Hotărârea nr. 236/2006

HOTARAREA NR. 236 privind vanzarea unor locuinte apartinand fondului locativ al municipiului Sibiu (Revocată parțial prin HCL NR. 320/2006)

HOTĂRÂREA NR.236

privind vânzarea unor locuințe aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând rapoartele nr. 96642/2006 și nr. 89529/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu propune vânzarea către actualii chiriași a locuințelor pe care le dețin,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 112/1995, H.G. nr. 20/1996, art. 41 2 3 4 5 6 7 8 din H.G. nr. 11/1997, Decretul - Lege nr. 61/1990, art. 480 și următoarele Cod Civil, art. 4 și 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 și Legea nr. 85/1992,

Având în vedere H.C.L. nr. 271/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.c, alin.5 lit. b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă vânzarea unui număr de 31 locuințe și un garaj, aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu, actualilor chiriași după cum urmează :

 • 9) Str. Eschile nr.32 , C.F. 2380 Sibiu nr. top. 2803, 2804/2 - Bobanga Antonie;

 • 10) Str. Piața Aurarilor nr.10, ap.4, C.F. 14.806 individuală și C.F.636 colectivă Sibiu, nr. top. 619/IV - Stan loan;

 • 11) Str. Podului nr. 13, C.F. 2333 Gușterița, nr. top. 433,434 - Ștefan Elena;

 • 12) Str. Oțelarilor nr. 15, ap.2, C.F. 19.714 Sibiu, nr. top. 4190/1/95/3/II - Lorincz Elena;

 • 13) Str. Ana Ipătescu nr. 63, C.F. 9481 Sibiu, nr. top. 4217/9/2/1 - Crăciun Ștefan și soția Anica;

 • 14) Str. Viilor nr. 41, C.F 1106 Gușterița, nr. top. 2245/2, 2246 -Ene Constantin și soția Victoria;

 • 15) Str. 9 Mai nr. 11, C.F. 603 Sibiu, nr. top. 1060/1 - Cândea Elena;

 • 16) Str.Trifoiului nr.27 - cota de 3/4- C.F. 7864 Sibiu, nr. top. 11.248/2 - Zeller Andrei și soția Chivuța;

 • 17) Str. Hațegului nr.2, ap. 16(fost bloc Bl Ștrand), C.F. 16.276 Sibiu, nr. top. 5250/70/1/2, 5250/21/2, 5250/22/2, 5253/2, 5254/2, 5255/2- Nistor Gabnela;

 • 18) Str. Timișoara nr. 19, C.F. 2913 Sibiu nr. top. 2391 - Chipemea Constantin și soția Ioana;

 • 19) Str. Țiglari bl. A5, ap. 58, C.F.33955, nr. top. 5128/2/2/2 - fam. Raduca Nicolae și soția Inge;

 • 20) Str. Țiglari bl.Gl, ap. 18, C.F. 33804, nr. top. 5118/1/2 - fam. Gheorghiță Gheorghe Dorin;

 • 21) Str. N.Iorga nr. 60 ap. 25 (fost Hip.III, bl. 28), C.F 19449, nr. top. 4072/1/1/1/2/1/1/1/5 - fam. Grigore Ilie și soția Maria;

 • 22) Str. Țiglari bl.A5, ap.39, C.F. 33.955 Sibiu nr. top. 5128/2/2/2 - Popescu Gheorghita;

 • 23) Str. Țiglari bl.B4, ap.8, C.F. 34.076 Sibiu, nr. top. 5128/2/2/6 -Trifan Maria;

 • 24) Str. Țiglari bl.B4, ap. 17, C.F. 34.076 Sibiu, nr. top. 5128/2/2/6 - Boncu Adriana;

 • 25) Str. Gorjului nr.3, ap.59 (fost bloc 16 cv.Ștrand), C.F. 23.187 Sibiu, nr. top. 7040/18 - Pascu Constantin;

 • 26) Str.Semaforului, nr.25, ap.17 ( fost bloc 47 cv. Vasile Aaron) înscrisă în C.F. 7482 Șelimbăr, nr.top.l 108/13/1/1/1/1/1/1/4 - Marinuc Floarea;

 • 27) Str. Tractorului nr. 2, C.F. 15.093 Sibiu, nr. top. 5157/1/2/1/1 - Muleș Nicolae;

 • 28) Str. N.Bălcescu nr.17, C.F. 7395 Sibiu, nr. top. 56/11 - Mânu Constanța și soțul loan Costică;

 • 29) Str. Vopsitorilor nr. 9, C.F. 1246 Sibiu, nr. top. 1215 - Haraga loan.

 • 30) Str. 9 Mai nr. 26, C.F. 2049, nr. top. 849/1, 850/1 - Lepșa Gheorghe și Lepșa Maria;

 • 31) Str. D.Anghel nr. 3, C.F. 4926, nr. top. 4009/7/1 - Voina Pavel loan și Voina Luminița Maria;

 • 32) Garaj - Str. Munteniei nr. 10, C.F. 10596, nr. top. 5260/1/2 - Banciu Maria

Art.2. Evaluarea și vânzarea acestor locuințe se va realiza de către S.C. Urbana S.A conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2005.

Art.3. (1) Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art. 1 poz. 1- 18 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Legii nr. 112/1995 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 • (2) Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art.l poz. 19-26 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Decretului Lege nr.61/1990.

 • (3) Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art.l poz. 27 - 29 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Legii nr.85/1992.

Art.4. Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu enumerate la art.l poz. 30 - 32 din prezenta hotărâre, se însușesc rapoartele de evaluare prezentate de experții autorizați S.C. Horia Consult S.R.L. și S.C. Sibconsult S.R.L, cu următoarele valori de vânzare : 5.200 RON, 13.150 RON, respectiv 9.632 RON .

Art.5. Directorul Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu și directorul SC.Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte

Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

1

Str. Nouă nr. 16 , C.F. 3050 nr. top. 1065 - Păunei Aurora;

2

Str. Intrarea Arieșului nr.3 ap.71 ( fost Hip.IV, bl. 21), C.F.20.245, nr. top. 4040/12- Bordeianu Maria;

3

Str. C. Noica nr. 44, C.F3068, nr. top 3599/1/2/2 - Huciu Elena;

4

Str. Timișoara nr. 34, C.F. 2803 Sibiu nr. top. 2401/1 - Blidaru Constantin;

5

Str. Ocnei nr. 1 , C.F. 2542 Sibiu, nr. top. 1128 - Băcilă loan Manuel și soția Felicia;

6

Str. Morilor nr.10 , C.F. 2881 Sibiu, nr. top. 1905, 1906 - Băilă Gheorghe;

7

Str. Cojocarilor nr.5 , C.F. 706 Sibiu, nr. top. 1419 - Ursu Traian și soția Elena;

8

Str. Eschile nr.32 , C.F. 2380 Sibiu, nr. top. 2803, 2804/2 - Dinu Doina;