Hotărârea nr. 441/2006

HOTARAREA NR. 441 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2007

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 441

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2006,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Hans Klein, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna ianuarie 2007,

In temeiul prevederilor art. 42 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

.Articol unic. Domnul Benjamin Josza se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna ianuarie 2007.

Adoptată în Sibiu, la data de 21.12.2006.

Președinte Gertraud NpwakContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola