Hotărârea nr. 240/2006

HOTARAREA NR.240 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea in instanta a unei actiuni in vederea rectificarii situatiei de carte funciara a imobilului situat administrativ in Sibiu, str.Semanatoarelor nr.54, inscris in CF Turnisor nr.4239, nr.top 10.938/1, 10.938/2, 11.496/215

HOTĂRÂREA NR.240

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea în instanță a unei acțiuni în vederea rectificării situației de carte funciară a imobilului situat administrativ în Sibiu, str.Semănătoarelor nr.54, înscris în CF Turnișor nr.4239, nr.top 10.938/1,10.938/2,11.496/215

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 100903/2006 prezentat de Serviciul public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, prin care se solicită un mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în favoarea acestui serviciu pentru promovarea în instanță a unei acțiuni în vederea rectificării situației de carte funciară a imobilului situat administrativ în Sibiu, str.Semănătoarelor nr.54, înscris în CF Turnișor nr.4239, nr.top 10.938/1, 10.938/2, 11.496/215 ,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin, i și 2 din Codul de Procedură Civilă, ale ari. 1532-1537 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, ale art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea promovării în instanță a unei acțiuni în vederea rectificării situației de carte funciară a imobilului situat administrativ în Sibiu, sir.Semănătoarelor nr.54, înscris în CF Turnișor nr.4239, nr.top 10.938/1, 10.938/2, 11.496/215 .

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează


Secretar Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL