Hotărârea nr. 332/2006

HOTARAREA NR.332 privind modificarea statului de functii la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.332

privind modificarea statului de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 113088/2006 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu aprobat prin HCL nr. 19/2006,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. începând cu data de 01.11.2006 se aprobă modificarea statului de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu după cum urmează:

- în cadrul Compartimentului Administrativ se desființează un post de referent de specialitate gr.ll (S) și se înființează un post de referent gr.lA (SSD)

Art.2. Cu aceeiași dată se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Teatrului Național „Radu Stanca” va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU OiWALUL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU

ANEXA ni. 1

la HCL nr._____/2006


S TAT DE FUNCȚII

VALABIL DE LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 2(106

n;

cri

"T----- * ’       “  —     -----            -    -----

Funcția

Nivelul studiilor

Structura

"1-----— ----

i Grad sau

traptă

; profesională

Nr. de posturi

I

De execuție

De conducere

0

1

2

3

.4. .

5

! \. CONDUCERE

Actor

Director general

s

1

IA

1

Actor

Director artistic

s

C

IA

T

. .. j

Specialist (Jurist)

Director economic administrativ

s

C

IA

p I

inginer

Director tehnic

s

('

IA

COM

PARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Economist

Contabil șef

s

cs

IA

i

Economist

s

ES

11

i

Contabil

M

ES

IA

L

Referent

M

ES

IA

i

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Inspector de specialitate (Auditor)

s

ES

IA

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE. SECRETARIAT

—  —1

Consilier juridic

s

ES

IV

1

Referent de specialitate (resurse umane)

s

ES

III

I

L

Referent de specialitate (asistent manager)

s

ES

1

1

COM

PARTI MENT ADMINISTRATI V

L

Referent de specialitate (Administrator magaziner)

SSD

ES

IA

1

Șef formație pază, pompieri

M.G

D

«r* *

1

i

Pompier

M,G

D

I

2

Portar

M,G

D

I

1

Garderobier

M.G

D

-

2

Plasator

M.G

D

-

1

B. SECTOR ARTIS1TC

Actor

Coordonator ;

scenă

S

CS

I

1

COMI

’ARTIMEN I DE PREGĂTIRE ȘI

REALIZARE A SPECTACOLELOR

1-. —

Regizor artistic secția română

1

S

ES

I

1

Regizor artistic secția germană

S

ES

III

Regizor scenă

M

ES

I ■

4

L

Artist plastic

S

ES

I

1

------

Operator imagine

S

ES

1

1

Operator sunet

s

ES

III

Secția română

| Actor

s

es Ți a

5

Nr

Funcția

Nivelul

Structura

Grad sau

Nr de

crt

studiilor

traptă profesională

posturi I

De execuție

I De conducere

0

I

7

3

4

5

Actor

s

ES

1

7

Actor

' s

ES

II

110

Actor

s

ES

ni

,8

Actor

s

ES

IV

4

Actor

s

ES

V

7

Sufleur

s

ES

1

Secția germană

Referent

Șef secția

s

CS

i

1

germană

Actor

s

ES

i

Actor

s

ES

îi

3

Actor

s

ES

iii

2

Actor

s

Ies

IV

Actor

s

ES

V

1

Actor

M

ES

II

1

Sufleur

s

ES

I

' J

SERVICIUL MARKETING, ORGANIZARE SPECTACOLE, PROMOVARE IMAGINE

Secretar public relations

Șef serviciu

s

CS

I

Referent marketing secția română

s

ES

I

1

!

Documentarist

s

ES

I

1

r

Referent marketing secția germană

s

ES

II

1

Referent relații informatizate

s

ES

11

1

Referent agenție teatrală

s

ES

II

1

Casier agenție teatrală

M

l~ES

I

1

Editor imagine

s

ES

I

1

C. SE

CLOR TEHNIC

Tehnician

Șef sector producție aprovizionare

M

CS

IA

1

Merceolog

M

ES

IA

1

Referent

M

ES

IA

1

FFORMAȚII DE LUCRU

CROI

TORIE

Croitor

ES

I

4

CONSTRUCȚII DECOR

Tâmplar

ES

I

2

Pictor executant

ES

I

1

SCEN

 ȘI MONTARE SPECTACOLE

1 |

Mânuitor montator decor

ES

I

3

Mânuitor montator decor

ES

11

5

Mânuitor montator decor

ES

HI

J

H -

Recuziter secția română

ES

I

1

Recuziter secția germană

ES

I

1

Maestru lumini

ES

I

1

Electrician lumini scenă

ES

I

1

Electrician întreținere

ES

I

1

Electroacustician

ES

I

I