Hotărârea nr. 218/2006

HOTARAREA NR. 218 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


> ‘...........■

HOTĂRÂREA NR.218

privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97045/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 și art. 8 din O.G nr. 3/2006

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.08.2006 se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, după cum urmează :

- postul de referent tr.l A din cadrul Compartimentului Contabilitate se transformă în post de inspector de specialitate gr.IA

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola