Hotărârea nr. 316/2006

HOTARAREA NR. 316 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati, la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU" (Revocată prin HCL NR. 367/2006)

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.