Hotărârea nr. 89/2006

HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea participarii doamnei Fritzmann Marianne Susana ca reprezentant al alesilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu la cursurile de pregatire organizate de VNG International (Uniunea Municipalitatilor din Olanda)

COPIE

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.89

privind aprobarea participării doamnei Fritzmann Marianne Susana ca reprezentant al aleșilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu la cursurile de pregătire organizate de VNG International (Uniunea Municipalităților din Olanda)

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72594/2006, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea participării doamnei Fritzmann Marianne Susana ca reprezentant al aleșilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu la cursurile de pregătire organizate de VNG International (Uniunea Municipalităților din Olanda),

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

In temeiul art. 38 alin. 3 precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,


Art. 1. Se aprobă participarea doamnei Fritzmann Marianne Susana la cursurile de pregătire profesională teoretică și practică cu tema Management intern (Managementul resurselor umane, Managementul cartierelor) organizate de VNG International (Uniunea Municipalităților din Olanda) în perioada 25 martie 2006 - 07 aprilie 2006.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar


PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL