Hotărârea nr. 88/2006

HOTARAREA NR. 88 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfasurarea concursurilor pentru functiile de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

COPIEJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 88

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 72593/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 14 alin.3, 4, 5, art. 18 și art. 28 din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3142/2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.3 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristeii

1/

X


/

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Anexa Ia HCL nr.88/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Lista cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca observatori la desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Nr crt

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU

1.

Col.Nat.Gh. Lazăr

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Pavel Anita

2.

Col. Naț O.Goga

Str. Mitropoliei nr.34

Fodor Astrid

3.

Col. Naț. S. Brukenthal

P-ța Huet nr. 5

Nowak Gertraud

4.

Lic.de Artă

Str.Ai.Odobescu nr.2

| Fritzmann Marianne

5.

Lic.Onisifor Ghibu

Str.Bihoruiui nr.3

Wagner Rai mar

6.

CoI.Nat.Ped. A. Șaguna

Str. G-rai Magheru nr 36

Jozsa Benjamin

7

Lic.Teoretic C.Noica

Str.Dealului nr.6

lonescu-Liehn Rosemane

8

Lic.Teol.Baptist Betania

Hipodrom III

lonescu-Liehn Rosemane

9.

Col. Tehnic Textil

Str. Dealului nr.4

Sava Livia

10

Gr.Constr.Arh.Carol 1

Str.Pedagogilor nr.7

Cristea Mihai

11

Gr.Sc.CFR

Str.I.S.Bach nr.1-3

Șovăială Constantin

12

Col. Tehnic de Ind.Alimentară

Str. Postăvarilor nr. 18

Krech Gertrud

13

Gr. Șc. Independența

Str.Gladiolelor nr. 2

Rascarache Constantin

14

Gr. Șc. Ec. Adm. G. Barițiu

Str.Oituz nr.3 1

Birk Ecaterina

15

Gr. Șc. Ind. Energetic

Str. Electricienilor nr. 1

Leopold Gerhard

16

Gr. Șc. A lancu

Str. Movilei nr.8

Fritzmann Marianne

17

Gr. Șc. C-ții Mașini

Str. H. Coandă nr 5 1

Cristea Mihai

18

Liceul Waldorf

Piața lancu de Hunedoara

Wagner Raimar

19

Col. Agricol D.P. Barcianu

Str. Banatului nr. 2

Hermann Gerold

20

Școala cu cls. I-VIII nr. 1

Str.Hațegului nr.8

Wagner Raimar

21

Școala cu cls. I-VIII nr.2

Str. A. lancu nr. 12

Mathes Helmut

22

Școala cu cls. I-VIII nr.4

Str.Spartacus nr. 4-6

Klein Hans

23

Școala cu cls. I-VIII Regina Maria (nr.5)

Str. Z. Boiu nr. 1

Sava Livia

24

Școala cu cls. I-VIII nr.6

Str. N. lorga nr. 56

Mathes Helmut

25

Școala cu cls. I-VIII nr.8

Str. Lupeni nr. 50

Sava Livia

26

Școala cu cls. I-V111 M. Eminescu (nr. 9)

Str. Oștirii

Stroie loan

27

Școala cu cls. I-VIII nr. 10

Str. E. A. Bieltz nr. 60

Stroie loan

28

Școala cu cls. I-VIII nr. 1 1

Str. Gorunului nr. 2

Sîrghie Anca Doina

29

Școala cu cls. 1-VI1I nr. 12

P-ța Cluj nr. 1

Șovăială Constantin

30

Școala cu cls. 1-VII 1 nr. 1 3

Str. Lungă nr. 74

Șovăială Constantin

31

Școala cu cls. I-VIII nr. 16

Str. V. Alecsandri nr. 10

Klemens Kurt

32

Școala cu cls. I-VIII nr. 17

Str. Șoimului nr. 1 3

lonescu-Liehn Rosemarie

L_

Școala cu cls. I-VIII nr. I 8

Str, Lungă nr 65

Șovăială Constantin

34

Școala cu cls. I-VIII nr. 19

Aleea Turnu Roșu nr. 2

Stroie loan

35

Școala cu cls. I-VIII nr.20

Str. Macaralei nr. 1

Sava Livia

36

Școala cu cls. I-VIll nr.2 1

Str. Luptei nr. 27

Leopold Gerhard

37

Școala cu cls. I-VIII nr.23

Str. Țiglarilor

Rascarache Constantin

38

Școala cu cls. l-VIII nr.24

Str. Șureanu nr. 1

Nowak Gertraud

39

Școala cu cls. I-VIII nr.25

Str. Sibiel nr.6

Sîrghie Anca Doina

40

Grădinița nr.5

Str Șiretului nr.6

Grâu Marga

41

Grădinița nr. 14

Str. V Aaron

Nowak Gertraud

42

Grădinița nr. 15

Str. Târgu Cailor nr. 54 A

Jozsa Benjamin

43

Grădinița nr. 16

Str. Mitropoliei nr. 21

Hermann Gerold

44

Grădinița nr. 17

Str. L. Rebreanu nr.9

Grâu Marga

45

Grădinița nr. 18

Str. Dr. Bagdazarnr 10

Cristea Mihai

46

Grădinița nr. 19

Str. Kiev nr. 17

Man Otilia

47

Grădinița nr.22

Str. M. Sebastian nr. 1

Birk Ecaterina

48

Grădinița nr.26

Str. B-dul Victoriei nr.42

Krech Gertrud

49

Grădinița nr. 28

Str. A Șaguna nr. 2 1

Nowak Gertraud

50

Grădinița nr.29

Str. Negoveanu nr.29

Sîrghie Anca Doina

51

Grădinița nr.33

Aleea Artileriștilor nr. 14

Man Otilia

52

Grădinița nr. 3 7

Str. N. Teclu nr. 41

Man Otilia

53

Grădinița nr.38

Str. Aleea Haiducului nr. 8

Klein Hans

54

Grădinița nr.40

Str. Oituz nr. 27

Leopold Gerhard

55

Grădinița nr.41

Str. T. Laurian nr. 13

Pavel Anita

56

Grădinița nr.43

Aleea Streiu nr.8

Fodor Astnd


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicolă