Hotărârea nr. 396/2006

HOTARAREA NR. 396 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 396

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.11.2006,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Josza Benjamin privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna decembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 42 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Doamna Nowak Gertraud se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna decembrie 2006.

Adoptată în Sibiu la data de 30.11.2006

•/]

Președinte

Hans Klein


/7

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoki f