Proces verbal din 16.10.2006

PROCES-VERBAL incheiat astazi, 16.10.2006 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Municipiului Sibiu

PROCES-VERBAL incheiat astazi, 16.10.2006 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese

Sedinta incepe la ora 1400.

Din partea aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local participa: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. secretar Iordan Nicola, d-na Mihailescu Gabriela, d-na Viorica Bandescu, dl. Fratila Nicolae, d-ra Bica Cristina, dl. Ortan Ioan, dl. Nistor Dorin, dl. Marius Horvath, dl. Marius Constantin, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sarut mainile, buna ziua. Bine ati venit la aceasta sedinta extraordinara a Consiliului Local. In temeiul art. 40 alin. 2 si 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu in sedinta extraordinara. Din numarul total de 23 de consilieri sunt prezenti 22 (lipseste: dl. cons. Stroie Ioan). Intrucat consiliul este legal constituit, in conformitate cu art.42 din Legea nr.215/2001 declar sedinta deschisa si o rog pe d-na consilier Ionescu-Liehn Rose Marie sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Doamna presedinte, aveti cuvantul.
D-na cons. Ionescu-Liehn: Buna ziua domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati, va multumesc pentru increderea acordata. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Supun aprobarii d-voastra proiectul ordinii de zi propus de dl. primar Klaus Werner Iohannis. Acest proiect a primit un aviz favorabil din partea comisiei de specialitate.


1. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
- initiator primar Klaus Werner Iohannis.
Doreste cineva sa ia cuvantul ? Cine este pentru ? Cine se abtine ? Cine este impotriva ? In unanimitate.
S-a adoptat Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.329/2006 privind aprobarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu unanimitate de voturi
Cu aceasta incheiem sedinta. Va multumesc pentru participare.
Dl. primar: Va multumim.


Sedinta se incheie la ora 14,10.


Presedinte, Secretar,
Ionescu-Liehn Rose Marie Iordan Nicola

PROCES-VERBAL incheiat astazi, 04.10.2006 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Sedinta incepe la ora 1400.

Din partea aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local participa: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. viceprimar Eugen Cioruga, dl. secretar Iordan Nicola, d-na Viorica Bandescu, dl. Fratila Nicolae, dl. Ciuclea Gheorghe, dl. Nistor Dorin, dl. Guttmann Szabolcs, dl. Dragoman Ovidiu, dl. Marius Horvath, dl. Marius Constantin, d-na Pop Simona, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sarut mainile, buna ziua. Bine ati venit la aceasta sedinta extraordinara a Consiliului Local. In temeiul art. 40 alin. 2 si 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a convocat sedinta extraordinara. Din numarul total de 23 de consilieri sunt prezenti 20 (lipsesc: d-na cons. Grau Marga, d-na cons. Ionescu-Liehn Rose Marie, dl. cons. Stroie Ioan). Intrucat consiliul este legal constituit, declar sedinta deschisa. Totodata, va informez ca d-na Ionescu-Liehn care trebuia sa conduca sedinta de astazi lipseste fiind bolnava. In consecinta , va propun sa alegeti alt presedinte de sedinta.
D-na cons. Nowak: Eu propun ca sedinta de astazi sa fie condusa de d-na consilier Birk Ecaterina.
Dl. primar: Exista si alte propuneri ? Cine este de acord ca d-na Birk sa conduca sedinta ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Doamna consilier, poftiti.
D-na cons. Birk: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati, va multumesc pentru increderea acordata. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Supun aprobarii d-voastra proiectul ordinii de zi propus de dl. primar Klaus Werner Iohannis. Daca mai sunt si alte propuneri ? Daca nu, supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Impotriva ? Se abtine cineva ?

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Sibiu si al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu pe anul 2006
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Daca are cineva ceva de spus in legatura cu acest proiect ? Supun la vot. Cine este pentru ? (Unanimitate). Impotriva ? Daca se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
S-a adoptat Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.326/2006 privind rectificarea bugetului Municipiului Sibiu si al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu pe anul 2006, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Daca sunteti de acord cu acest proiect ? Cine este pentru ? Impotriva ? Daca se abtine cineva ? In unanimitate.
S-a adoptat Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.327/2006 privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia "Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007" pentru anii 2006 - 2007, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotarare privind completarea Agendei culturale pe anul 2006
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? (Unanimitate). Impotriva ? Daca se abtine cineva ? Va multumesc.
S-a adoptat Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.328/2006 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006, cu unanimitate de voturi

4. Informare privind cererea de revocare a HCL nr. 245/2006 privind modernizarea, consolidarea si reconditionarea cladirii Teatrului National Radu Stanca Sibiu
Supun la vot. Cine este pentru ?
D-na cons. Sava: Se voteaza daca e o informare ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Da, e bine.
Dl. primar: Domnu’ Nicola, explicati.
Dl. secretar Iordan Nicola: Mostenitorii fostului proprietar al Teatrului de stat au formulat o contestatie impotriva HCL nr. 245/2006. Este vorba de hotararea adoptata in sedinta din luna august de catre d-voastra. Prin acea hotarare s-au aprobat niste fonduri pentru modernizarea cladirii teatrului. Fac precizarea ca fondurile vizeaza modernizarea instalatiilor de sonorizare, deci a instalatiilor care tin de buna functionare a institutiei. Dupa cum stiti, noi ne aflam in proces cu fostii mostenitori, se afla si ei intre ei in proces pentru a-si dovedi calitatea de mostenitori, o parte din mostenitori cred ca ar putea sa ceara o parte legal, dar oricum ar fi in orice ipoteza, instanta chiar daca ne va obliga sau dispune restituirea in natura a teatrului, fostii proprietari vor avea obligatia ca 3 ani de zile sa lase institutia sa functioneze in acelasi local. Avand in vedere faptul ca in anul 2007 Sibiul va fi Capitala Culturala Europeana, coroborat cu faptul ca teatrul va constitui un pilon de baza in actiunile culturale pe care le va sustine Sibiul in general si institutia in special, eu, noi consideram ca se justifica, este legala si oportuna hotararea pe care ati adoptat-o in luna august si, in consecinta, va supunem spre aprobare acea informare in sensul de a mentine hotararea pe care ati adoptat-o.
D-na cons. Birk: Deci, cine este pentru ? (Unanimitate). Impotriva ? Se abtine cineva ? Va multumesc. Ordinea de zi fiind epuizata, incheiem sedinta. Va multumim pentru participare.
Dl. primar: Va multumesc.

Sedinta se incheie la ora 14,10.
Presedinte, Secretar,
Birk Ecaterina Iordan Nicola