Hotărârea nr. 370/2006

HOTARAREA NR. 370 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 370

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 31.10.2006,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Klemens Kurt privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna noiembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 42 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

.Articol unic. Domnul KLEIN HANS se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna noiembrie 2006.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează Secretar / Iordan Nicola /