Hotărârea nr. 74/2006

HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea unui concurs de solutii cu tema “Iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2006/2007 si pentru deschiderea festiva Sibiu Capitala Europeana 2007”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.74

privind aprobarea unui concurs de soluții cu tema “Iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2006/2007 și pentru deschiderea festivă Sibiu Capitală

Europeană 2007”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 24794/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea unui concurs de soluții cu tema “Iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2006/2007 și pentru deschiderea festivă Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 40 alin. 1 din O.U.G nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și art. 9 alin.2 din O.U.G nr. 60/2001 privind achizițiile publice,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă organizarea concursului de soluții cu tema “Iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2006/2007 și pentru deschiderea festivă Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007”.

(2) Concursul de soluții va viza următoarele obiective :

 • a) Piața Mică - Pom Crăciun

 • b) Parcul Tineretului - jocuri distractive

 • c) Parc Astra -mobilare

 • d) str. Nicolae Bălcescu- mobilare

 • e) B-dul Comeliu Coposu - mobilare

 • f) str. Bâlea - mobilare

 • g) Piața Unirii - mobilare

 • h) DN1 - mobilare

 • i) B-dul Mihai Viteazu - mobilare

 • j) Calea Dumbrăvii - mobilare

 • k) B-dul Victoriei - mobilare

 • l) str.Ștefan cel Mare - mobilare

 • m) str. Semaforului - mobilare

 • n) str. Rahovei - mobilare

Art.2. Se aprobă premierea concurentului câștigător, cu o sumă reprezentând echivalentul în lei a 500 euro la data selectării soluției câștigătoare de către juriu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicol