Hotărârea nr. 191/2006

HOTARAREA NR. 191 privind aprobarea cuprinderii unor obiective de investitii in contractele de concesiune nr.69/1999, respectiv 87/2002, incheiate cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu, respectiv SC Energie Termica SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 191

privind aprobarea cuprinderii unor obiective de investiții în contractele de concesiune nr.69/1999, respectiv 87/2002, încheiate cu SC Drumuri și Prestări

Construcții SA Sibiu, respectiv SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.06.2006,

Analizând raportul nr. 88316/2006 prin care Direcția tehnică propune aprobarea cuprinderii unor obiective de investiții în contractele de concesiune nr.69/1999, respectiv 87/2002, încheiate cu Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art.40, alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. g și m și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Ai't.l. Se aprobă cuprinderea unor obiective de investiții în contractele de concesiune nr.69/1999, respectiv 87/2002 după cum urmează:

I Contract nr.69/1999 - concesionar SC DPC SA

 • 1. Viabilizare extindere zona industrială Vest etapa Il-a

 • 2. Modernizare strada Odobescu

 • 3. Reabilitare rețele apă canal Calea Dumbrăvii

 • 4. Reabilitare rețele apă canal strada Dima

 • 5. Amenajare parcare strada Moș Ion Roată

 • 6. Modernizare strada Centumvirilor

 • 7. Montare bariere centru istoric

 • 8. Modernizare strada Maramureșului

 • 9. LTE Ștrand II

 • 10. Viabilizare Cartier Tilișca

11 .LTE Reșița

 • 12. Modernizare și reabilitare rețele strada N Bălcescu

 • 13. Reparații și întreținere străzi

 • 14. Modernizare B-dul Mihai Viteazul

 • 15. Modernizare strada Negoi între Ștefan cel Mare

 • 16. Modernizare strada Vasile Aaron

 • 17. Modernizare și reabilitare rețele apă canal strada Distribuției

 • 18. Modernizare și reabilitare rețele apă canal strada Lemnelor


1.859.027,00 lei


350.000.00 lei

900.000,00 lei


1.300.000.00 lei


-800.000,00 lei

-300.000.00 lei

260.000,00 lei


2.800.000,00 lei

300.000,00 lei

300.000,00 lei

170.000,00 lei


2.700.000,00 lei


7.430.000,00 lei

50.000,00 lei

50.000,00 lei

50.000,00 lei

50.000.00 lei

50.000,00 lei


II Contract nr. 87/2002 - concesionar SC Energie Termică SA

 • 1. Viabilizare extindere zona industrială Vest etapa a Il-a

  6.054.616,00 lei

  200.000,00 lei

  1.231.000,00 lei

  800.000,00 lei

  300.000,00 lei

  300.000,00 lei

  2.300.000,00 lei


 • 2. Reabilitare rețele apă canal strada Dima

 • 3. Reabilitare rețele strada Bâlea Oberth

 • 4. Reabilitare rețele apă canal Moș Ion Roată

 • 5. Reabilitare rețele strada Centumvirilor

 • 6. Modernizare și reabilitare rețele strada N.Bălcescu

 • 7. Reabilitare rețele Piața Unirii

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să încheie acte adiționale cu SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, respectiv SC Energie Termică SA Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 08.06.2006.

Președinte

Astrid Fodor


Contrasemnează / Secretar Iordan Nico


PENTRU CONFORMITATE CUOfOlALUL