Hotărârea nr. 304/2006

HOTARAREA NR. 304 privind aprobarea participarii municipiului Sibiu in cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor in Sibiu, Romania

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.304

privind aprobarea participării municipiului Sibiu în cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor în Sibiu, România

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108558/2006 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea participării municipiului Sibiu în cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor în Sibiu, România în parteneriat cu orașul Deventer, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor de Externe olandez,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art. 38 alin.7 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă participarea municipiului Sibiu în cadrul proiectului Matra : Managementul cartierelor în Sibiu, în parteneriat cu orașul Deventer, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor de Externe olandez.

Art.2. în cadrul parteneriatului, municipiul Sibiu prin Primăria municipiului Sibiu va asigura :

  • a.  locația pentru desfășurarea atelierelor de lucru în cadrul programului;

  • b.  logistica necesară desfășurării atelierelor de lucru ( laptop, calculatoare, beamer, ecran, proiector etc.)

  • c.  publicitatea proiectului prin pagina de internet a instituției precum și prin presa

    locală


Art.3. Se aprobă participarea la proiect a unui număr de 10 persoane, aleși locali, funcționari publici cât și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

ContrasemneazăSecretar,/ / Iordan Nicjola