel si sotia Boitor Adriana

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Pentru amenajarea unui cabinet stomatologic. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

Dl. secretar Nicola: Unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 301/2006 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Creare gol si acces din strada" in Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, beneficiari Boitor Gheorghe Cornel si Sotia Boitor Adriana, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism - "PUD - Schimbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bl. 16 sc.B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

La fel pentru cabinet stomatologic. Domnul consilier.

Dl. cons. Cristea : Am o propunere, o rugaminte daca este posibil. Asa cum la proiectul anterior am avut o schita de plan cum va arata, poate ca si la aceste proiecte, ma refer cand se fac schimbari, se aproba documentatii PUD, poate daca am avea si noi un plan, o schita ne-ar fi mai usor sa ne dam seama la ce se refera mai exact.

Dl. cons. Klemens : Domnul arhitect sef Guttmann, va rugam sa luati la cunostinta.

Dl. arhitect sef Guttmann : Atunci o sa punem si in mapa.

Dl. cons. Cristea : Daca se poate.

Dl. cons. Klemens : Supunem la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 302/2006 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Sc himbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16, sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Creare acces direct la parterul blocului nr.1, sc.A ap.46, Aleea Fratii Buzesti", beneficiar Florea Carmen

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Dl. primar : Retrag acest proiect. Comisia a fost nemultumita de documentatie.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD "Depozit ambalaje" in Sibiu str. Tractorului f.n., beneficiar SC Diatrans SRL

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Dl. cons. Klein : Doresc doar sa va atrag atentia ca acest proiect a fost respins data trecuta din partea comisiei, l-am revizuit si am considerat ca e bine. Am mai avut nevoie de cateva date. Este aceea care data trecuta am retras-o, este una deja pe rol.

Dl. cons. Klemens : Alte interventii ? Atunci, supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriv a ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 303/2006 privind aprobarea documentatiei PUD "Depozit ambalaje", in Sibiu, str. Tractorului FN, beneficiar SC DIATRANS SRL, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Sibiu in cadrul proiectului Matra - Managementul cartierelor in Sibiu, Romania

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

In parteneriat cu Deventer. Sunt obiectii, intrebari ? Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriv a ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2006 privind aprobarea participarii municipiului Sibiu in cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor in Sibiu, Romania, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotarare privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de deszapezire, asigurarea circulatiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic, apa calda si apa rece" si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2006 - 2007

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Comisia de coordonare este enumerata mai jos. Sunt obiectii, completari ? Supun atunci la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? E cineva impotriv a ? Multumesc. In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 305/2006 privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de deszapezire , asigurarea circulatiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apa calda si apa rece si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2006-2007, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Edelweiss" asupra unor spatii situate in Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Tiglarilor nr.1

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriv a ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 306/2006 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei " Edelweiss " asupra unor spatii situate in Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Tiglarilor nr.1, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Infiintarea de functii publice. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriv a ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 307/2006 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimiatte de voturi

27. Proiect de hotarare privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor inscrise in C.F.38149 Sibiu, nr.top 1742/3/I, C.F.38150 Sibiu, nr.top. 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr.top 1742/4, CF 38152 Sibiu nr. top 1742/2, in suprafata de 8.896 mp - situate in Sibiu, str. Dealului, nr.4-6

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este vorba de retocedarea terenurilor de la Lic. Textil si Lic. Sanitar. Anexata este decizia comisiei speciale de retocedare. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? 1 abtinere. Cine e contra ? 2 voturi "contra". Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 308/2006 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu

a imobilelor inscrise in C.F. 38149 Sibiu, nr. top 1742/3/I, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr. top 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu nr. top 1742/2, in suprafata de 8.896 mp - situate in Sibiu, str. Dealului nr. 4- 6, cu 18 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" (dl. cons. Rascarache, dl. cons. Stroie), 1 abtinere (d-na cons. S i rghie)

28. Proiect de hotarare privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr.223 Gusterita, nr. top.470, situat in Sibiu, str.Vasile Parvan nr. 4

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este vorba tot de retrocedare. Decizia nu a fost contestata. Sunt intrebari ? Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva contra ? 3 voturi "contra".

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 309/2006 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr. 223 Gusterita, nr. top 470 situat in Sibiu, str. Vasile Parvan nr. 4, cu 18 voturi "pentru", 3 voturi "contra " (d-na cons. Sirghie, dl. cons. Rascarache, dl. cons. Stroie )

29. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Este vorba de scoaterea din domeniul public a unei suprafete enumerata in lista respectiva. Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ?

