Hotărârea nr. 229/2006

HOTARAREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire hala depozitare, schowroom, sediu administrative, in Sibiu, zona industriala Vest, beneficiar S.C. Romnet Invest S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.229

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD-Construire hală depozitare, schowroom, sediu administrative, în Sibiu, zona industrială Vest, beneficiar S.C. Romnet Invest S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97056/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire hală depozitare, schowroom, sediu administrativ, în Sibiu, zona industrială Vest, beneficiar S.C. Romnet Invest S.R.L., pe un teren proprietate privată a investitorului, conform proiect nr. 39/2006, întocmit de S.C. Sitio S.R.L.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD — Construire hală depozitare, schowroom, sediu administrativ, în Sibiu, zona industrială Vest, beneficiar S.C. Romnet Invest S.R.L., pe un teren proprietate privată a investitorului, conform proiect nr. 39/2006, întocmit de S.C. Sitio S.R.L., cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

I


Secretar

Iordan Nicola/