Hotărârea nr. 376/2006

HOTARAREA NR.376 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

cOP/£


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.376 privind modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunii în ședința ordinară la data de 30.11.2006,

Analizând raportul nrl 21926/2006, prin care Serviciul Public Administrația Piețelor propune modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei proprii.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.28 din Ordonanța Guvernului nr.3/2006. ale art.57 și 58 din Legea nr.24/2000. privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b, precum și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001. privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 1. începând cu data de 1 decembrie 2006, se aprobă modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

se înființează un post de consilier juridic III și unul de inspector de specialitate III în cadrul Biroului juridic-personal;

se desființează două posturi de muncitor necalificat.

Art. 2. începând cu aceeași dată se revocă anexele 1 și 2 la 11CL nr. 325/2006.

Art. 3. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu, la data de 30.11.2006.


Președinte

Hans KleinContrasemneaz

Secretar /

Iordan Nico a


Nico


F:\Adminlocl\WORDDOC\Hot 376.doc04.12.06


PENTRU CONFORMITATE CU ORDINALUL


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAI’ DE FUNCȚII al Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu valabil de la data de 01.12.2006

Nr cri

Denumirea funcției

Nivel studii

Structura

Grad, treaptă

Număr posturi

]

Inspector de specialitate -director

S

Cond

IA

l

2

Inspector de specialitate -contabil șef

s

Cond

IA

l

3

Inspector de specialitate șef serv. Adm

s

Cond

IA

I

4

Consilier juridic - șef birou juridic - personal

s

Cond

IA

l

S

Inspector de specialitate

s

Execuție

IA

I

6

Inspector de specialitate

s

Execuție

I

I

7

Inspector de specialitate

s

Execuție

II

l

8

Inspector de specialitate

s

Execuție

III

3

9

Consilier juridic

s

Execuție

III

l

'0

Consilier juridic

s

Execuție

IV

l

Inspector

SSD

Execuție

l

l

12

Inspector

M

Execuție

II

l

13 ' 14 '

Inspector

M

M

Execuție

Execuție

UI l

I

’ l

Secretar dactilograf

15

Referent

SSD

Execuție

IA

l

16

Referent

M

Execuție

LA

5

17

Administrator

M

Execuție

l

10

18

Administrator

M

Execuție

II

2

19

Casier

M

Execuție

l

I5

20

Casier

G

Execuție

II

2?

21

Magazioner

G

Execuție

II

l

22

Maistru

M

Execuție

I

2

23

Muncitor calificat

G

Execuție

I

8

24

Muncitor calificat

G

Execuție

II

l

25

Paznic

G

Execuție

I

4

26

Muncitor necalificat

G

Execuție

-

20

OC c'’ ~ 1 1

Arhivar

Șofer

JVI_

M

Execuție __>___

Execuție !

>

II

l

1       TOTAL       1

Președinte

Hans Klein

(JtM (Mm

Contrasemnează Secretar \ Iordan Nicola/

7M

t

110

-


P reședințe

Hans Klein