Hotărârea nr. 34/2006

HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea acordarii mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a renegocia contractele de inchiriere pentru terenurile aferente spatiilor comerciale si de prestari servicii vandute in baza Legii nr. 550/2002

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU privind aprobarea acordării mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a renegocia contractele de închiriere pentru terenurile aferente spațiilor comerciale și de prestări servicii vândute în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 10581/2006 prin care Direcția Administrație publică locală propune aprobarea acordării mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a renegocia contractele de închiriere pentru terenurile aferente spațiilor comerciale și de prestări servicii vândute în baza Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere HCL nr. 1 82/2005,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 1532 - 1537 din Codul Civil, art. 67 alin i și 2 din Codul de procedură civilă, art. 13 din Legea nr. 550/2002 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea SC URBANA SA Sibiu, prin care să poată renegocia contractele de închiriere conform tarifelor aprobate prin HCL nr. 182/26.05.2005 pentru terenurile aferente spațiilor comerciale și de prestări servicii vândute în baza Legii nr. 550/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC URBANA SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

/

Contrasemnează


Constantin Șovăială

Secretar

Iordan Nicola