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 310/2006 privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Arhiescopiei Ortodoxe Romane Sibiu asupra unui teren in suprafata de 2,50 mp. situat in str. Andrei Saguna nr. 2

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Dl. cons. Klein: Este vorba de un loc in curtea Baii Poppulare, sa se faca acolo o reamenajare. Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 311/2006 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Sibiu, asupra unui teren in suprafata de 2,50 mp, situat in str. Andrei Saguna nr. 2, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotarare privind situatia juridica a imobilului - constructie si teren - situat in Sibiu, str.Th. Mihaly nr. 14 si aprobarea vanzarii acestuia catre actualii chiriasi

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ? In unanimitate. Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 312/2006 privind situa tia juridica a imobilului - constructie si teren, situat ad-tiv in Sibiu, str. Th. Mihaly nr. 14 si aprobarea vanzãrii acestuia cãtre actualii chiriasi, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotarare privind scutirea Municipiului Sibiu de la plata contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier si a contravalorii pierderilor de crestere pentru terenul proprietate publica a Municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Municipiul Sibiu a primit o suprafata de 10 ha de padure cu destinatia extinderii perimetrelor Gradinii Zoologice.

Dl. cons. Stroie: N-are legatura cu proiectul nr.5, cu adapostul pentru lupi ?

Dl. cons. Klemens : Da, adica o parte din terenul prevazut pentru lupi se afla partial in acest perimetru. Nu ocupa toate cele 250 ha. Supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? Este cineva impotriva ?

Dl. secretar Nicola: In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 313/2006 privind scutirea Municipiului Sibiu de la plata contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier si a contravalorii pierderilor de crestere pentru terenul proprietate publica a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 274/2006

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Dl. cons. Klein: Cu amendament. Va rog sa spuneti amendamentul.

Dl. cons. Klemens : Cu amendamentul comisiei.

Dl. cons. Stroie : Acest amendament mi se pare asa de confuz.

Dl. cons. Klein: Exact.

Dl. cons. Stroie : Poate cineva ne explica mai exact ce se intampla ?

Dl. secretar Nicola: Patrimoniul.

Dl. cons. Klemens : Patrimoniul, domnul Grigore.

Dl. Grigore Ioan: Anumite imobile pentru care prin HCL nr.274 s-a hotarat atestarea la domeniul privat al municipiului si vanzarea, pe parcurs s-a constatat ca din cauza unei indreptari de eroare materiala in Cartea funciara aceste imobile care erau initial pe Statul Roman au trecut in proprietate privata fiind retrocedate s i ele, prin modificarea aceasta, se scot din HCL nr.274 prin care s-a hotarat vanzarea.

Dl. cons. Klemens : Multumit cu raspunsul ?

Dl. cons. Rascarache : Dar ce se intampla ? Planteaza pomi si devin spatii verzi sau ce se intampla ? N-am inteles. E foarte incalcit acest proiect de hotarare. Ele ce sunt ? Case, spatii verzi, ce sunt ?

Dl. cons. Klemens : Da, poate tot dl. Grigore sa ne raspunda.

Dl. cons. Stroie : Deci aici scrie in proiect ca se scot la licitatie publica cu destinatie : zona verde si pomi. Mai jos zice ca facem case, loturi de case.

Dl. Grigore Ioan: Sunt 2 imobile care fac parte din curtea Consulatului Germaniei in Sibiu, iar pe perioada cat acest Consulat isi va pastra sediul administrativ acolo, am solicitat Consiliului Local sa aprobe conditionarea cumpararii acestor terenuri de mentinerea destinatiei actuale a terenurilor respective. Cine cumpara sa nu construiasca altceva in curtea Consulatului. Doar pe perioada cat exista Consulatul acolo.

Dl. cons. Klemens : Si sa ramana zona verde.

Dl. cons. Klein : Speram ca ramane.

Dl. cons. Klemens : Mai sunt intrebari ? Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 314/2006 privind modificarea H.C.L. nr.274/2006, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Raportul comisiei de specialitate este pozitiv. Sunt intrebari ? Atunci supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 315/2006 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006, cu unanimitate de voturi

35. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici modificati la obiectivul de investitii "Extindere si modernizare Aeroportul Sibiu"

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Conform acordului si raportului comisiei de specialitate. S upun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 316/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU", cu unanimitate de voturi

36. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii, garantarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu"

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Cu amendamentul comisiei.

