Hotărârea nr. 222/2006

HOTARAREA NR. 222 privind stabilirea tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si tarifele acestor servicii (Revocată de HCL NR. 73/2008)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 222 privind stabilirea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici și tarifele acestor servicii

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97049/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu propune aprobarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente și tarifele aferente acestora, servicii furnizate de Serviciul Public prin Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, conform noilor prevederi legale în domeniul asistenței sociale,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art. 8 lit.a și b, art.10 art.12 Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și prevederile art. 3A4 - 3A5 ale O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale specializate, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.d alin.6 lit a pct.2 și art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă tipurile de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente și tarifele aferente acestora, servicii furnizate de Serviciul Public prin Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele vârstnice dependente care realizează venituri peste 350 lei RON vor plăti integral serviciile sociale de îngrijire la domiciliu, conform tarifelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art,2. Se aprobă acordarea Iară plata unei contribuții a serviciilor comunitare la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente care nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură.

Art.3. Se aprobă acordarea de servicii comunitare la domiciliu, cu plata unei contribuții de 1% din valoarea totală a serviciilor sociale acordate, persoanelor vârstnice dependente care au venituri ce se situează între venitul net mai mic de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură și 100 lei.

Art.4. Se aproba acordarea de servicii comunitare la domiciliu, cu plata unei contribuții de 3% din valoarea totală a serviciilor sociale acordate, persoanelor vârstnice dependente a căror venituri se situează între 100 lei și 200 lei.

Art.5. Se aproba acordarea de servicii comunitare la domiciliu, cu plata unei contribuții de 5% din valoarea totală a serviciilor sociale acordate, persoanelor vârstnice dependente a căror venituri se situează între 200 lei și 350 lei.

Art.6. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa la HCL nr............./.

Tipuri de servicii sociale

Timp estimat/ min.

Plata/timp estimat (1h=3,74lei;

1min=0.062lei)

A.

SERVICII DE BAZA

A.1.

Ajutor pentru igiena corporala

1

Igiena gurii si a fetei

10

0.62

2

Spalarea mâinilor, gatului, toracelui

15

0.93

3

Spalarea regiunii genitale

20

1.24

4

Spalarea picioarelor

10

0.62

5

Baie generala - dus

30

1.86

6

Baie generala - cada

30

1.86

7

Baie generala - pat

25

1.55

8

Spalarea parului, Uscarea parului, Pieptănat

30

1.86

9

Bărbierit

15

0.93

10

îngrijiri de aparenta (crema, ruj, pudra, deodorant, parfum, ele)

45

2.79

11

Taierea unghiilor - mâini

10

0.62

12

Taierea unghiilor - picioare

10

0.62

13

Dezinsectare păduchi

120

7.44

14

Prevenirea escarelor

45

2.79

A.2.

Imbracare/dezbracare

1

Imbracare/dezbracare partea superioara

15

0.93

2

Imbracare/dezbracare partea inferioara

15

0 93

A.3.

Igiena eliminărilor

1

Punerea plostii si igienizarea ei

15

0.93

2

Toaleta intima a persoanei cu sonda

30

1 86

3

însoțire si mobilizare la WC

15

0.93

A.4.

Hranire si hidratare

1

Prepararea si servirea mesei- incalzit, pasat

30

1.86

2

Prepararea si servirea mesei- servitul mesei

20

1.24

A.5.

Transfer si mobilizare

1

Mobilizarea in poziție sezand - la pat

15

0.93

2

Mobilizarea in poziție sezand - pe scaun

15

0.93

3

Făcutul patului cu persoana mobilizata in pat

30

1.86

4

Făcutul patului fara persoana

10

0.62

A.6.

Deplasare in interior

30

1.86

A.7.

Comunicare (conversație, citit presa/TV)

30

1.86

B.

SERVICII DE SUPORT

B.1.

Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia

1

Gătit

120

7.44

2

Ajutor la gătit

30

1.86

B.2.

Efectuarea de cumpărături

120

7.44

B.3.

Activități de menaj

1

Dezinsectie

180

11.16

2

Maturat, ordonat, sters praful

60

3.72

3

Spalat pe jos

30

1.86

4

Spalarea lenjeriei (chilot, maieu, pijama, ciorapi)

30

1.86

5

Supraveghere pers, dezorientate

120

7.44

6

Curățenia generala a locuinței -maturat pe jos, spalat pe jos, sters praf, spalat geamuri, bătut covoare, aspirat covoare etc

960

59.52

7

Spalat rufe manual

60

3 72

8

Spalat rufe mașina

20

1.24

9

Calcat rufe

60

3.72

10

Igienizarea băii

20

1.24

11

Igienizare bucătărie

30

1.86

12

Spalat vase

10

0.62

B.4.

însoțirea in mijloace de transport, facilitarea deplasării in exterior,companie

1

însoțire la plimbări, vizite

60

3.72

2

însoțire pentru rezolvarea problemelor administrative

120

7.44

B.5.

Activitati de administrare si gestionare

1

Plata facturilor

90

5.58

C.

SERVICII DE ÎNGRIJIRE SOCIAL-MEDICALA DE NATURA

SERVICIILOR CONEXE

C.1.

Kinetoterapie

60

3.72

1

Gimnastica corporala

45

2.79

C.2.

Psihoterapie

60

3.72

NOTA: La stabilirea tarifului/ora/minut s-a avut in vedere salariul brut lunar al îngrijitorului, in cuantum de 481, la care se adauga chetuielile salariate aferente de 156 lei, rezultând astfel o cheltuiala totala cu salariul in suma de 637 lei si respectiv un salariu tarifar/ora de 3,74 lei si 0,0621ei/minut.

PREȘEDINTE,

Anca Sirghie


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar,

Iordan Nicoja