Hotărârea nr. 283/2006

HOTĂRÂREA NR.283 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Cartier Tilişca, cuprins între str. Tilişca – str. Islazului şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.283

privind reglementarea situației juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Cartier Tilișca, cuprins între str. Tilișca - str. Islazului și atestarea apartenenței la

domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,                                                   ,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 968202006, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu , Cartier Tilișca,cuprins între str. Tilișca - str. Islazului și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. Legii nr. 7/1996, republicată, a Cadastrului și Publicității Imobiliare, art. 51, alin 1,

în temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “b“ și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația de rectificare, comasare și dezmembrare , conform realității din teren, avizată de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, cu nr.750/05.07.2006, a imobilelor - terenuri cu construcții și terenuri de construcții din Cartier Tilișca cuprinse în cărțile funciare Sibiu numerele : 43485,45008,45986,45987,46076,46086,47707,47713,47928,48159,după cum urmează:

1 .Se rectifica suprafața următoarelor imobile astfel:

Nr. bloc

Nr. top

S inițiala din CF mp

S rectificată mp

Diferența rezultată mp

1

7387/1/1/1/3

1082

510

+572

2

7387/1/1/1/2

1123

510

+613

TOTAL

2205

1020

+ 1185

2. Imobilele cu nr. top 7387/1/1/1/1 spațiu verde de 98 mp și nr. top 7387/1/1/1/4 spațiu verde de 431 mp se comasează sub un singur nr. top , reținându-se nr. top 7387/1/1/1/1 spațiu verde de 529 mp, celelalte nr. top sistându-se, concomitent cu rectificarea suprafeței acestui imobil cu diferența rezultată din rectificarea suprafeței blocurilor 1 și 2, rezultând nr. top 7387/1/1/1/1 spațiu verde de 1714 mp.

3. Se rectifica suprafața următoarelor imobile astfek

Nr. crt

Nr. top

S inițiala din CF mp

S rectificată mp

Diferența rezultată mp

4

7387/1/1/1/7

738

510

+228

5

7387/1/1/1/8

732

510

+222

7

7387/1/1/1/9

284

320

-36

3

7387/1/1/1/1 1

818

510

+308

6

7387/1/1/1/12

856

510

+346

8

7387/1/1/1/14

275

295

-20

TOTAL

3703

2655

+ 1048

4 . Imobilele cu nr. top 7387/1/1/1/6 spațiu verde de 88 mp și nr. top 7387/1/1/1/10 spațiu verde de 1454 mp se comasează sub un singur nr. top , reținându-se nr. top 7387/1/1/1/10 spațiu verde de 1542 mp, celelalte nr. top sistându-se, concomitent cu rectificarea suprafeței acestui imobil cu diferența rezultată din rectificarea suprafeței blocurilor din tabelul 4 , rezultând nr. top 7387/1/1/1/10 spațiu verde de 2590 mp.

5. Se rectifica suprafața următoarelor imobile:

Nr. bloc

Nr. top

S inițiala din CF mp

S rectificată mp

Diferența rezultată mp

19

7387/1/1/1/14

668

510

+ 158

TOTAL

+ 158

 • 6. Imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/31/2/1 teren de construcții de 1316 mp se dezmembrează în 2 corpuri funciare noi astfel:

 • - nr. top 7387/1/1/1/31/2/1/1 teren de construcții de 996 mp,

 • - nr. top 7387/1/1/1/31/2/1/2 teren cu blocul 20 Dana de 320 mp.

 • 7. Se rectifica suprafața imobilului cu nr. top 7387/1/1/1/31/2/1/1 cu diferența rezultată în tabelul 6 rezultând nr. top 7387/1/1/1/31/2/1/1 teren de construcții de 1154 mp;

8 Se radiază din CF 43485 Sibiu notarea blocului curb de sub A+101, blocului cu 63 apartamente de sub A +102 și blocului cu 69 garsoniere de sub A+103 .

 • 9. Imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/34/4 teren de construcții de 9080 mp se dezmembrează în 4 corpuri funciare noi astfel:

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/4/1 teren de construcții de 7796 mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/4/2 teren de construcții de 240 mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/4/3 teren de construcții de 60 mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/4/4 teren de construcții de 984 mp.

 • 10. Imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/34/4/4 teren de construcții de 984 mp se comasează cu imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/34/1 teren cu blocul curb nr. 3 de 1000 mp, reținându-se nr. top 7387/1/1/1/34/1 teren construcții ptr. blocul curb nr. 3 de 1984 mp, celelalte nr. top sistându-se.

 • 11. Imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/34/2 teren cu blocul cu 63 apartamente de 3033 mp se dezmembrează în 4 corpuri funciare noi astfel:

- nr. top 7387/1/1/1/34/2/1 teren de construcții de 1760mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/2/2 teren construcții ptr. blocul 21 de 364 mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/2/3 teren construcții ptr. blocul 22 de 545mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/2/4 teren construcții ptr. blocul 23 de 364 mp.

 • 12. Imobilul cu nr. top 7387/1/1/1/34/3 teren cu blocul cu 69 garsoniere de 1766 mp se dezmembrează în 2 corpuri funciare noi astfel:

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/3/1 teren construcții ptr. cu blocurile 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3435 de 1385mp

 • - nr. top 7387/1/1/1/34/3/2 teren construcții de381mp.

 • 13. Imobilele cu nr. top 7387/1/1/1/34/4/1 teren de construcții de 7796 mp, nr. top 7387/1/1/1/34/2/1 teren de construcții de 1760mp și nr. top 7387/1/1/1/34/3/2 teren construcții de 381 mp se comasează sub un singur corp funciar reținându-se nr. top 7387/1/1/1/34/4/1 teren de construcții de 9937 mp

  14 Se recti

  îca suprafața următoarelor imobile astfel:

  Nr. bloc

  Nr. top

  S inițiala din CF mp

  S rectificată mp

  Diferența rezultată mp

  9

  7387/1/1/1/24

  284

  320

  -36

  10

  7387/1/1/1/25

  460

  510

  -50

  11

  7387/1/1/1/26

  460

  510

  -50

  12

  7387/1/1/1/27

  460

  510

  -50

  16

  7387/1/1/1/23

  376

  320

  +56

  17

  7387/1/1/1/22

  370

  320

  +50

  18

  7387/1/1/1/21

  460

  510

  -50

  TOTAL

  2870

  3000

  -130

15. Se rectifica suprafața imobilului cu nr. top 7387/1/1/1/34/4/1 teren de construcții de 9937 mp, cu suprafața rezultată din tabelul 14 rezultând nr. top 7387/1/1/1/34/4/1 teren de construcții de 9807 mp, cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2- Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri cu construcții și terenuri de construcții din Cartier Tilișca cuprinse în C.F. menționate la art. 1.

Art.3 - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31,08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


ORiGlNALUL