Hotărârea nr. 318/2006

HOTARAREA NR. 318 privind modificarea si completarea listei de prioritati cu unele persoane cu situatii locative deosebite

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.318 privind modificarea și completarea listei de priorități cu unele persoane cu situații locative deosebite

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108568/2006 prin care Comisia Socială propune modificarea și completarea listei de priorități cu unele persoane cu situații locative deosebite,

Având în vedere Hotărârile 164/2001, 195/200, 190/2002 și 349/2004 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/1999,

în temeiul prevederilor art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000 și ale art.38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se aprobă modificarea și completarea listei de priorități existentă cu următoarele persoane:

  • 1. Familia CREȚU GABRIEL GHEORGHE ȘI EL1SABETA evacuați în urma retrocedării imobilului către foștii proprietari;

  • 2. Familia LUCA DRAGALINA evacuați în urma retrocedării imobilului către foștii proprietari;

  • 3. Familia DUDAȘ IONEL și DOINA MARIANA-persoane care desfășoară activități de interes comunitar;

  • 4. Familia PORR PAUL JURGEN și CORINA persoane care desfășoară activități de interes comunitar;

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


/] c , JJ Contrasemnea/za

Secretar, / Iordan Nicolh