Hotărârea nr. 312/2006

HOTARAREA NR. 312 privind situatia juridica a imobilului - constructie si teren, situat ad-tiv in Sibiu, str. Th. Mihaly nr. 14 si aprobarea vanzarii acestuia catre actualii chiriasi

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.