Hotărârea nr. 97/2006

HOTARAREA NR. 97 privind atribuirea denumirii „SERGIU CELIBIDACHE” pentru prelungirea strazii Ceaikovschi precum si „NICOLAUS OLAHUS” tronsonului stradal cuprins intre intersectia Calea Dumbravii – B-dul Mihai Viteazul pana la str. Scoala de Inot

COPIEJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.97

privind atribuirea denumirii „SERGIU CELIBIDACHE” pentru prelungirea străzii Ceaikovschi precum și „NICOLAUS OLAHUS” tronsonului stradal cuprins între

intersecția Calea Dumbrăvii - B-dui Mihai Viteazul până la str. Școala de înot

Consiliul Local al Municipului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 69498/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea denumirii „SERGIU CELIBIDACHE” pentru prelungirea străzii Ceaikovschi precum și „NICOLAUS OLAHUS” tronsonului stradal cuprins între intersecția Calea Dumbrăvii - B-dul Mihai Viteazul până la str. Școala de înot,

Având în vedere avizul favorabil transmis de către Comisia de atribuire denumiri din cadrul Instituției Prefectului sub nr. 68548/02.03.2006,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.2 lit.d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea și schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.u și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă atribuirea denumirii „SERGIU CELIBIDACHE” pentru prelungirea străzii Ceaikovschi, conform planșei anexate.

Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii „NICOLAUS OLAHUS” tronsonului stradal cuprins între intersecția Calea Dumbrăvii - B-dul Mihai Viteazul până la str. Școala de înot.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea

/ fPENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoia