Hotărârea nr. 58/2006

HOTARAREA NR. 58 Privind aprobarea sustinerii Proiectului “O scoala prietenoasa, deschisa tuturor – educatie incluziva pentru grupuri dezavantajate” implementat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, in cadrul Programului PHARE/2003/005 – 551.01.02/21

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.58

Privind aprobarea susținerii Proiectului “O școală prietenoasă, deschisă tuturor - educație incluzivă pentru grupuri dezavantajate” implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în cadrul Programului PHARE/2003/005 - 551.01.02/21

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10631/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea susținerii Proiectului PHARE “O școală prietenoasă, deschisă tuturor - educație incluzivă pentru grupuri dezavantajate” din sume pentru echilibrare a bugetelor locale transmise prin Consiliul Județean Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

Având în vedere Hotărârea nr. 138/2005 a Consiliului Județean cu privire la proiectul susmenționat,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și x și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă participarea la realizarea Proiectului “O școală prietenoasă, deschisă tuturor - educație incluzivă pentru grupuri dezavantajate” implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în cadrul Programului PHARE/2003/005 - 551.01.02/21.

Art.2. Se aprobă finanțarea Proiectului menționat la art.l din sume pentru echilibrare a bugetelor locale transmise prin Consiliul Județean Sibiu.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze Acordul de asociere, cu consiliile locale participante, anexat Hotărârii nr. 138/22.12.2005 a Consiliului Județean Sibiu.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte Constantin Șovăială

tin Șovăială


Contrasemnează


Secretar /

Iordan NicoL