Dl. Primar : Vreau doar sa va reamintesc cateva lucruri si sa va atrag atentia asupra a ce se intampla acolo. Va amintiti cu certitudine ca am hotarat si noi si Consiliul Judetean sa intram intr-un parteneriat pentru reabilitarea Aeroportului. Am reusit. S-a intocmit documentatia tehnica completa, s-a licitat si avem o situatie interesanta si foarte buna consider eu. Documentatia cea mai buna din punct de vedere tehnic a avut si pretul cel mai mic, situatie care, din pacate, se intalneste rar, dar aici a fost cazul, drept pentru care s-a putut incheia foarte repede contractele de executie. Aceste lucrari insumeaza in jur de 50 si ceva de milioane de euro. Aceasta modernizare a aeroportului Sibiu este cel mai mare proiect de infrastructura din judetul Sibiu. Este mai mare decat proiectul de centura. Avem toate sansele ca intr-un an de zile si un pic, deci pana la sfarsitul lui 2007, sa avem cel mai modern aeroport din zona si daca spun zona este un pic mai mult decat judetul Sibiu. Va fi construit un terminal nou, un turn de control nou, pista de aterizare va fi prelungita si reinoita integral, va avea un sistem de balizaj modern, va avea locuri de parcare moderne, si in ansamblu va functiona foarte bine. Banuiesc ca vom avea foarte multe legaturi care vor porni de la aceasta modernizare de aeroport. Cred ca foarte multe linii se vor orienta spre acest aeroport care, cu certitudine, va face fata cu brio in urmatorii 20 de ani. Multumesc.

Dl. cons. Klemens : Dupa aceste explicatii s upun la vot proiectul 36. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 317/2006 privind aprobarea contractarii garantarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu", cu unanimitate de voturi

37. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2/2006 la contractul de concesiune nr.4/2000 incheiat cu S.C. Tursib S.A.

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Dl. Primar : Proiectul 37 il retrag de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Klemens : Trecem la proiectul 38.

38. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei de prioritati cu unele persoane cu situatii locative deosebite

- initiator Comisia Sociala

Foarte scurt si concis. Sunt intrebari, completari ? Atunci supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 318/2006 privind modificarea si completarea listei de prioritati cu unele persoane cu situatii locative deosebite, cu unanimitate de voturi

39. Proiect de hotarare privind incetarea unilaterala a contractului de concesiune nr.1/2002 incheiat cu SC Abel SRL

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Sunt nel a muriri? Atunci supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 319/2006 privind incetarea unilaterala a contractului de concesiune nr.1/2002, incheiat cu S.C. ABEL S.R.L., cu unanimitate de voturi

40. Proiect de hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 236/2006 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Are avizul comisiei. Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? Cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 320/2006 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 236/2006, cu unanimitate de voturi

Trecem la cele suplimentare.

1. Proiect de hotarare privind avizarea reorganizarii si restructurarii Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Comisia avizeaza favorabil. Daca sunt intrebari ? Atunci va supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Constat ca avem cativa consilieri care nu sunt nici impotriva, nici pentru, nici nu se abtin. Multumesc. Consider ca sunt de acord.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 321/2006 privind avizarea reorganizarii si restructurarii Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - Locuinte colective P+4E+M in Sibiu, str. Ostirii, beneficiar S.C. TERO EDIL S.R.L

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Comisia prevede niste amendamente.

Dl. cons. Klein : Noi am cerut ca locurile de parcare sa se faca pe terenul propriu si sa nu se extinda pe terenul urbei. Cum o face asta se va discuta, dar nu se poate sa dam noi un loc pentru parcare care de fapt ar fi parcare a orasului si nu a dansului. Nu e posibil si de aceea am cerut acest amendament. Spun acest lucru si pentru proiectul de hotarare viitor.

Dl. primar: Deci cu amendament.

Dl. cons. Klemens: Cu amendament s upun la vot.

Dl. cons. Klein : S-a inteles acolo in spate ? Deci, noi am cerut ca locurile de parcare sa se faca pe terenul lui si nu pe domeniul public si pentru proiectul viitor.

Dl. cons. Klemens : Repet. Cu acest amendament supun la vot. Cine este pentru ? Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

Dl. secretar Nicola: In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2006 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+4E+M" in Sibiu, str.Ostirii FN beneficiar SC TERO EDIL SRL, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - Locuinte colective P+4E+M in Sibiu, str. Aleea Steaza, beneficiar SC TERO EDIL S.R.L

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Cu amendament similar cu cel de dinainte de la proiectul nr.2, adica suprafetele de parcare sa fie proprietate a omului si nu pe domeniul public. Cu acest amendament supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva impotriva ? Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 323/2006 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+4E+M" in Sibiu, str.Aleea Steaza FN beneficiar SC TERO EDIL SRL, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la Directia Fiscala Locala Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Se transforma un post datorita faptului ca persoana respectiva a terminat studii superioare. Are cineva intrebari ? Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Se abtine cineva ? E cineva contra ? Nu. Multumesc.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 324/2006 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

- initiator primar Klaus Werner Iohannis

Infiintarea unor posturi. Sunt intrebari ? Supun atunci la vot. Cine este pentru ? Cine se abtine ? E cineva impotriva ? In unanimitate.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 325/2006 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu, cu unanimitate de voturi

Mai este : Informare privind situatia litigiilor avand ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 pe care va rog s-o luati la cunostinta.

Ordinea de zi nefiind inca incheiata, mai este punctul : Intrebari. Interpelari. Domnul consilier Josza.

Dl. cons. Josza : Nu putem sa nu observam si ne bucuram ca orasul incepe dupa atatia ani sa arate intr-adevar cum merita. Totusi, sunt si celelalte lucruri pe care, din pacate, trebuie sa le vedem, lucrurile mai putin bune. Concret, este vorba de amplasarea sau aparitia ca ciupercile dupa ploaie a unor instalatii de climatizare pe fatade istorice ale Sibiului, pe fosta banca Albina au aparut 3 si deoarece este vorba de cladirea B.N.R-ului de pe str. Mitropoliei nu cred ca este aici vorba nici de rea vointa, nici de lipsa de bani, ci poate o lipsa de informare, iar lucrul acesta nu este in ordine, deci rog foarte mult colegii de la Disciplina in constructii sa treaca pe acolo si sa informeze B.N.R-ul ca exista si alte modalitati de a pune o instalatie de climatizare, poate pe acoperisul din spate, din pacate a fost urmat exemplul si de imobilul de alaturi si asa riscam sa impanzim orasul cu instalatii de climatizare care sunt amplasate foarte prost.

Dl. cons. Klemens : Domnul consilier Stroie .

Dl. cons. Stroie: Stimati colegi, ati observat ca in fata d-voastra se afla un material pe care vi l-am pus l-a dispozitie cu titlu informativ si va spun aceasta pentru ca noi, dupa cum vedeti, in ultimul paragraf, intentionam sa facem un demers catre CNSAS. Mi s-a parut de bun simt ca inainte sa facem acest demers sa va aducem la cunostinta si d-voastra si cred ca majoritatea sau daca nu chiar toti sunt in asentimentul nostru si as dori pe scurt sa vi-l prezint :

"Pentru un Consiliu Local si o Primarie curata !

Grupul consilierilor PSD din Consiliul local al Municipiului Sibiu solicita public verificarea dosarelor de securitate la CNSAS, a tuturor consilierilor locali, inclusiv a primarului si a celor doi viceprimari.

Aceasta masura a avut la baza cerinta cetatenilor din Municipiul Sibiu exprimata in discutiile cu consilierii PSD in diferite ocazii.

Consideram ca aceasta masura este justificata fata de electoratul care ne-a acordat votul creand premiza realizarii unui Consiliu local si o Primarie curata.

In acest sens, vom inainta o solicitare scrisa catre CNSAS.

Consilierii locali PSD Sibiu:

Rascarache C-tin

Sirghie Anca

Stroie Ioan"

Si as mai avea o intrebare. Sa-mi spuna cineva daca declaratiile de interese sunt sau nu sunt pe site-ul Primariei pentru ca eu am cautat si nu le-am gasit si daca nu sunt sa-mi spuna si de ce nu sunt. Conform legii, ar trebui sa fie. Daca e cineva in masura sa raspunda ?

Dl. secretar Nicola : Potrivit legii, declaratiile de interese se publica pe site-ul Consiliului Judetean. Eu am transmis in termen util, stiti foarte bine ca vi le-am cerut, le-am transmis si eu stiu ca sunt afisate, dar mai verific.

Dl. cons. Klemens : Alte interventii ? Avem o hartie aici catre domnul presedinte: " Subsemnata Cretu Elisabeta din Sibiu va rog prin prezenta sa-mi permiteti ca in cateva cuvinte sa-mi exprim problema grava care m-a determinat sa particip la sedinta de consiliu local."

Dl. cons. Klein : Dar n-a primit ?

D-na cons. Fritzmann : Este prinsa in lista.

Dl. cons. Klein : Am prins-o in spatiu.

D-na cons. Fritzmann : Pe lista de prioritati e trecuta.

Dl. cons. Klein : Am prins-o cu locuinta.

Dl. cons. Klemens : Dar sa-si expuna situatia.

D-na Cretu Elisabeta : Domnule primar, stimata comisie, suntem o familie cu 7 persoane. Suntem evacuati de 5 luni de zile. De 4 luni mi s-a acordat de Primarie la depozitul de marfa. In 19 luna