Hotărârea nr. 95/2006

HOTARAREA NR. 95 privind transmiterea fara plata a unei ambulante primite de la orasul infratit Marburg catre formatiunea FMURD din cadrul Inspectoratului pentru situatii de urgenta „Capitan Dumitru Croitoru” al Judetului Sibiu

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.95

privind transmiterea fără plată a unei ambulanțe primite de la orașul înfrățit Marburg către formațiunea FMURD din cadrai Inspectoratului pentru situații de urgență „Căpitan Dumitra Croitoru” al Județului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72923/2006 prin care Serviciul Administrativ propune transmiterea fără plată a unei ambulanțe primite de la orașul înfrățit Marburg către formațiunea FMURD din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență „Căpitan Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 1 anexa 1 din H G. 841/1995 modificată și completată cu H G. 966/1998,

In conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. n și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea fără plată către formațiunea FMURD din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență „Căpitan Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu a ambulanței primite de Ia orașul înfrățit Marburg - Germania cu următoarele date de identificare :

  • •  Nr. înmatriculare MR - 145 S

» Marca/Tip Mercedes ■ - Benz 903,6

  • •  Număr identificare WDB 9036121R154451

  • •  An fabricație 2000

  • •  Tip/serie motor 61 1.981/50735534

Art.2. Ambulanta va fi folosită doar în scopuri umanitare și nu va putea fi vândută.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar lordait NicoU

C

PENTRU CONFORMATE CUORIGINAIUL