Hotărârea nr. 313/2006

HOTARAREA NR. 313 privind scutirea Municipiului Sibiu de la plata contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier si a contravalorii pierderilor de crestere pentru terenul proprietate publica a Municipiului Sibiu

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.